Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är räntor och vad är skillnaden mellan nominell ränta och realränta?

25 maj 2016

Ränta är kostnaden för att låna pengar och pengarna du tjänar på ditt sparande

Ränta är kostnaden för att låna pengar och pengarna du tjänar på ditt sparande. Med andra ord är ränta vad du betalar för ditt lån när du lånar pengar från en bank. När du sätter in dina pengar på ett sparkonto är räntan den avkastning du får från banken för dina besparingar.

Räntor anger denna kostnad eller avkastning som ett procenttal av mängden du lånar eller lånar ut (eftersom du ”lånar ut” dina besparingar till banken).

Ekonomer skiljer mellan "nominell ränta" och "realränta", men vad är skillnaden och vad spelar den för roll?

Nominell ränta

Den nominella räntan är den avtalade och betalda räntan. Det är t.ex. den ränta som husägare betalar på sina lån eller den avkastning som sparare får på sina insättningar. Låntagare betalar den nominella räntan och sparare får den.

Realränta

Men det är inte bara den nominella betalningen som är intressant för låntagare och sparare, utan också hur mycket varor, tjänster och annat de kan köpa för pengarna. Ekonomer kallar detta för pengars köpkraft. Den minskar oftast med tiden då inflation gör att priser går upp. Genom att beakta inflationen ser man de reala kostnaderna för låntagande och den reala avkastningen på besparingar. Så beräknas den:

Realränta = nominell ränta – inflation

Hur går det till i praktiken? Exempel

Låt oss säga att en sparare sätter in 1 000 euro på ett konto i ett år och får en nominell ränta på 2,5 procent. Efter ett år har hen 1 025 euro. Men om priserna stiger med 3 procent kommer hen att behöva 1 030 euro för att köpa samma varor eller tjänster som ett år tidigare skulle ha kostat 1 000 euro. Det innebär att den verkliga avkastningen är -0,5 procent. Detta är realräntan, och den beräknas genom att du tar den nominella räntan (2,5 procent) och drar ifrån inflationen (3 procent). Resultatet blir -0,5 procent.

Utvecklingen av nominella räntor och realräntor i euroområdet

Realräntan varierar beroende på den nominella räntan och inflationstakten. I början av 1980-talet var t.ex. den genomsnittliga nominella räntan hög men även inflationen var hög. Detta resulterade i att den genomsnittliga realräntan var låg. Grafen nedan visar utvecklingen av de genomsnittliga nominella räntorna och realräntorna på kortfristiga bankinsättningar i euroområdet samt inflationstakten sedan 1981.

Anm. Procentenheter - Källa: Eurostat, ECB, nationella centralbanker, ECB:s beräkningar