SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er reservekrav?

11. august 2016 (opdateret 8. november 2023)

Euroområdets banker skal holde en vis mængde kapital på deres anfordringskonti i deres nationale centralbank i Eurosystemet. Det kaldes mindstereserver. Bankernes reservekrav fastsættes normalt for en periode på 6-7 uger, som kaldes "reservekravsperioden". Inden begyndelsen af hver reservekravsperiode beregnes bankernes reservekrav som 1 pct. af visse passiver på deres balance – hovedsagelig kundeindskud og gældsinstrumenter med en løbetid på op til 2 år.

Bankerne skal sikre, at de reserver, de holder, opfylder deres reservekrav i gennemsnit over reservekravsperioden. Bankerne behøver derfor ikke at holde det nøjagtige reservekravsbeløb i hele reservekravsperioden. Det giver dem mulighed for at reagere på kortsigtede ændringer på pengemarkederne ved at overføre midler til eller hæve midler fra deres reserver. Det er til gengæld med til at stabilisere pengemarkedsrenterne. Euroområdets bankers samlede mindstereserver offentliggøres dagligt på likviditetsanalysesiden (engelsk).

Ved udgangen af reservekravsperioden betaler de nationale centralbanker i euroområdet en rente på bankernes reservekravsindeståender. Indtil oktober 2022 var denne forrentning lig med renten ved de primære markedsoperationer. Derefter blev renten sat ned for at afspejle renten på indlånsfaciliteten, inden den blev fastsat til 0 pct. i juli 2023. I henhold til de nuværende regler forrentes alle midler på bankernes anfordringskonti, der overstiger reservekravene, med 0 pct., når renten på indlånsfaciliteten er over 0 pct., og med renten på indlånsfaciliteten, når den er under 0 pct.

Hvis bankerne ikke opfylder deres reservekrav, har ECB i henhold til EU-retten beføjelser til at pålægge en sanktion, der står i forhold til underskuddet. Der er mange forskellige grunde til, at bankerne måske ikke opfylder deres reservekrav, ofte tekniske eller operationelle fejl snarere end manglende samlede beholdninger af midler hos den nationale centralbank. Bankerne kan også holde midler på andre konti end anfordringskontoen, fx indlånsfaciliteten. Manglende opfyldelse af reservekravene er således ikke nødvendigvis ensbetydende med, at en bank ikke havde tilstrækkelige midler.

SE OGSÅ

Mere om relaterede emner