Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co je zajištění?

2. listopadu 2016

Jednoduše řečeno, zajištění je položka určité hodnoty, kterou může věřitel dlužníkovi odejmout, jestliže dlužník nesplatí úvěr podle dohodnutých podmínek. Typickým příkladem je hypotéka. Obvykle vás banka požádá, abyste jako zajištění poskytli příslušnou nemovitost. To znamená, že v případě neplnění podmínek splácení hypotéky má banka právo získat uvedenou nemovitost do svého vlastnictví. Může ji pak prodat, aby získala zpět peníze, které vám půjčila. Zajištění slouží jako záruka, že věřitel získá půjčenou částku zpět, i když dlužník úvěr nesplatí, tak jak bylo dohodnuto.

Požadují zajištění při poskytování úvěrů i centrální banky?

Ano, i centrální banky požadují při poskytování úvěrů zajištění, protože hypotetické ztráty z nesplacení úvěrů by mohly ohrozit jejich pověst a nezávislost. Pokud komerční banky požádají ECB a národní centrální banky eurozóny, které dohromady tvoří Eurosystém, o finanční prostředky, musí poskytnout zajištění. Eurosystém zveřejňuje seznam položek, které přijímá jako zajištění; říká se jim způsobilá aktiva. Těmito aktivy mohou být dluhopisy nebo jiné krátkodobé cenné papíry, se kterými lze obchodovat na trzích. Za způsobilá k zajištění úvěrů od Eurosystému lze považovat i ostatní aktiva, se kterými se obvykle neobchoduje, například úvěry nefinančnímu sektoru, přestože nejsou v tomto seznamu uvedena. Rozhodovat o tom, která aktiva lze v souladu s rámcem zajištění operací Eurosystému považovat za způsobilá, jsou povinny národní centrální banky.