Menu

2-euro jubileumsmynt – 2014

Beskrivningarna på den här sidan kommer från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför eventuellt skilja sig något från annat material som publicerats på denna webbplats.

Spanien

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Tronskiftet

Beskrivning:Kung Filipe VI:s halsbild i förgrunden och kung Juan Carlos I:s bakom denna, båda vända åt vänster. Längst ned det utgivande landets namn samt präglingsåret: ”ESPAÑA – 2014”. Till höger återfinns myntmärket. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 12 miljoner mynt

Utgivningsdatum: december 2014


Frankrike

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Bekämpning av hiv/aids inom ramen för världsaidsdagen

Beskrivning: Det röda bandet är symbolen för kampen mot hiv/aids och återfinns på myntets åtsida. Bandet, som har formen av ett omvänt V-tecken, skapades på initiativ av sammanslutningen av bildkonstnärer Visual Aids Artist Caucus, och den amerikanske målaren Franck Moore och bärs nära hjärtat som en symbol för solidaritet med människor som lever med och/eller har insjuknat i hiv/aids. Dess målsättning är att bandet en dag ska kunna bäras som ett V-tecken som illustrerar att kampen mot sjukdomen har vunnits. Tre band återfinns på åtsidan. Ett av dem är rättvänt och rödfärgat i BU- och PRF-versionerna. De båda övriga banden är sammankopplade med de två V:na och uppochnedvända, vilket förstärker symboliken med den efterlängtade segern över sjukdomen. Datumet den 1 december, som är Unescos internationella världsaidsdag, anges högst upp på myntet. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 3 miljoner mynt

Utgivningsdatum: november 2014


Finland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Hundraårsdagen av formgivaren och inredningsarkitekten Ilmari Tapiovaaras födelse

Beskrivning:Den vänstra delen av myntets inre fält visar Ilmari Tapiovaaras namn och levnadsår. I den högra delen finns en närbild på den för Ilmari Tapiovaara så kännetecknande pinnstolsfogen. Till höger beteckningen för utgivningslandet ”FI”, myntmärket och präglingsåret ”2014”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljoner mynt

Utgivningsdatum: november 2014


Vatikanstaten

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 25-årsjubileet av Berlinmurens fall

Beskrivning: I förgrunden avbildas ett antal murblock från den delvis nedfallna Berlinmuren med följande inskrift: ”XXV ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO 1989 2014”. I mitten bakom murblocken slingrar en taggtråd och ovanpå denna en olivkvist samt i bakgrunden Brandenburger Tor. Ovan syns inskriften ”CITTÀ DEL VATICANO”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 103 000 mynt

Utgivningsdatum: oktober 2014


Slovenien

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 600-årsminnet av kröningen av Barbara av Cilli

Beskrivning: I mitten av myntet återfinns ett av linjer skapat porträtt av drottning Barbara av Cilli med spira. Ovanpå bilden syns tre sexuddiga stjärnor hämtade från grevarna av Cillis vapen. Till vänster om porträttet inskriften ”SLOVENIJA” och till höger ”BARBARA CELJSKA” samt årtalen ”1414–2014”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: oktober 2014


Luxemburg

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 50-årsjubileet av storhertig Jeans tronbestigning

Beskrivning: I myntets inre fält bröstbilder av storhertigarna Henri och Jean vända åt vänster. Ovanför storhertig Jeans bröstbild årtalet ”1964” och över dem båda en krona. Nedtill återfinns namnen ”Jean” och ”Henri” under respektive bröstbild samt präglingsårtalet ”2014”. Omskriften i den övre delen av det inre fältet lyder: ”50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION AU TRÔNE DU GRAND-DUC JEAN”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivningsdatum: oktober 2014


Portugal

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Internationella året för familjejordbruk

Beskrivning: I mitten av myntet avbildas traditionella jordbruksverktyg tillsammans med jordbruksvaror: en kyckling omgärdad av pumpor, en korg med potatis, andra grönsaker och blommor. På vänster sida står temat ”AGRICULTURA FAMILIAR” (familjejordbruk) i en halvcirkel och på höger sida utgivarlandet ”PORTUGAL” i en halvcirkel, följt av utgivningsåret ”2014”. Längst ned till vänster finns myntmärket ”INCM”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 500 000 mynt

Utgivningsdatum: oktober 2014


Malta

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Maltas självständighet 1964

Beskrivning: Myntet erinrar om Maltas självständighetsförfattning från år 1964 och är det fjärde i en serie om fem mynt på temat konstitutionella milstolpar i Maltas historia. I och med 1964 års författning blev Malta en självständig nation för första gången efter sekler av utländsk överhöghet. På myntets nationella sida syns övre delen av ett bronsminnesmärke som hyllar självständigheten. Det utformades 1989 av konstnären Gianni Bonnici. Minnesmärket föreställer en ung kvinna som representerar Malta, med en maltesisk flagga i handen. Till höger om skriften ”MALTA – Independence 1964” och nedtill utgivningsåret ”2014”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 400 000 mynt

Utgivningsdatum: oktober 2014


San Marino

€2 commemorative side

Motiv: 90-årsdagen av Giacomo Puccinis död

Beskrivning: Motivet är ett porträtt av kompositören Giacomo Puccini. Till höger, i en halvcirkel, anges den utgivande statens namn, ”SAN MARINO”. Till vänster finns inskriptionen ”G. PUCCINI” och myntmärket. Nedtill står årtalet ”2014”.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: september 2014


Belgien

2-euro jubileumsmotiv

Motiv:Röda korsets 150-åriga verksamhet i Belgien

Beskrivning: I myntets inre fält ett kors i vars mitt siffran ”150” återges. Inskrifterna ”Rode Kruis” och ”Croix-Rouge” återfinns vertikalt respektive horisontellt inne i korset. Korset omges av myntortsmärket för Bryssel (ärkeängeln Mikael iförd hjälm), myntmästarmärket, årtalet 2014 samt ”BE” för Belgien. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 260 000 mynt

Utgivningsdatum: september 2014


Grekland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv:150-årsjubiléet av unionen mellan de joniska öarna och Grekland (1864–2014)

Beskrivning: I myntets inre fält finns en bild av en sjuuddig stjärna och inskriptionen på grekiska: ”150 ÅR HAR FÖRFLUTIT SEDAN UNIONEN MELLAN DE JONISKA ÖARNA (EPTA’NISA) OCH GREKLAND 1864–2014”, namnet på utgivarlandet ”REPUBLIKEN GREKLAND” och det grekiska statliga myntverkets myntmärke. I utrymmena mellan stjärnans uddar finns symboler för de joniska öarna. Runt detta finns ett dekorativt stiliserat vågmotiv. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 750 000 mynt

Utgivningsdatum: september 2014


Grekland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 400 år sedan Domenikos Theotokopoulos bortgång (1614–2014)

Beskrivning: Den inre delen av myntet visar ett porträtt av Domenikos Theotokopoulos. I bakgrunden finns ett typiskt bild från hans verk, som belyser hans teknik. Till vänster: år 2014 och konstnärens kännetecknande underskrift (”Domenikos Theotokopoulos Epoiei”). Till höger: Grekiska myntverkets myntmärke. Runt detta är det inpräglat på grekiska ”DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS 1541–1614” och namnet på det utgivande landet ”REPUBLIKEN GREKLAND”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 750 000 mynt

Utgivningsdatum: september 2014


Lettland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Riga, europeisk kulturhuvudstad 2014

Beskrivning: I mitten av myntet finns en stiliserad bild av Rigas historiska centrum som finns på Unescos världsarvslista. Överst i bilden finns inskriptionen ”EIROPAS KULTURAS GALVASPILSETA” (Europeisk kulturhuvudstad) och längst ner stadens namn och myntets utgivningsår ”RIGA – 2014” samt nationalitetsbeteckningen ”LV”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: september 2014


Malta

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Maltas polisväsende 200 år

Beskrivning: Myntet uppmärksammar att 200 år har förflutit sedan det maltesiska polisväsendet inrättades 1814 genom proklamation XXII. Maltas polisväsende är sålunda ett av Europas äldsta. På den nationella myntsidan återfinns det maltesiska polisväsendets emblem samt omskriften ”200 YEARS MALTA POLICE FORCE” och årtalen ”1814–2014”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 300 000 mynt

Utgivningsdatum: juli 2014


San Marino

€2 commemorative side

Motiv: 500-årsdagen av Bramante Lazzari delle Penne di San Marinos död

Beskrivning: Motivet är ett porträtt av Bramante och en del av Tempietto (italienska: ”litet tempel”), som är en liten minnesgrav byggd av Donato Bramante, eventuellt så tidigt som 1502, på gårdsplanen till San Pietro i Montorio och som anses vara ett arkitektoniskt mästerverk från den italienska högrenässansen. Märkningen ”BRAMANTE LAZZARI DELLE PENNE DI SAN MARINO” omger nästan helt utformningen. Till vänster och höger anges åren ”1514” respektive ”2014”. I nedre delen konstnärens initialer ”MCC” (Maria Carmela Colaneri) och myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: juni 2014


Finland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 100-årsminnet av författaren och konstnären Tove Janssons födelse

Beskrivning: I myntets inre fält finns ett porträtt av Tove Jansson. Under porträttet finns namnteckningen ”Tove Jansson” och åren ”1914–2001”. Till vänster anges det utgivande landet, ”FI”. Till höger anges präglingsåret ”2014” och myntmärket. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: juni 2014


Italien

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 200-årsdagen av grundandet av Arma dei Carabinieri

Beskrivning: En omtolkning av skulpturen ”Pattuglia di Carabinieri nella tormenta” gjord 1973 av Antonio Berti. Till höger Republiken Italiens monogram ”RI” / 2014. Till vänster, 1814. Upptill, R (monogram för mynt verket i Rom). Under bröstbilden, LDS (författaren Luciana De Simonis monogram) / CARABINIERI. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 6,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: juni 2014


Italien

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 450-årsdagen av Galileo Galileis födelse (född 1564)

Beskrivning: En bild av Galileo Galilei från Justus Sustermans målning, 1636 (Florens, Galleria degli Uffizi). Runt omkring och på ovansidan, Galileo Galilei. Till höger ”R” (monogram för myntverket i Rom)/astronomiskt teleskop/ ”C.M.” (författaren Claudia Momonis monogram). Till vänster Republiken Italiens monogram ”RI”. Under bröstbilden 1564–2014. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 6,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: juni 2014


Frankrike

€2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 70-årsdagen av landstigningen i Normandiet den 6 juni 1944

Beskrivning: På myntets inre fält har ordet ”D-DAY” skrivits på ett sätt så att det avbildar ett landstigningsfartyg och en stridsvagnskanon. Ovanför stridsvagnskanonen och inskriften ”70e anniversaire du débarquement” (70-årsjubileum av landstigningen) står årtalen 1944–2014. De mycket karaktäristiska avtrycken av de amerikanska, brittiska och kanadensiska soldaternas stövlar sköljs gradvis bort av en våg. Ett citat av Verlaine, som användes som kod för att inleda landstigningen, är graverat i vågen: ”les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon coeur d’une langueur monotone”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 3 miljoner mynt

Utgivningsdatum: juni 2014


Nederländerna

€2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Det officiella avskedstagandet av den förra drottningen Beatrix

Beskrivning: På insidan av myntet avbildas både kung Willem-Alexander och den förra drottningen Beatrix. Till vänster, i en halvcirkel, återfinns inskriptionen ”WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN” och till höger, i en halvcirkel, återfinns inskriptionen ”BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN”. Mellan de två inskriptionerna, högst upp, återfinns symbolen för kronan och längst ner återfinns myntmästarmärket, myntmärket och däremellan präglingsåret ”2014”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: maj 2014


Slovakien

€2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Tioårsdagen av Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

Beskrivning: I mitten av den nationella sidan finns förkortningen för Europeiska unionen ”EU”. Slovakiens riksvapen framträder i förgrunden. I det inre fältet till höger finns datumet för Slovakiens anslutning till Europeiska unionen på två rader ”1.5.2004” med årtalet ”2014” direkt nedanför. Längst ner i det inre fältet finns namnet på utgivarlandet ”SLOVENSKO” och längst upp i en halvcirkel står ”10”. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE”. Nere till vänster finns Kremnica Mints myntmärke (bokstäverna ”MK” mellan två stämplar). Nere till höger syns formgivaren Mária Poldaufovás initialer ”MP”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: april 2014


Portugal

€2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 40-årsdagen av revolutionen den 25 april

Beskrivning: De två kurvorna utgör en stiliserad nejlika, blomman som symboliserar rörelsen och även gav namn åt revolutionen. Ovanför nejlikan finns landets namn ”PORTUGAL” och riksvapnet. I mitten av myntet står datumet för revolutionen ”25 DE ABRIL” (25 april). Längst ner står hur många år det har gått ”40 ANOS” (40 år) och utgivningsåret ”2014”. Bokstävernas och siffrornas form har inspirerats av affischer och politiska broschyrer för 40 år sedan, som en symbol för den eufori som rådde efter revolutionen. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 500 000 mynt

Utgivningsdatum: april 2014


Belgien

€2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 100-årsminnet av första världskrigets början

Beskrivning: I myntets inre fält visas en vallmo ovanför årtalen 2014–2018. Under dessa årtal visas inskriptionen ”The Great War Centenary” och under den myntmästarmärket och myntortsmärket för Bryssel som utgörs av en profilbild av ärkeängeln Mikael i hjälm. Längst uppe i det inre fältet visas inskriptionen ”BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,75 miljoner mynt

Utgivningsdatum: april 2014


Spanien

€2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Park Güell – Unescos världsnatur- och kulturarv.

Beskrivning: Förgrunden upptas av den ödleskulptur som är Park Güells emblem och som utformats av arkitekten Antoni Gaudí. I bakgrunden syns en detalj av en av paviljongerna vid ingången till Park Güell. Upptill återfinns omskriften ”ESPAÑA” och ”PARK GÜELL — GAUDÍ”. Till vänster anges präglingsåret ”2014” och till höger myntmärket. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 8 miljoner mynt

Utgivningsdatum: mars 2014


Andorra

€2 commemorative side

Motiv: 20 år i Europeiska rådet

Beskrivning: Till vänster om myntets mitt finns Andorras riksvapen följt av inskriptionen "20" där nollan är utformad för att representera Europeiska rådets flagga. På överdelen finns inskriptionerna "ANDORRA", samt "AL CONSELL D'EUROPA" strax nedanför. Årtalet "2014" står nertill vänster följt av ett snett streck. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: februari 2014


Luxemburg

€2-euro jubileumsmotiv

Motiv: 175-årsdagen av Storhertigdömet Luxemburgs självständighet

Beskrivning: På myntets högra sida av det inre fältet finns en bild av Hans kungliga höghet, Storhertig Henri, som blickar åt höger, och på myntets vänstra sida av det inre fältet, vertikalt, finns orden ”1839” och ”2014” och namnet på det utgivande landet ”LËTZEBUERG”. Inskriptionerna ”ONOFHÄNGEGKEET” och ”175 Joër” finns på det inre fältet på myntet. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivningsdatum: januari 2014


Tyskland

2-euro jubileumsmotiv

Motiv: Niedersachsen, i serien tyska delstater

Beskrivning: Motivet utgörs av Mikaelskyrkan i Hildesheim, Niedersachsen, som har varit upptagen på Unescos världsarvslista sedan 1985. Längst upp står utgivningsåret ”2014” och till vänster myntortsmärket (A, D, F, G eller J). På myntets nedre del anges ”NIEDERSACHSEN” och under detta bokstaven ”D” för utgivningslandet. Uppe till höger står gravörens initialer ”OE” (Ott Erich). Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: januari 2014