Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2014 г.

Описанията на тази страница са взети от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Испания

Тема: Промяна на държавния глава

Описание: Изобразени са застъпващи се портрети на кралете Фелипе VI и Хуан Карлос I. Отдолу са изписани държавата и годината на емитиране: „ESPAÑA – 2014“. Вдясно е отбелязан знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 12 милиона монети

Дата на емисия: декември 2014 г.

Франция

Тема: Борбата срещу СПИН по повод Световния ден за борба със СПИН

Описание: Червена лента, символизираща борбата срещу СПИН, е разположена в центъра на монетата. Създадена от художествения колектив Visual AIDS и американския художник Франк Мур, червената лента, носена в близост до сърцето с насочени надолу краища под формата на обърната буква „V“, е символ на солидарността с болните от СПИН. Един ден, когато болестта бъде победена, краищата на лентата ще бъдат обърнати нагоре под формата на „V“ (от английската дума „victory“ – победа). Във вътрешния кръг са изобразени три ленти. Средната от тях е в утвърдената форма, като ще бъде оцветена в червено при емисиите от тип BU и PRF. Другите две ленти са обърнати, напомняйки две букви „V“ и подсилвайки символизма на така очакваната победа над болестта. Датата 1 декември – Световният ден за борба със СПИН на ЮНЕСКО, е разположена в горната част на вътрешния кръг. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: ноември 2014 г.

Финландия

Тема: Стогодишнина от рождението на интериорния дизайнер и декоратор Илмари Тапиоваара

Описание: Във вътрешната част на изображението вляво са изписани името и датите на рождението и смъртта на Илмари Тапиоваара. Вдясно в едър план е изобразена мебелна сглобка, характерна за Илмари Тапиоваара. Вдясно от нея са обозначени емитиращата държава „FI“ (Финландия), знакът на монетния двор и годината на емитиране – „2014“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: ноември 2014 г.

Ватикан

Тема: 25 години от падането на Берлинската стена

Описание: На преден план са изобразени няколко тухли от частично съборената Берлинска стена, на които пише „XXV ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO 1989 2014“ („25 години от падането на Берлинската стена 1989 – 2014 г.“). В центъра, в свободното пространство между тухлите и разкъсаната бодлива тел, има маслинова клонка. На заден план е Бранденбургската врата. По горната част на вътрешния пръстен е изписано „Città del Vaticano“ (Град Ватикан). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 103 000 монети

Дата на емисия: октомври 2014 г.

Словения

Тема: 600-годишнина от коронясването на Барбара Целска

Описание: Централното изображение върху монетата е щрихов портрет на кралица Барбара Целска с нейния скиптър. Върху изображението са поставени трите типични шестолъчни звезди от герба на графовете Целие. От лявата страна на портрета има надпис „SLOVENIJA“, а от дясната страна – надпис „BARBARA CELJSKA“ и годините „1414–2014“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: октомври 2014 г.

Люксембург

Тема: 50 години от възкачването на Великия херцог Жан на престола

Описание: Във вътрешната част на монетата са изобразени ликовете на Техни Кралски Височества Великия херцог Анри и Великия херцог Жан в ляв профил. Над тях има корона, като над лика на Великия херцог Жан е изписана и годината „1964“. В долната част на монетата под всеки лик се намира съответното име – „Jean“ и „Henri“, а между тях – годината „2014“. По горната част на вътрешния кръг на монетата е изписано „50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION AU TRÔNE DU GRAND-DUC JEAN“ (50 години от възкачването на Великия херцог Жан на престола). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,4 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2014 г.

Португалия

Тема: Международната година на семейното земеделие

Описание: В центъра на изображението са представени типични за традиционното земеделие сечива и земеделски продукти – в средата е пиле, заобиколено от тикви, кошница с картофи и други зеленчуци и цветя. Отляво, в полукръг е изписана темата – „AGRICULTURA FAMILIAR“ (семейно земеделие), а отдясно, пак в полукръг – емитиращата държава „PORTUGAL“, следвана от годината на емисията „2014“. Най-долу е знакът на монетния двор – „INCM“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: октомври 2014 г.

Малта

Тема: Независимост на Малта – 1964 г.

Описание: Възпоменателната монета по повод на Конституцията, приета при обявяването на независимостта на Малта от 1964 г., е четвъртата в серия от пет монети, с които се отбелязват етапите на конституционното развитие в историята на Малта. С Конституцията от 1964 г. Малта става независима държава за първи път след стотици години чуждо господство. На националната страна на монетата е изобразен елемент от бронзовия паметник в чест на независимостта, дело на художника Джани Боничи от 1989 г. Това е изображението на млада жена, символизираща Малта, с малтийския флаг в ръка. Вдясно в полукръг са изписани думите „MALTA – Independence 1964“, а долу – годината на емисията, „2014“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 400 000 монети

Дата на емисия: октомври 2014 г.

Сан Марино

Тема: 90-годишнина от смъртта на Джакомо Пучини

Описание: На монетата е изобразен портрет на композитора Джакомо Пучини. Вдясно в полукръг е изписано името на емитиращата държава – „SAN MARINO“. Вляво е разположен надписът „G. PUCCINI“ и е отбелязан знакът на монетния двор. В долната част е изписана годината – „2014“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 100 000 монети

Дата на емисия: септември 2014 г.

Белгия

Тема: 150 години от основаването на Червения кръст на Белгия

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изобразен кръст, в чийто център е изписано числото 150. Във вътрешността на кръста са разположени надписите „Rode Kruis“ и „Croix-Rouge“, съответно вертикално и хоризонтално. Около кръста фигурират знакът на монетния двор на Брюксел (главата на архангел Михаил с шлем), знакът на управителя на монетния двор, годината „2014“ и надписът „BE“, указващ държавата. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 260 000 монети

Дата на емисия: септември 2014 г.

Гърция

Тема: 150 години от обединението на Йонийските острови и Гърция (1864 – 2014 г.)

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изобразена звезда със седем върха, в която на гръцки език са вписани думите: „150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1864–2014“ (150 години от обединението на Йонийските острови и Гърция 1864 – 2014 г.) заедно с наименованието на емитиращата държава – „ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ“ (Република Гърция), и е поставен знакът на гръцкия държавен монетен двор. Между върховете на звездата са изобразени символите на Йонийските острови. Околовръст има декоративен мотив – стилизирана вълнà. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: септември 2014 г.

Гърция

Тема: 400 години от смъртта на Доменикос Теотокопулос (1614 – 2014 г.)

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изобразен портрет на Доменикос Теотокопулос. На заден план се вижда типична фигура от негова творба с характерната за него техника. Вляво е изписана годината „2014“ и е изобразен обичайният подпис на художника („Domenikos Theotokopoulos Epoiei“). Вдясно е поставен знакът на гръцкия държавен монетен двор. Околовръст на гръцки език е изписано „ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 1541-1614“ (Доменикос Теотокопулос) и наименованието на емитиращата държава – „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ“ (Република Гърция). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: септември 2014 г.

Латвия

Тема: Рига – Европейска столица на културата 2014

Описание: В центъра на изображението са представени силуетът на град Рига на небесния хоризонт и историческият център на града, който е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В горната част на изображението е разположен надписът „EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA“ (Европейска столица на културата), а в долната – името на чествания град и годината на емисията „RIGA – 2014“, като под този надпис е посочено съкращението на емитиращата държава „LV“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: септември 2014 г.

Малта

Тема: 200 години полицейски сили на Малта

Описание: С монетата се отбелязва 200-годишнината на полицейските сили на Малта, които са създадени с прокламация XXII през 1814 г. Това свидетелства, че полицейските сили на Малта са едни от най-старите в Европа. На националната страна на монетата е изобразена значката на малтийската полиция с надпис „200 Years Malta Police Force“ (200 години полицейски сили на Малта) и датите „1814 – 2014“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 300 000 монети

Дата на емисия: юли 2014 г.

Сан Марино

Тема: 500 години от смъртта на Браманте Ладзари делле Пенне ди Сан Марино

Описание: На монетата е изобразен портрет на Браманте, както и част от Темпието (Tempietto, от италиански: „малък храм“) – малка възпоменателна гробница, построена от Донато Браманте вероятно още през 1502 г., която е разположена в двора на църквата „Св. Петър“ в Монторио и се счита за един от шедьоврите на италианската архитектура през Зрелия Ренесанс. Надписът BRAMANTE LAZZARI DELLE PENNE DI SAN MARINO обгражда почти изцяло изображението. В лявата и в дясна част са изписани съответно годините „1514“ и „2014“. В долната част са отбелязани инициалите на художника „MCC“ (Maria Carmela Colaneri) и знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 110 000 монети

Дата на емисия: юни 2014 г.

Финландия

Тема: 100 години от рождението на писателката и художничката Туве Янсон

Описание: Във вътрешната част на монетата е изобразен портретът на Туве Янсон. Под него се намират подписът „Tove Jansson“ и годините „1914 – 2001“. Отляво е изписано обозначението на емитиращата държава – FI. Отдясно са годината на емисията „2014“ и знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,5 милиона монети

Дата на емисия: юни 2014 г.

Италия

Тема: 200-годишнината от създаването на подразделенията Arma dei Carabinieri

Описание: Върху монетата е изобразена скулптурата „Pattuglia di Carabinieri nella tormenta“, създадена през 1973 г. от Антонио Берти. Отдясно са изписани припокриващи се букви „RI“ (монограм на Италианската република), а под тях – годината „2014“. Над изображението на скулптурата е изписана буквата „R“ (монограм на монетния двор на Рим). В долната част се намират буквите „LDS“ (монограм на авторката Лучана де Симони) и надписът „CARABINIERI“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 6,5 милиона монети

Дата на емисия: юни 2014 г.

Италия

Тема: 450 години от рождението на Галилео Галилей (роден през 1564 г.)

Описание: Върху монетата е изобразена главата на Галилео Галилей от картината на Юстус Сустерманс (1636 г., Флоренция, галерия „Уфици“). Около горната ѝ част има надпис „GALILEO GALILEI“ (Галилео Галилей). Отдясно са изобразени астрономически телескоп и буквите „R“ (монограм на монетния двор на Рим) и „C.M.“ (монограм на авторката Клаудия Момони). Отляво са изобразени припокриващи се букви „RI“ (монограм на Италианската република). Под лика на Галилей са изписани годините „1564–2014“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 6,5 милиона монети

Дата на емисия: юни 2014 г.

Франция

Тема: 70-ата годишнина от дебаркирането в Нормандия на 6 юни 1944 г.

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изписана думата „D-DAY“ с графично оформление, изобразяващо едновременно десантна лодка и дуло на танк. Представени са годините „1944 – 2014“ (над дулото на танка), а отдолу е надписът „70e anniversaire du débarquement“ (70-а годишнина от дебаркирането). Отличителните следи от войнишките ботуши, носени от войниците в американската, британската и канадската армия, постепенно изчезват в пясъка, отмити от вълнà. Върху вълнàта е гравиран стих на Верлен, послужил за код за начало на дебаркирането: „les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon coeur d’une langueur monotone“ (протяжно ридание – на цигулка стенание, есенно, есенно, ранява душата ми, пробужда тъгата ми, отнейде отнесено). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: юни 2014 г.

Нидерландия

Тема: Официалното сбогуване с бившата кралица Беатрикс

Описание: Във вътрешната част на монетата са изобразени ликовете на крал Вилем-Александър и на бившата кралица Беатрикс. От лявата страна в полукръг е разположен надпис „WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN“, а от дясната страна в полукръг – надпис „BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN“. В горната част между двата надписа е изобразен символът на короната, а в долната част е годината на емисията „2014“ – оградена отляво със знака на управителя на монетния двор и отдясно със знака на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: май 2014 г.

Словакия

Тема: 10-ата годишнина от присъединяването на Република Словакия към Европейския съюз

Описание: В центъра на националната страна са стилизираните букви „EÚ“ – акронимът на Европейския съюз, като гербът на Република Словакия е вплетен на преден план. Отдясно във вътрешия кръг на монетата на два реда е изписана датата на присъединяване на Република Словакия към Европейския съюз – „1.5.2004“, като непосредствено под нея е изписана и годината „2014“. По долния край на вътрешната част е изписано името на емитиращата страна – „SLOVENSKO“, а в полукръг по протежение на горния край е разположен надписът „10. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Долу вляво е знакът на монетния двор в Кремница (състоящ се от буквите „MK“ между два щемпела), а долу вдясно са стилизираните буквите „MP“ – инициалите на авторката на проекта Mária Poldaufová. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: април 2014 г.

Португалия

Тема: Четиридесетата годишнина от революцията от 25 април

Описание: Две дъги очертават силуета на карамфил – цветето, което символизира движението и дава името на революцията. Наименованието на емитиращата държава „PORTUGAL“ и гербът са поставени върху цветето. В центъра на изображението е датата на събитието – „25 DE ABRIL“ (25 април), а под него е изписан броят на годините, изминали от революцията „40 ANOS“ (40 години) и годината на емисията – „2014“. Шрифтът на буквите и цифрите е вдъхновен от използвания в плакати и други политически агитационни материали преди 40 години като символ на времето на еуфория веднага след революцията. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: април 2014 г.

Белгия

Тема: 100 години от началото на Първата световна война

Описание: Във вътрешната част на монетата е изобразен мак, под който са посочени годините „2014–18“. Под годините има надпис „The Great War Centenary“ („Сто години от Голямата война“), под който се намират знакът на управителя на монетния двор и знакът на монетния двор на Брюксел (главата на архангел Михаил с шлем). В централната горна част има триезичен надпис „BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN“ („Белгия“). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,75 милиона монети

Дата на емисия: април 2014 г.

Испания

Тема: Паметници от културното и природното наследство на ЮНЕСКО – парк „Гюел“

Описание: На преден план върху монетата е изобразена скулптура на гущер, която е символът на парк „Гюел“ и е проектирана от архитект Антони Гауди. На заден план се вижда елемент от един от павилионите, разположени на входа на парк „Гюел“. В горната част, в полукръг и с главни букви, са изписани думите „ESPAÑA“ и „PARK GÜELL – GAUDÍ“. Вляво е посочена годината на емитиране – „2014“, а вдясно – знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 8 милиона монети

Дата на емисия: март 2014 г.

Андора

Тема: 20 години в Съвета на Европа

Описание: Във вътрешната част на монетата вляво е изобразен гербът на Андора, последван от надписа „20“, като нулата е стилизирана така, че да представлява знамето на Съвета на Европа. В горната част е надписът „ANDORRA“, а под него надписът „AL CONSELL D’EUROPA“. Годината „2014“ е изобразена в долната част вляво, последвана от наклонена линия. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 100 000 монети

Дата на емисия: февруари 2014 г.

Люксембург

Тема: 175 години независимост на Великото херцогство Люксембург

Описание: В дясната част на вътрешния кръг на монетата се намира образът на Негово Височество Великия херцог Анри в десен профил, а в лявата част отвесно са изписани годините „1839“ и „2014“, както и наименованието на емитиращата държава – „LËTZEBUERG“. В долната част на вътрешния кръг се виждат надписите „ONOFHÄNGEGKEET“ и „175 Joër“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,4 милиона монети

Дата на емисия: януари 2014 г.

Германия

Тема: Провинция Долна Саксония – част от поредицата за федералните провинции на Германия

Описание: На монетата е изобразена църквата „Свети Михаил“ в Хилдесхайм, Долна Саксония. Църквата е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 1985 г. В горната част е изписана годината на емитиране – „2014“, а вляво е отбелязан знакът на монетния двор (A, D, F, G, J). В долната част е поставен надписът NIEDERSACHSEN, а под него е обозначена емитиращата държава – „D“ (Германия). В горната част вдясно са отбелязани инициалите на гравьора – OE (Ott Erich). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2014 г.