Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir procentu likmes un kāda ir atšķirība starp nominālo un reālo procentu likmi?

25.05.2016.

Procentu likmes ir naudas aizņemšanās izmaksas un nauda, ko jūs nopelnāt par saviem uzkrājumiem.

Procentu likmes ir naudas aizņemšanās izmaksas un nauda, ko jūs nopelnāt par saviem uzkrājumiem. Citiem vārdiem runājot, aizņemoties naudu no bankas, par aizdevumu maksājat procentus. Noguldot naudu krājkontā, procenti ir ienākumi, ko saņemat no bankas par saviem uzkrājumiem.

Procentu likmes norāda šīs izmaksas vai ienākumus kā procentuālo daļu no aizņēmuma vai aizdevuma summas (jo jūs savus uzkrājumus aizdodat bankai).

Ekonomisti runā par "nominālo" un "reālo" procentu likmi, bet kā tās atšķiras un kāpēc šī atšķirība ir svarīga?

Nominālā procentu likme

Nominālā procentu likme ir saskaņā ar vienošanos noteiktie un maksātie faktiskie procenti. Piemēram, procenti, ko mājokļu īpašnieki maksā par saņemtajiem hipotēku kredītiem, vai ienākumi, ko uzkrājumu veidotāji saņem par saviem noguldījumiem. Aizņēmēji maksā un uzkrājumu veidotāji saņem procentus saskaņā ar nominālo procentu likmi.

Reālā procentu likme

Aizņēmējiem un uzkrājumu veidotājiem svarīgs ir ne tikai nominālais maksājums, bet arī tas, cik daudz preču, pakalpojumu vai citu lietu tie būtu varējuši nopirkt par šo naudu. Ekonomisti to dēvē par naudas pirktspēju. Tā parasti laika gaitā sarūk, inflācijas dēļ palielinoties cenām. Ņemot vērā inflāciju, tiek atspoguļotas reālās aizņemšanās izmaksas un reālā uzkrājumu atdeve. To aprēķina šādi.

Reālā procentu likme = nominālā procentu likme – inflācija

Kā tas darbojas praksē? Sniegsim piemēru.

Noguldītājs uz vienu gadu nogulda bankas kontā 1000 euro ar nominālo procentu likmi 2.5%, tādējādi pēc gada saņemot 1025 euro. Taču, ja cenas šajā laikā būs pieaugušas par 3%, viņam vajadzēs 1030 euro, lai nopirktu tās pašas preces vai pakalpojumus, kas pirms gada būtu maksājuši 1000 euro. Tas nozīmē, ka reālā peļņa faktiski bijusi –0.5%. Tā ir reālā procentu likme, un to aprēķina atņemot inflāciju (3%) no nominālās procentu likmes (2.5%).

Nominālo un reālo procentu likmju attīstība euro zonā

Reālā procentu likme ir atkarīga no nominālās procentu likmes un inflācijas. Piemēram, 20. gs. 80. gadu sākumā augsta bija gan vidējā nominālā procentu likme, gan inflācija. Tā rezultātā vidējā reālā procentu likme bija zema. Tālāk grafikā attēlotas banku īstermiņa noguldījumu vidējās nominālās un reālās procentu likmes euro zonas valstīs, kā arī inflācija kopš 1981. gada.

Piezīme. %. Avots. Eurostat, ECB, NCB, ECB aplēses