Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s negativa räntor

12 juni 2014 (uppdaterad den 28 juli 2022)

Vårt jobb på ECB är att hålla priserna stabila. Det gör vi genom att sikta på en inflationstakt på 2 procent på medellång sikt. Precis som de flesta centralbanker påverkar vi inflationen genom att sätta räntor. Om centralbanken vill motverka för hög inflation höjer man i allmänhet räntan och gör det därigenom dyrare att låna och mer intressant att spara. Om man däremot vill motverka för låg inflation sänker man räntan.
År 2014 väntades inflationen i euroområdet ligga avsevärt under vårt mål en längre tid. ECB-rådet gjorde därför bedömningen att räntorna behövde sänkas i juni samma år. ECB har tre huvudsakliga styrräntor: utlåningsfaciliteten för utlåning till banker över natten, de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och inlåningsfaciliteten. Den huvudsakliga refinansieringsräntan är den ränta till vilken bankerna regelbundet kan låna från ECB. Räntan på inlåningsfaciliteten är den ränta som bankerna erhåller när de parkerar medel hos centralbanken. Samtliga tre räntor sänktes. Sänkningen ingick i ett åtgärdspaket för att säkerställa prisstabilitet på medellång sikt, vilket är en förutsättning för hållbar tillväxt i euroområdet.

Måste jag betala till min bank för mitt sparande när styrräntorna är negativa? Hur påverkar en negativ ränta mitt sparande?

Banker kan förstås välja att sänka räntan för sparare och vissa banker förde de negativa räntorna vidare till kunder med hög inlåning. Samtidigt kunde dock konsumenter och företag låna billigare och det hjälpte till att stimulera ekonomins återhämtning.
I en marknadsekonomi bestäms räntan på sparande av utbud och efterfrågan. Låga räntor på långt sparande är t.ex. följden av låg tillväxt och otillräcklig avkastning på kapital. ECB:s räntebeslut gynnade i slutänden sparare eftersom dessa beslut stödde tillväxten och därigenom skapade ett klimat där räntorna gradvis kunde återgå till högre nivåer.

Men varför straffa sparare och belöna låntagare?

En centralbanks huvuduppgift är att göra det mer eller mindre intressant för hushåll och företag att spara eller låna, det handlar inte om straff eller belöningar. Genom att sänka räntorna och på så sätt göra det mindre attraktivt för folk att spara och mer attraktivt att låna, uppmuntrar centralbanken folk att ge ut mer pengar eller att investera. Om en centralbank däremot höjer räntorna stimuleras istället folk att spara mer och låna mindre, vilket kan hjälpa till att kyla ner en ekonomi med för hög inflation. Det är inte bara ECB som gör på det här viset, det gör alla centralbanker.

Kan inte bankerna undvika den negativa inlåningsräntan? Kan de inte bara besluta att hålla mer sedlar?

Om en bank håller mer pengar än den behöver för kassakravet och om den inte vill låna ut till andra banker har den bara två alternativ: att placera pengarna på ett konto hos centralbanken eller att hålla dem som kontanter. Det är dock inte gratis att hålla kontanter heller − inte minst eftersom banken behöver ett mycket säkert lager där pengarna kan förvaras. Så det är inte sannolikt att någon bank väljer att göra det. Det är mer troligt att bankerna antingen lånar ut pengar till andra banker eller betalar en negativ inlåningsränta.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll