Menu

2 € proginės monetos – 2014 m.

Monetų aprašymai šiame tinklalapyje paimti iš Europos Sąjungos oficialiojo leidinio, todėl gali šiek tiek skirtis nuo kitų šioje interneto svetainėje pateiktų monetų aprašymų.

Ispanija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: valstybės vadovo pasikeitimas

Aprašymas: monetoje pavaizduoti persidengiantys karalių Pilypo VI ir Jono Karolio I portretai. Apačioje – monetą leidžiančios šalies pavadinimas ir išleidimo metai „ESPAÑA – 2014“. Dešinėje pusėje – kalyklos ženklas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 12 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. gruodžio mėn.


Prancūzija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: kova su AIDS minint Pasaulinę kovos su AIDS dieną

Aprašymas: monetos centre pavaizduotas raudonas kaspinas – kovos su AIDS simbolis. Apverstos V raidės formos raudoną kaspiną, kuris segimas prie širdies ir simbolizuoja solidarumą su ligoniais, sukūrė Visual Aids Artist Caucus ir amerikiečių dailininkas Frankas Mooras. Tikimasi, kad vieną dieną jį bus galima segėti kaip V raidę – pergalės prieš ligą simbolį. Monetos centrinėje dalyje pavaizduoti trys kaspinai. Vienas iš kaspinų pavaizduotas įprastoje padėtyje ir ant blizgančių (BU) bei aukščiausios kokybės kolekcionuoti skirtų (PRF) monetų bus nudažytas raudonai. Kiti du kaspinai pavaizduoti apversti kartu su dviem V raidėmis, taip pabrėžiant itin laukiamos pergalės simboliką. Viršutinėje monetos dalyje nurodyta UNESCO Pasaulinės kovos su AIDS dienos data – gruodžio 1 d. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 3 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. lapkričio mėn.


Suomija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 100-osios dizainerio ir interjero dizainerio Ilmario Tapiovaaros gimimo metinės

Aprašymas: kairėje vidinėje monetos dalyje iškaltas Ilmario Tapiovaaros vardas, pavardė ir metai. Dešinėje vidinėje monetos dalyje stambiu planu pavaizduota Ilmariui Tapiovaarai būdinga baldų detalė. Dešinėje pusėje – nuoroda į monetą leidžiančią šalį „FI“, kalyklos ženklas ir išleidimo metai „2014“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. lapkričio mėn.


Vatikanas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 25-osios Berlyno sienos griūties metinės

Aprašymas: pirmame monetos plane pavaizduotos kelios apgriuvusios Berlyno sienos plytos, ant kurių užrašyta „XXV ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO 1989 2014“ (Dvidešimt penktosios Berlyno sienos griūties metinės 1989 m. 2014 m.). Centre, tarpe tarp plytų, pavaizduota alyvmedžio šakelė ir spygliuotos vielos atkarpa, o antrame plane – Brandenburgo vartai. Viršuje iškalti žodžiai „CITTA’ DEL VATICANO“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 103 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. spalio mėn.


Slovėnija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 600-osios Barboros iš Celės karūnavimo metinės

Aprašymas: monetos centre iškaltas iš brūkšnių susidedantis skeptrą laikančios karalienės Barboros iš Celės portretas. Ant šio atvaizdo išsidėsčiusios trys šešiakampės žvaigždės – Celės grafų ženklas. Portreto kairėje – įrašas „SLOVENIJA“, dešinėje – įrašas „BARBARA CELJSKA“ ir metai – „1414–2014“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. spalio mėn.


Liuksemburgas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 50-osios Didžiojo Hercogo Žano karūnavimo metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje – Jo Prakilnybės Didžiojo Hercogo Henrio ir Jo Prakilnybės Didžiojo Hercogo Žano, žiūrinčių į kairę, portretai. Portretus vainikuoja metai „1964“, iškalti virš Didžiojo Hercogo Žano portreto, ir karūna. Po atitinkamu portretu – vardai „Jean“, „Henri“ ir metai „2014“. Viršutinę vidinę monetos dalį juosia įrašas „50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION AU TRÔNE DU GRAND-DUC JEAN“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,4 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. spalio mėn.


Portugalija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: tarptautiniai šeimos ūkininkavimo metai

Aprašymas: centrinėje monetos dalyje pavaizduoti įprastiniame tradiciniame žemės ūkyje naudojami įrankiai kartu su ūkininkavimo produktais: centre – viščiukas, o aplink jį moliūgai, bulvių krepšys, kitos daržovės ir gėlės. Kairėje pusėje puslankiu įrašyta paminėjimo tema – „AGRICULTURA FAMILIAR“ (šeimos ūkininkavimas), o dešinėje pusėje puslankiu – monetą leidžiančios šalies pavadinimas „PORTUGAL“ ir išleidimo metai „2014“. Apačioje kairėje išgraviruotas kalyklos ženklas „INCM“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. spalio mėn.


Мalta

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 1964 m. Maltos nepriklausomybė

Aprašymas: 1964 m. Maltos nepriklausomybės konstitucijai paminėti skirta moneta yra ketvirta iš penkių monetų serijos, skirtos svarbiausiems Maltos istorijos konstituciniams įvykiams paminėti. Priėmus 1964 m. konstituciją, pirmą kartą po šimtmečius trukusio užsienio šalių viešpatavimo Malta tapo nepriklausoma valstybe. Nacionalinėje monetos pusėje pavaizduota nepriklausomybei paminėti skirto bronzinio paminklo, kurį 1989 m. sukūrė menininkas Gianni Bonnici, detalė. Joje pavaizduota Maltą simbolizuojanti mergina, nešanti Maltos vėliavą. Dešinėje pusėje puslankiu iškaltas įrašas „MALTA – Independence 1964“, o apačioje – išleidimo metai „2014“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 400 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. spalio mėn.


San Marinas

€2 commemorative side

Atvaizdas: 90-osios Džiakomo Pučinio mirties metinės

Aprašymas: monetoje pavaizduotas kompozitoriaus Džiakomo Pučinio portretas. Dešinėje puslankiu iškaltas monetą leidžiančios šalies pavadinimas „SAN MARINO“. Kairėje – įrašas „G. PUCCINI“ ir monetų kalyklos ženklas. Apačioje nurodyti metai – „2014“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 100 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. rugsėjo mėn.


Belgija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Belgijos Raudonojo Kryžiaus 150-osios metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje pavaizduotas kryžius, kurio viduryje – skaičius „150“. Kryžiaus vertikaliojoje ir horizontaliojoje dalyse atitinkamai užrašyta „Rode Kruis“ ir „Croix-Rouge“. Aplink kryžių – Briuselio monetų kalyklos ženklas (arkangelo Mykolo galva su šalmu), monetų kalyklos meistro ženklas, išleidimo metai „2014“ ir šalies kodas „BE“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 260 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. rugsėjo mėn.


Graikija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 150-osios Jonijos salų sąjungos su Graikija metinės (1864–2014 m.)

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje – septynkampė žvaigždė, kurioje įspausti žodžiai graikų kalba: „JONIJOS SALŲ (EPTÁNISA) SĄJUNGOS SU GRAIKIJA 150-OSIOS METINĖS 1864–2014 M.“, monetas leidžiančios šalies pavadinimas „GRAIKIJOS RESPUBLIKA“ ir Graikijos valstybės kalyklos ženklas. Žvaigždės kampų tarpuose pavaizduoti Jonijos salų simboliai. Visą dizainą juosia dekoratyvinis stilizuotų bangų motyvas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 750 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. rugsėjo mėn.


Graikija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Domenikos Theotokopoulos 400-osios mirties metinės (1614–2014 m.)

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje pavaizduotas Domenikos Theotokopoulos portretas. Fone – tipinis jo darbo paveikslėlis, iliustruojantis jo techniką. Kairėje – metai „2014“ ir tipinis menininko parašas („Domenikos Theotokopou los Epoiei“). Dešinėje – Graikijos valstybės kalyklos ženklas. Visą dizainą juosia užrašas graikų kalba „DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS 1541–1614 m.“ ir monetas leidžiančios šalies pavadinimas „GRAIKIJOS RESPUBLIKA“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 750 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. rugsėjo mėn.


Latvija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Ryga – 2014 m. Europos kultūros sostinė

Aprašymas: centrinėje monetos dalyje pavaizduota Rygos horizonto linija ir į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtraukto senamiesčio kontūrai. Atvaizdo viršutinėje dalyje – įrašas „EIROPAS KULTURAS GALVASPILSETA“ (Europos kultūros sostinė), o apatinėje dalyje – monetoje įamžinto miesto pavadinimas ir išleidimo metai „RIGA – 2014“, o po jais nurodyta monetą išleidžianti šalis – „LV“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. rugsėjo mėn.


Мalta

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Maltos policijos pajėgų 200-osios metinės

Aprašymas: moneta skirta Maltos policijos pajėgų, sukurtų 1814 m. paskelbus XXII deklaraciją, 200-osioms metinėms paminėti. Maltos policijos pajėgos yra vienos seniausių Europoje. Monetos nacionalinėje pusėje pavaizduota Maltos policijos pajėgų emblema su užrašu „200 Years Malta Police Force“ ir datomis „1814–2014“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 300 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. liepos mėn.


San Marinas

€2 commemorative side

Atvaizdas: 500-osios Bramante Lazzari delle Penne di San Marino mirties metinės

Aprašymas: monetoje pavaizduotas Donato Bramantės portretas ir šventyklėlės (it. Tempietto), kurią D. Bramantė pastatė bažnyčios San Pietro in Montorio kieme tikriausiai dar 1502 m. ir kuri yra laikoma brandžiojo renesanso italų architektūros šedevru, fragmentas. Beveik visą kompoziciją juosia įrašas „BRAMANTE LAZZARI DELLE PENNE DI SAN MARINO“. Kairėje ir dešinėje pusėse iškalti metai – „1514“ ir „2014“. Apačioje – dizainerės inicialai „MCC“ (Maria Carmela Colaneri) ir kalyklos ženklas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 100 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. birželio mėn.


Suomija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: rašytojos ir dailininkės Tuvės Janson gimimo 100-osios metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje pavaizduotas Tuvės Janson portretas. Po portretu iškaltas parašas „Tove Jansson“ ir metai „1914–2001“. Kairėje nurodytas monetą leidžiančios šalies kodas „FI“. Dešinėje iškalti monetos išleidimo metai „2014“ ir kalyklos ženklas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,5 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. birželio mėn.


Italija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Karabinierių korpuso („Arma dei Carabinieri“) sukūrimo 200-osios metinės

Aprašymas: monetoje pavaizduota nauja 1973 m. Antonio Berti sukurtos skulptūros „Pattuglia di Carabinieri nella tormenta“ interpretacija. Dešinėje iškaltos viena kitą iš dalies uždengiančios Italijos Respublikos monogramos raidės „RI“ ir metai „2014“, kairėje – metai „1814“, viršuje – raidė „R“ (Romos monetų kalyklos monograma), o apačioje – vienas kitą iš dalies uždengiantys inicialai „LDS“ (autorės Lucianos de Simoni monograma) ir įrašas „CARABINIERI“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 6,5 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. birželio mėn.


Italija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 450-osios Galilėjo Galilėjaus (gim. 1564 m.) gimimo metinės

Aprašymas: monetoje pavaizduota 1636 m. Justo Sustermanso nutapyto Galilėjo Galilėjaus paveikslo dalis – jo galva (Florencijos Uficių galerija). Viršuje lanku iškaltas įrašas „GALILEO GALILEI“, dešinėje – raidė „R“ (Romos monetų kalyklos monograma), astronominis teleskopas ir inicialai „C.M.“ (autorės Claudios Momoni monograma), kairėje – viena kitą iš dalies uždengiančios Italijos Respublikos monogramos raidės „RI“, o apačioje – metai „1564–2014“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 6,5 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. birželio mėn.


Prancūzija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 1944 m. birželio 6 d. sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje 70-osios metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje iškaltas įrašas „D-DAY“ vaizduoja išsilaipinimo baržą ir tanko pabūklą. Virš tanko pabūklo iškaltos datos „1944–2014“ ir įrašas „70e anniversaire du débarquement“ (70-osios sąjungininkų išsilaipinimo metinės). Pavaizduota banga, pamažu nuplaunanti lengvai atpažįstamus amerikiečių, britų ir kanadiečių karių pusbačių atspaudus. Ant bangos išgraviruotas P. Verleno eilėraščio posmas, buvęs ženklu pradėti sąjungininkų išsilaipinimą: „Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon coeur d’une langueur monotone“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 3 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. birželio mėn.


Nyderlandai

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: oficialus atsisveikinimas su buvusia karaliene Beatriče

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje iškalti karaliaus Vilemo Aleksandro ir buvusios karalienės Beatričės atvaizdai. Kairėje puslankiu iškaltas įrašas „WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN“, dešinėje – „BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN“. Šiuos du įrašus viršuje skiria karūnos simbolis, o apačioje – kalyklos meistro ir kalyklos ženklai; tarp jų iškalti monetos išleidimo metai – „2014“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. gegužės mėn.


Slovakija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 10-osios Slovakijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą metinės

Aprašymas: monetos nacionalinės pusės centre pavaizduotos stilizuotos raidės „EÚ“ – Europos Sąjungos pavadinimo trumpinys, o ant jų pirmame plane – Slovakijos Respublikos herbas. Vidinės monetos dalies dešinėje pusėje dviem eilutėmis iškalta Slovakijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą data – „1.5.2004“, o po ja – metai „2014“. Vidinės monetos dalies apačioje – monetą leidžiančios šalies pavadinimas – „SLOVENSKO“, o viršuje puslankiu – įrašas „10. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Apačioje kairėje – Kremnicos kalyklos ženklas (raidės „MK“ tarp dviejų spaudų), o apačioje dešinėje – stilizuotos raidės „MP“ – dizainerės Mários Poldaufovos inicialai. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. balandžio mėn.


Portugalija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: balandžio 25 d. revoliucijos 40 metų paminėjimas

Aprašymas: dviem lenktomis linijomis pavaizduotas revoliucinį judėjimą simbolizuojančios gėlės – gvazdiko – siluetas; šios gėlės pavadinimu vadinta visa revoliucija. Virš gėlės įrašytas monetą leidžiančios valstybės pavadinimas – „PORTUGAL“, o gėlės žiede pavaizduotas valstybės herbas. Atvaizdo centre nurodyta įvykio data – „25 DE ABRIL“ (balandžio 25 d.), o apačioje – metų nuo revoliucijos pradžios sukaktis – „40 ANOS“ (40 metų) ir monetos išleidimo metai – „2014“. Raidžių ir skaičių forma pasirinkta remiantis plakatuose ir kituose politinės informacijos leidiniuose prieš 40 metų naudotu šriftu – taip siekiama simboliškai paminėti iškart po įvykio išgyventą euforišką laikotarpį. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. balandžio mėn.


Belgija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-osios metinės

Aprašymas: monetos vidinėje dalyje, virš metų „2014–18“, pavaizduota aguona. Po metais iškaltas įrašas „The Great War Centenary“, o po juo pavaizduotas monetų kalyklos meistro ženklas ir Briuselio monetų kalyklos ženklas – arkangelo Mykolo galva su šalmu. Vidurinės dalies viršuje trimis kalbomis iškaltas įrašas „BELGIE–BELGIQUE–BELGIEN“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,75 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. balandžio mėn.


Ispanija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo vietovės – Güelio parkas

Aprašymas: pirmame monetos plane pavaizduota architekto Antonio Gaudžio (Antoni Gaudí) sukurta driežo skulptūra – Güelio parko simbolis. Fone – vieno iš namelių, esančių prie įėjimo į Güelio parką, detalė. Viršuje didžiosiomis raidėmis puslankiu iškalti žodžiai „ESPAÑA“ ir „PARK GÜELL – GAUDÍ“. Kairėje – monetos išleidimo metai – „2014“, dešinėje – kalyklos ženklas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 8 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. kovo mėn.


Andora

€2 commemorative side

Atvaizdas: 20 metų Europos Taryboje

Aprašymas: monetos viduryje iš kairės pavaizduotas Andoros herbas, greta iškaltas įrašas „20“, kuriame nulis yra stilizuotas ir reiškia Europos Tarybos vėliavą. Viršuje yra įrašas „ANDORRA“, o apačioje – „AL CONSELL D’EUROPA“. Apačioje kairėje iškalti metai „2014“, o šalia – pasvira linija. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 100 000 monetų

Išleidimo data: 2014 m. vasario mėn.


Liuksemburgas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 175-osios Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės nepriklausomybės metinės

Aprašymas: monetos dešinėje vidinėje pusėje iškaltas Jo Prakilnybės Didžiojo Hercogo Henriko, žvelgiančio į dešinę, atvaizdas, o kairėje vidinės pusės dalyje vertikaliai iškalti metai „1839“ ir „2014“ bei monetą leidžiančios šalies pavadinimas „LËTZEBUERG“. Monetos vidinės dalies apačioje pateikti įrašai „ONOFHÄNGEGKEET“ ir „175 Joër“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,4 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. sausio mėn.


Vokietija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Žemutinė Saksonija iš serijos „Žemės“

Apraššymas: ant monetos pavaizduota Žemutinėje Saksonijoje, Hildesheime esanti Šv. Mykolo bažnyčia. Ji 1985 m. įtraukta į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Monetos viršuje iškalti išleidimo metai – „2014“, kairėje – kalyklos ženklas („A“, „D“, „F“, „G“, „J“). Apačioje – įrašas „NIEDERSACHSEN“, o po juo – monetą išleidusios šalies žyma – „D“. Monetos viršuje, dešinėje – graverio inicialai „OE“ (Ott Erich). Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 30 mln. monetų

Išleidimo data: 2014 m. sausio mėn.