SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er renter, og hvad er forskellen mellem den nominelle rente og realrenten?

25. maj 2016

Renten er prisen på at låne penge og de penge, du tjener på din opsparing

Renten er prisen på at låne penge og de penge, du tjener på din opsparing. Låner du penge i banken er renten med andre ord den pris, du betaler for dit lån. Når du sætter penge ind på en opsparing, er renten det afkast, banken giver dig på opsparingen.

Renter er et udtryk for denne pris eller dette afkast som en procentdel af det beløb, du låner af banken eller til banken (idet du "låner" banken din opsparing).

Økonomer skelner mellem "nominelle" og "reale" renter, men hvad er forskellen på de to, og hvorfor er den vigtig?

Den nominelle rente

Den nominelle rente er den rente, som faktisk aftales og betales. Det er fx den rente, boligejere betaler på deres boliglån, eller det afkast, sparere får på deres indskud. Låntagere betaler den nominelle rente, og sparere modtager den.

Realrenten

Det er ikke kun den nominelle betaling, der er vigtig for både låntagere og sparere, men også hvor mange varer, tjenesteydelser og andre ting, de ville kunne købe for pengene. Økonomerne kalder dette penges købekraft. Den falder normalt med tiden, i takt med at priserne stiger på grund af inflation. Når der tages højde for inflation, får man den reale pris på et lån og det reale afkast på opsparingen. Regnestykket ser sådan ud:

Realrente = nominel rente - inflation

Hvordan fungerer det så i praksis? Her er et eksempel

Et indskud på 1.000 euro på en konto i et år kan give en nominel rente på 2,5 pct., og indskyderen modtager dermed 1.025 euro om et år. Stiger priserne imidlertid med 3 pct., vil indskyderen skulle betale 1.030 euro for de samme varer og tjenesteydelser, som et år før ville have kostet 1.000 euro. Det betyder, at realafkastet rent faktisk er på -0,5 pct. Dette er realrenten, og den beregnes ved at trække inflationen (3 pct.) fra den nominelle rente (2,5 pct.).

Den nominelle rente og realrentens udvikling i euroområdet

Realrenten varierer alt efter den nominelle rente og inflationen. I begyndelsen af 1980'erne var den gennemsnitlige nominelle rente fx høj i euroområdet, men det var inflationen også. Derfor var den gennemsnitlige realrente lav. Nedenfor ses udviklingen i den gennemsnitlige nominelle rente og realrenten på kortfristede bankindskud i eurolandene og inflationstakten siden 1981.

Anm.: i pct. – Kilde: Eurostat, ECB, nationale centralbanker, ECB's skøn