Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2014

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Španělsko

Motiv: změna hlavy státu

Popis: Na minci jsou vyobrazeny překrývající portréty králů Felipeho VI. a Juana Carlose I. Ve spodní části je uveden název vydávající země a rok vydání: „ESPAÑA – 2014“. Na pravé straně je mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 12 milionů mincí

Datum emise: prosinec 2014

Francie

Motiv: Světový den boje proti AIDS

Popis: Na národní straně mince je ztvárněna červená stuha – symbol boje proti AIDS. Červená stuha, kterou z podnětu sdružení Visual AIDS Artist Caucus vytvořil americký malíř Frank Moore a která se nosí poblíž srdce, aby symbolizovala solidaritu s nemocnými, má podobu obráceného písmene „V“. Záměrem je, aby se jednou nosila jako „normální V“ na znamení vítězství nad nemocí. Na národní straně jsou zobrazeny tři stuhy. Jedna je z nich je v klasickém směru a je vybarvena červeně pro provedení „brillant universel“ (BU) a „belle épreuve“ (BE). Dvě zbývající stuhy jsou obráceny a asociují dvě „V“, což posiluje symbolický význam kýženého vítězství. V horní části mince je uvedeno datum 1. prosince – Světový den boje proti AIDS (Unesco). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 3 miliony mincí

Datum emise: listopad 2014

Finsko

Motiv: 100. výročí narození designéra a návrháře interiérů Ilmariho Tapiovaary

Popis: Levá vnitřní část návrhu zobrazuje jméno a životní data Ilmariho Tapiovaary. Pravá vnitřní část vyobrazuje detail nábytkového kování typického pro Ilmariho Tapiovaaru. Vpravo je uvedena vydávající země „FI“, mincovní značka a letopočet vydání „2014“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: listopad 2014

Vatikánský městský stát

Motiv: 25. výročí pádu Berlínské zdi

Popis: V popředí je zpodobněno několik cihel z částečně zbořené Berlínské zdi, na kterých je ztvárněn nápis „XXV ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO 1989 2014“ (25. výročí pádu Berlínské zdi 1989 2014). Uprostřed ve volném prostoru mezi cihlami a kouskem ostnatého drátu je olivová ratolest s Braniborskou branou v pozadí. Horní část vyplňuje nápis „CITTÀ DEL VATICANO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 103 000 mincí

Datum emise: říjen 2014

Slovinsko

Motiv: 600. výročí korunovace Barbary Celjské

Popis: Ve středu mince je pomocí linek zobrazen portrét královny Barbary Celjské s žezlem. Na obrázku jsou umístěny tři typické šesticípé hvězdy celjských hrabat. Na levé straně portrétu je nápis „SLOVENIJA“ a na pravé straně nápis „BARBARA CELJSKA“ a letopočet „1414–2014“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: říjen 2014

Lucembursko

Motiv: 50. výročí nástupu velkovévody Jeana na trůn

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole jsou vyobrazeny podobizny Jejich královských Výsostí velkovévody Henriho a velkovévody Jeana hledících doleva. Nad nimi je zobrazena koruna. Nad podobiznou velkovévody Jeana je navíc uveden rok „1964“. V dolní části mince je pod každou podobiznou vyryto příslušné jméno, „Jean“ a „Henri“, a uprostřed letopočet „2014“. Podél horního okraje vnitřní strany mince je do půlkruhu vyryt nápis „50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION AU TRÔNE DU GRAND-DUC JEAN“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,4 milionu mincí

Datum emise: říjen 2014

Portugalsko

Motiv: Mezinárodní rok rodinných farem

Popis: Ve střední části návrhu jsou vyobrazeny nástroje používané obvykle v tradičním zemědělství spolu se zemědělskými produkty – uprostřed se nachází kuře obklopené dýněmi, košíkem brambor a další zeleninou a květinami. Na levé straně je v půlkruhu uveden pamětní motiv „AGRICULTURA FAMILIAR“ (rodinné zemědělství) a na pravé straně, také v půlkruhu, název vydávající země „PORTUGAL“ následovaný letopočtem vydání „2014“. Vlevo dole je uvedena mincovní značka „INCM“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: říjen 2014

Malta

Motiv: vyhlášení nezávislosti Malty v roce 1964

Popis: Mince připomínající ústavu z roku 1964, kterou byla vyhlášena nezávislost Malty, je čtvrtou z pěti mincí, jež upomínají na milníky v ústavní historii Malty. Na základě ústavy z roku 1964 se Malta stala po staletích cizí nadvlády poprvé nezávislým státem. Na národní straně mince je zobrazen detail bronzového památníku připomínajícího nezávislost, který v roce 1989 navrhl výtvarný umělec Gianni Bonnici. Socha mladé ženy s vlajkou v ruce symbolizuje Maltu. Na pravé straně je v půlkruhu nápis „MALTA – Independence 1964“ („MALTA – nezávislost 1964“), na spodní straně je rok vydání „2014“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 400 000 mincí

Datum emise: říjen 2014

San Marino

Motiv: 90. výročí smrti skladatele Giacoma Pucciniho

Popis: Na návrhu je vyobrazena podobizna skladatele Giacoma Pucciniho. Na pravé straně je v půlkruhu název vydávající země „SAN MARINO“, na levé straně nápis „G. PUCCINI“ a mincovní značka. Dole je uveden letopočet „2014“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: září 2014

Belgie

Motiv: 150 let Belgického červeného kříže

Popis: Vnitřní strana mince znázorňuje kříž, v jehož středu se nachází číslovka „150“. Uvnitř kříže je svisle nápis „Rode Kruis“ a vodorovně nápis „Croix-Rouge“. Kolem kříže je bruselská mincovní značka (hlava archanděla Michaela s přilbicí), značka mincmistra, letopočet 2014 a označení země „BE“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 260 000 mincí

Datum emise: září 2014

Řecko

Motiv: 150. výročí sjednocení Jónských ostrovů s Řeckem (1864–2014)

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je zobrazena sedmicípá hvězda s nápisem v řečtině: „150 LET OD SJEDNOCENÍ JÓNSKÝCH OSTROVŮ S ŘECKEM 1864–2014“, název vydávající země „ŘECKÁ REPUBLIKA“ a mincovní značka řecké státní mincovny. Mezi cípy hvězdy jsou vyobrazeny symboly Jónských ostrovů. Celý návrh obepíná dekorativní stylizovaný motiv vlny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: září 2014

Řecko

Motiv: 400 let od smrti Domenika Theotokopoula (1614–2014)

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je zobrazen portrét Domenika Theotokopoula. V pozadí je vyobrazena postava typická pro jeho dílo a ilustrující jeho styl. Na levé straně je letopočet 2014 a typický umělcův podpis („Domenikos Theotokopoulos Epoiei“). Na pravé straně je mincovní značka řecké státní mincovny. Celý návrh obepíná nápis v řečtině „DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS 1541–1614“ a název vydávající země „ŘECKÁ REPUBLIKA“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: září 2014

Lotyšsko

Motiv: Riga – evropské hlavní město kultury 2014

Popis: Ústřední motiv mince znázorňuje rižské panoráma a historické centrum města, které je zapsáno na seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Do horního okraje je vepsán nápis „EIROPAS KULTURAS GALVASPILSETA“ (evropské hlavní město kultury), dole je uveden název oslavovaného města a letopočet vydání „RIGA – 2014“ a pod tímto nápisem je označení vydávající země „LV“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: září 2014

Malta

Motiv: 200 let maltské policie

Popis: Mince připomíná 200. výročí maltské policie, jež byla zřízena proklamací č. XXII z roku 1814. Maltská policie je tak jedna z nejstarších v Evropě. Národní strana mince zobrazuje odznak maltské policie spolu s nápisem „200 let maltské policie“ a daty „1814–2014“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 300 000 mincí

Datum emise: červenec 2014

San Marino

Motiv: 500. výročí smrti architekta Bramanta Lazzari delle Penne di San Marino

Popis: Na minci je vyobrazena podobizna Bramanta a část stavby „Tempietto“ (italsky „malý chrám“), malé pamětní hrobky postavené Donatem Bramantem zřejmě již v roce 1502 na nádvoří kostela San Pietro in Montorio, považované za mistrovské dílo italské architektury vrcholné renesance. Téměř celý motiv lemuje nápis „BRAMANTE LAZZARI DELLE PENNE DI SAN MARINO“. Vlevo je letopočet „1514“ a vpravo „2014“. Dole se nachází iniciály umělkyně „MCC“ (Maria Carmela Colaneriová) a mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 110 000 mincí

Datum emise: červen 2014

Finsko

Motiv: 100. výročí narození spisovatelky a výtvarnice Tove Janssonové

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je vyobrazen portrét Tove Janssonové. Pod portrétem je ztvárněn její podpis a uvedeny roky „1914–2001“. Na levé straně je označení vydávající země „FI“. Na pravé straně je rok vydání „2014“ a mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: červen 2014

Itálie

Motiv: 200. výročí založení útvarů Arma dei Carabinieri

Popis: Návrh zobrazuje nové pojetí sochy „Pattuglia di Carabinieri nella tormenta“, kterou v roce 1973 vytvořil Antonio Berti. Na pravé straně jsou uvedeny překrývající se iniciály Italské republiky „RI“, pod nimi letopočet 2014. Na levé straně je letopočet 1814. V horní části jsou vyražena překrývající se písmena „R“ (značka římské mincovny) a v dolní části písmena LDS (monogram autorky Luciany De Simoniové) s nápisem „CARABINIERI“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 6,5 milionu mincí

Datum emise: červen 2014

Itálie

Motiv: 450. výročí narození Galilea Galilei (narodil se v roce 1564)

Popis: V návrhu je zpodobněna hlava Galilea Galilei z portrétu od Justa Sustermanse z roku 1636 (Galleria degli Uffizi, Florencie). Na vrchu střední části mince podobiznu obepíná nápis „GALILEO GALILEI“. Na pravé straně jsou shora dolů uvedeny překrývající se písmeno „R“ (značka římské mincovny), astronomický teleskop a písmena „C.M.“ (monogram autorky Claudie Momoniové). Na levé straně jsou překrývající se iniciály Italské republiky „RI“. V dolní části jsou vyraženy letopočty 1564–2014. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 6,5 milionu mincí

Datum emise: červen 2014

Francie

Motiv: 70. výročí vylodění v Normandii 6. června 1944

Popis: Na národní straně mince je slovem „D-DAY“ znázorněn výsadkový člun a zároveň hlaveň tanku. Nad hlavní jsou uvedeny letopočty 1944–2014 a nápis „70e anniversaire du débarquement“ (70. výročí vylodění). Charakteristické stopy kotníkových bot, které nosili vojáci americké, britské a kanadské armády, postupně zahlazuje vlna a tyto stopy pod ní mizí. Na vlně je vyryt citát od Verlaina, který posloužil jako kód pro zahájení vylodění: „Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon coeur d’une langueur monotone“ („Ó podzime, tak dlouze tvé housle lkají, mou duši tou hrou unylou utýrají“ – překlad Vladimír Holan). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 3 miliony mincí

Datum emise: červen 2014

Nizozemsko

Motiv: oficiální pocta bývalé královně Beatrix u příležitosti její abdikace

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole jsou vyobrazeny podobizny krále Viléma Alexandra a bývalé královny Beatrix. Na levé straně je v půlkruhu vepsáno „WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN“, na pravé straně je pak v půlkruhu uveden nápis „BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN“. Mezi oběma nápisy je v horní části vyobrazen symbol koruny, v části dolní jsou pak umístěny značka mincmistra a značka mincovny a mezi nimi je uveden rok emise „2014“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: květen 2014

Slovensko

Motiv: 10. výročí přistoupení Slovenské republiky k Evropské unii

Popis: Ve středu národní strany mince jsou stylizovaná písmena „EÚ“ jako zkratka slov „Európska únia“. V popředí je začleněn státní znak Slovenské republiky. Na pravé straně vnitřní části mince je na dvou řádcích uvedeno datum vstupu Slovenské republiky do Evropské unie, „1.5.2004“, a bezprostředně pod ním letopočet „2014“. Podél spodního okraje vnitřní části mince je uveden název vydávající země, „SLOVENSKO“, a v půlkruhu podél horní hrany je nápis „10. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Vlevo dole je značka mincovny v Kremnici (tvořená písmeny „MK“ mezi dvěma razidly) a vpravo dole stylizovaná písmena „MP“, což jsou iniciály autorky mince, Márie Poldaufové. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: duben 2014

Portugalsko

Motiv: 40. výročí karafiátové revoluce

Popis: Dvě křivky představují obecný tvar karafiátu, květiny, která se stala symbolem hnutí a dala jméno také celé revoluci. Do horního okraje květiny je vepsán název vydávající země „PORTUGAL“ a je v něm rovněž vyobrazen její státní znak. Uprostřed vyobrazení je uvedeno datum události „25 DE ABRIL“ (25. dubna) a dole je napsán počet let, které od revoluce uběhly – „40 ANOS“ (40 let) –, a letopočet vydání „2014“. Inspirací pro tvar písmen a číslic bylo písmo užité před čtyřiceti lety na plakátech a jiných prostředcích pro šíření politických informací jako symbol období euforie těsně po revoluci. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: duben 2014

Belgie

Motiv: 100 let od vypuknutí první světové války

Popis: Ve vnitřní části mince je nad letopočty 2014–18 zpodobněn vlčí mák. Nad těmito letopočty je ztvárněn nápis „The Great War Centenary“ (100. výročí 1. světové války), pod nímž je značka mincmistra a bruselská mincovní značka, hlava archanděla Michaela s přilbicí. Na vrchu střední části je trojjazyčné označení „BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,75 milionu mincí

Datum emise: duben 2014

Španělsko

Motiv: památky světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – Park Güell

Popis: Na minci je v popředí zobrazena socha ještěrky navržená architektem Antoni Gaudím, která je symbolem Parku Güell. V pozadí je detail jednoho z pavilonů nacházejícího se u vstupu do Parku Güell. V horní části jsou do kruhu velkými písmeny napsána slova „ESPAÑA“ a „PARK GÜELL – GAUDÍ“. Na levé straně je rok vydání „2014“ a napravo pak mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 8 milionů mincí

Datum emise: březen 2014

Andorra

Motiv: 20 let v Radě Evropy

Popis: Na minci je ve střední části vlevo vyobrazen znak Andorry a napravo od něj číslo „20“, přičemž nula je stylizována jako vlajka Rady Evropy. V horní části je nápis „ANDORRA" a pod ním „AL CONSELL D'EUROPA". Letopočet „2014" se nachází v dolní části vlevo a napravo od něj je šikmá čára. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: únor 2014

Lucembursko

Motiv: 175. výročí nezávislosti Lucemburského velkovévodství

Popis: Na pravé straně vnitřního mincovního pole je vyobrazena podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Henriho hledícího doprava a na levé straně jsou vertikálně umístěny letopočty „1839“ a „2014“ a název vydávající země „LËTZEBUERG“. V dolní části vnitřního pole mince jsou nápisy „ONOFHÄNGEGKEET“ a „175 Joër“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,4 milionů mincí

Datum emise: leden 2014

Německo

Motiv: Dolní Sasko ze série „Länder“ („Spolkové země“)

Popis: Na návrhu je vyobrazen kostel sv. Michala v dolnosaském Hildesheimu, který je od roku 1985 zařazen na seznam světového kulturního dědictví Unesco. Na horní straně je uveden rok emise „2014“ a nalevo mincovní značka (A, D, F, G, J). V dolní části je nápis „NIEDERSACHSEN“ a pod ním označení vydávající země „D“. Vpravo nahoře jsou uvedeny iniciály rytce Ericha Otta „OE“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2014