Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo znamenajú povinné minimálne rezervy?

11. augusta 2016 (aktualizované 8. novembra 2023)

Banky v eurozóne sú povinné mať uložený určitý objem peňazí na bežných účtoch v národnej centrálnej banke v Eurosystéme. Tieto prostriedky sa nazývajú minimálne rezervy. Povinné minimálne rezervy bánk sa zvyčajne stanovujú na obdobie šiestich až siedmich týždňov, ktoré sa označuje ako udržiavacie obdobie povinných minimálnych rezerv. Pred začiatkom každého udržiavacieho obdobia sa povinné minimálne rezervy bánk vypočítavajú ako 1 % špecifických záväzkov v súvahách bánk – najmä vkladov klientov a dlhových cenných papierov so splatnosťou do dvoch rokov.

Banky musia zabezpečiť, aby priemerná výška rezerv na ich bežnom účte počas udržiavacieho obdobia spĺňala stanovenú výšku povinných minimálnych rezerv. Nemusia tak udržiavať presný objem povinných minimálnych rezerv počas celého udržiavacieho obdobia, čo im umožňuje pružne reagovať na krátkodobé zmeny na peňažných trhoch dodávaním alebo čerpaním finančných prostriedkov zo svojich rezerv. To zase pomáha stabilizovať úrokové miery peňažného trhu. Celková výška minimálnych rezerv bánk v eurozóne sa denne zverejňuje na našej internetovej stránke v časti venovanej analýze likvidity.

Na konci udržiavacieho obdobia národné centrálne banky krajín eurozóny z povinných minimálnych rezerv, ktoré si u nich banky uložili, vyplácajú úrok. Do októbra 2022 sa rezervy úročili úrokovou sadzbou hlavných refinančných operácií. Ich sadzba bola následne znížená na úroveň sadzby jednodňových sterilizačných operácií a v júli 2023 bola stanovená na 0 %. Podľa súčasných pravidiel sa všetky prostriedky na bežných účtoch bánk prevyšujúce povinné minimálne rezervy úročia sadzbou 0 %, ak je sadzba jednodňových sterilizačných operácií nad 0 %, a sadzbou jednodňových sterilizačných operácií, ak je nižšia ako 0 %.

Ak banky požiadavku na povinné minimálne rezervy nesplnia, podľa práva EÚ má ECB právomoc uložiť im sankciu úmernú deficitu rezerv. Príčiny nesplnenia požiadavky na povinné minimálne rezervy môžu byť rôzne a často súvisia skôr s technickými alebo prevádzkovými chybami, a nie s nedostatkom celkových prostriedkov banky uložených v národných centrálnych bankách. Banky môžu viesť finančné prostriedky aj na iných účtoch ako na bežnom účte, napríklad na účte jednodňových sterilizačných operácií. Porušenie povinnosti udržiavať povinné minimálne rezervy teda nevyhnutne neznamená, že banka nemala dostatok finančných prostriedkov.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

Viac informácií

Povinné minimálne rezervy