Menu

2 € proginės monetos – 2019 m.

Monetų aprašymai šiame tinklalapyje parengti pagal Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą tekstą ir gali šiek tiek skirtis nuo kitų šioje interneto svetainėje pateiktų monetų aprašymų.

Andora

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 600-osios Krašto tarybos metinės

Aprašymas: moneta įamžinamos 600-osios Consell de la Terra (Krašto tarybos) sukūrimo metinės. Šis 1419 m. sukurtas atstovaujamasis organas yra Andoros Parlamento – Consell General (Bendrosios tarybos) – pirmtakas. Monetoje pavaizduota viršutinė senosios parlamento būstinės Casa de la Vall vartų dalis, šalies herbas ir virš jo – lango fragmentas. Abiejose monetos pusėse pavaizduoti į dvi glaudžias grupes susibūrusių žmonių veidai, kurie asocijuojasi su akmenimis, iš kurių sumūrytos parlamento pastato sienos, ir simbolizuoja andoriečių, kaip socialinės bendruomenės, kurią vienija istorija, institucijos ir vertybės, sanglaudą.
Monetos viršuje – įrašas 600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA“ („600-osios Krašto tarybos metinės“), apačioje – monetą leidžiančios šalies pavadinimas „ANDORRA“ ir skaičius „600“, kurio viduryje iškalti dveji metai – „1419“ ir „2019“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 60 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. ketvirtasis ketvirtis


Estija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: šimtosios Tartu universiteto metinės

Aprašymas: moneta bus įamžintos šimtosios Tartu universiteto tapimo pirmuoju universitetu, kuriame dėstoma estų kalba, metinės. Šį vieną seniausių šiaurės ir rytų Europos universitetų 1632 m. įsteigė Švedijos karalius Gustavas II Adolfas. 1919 m. jis tapo pirmuoju universitetu, kuriame dėstoma estų kalba. Monetoje pavaizduotas pagrindinio universiteto pastato motyvas. Joje taip pat iškalti įrašai RAHVUSÜLIKOOL 100 („Nacionaliniam universitetui – 100“) ir UNIVERSITAS TARTUENSIS“), metai – 1632, monetas leidžiančios šalies pavadinimas – EESTI ir monetos išleidimo metai – 2019. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 000 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. lapkričio mėn.


Slovėnija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 100-osios Liublianos universiteto įsteigimo metinės

Apraššymas: dizaino pagrindą sudaro Liublianos universiteto logotipas. Kairėje pusėje universiteto fasadas, logotipe pavaizduotas virš trimačio kvadrato, pakeičiamas įrašu „100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI“. Monetos fonas yra specialios tekstūros, kad įrašas ir trimatis kvadratas labiau išsiskirtų. Dešinėje pusėje, apatinėje dalyje, matyti įrašas „SLOVENIJA 2019“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 000 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. ketvirtasis ketvirtis


Lietuva

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: sutartinės (lietuviškos polifoninės dainos, įrašytos į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą)

Apraššymas: monetoje pavaizduoti linijiniai motyvai, simbolizuojantys polifonines unikalaus Lietuvos paveldo – folklorinių dainų sutartinių – melodijas. Šios linijos platėja ir vėl siaurėja, susisuka į sūkurį, papuoštą įvairiais miniatiūriniais geometriniais ir gamtos motyvų piešiniais. Puslankiu iškaltas monetą leidžiančios šalies pavadinimas „LIETUVA“, įrašas „SUTARTINĖS“ ir monetos išleidimo metai „2019“. Taip pat iškaltas Lietuvos monetų kalyklos ženklas. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. trečiasis ketvirtis


Lietuva

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Žemaitija (Lietuvos etnografinis regionas)

Apraššymas: monetoje pavaizduota ant užpakalinių kojų stovinti meška su grandine ant kaklo. Ji vaizduojama Žemaitijos herbuose nuo 16-ojo amžiaus. Meška pavaizduota skyde, virš kurio yra karūna ir kurį laiko šarvuotas karys (drąsos, pasiaukojimo ir meilės tėvynei simbolis) ir deivė su inkaru (vilties simbolis). Apačioje iškaltas įrašas lotynų kalba „PATRIA UNA“ (tėvynė viena). Centrinę kompoziciją juosia įrašai „LIETUVA“ ir „ŽEMAITIJA“, monetos išleidimo metai „2019“ ir Lietuvos kalyklos ženklas. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. trečiasis ketvirtis


Portugalija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 600 metų nuo tada, kai Portugalijos laivavedžiai Bartolomėjus Perestrelas ir Tristanas Vašas atrado Madeiros salyną, minėjimas

Apraššymas: šis pirmasis svetimos žemės atradimas buvo itin svarbus etapas Portugalijos, kaip didžiosios jūrinės valstybės, įsitvirtinimo istorijoje, nuo kurio prasidėjo jos didžiųjų geografinių atradimų laikotarpis (1418–1522 m.). Monetoje pavaizduotas Madeiros salynas ir Porto Santo sala. Puslankiu iškalti įrašai „600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo“ ir „PORTUGAL 2019“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. antrasis pusmetis


Portugalija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 500-osios Portugalijos tyrinėtojo ir laivavedžio Fernando Magelano surengtos pirmosios ekspedicijos aplink pasaulį, kuriai pats ir vadovavo, metinės

Apraššymas: ispanų ekspedicija į Ost Indiją prasidėjo 1519 m., o baigėsi 1522 m. – taip pirmą kartą buvo apiplaukta apie Žemę. Monetoje pavaizduotas Fernando Magelano atvaizdas. Dešinėje pusėje puslankiu iškaltas įrašas „CIRCUM NAVEGAÇÃO“ (ekspedicija aplink pasaulį), o apačioje – įrašas „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES“. Kairėje pusėje puslankiu iškalti išleidimo metai „2019“ ir monetą leidžiančios šalies pavadinimas „PORTUGAL“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 750 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. antrasis pusmetis


Malta

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: gamta ir aplinka

Apraššymas: monetos dizainą sukūrė moksleivis, joje pavaizduotas vaismedis ir stilizuota saulė. Apačioje kairėje iškaltas monetą leidžiančios šalies pavadinimas „MALTA“, o po juo – išleidimo metai „2019“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 320 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. spalio 21 d.


Vatikanas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Siksto koplyčios restauravimo pabaiga (1994–2019 m.)

Apraššymas: monetoje pavaizduota Siksto koplyčioje nutapyta „Paskutinio teismo“ freska. Kairėje puslankiu iškaltas monetą leidžiančios šalies pavadinimas „CITTÀ DEL VATICANO“, o dešinėje – įrašai „CAPPELLA SISTINA – FINE DEI RESTAURI“ ir „1994–2019“. Dešinėje pusėje matyti kalyklos ženklas „R“, o apačioje – dizainerės pavardė „D. LONGO“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 91 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. spalio 1 d.


Prancūzija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Berlyno sienos griūties 30 metų sukaktis

Aprašymas: prieš trisdešimt metų griuvo Berlyno siena. Tai turėjo poveikio ne tik Vokietijos visuomenei, bet ir visam pasauliui. Šis 1989 m. lapkričio 9 d. įvykis žymi šaltojo karo pabaigą ir skelbia tarptautinių santykių atšilimą po kelis dešimtmečius trukusios įtampos. Europos lygmeniu tai buvo pirmas žingsnis vienos svarbiausių Europos Sąjungos šalių susivienijimo link. Šis esminis pokytis vėliau buvo įtvirtintas Maskvos sutartimi, tarp kurios signatarių buvo ir Prancūzija. Europos Sąjunga tuomet vos per vienus metus pasipildė 16 milijonų naujų piliečių; struktūriniu ir ekonominiu poveikiu tai beveik prilygo naujos šalies prisijungimui!
Monetoje pavaizduota Berlyno siena, pro kurios centre atsivėrusį tarpą skrenda balandžiai (simbolizuojantys tarptautinių santykių atšilimą) ir juda džiūgaujanti minia. Fone pavaizduotas ryškiausias Berlyno simbolis – Brandenburgo vartai. Vienoje sienos pusėje iškaltas įrašas „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall“. Monetos apačioje iškalti išleidimo metai – „2019“, o dešinėje – monetą leidžiančios šalies nuoroda „RF“ (pranc. République française). Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 10 mln. monetų

Išleidimo data: 2019 m. spalio mėn.


Vokietija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Berlyno sienos griūties 30 metų sukaktis

Apraššymas: prieš trisdešimt metų griuvo Berlyno siena. Tai turėjo poveikio ne tik Vokietijos visuomenei, bet ir visam pasauliui. Šis 1989 m. lapkričio 9 d. įvykis žymi šaltojo karo pabaigą ir skelbia tarptautinių santykių atšilimą po kelis dešimtmečius trukusios įtampos. Europos lygmeniu tai buvo pirmas žingsnis vienos svarbiausių Europos Sąjungos šalių susivienijimo link. Šis esminis pokytis vėliau buvo įtvirtintas Maskvos sutartimi, tarp kurios signatarių buvo ir Prancūzija. Europos Sąjunga tuomet vos per vienus metus pasipildė 16 milijonų naujų piliečių; struktūriniu ir ekonominiu poveikiu tai beveik prilygo naujos šalies prisijungimui! Ant monetos pavaizduota Berlyno siena, kurios centre atsivėrusi spraga, pro kurią skrenda balandžiai (simbolizuojantys tarptautinių santykių atšilimą) ir juda džiūgaujanti minia. Fone pavaizduotas ryškiausias Berlyno simbolis – Brandenburgo vartai. Ant vienos sienos pusės užrašyta „30 Jahre Mauerfall“ (Berlyno sienos griūties 30 metų sukaktis). Monetos apačioje iškalti išleidimo metai – „2019“, o dešinėje – monetą leidžiančios šalies nuoroda „D“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 30 000 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. rugsėjo–spalio mėn.


Suomija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Suomijos Konstitucijos Aktas

Apraššymas: monetoje vaizduojami trys centre sujungti apskritimai. Jie reiškia trias politica – valdžios padalijimą į tris skirtingas šakas: įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę valdžią. Monetos išleidimo metai „2019“ iškalti centre, kairėje pusėje. Monetą leidžiančios šalies nuoroda „FI“ ir kalyklos ženklas iškalti apačioje, dešinėje pusėje. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. rugsėjo–spalio mėn.


Liuksemburgas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: visuotinės rinkimų teisės 100-osios metinės

Apraššymas: kairėje monetos pusėje pavaizduotas Jo Karališkosios Prakilnybės Didžiojo Hercogo Henrio atvaizdas, o dešinėje – rinkimų urna, į kurią ranka meta rinkimų biuletenį. Monetos apačioje – monetą leidžiančios šalies pavadinimas „LUXEMBOURG“. Viršuje puslankiu iškaltas įrašas „Centenaire du suffrage universel“ (Visuotinės balsavimo teisės šimtosios metinės), o po juo – įrašas „1919–2019“, kur 2019 yra monetos išleidimo metai. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. rugsėjo mėn.


Latvija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: tekanti saulė

Apraššymas: ši moneta skirta Latvijos herbo istorijai, joje pavaizduotas tekančios saulės motyvas. Šis motyvas, kurį 1917 m. sukūrė menininkas Ansis Cīrulis, iš pradžių buvo įtrauktas į autonominės Latvijos simbolio dizaino pasiūlymą. Vėliau šis motyvas tapo vienu iš pagrindinių Latvijos herbo elementų. Menininkas Ansis Cīrulis tekančios saulės motyvą yra naudojęs ir anksčiau – Latvijos šaulių emblemoje ir kituose savo meno kūriniuose. Po to, kai 1918 m. buvo įkurta Latvijos Respublika, visuose naujosios valstybės herbo dizaino pasiūlymuose buvo įvairių tekančios saulės motyvų. Latvijos herbas oficialiai patvirtintas 1921 m. Monetoje pavaizduotas tekančios saulės motyvas su stilizuotomis B ir L raidėmis (žodžių „Brīvā Latvija“ (laisva Latvija) santrumpa) centre. Taip pat iškaltas įrašas „UZLĒCOŠĀ SAULE“ (tekanti saulė), monetą leidžiančios šalies pavadinimas „LATVIJA“ ir monetos išleidimo metai „2019“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 307 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. trečiasis ketvirtis


San Marinas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 550-osios Filipo Lipio mirties metinės

Apraššymas: monetos centre pavaizduota Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu – fragmentas iš Filipo Lipio paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu ir dviem angelais“. Viršuje iškalti įrašai „SAN MARINO“ ir „FILIPPO LIPPI“, o kairėje – metai „1469“ ir Romos monetų kalyklos ženklas, raidė „R“. Apačioje, kairėje pusėje, iškalti dizainerės Marijos Angelos Cassol inicialai „M.A.C.“, o viduryje – metai „2019“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 60 500 monetų

Išleidimo data: 2019 m. rugsėjo mėn.


Malta

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: UNESCO pasaulio paveldo vietovė – Ta’ Haġrat priešistorinės šventyklos

Apraššymas: monetoje pavaizduota Ta’Haġrat – priešistorinė šventykla, esanti Mgare, mažoje gyvenvietėje Maltos šiaurės vakaruose. Šventyklą sudaro dvi struktūros, kurių didžiausia buvo pastatyta maždaug 3 600–3 200 m. pr. Kr. Šios šventyklos ryškiausias skiriamasis bruožas – didžiulis tarpduris. Monetos viršuje iškaltas įrašas „TA’HAĠRAT TEMPLES 3600–3000 BC“ (Ta’Haġrat šventyklos, 3 600–3 000 m. pr. Kr.). Apačioje iškaltas monetą leidžiančios šalies pavadinimas „MALTA“ ir monetos išleidimo metai „2019“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 320 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. liepos mėn.


Estija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Dainų šventės 150-osios metinės

Aprašymas: dizainą įkvėpė Dainų šventės procesija, kurios dalyviai su pasididžiavimu ir džiaugsmu, pasipuošę tautiniais drabužiais, juda lyg bangos jūroje. Dizainas jungia muzikos, tautinių kostiumų ir įvairių prie jūros įsikūrusios šalies vietovių, kuriose vyko šios didingos ir galingos Dainų šventės renginiai, elementus. Monetoje taip pat iškaltos Estijos himno pirmosios natos, o apačioje – žodžiai „Laulupidu 150“ (150-oji Dainų šventė). Viršuje iškalti išleidimo metai „2019“, o po jais – monetą leidžiančios šalies pavadinimas „EESTI“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2019 m. birželio mėn.


Graikija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Andrėjo Kalvo 150-osios mirties metinės

Aprašymas: Zakinto saloje gimęs Andrėjas Kalvas (1792–1869 m.) – vienas iš svarbiausių šiuolaikinių graikų poetų. Derindamas griežtą neoklasicistinį ugdymą su aukštais romantizmo idealais, jis archaizuota demotine graikų kalba išreiškė tiek revoliucingas savo laikmečio idėjas, tiek savo asmeninę viziją. Nacionalinėje monetos pusėje pavaizduotas Andrėjo Kalvo portretas. Kairėje pusėje palei vidinį kraštą iškaltas vardas ir pavardė „ANDREAS KALVOS 1792–1869“ ir monetos kaldinimo metai bei palmetė (Graikijos kalyklos ženklas). Dešinėje pusėje palei vidinį kraštą iškaltas įrašas „HELLENIC REPUBLIC“. Dešinėje taip pat yra dizaino autoriaus (Giorgo Stamatopoulo) monograma. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 750 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. birželio mėn.


Graikija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Manolio Androniko gimimo šimtosios metinės

Aprašymas: Manolis Andronikas (1919–1992 m.) – vienas svarbiausių Graikijos archeologų. 1977 m. jo atrastose karalių kapavietėse Verginoje buvo rasta ypatingų radinių, liudijančių apie senovės Makedonijos civilizacijos spindesį. Monetoje pavaizduotas Manolio Androniko portretas. Kairėje pusėje palei vidinį kraštą iškaltas vardas ir pavardė „MANOLIS ANDRONICOS 1919–1992“ ir monetos kaldinimo metai bei palmetė (Graikijos kalyklos ženklas). Dešinėje pusėje palei vidinį kraštą iškaltas įrašas „HELLENIC REPUBLIC“. Dešinėje taip pat yra dizaino autoriaus (Giorgo Stamatopoulo) monograma. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 750 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. birželio mėn.


Monakas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Princo Onorės V 200-osios karūnavimo metinės

Aprašymas: monetoje pavaizduotas Princo Onorės V portretas. Kairėje iškaltas įrašas „HONORÉ V“, o dešinėje – monetą leidžiančios šalies pavadinimas „MONACO“. Apačioje puslankiu iškaltas įrašas „1819 – Avènement – 2019“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 15 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. birželio mėn.


Prancūzija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Asterikso 60-osios metinės

Apraššymas: jau 60 metų Asteriksas yra tikras Prancūzijos kultūros herojus. 1959 m. scenaristo René Goscinny ir iliustruotojo Albero Uderzo sukurtas personažas – išmanus ir sąmojingas gališkąją tapatybę įkūnijantis prancūzas. Ne tik dėl meninio siužeto, bet ir dėl su humoru vaizduojamos šiuolaikinės visuomenės Asterikso knygų serija jau daugelį metų yra gerai žinoma visame pasaulyje. Nuo pat jos leidimo pradžios ji buvo išversta į visas Europos Sąjungos kalbas ir susilaukė didelio populiarumo. Kaip antai, jos populiarumas Vokietijoje yra ne mažesnis nei Prancūzijoje. Asterikso knygų serija daugelį metų taip pat gerai žinoma Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje ir Skandinavijoje. Asteriksas yra ne tik Prancūzijos herojus, bet ir tikrasis Europos devintojo meno simbolis. Monetoje pavaizduotas Asterikso, dėvinčio savo garsųjį sparnais dekoruotą šalmą, profilis. Jį supa laurai ir jo 60-ąsias metines žymintys romėniški užrašai. Monetos viršuje iškaltas užrašas „ASTÉRIX“, o po juo – monetą leidžiančios šalies kodas „RF“ (pranc. République française). Apačioje iškalti monetos išleidimo metai „2019“ ir Prancūzijos kalyklos ženklas bei kalyklos meistro ženklas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 310 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. gegužės mėn.


Slovakija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Milano Rastislavo Štefániko 100-osios mirties metinės

Aprašymas: monetoje pavaizduotas vieno svarbiausių asmenų Slovakijos istorijoje – Milano Rastislavo Štefániko – portretas. Portreto kairėje iškalti Milano Rastislavo Štefániko gimimo metai „1880“, o žemiau jų – mirties metai „1919“. Vidinės monetos dalies kairėje puslankiu iškaltas vardas ir pavardė „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“ ir monetą leidžiančios šalies pavadinimas „SLOVENSKO“. Portreto dešinėje – monetos išleidimo metai „2019“. Žemiau metų iškaltos stilizuotos raidės „PV“ – dizaino autoriaus Peterio Valacho inicialai, o po jais – Kremnicos kalyklos („Mincovňa Kremnica“) ženklas, kurį sudaro raidės „MK“ tarp dviejų spaudų. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2019 m. balandžio mėn.


San Marinas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Leonardo da Vinčio mirties 500-osios metinės

Aprašymas: monetos centre pavaizduotas angelas – Leonardo da Vinčio piešinio „Kristaus krikštas“ detalė; kairėje, palei briauną, įrašas „SAN MARINO“, dešinėje – įrašas „1519 Leonardo 2019“; kairėje pusėje – dizaino autorės Ulianos Pernazzos inicialai „UP“, o apačioje, dešinėje – raidė „R“ (Romos kalykla). Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 60 500 monetų

Išleidimo data: 2019 m. balandžio mėn.


Andora

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 2019 m. slidinėjimo pasaulio taurės varžybų finalas

Aprašymas: 2019 m. slidinėjimo pasaulio taurės varžybų finalas vyko Andoros Kunigaikštystėje 2019 m. kovo 11–17 d. Taigi, Andoros Kunigaikštystė surengė vienas svarbiausių kalnų slidinėjimo varžybų pasaulyje. Andoros Kunigaikštystei tai prestižiškiausias kada nors šalyje vykęs žiemos sporto renginys ir esminis šalies perspektyvos tapti sporto šalimi įvykis. Monetoje pavaizduotas nuo kalno čiuožiantis slidininkas. Fone pavaizduotos keturios lenktos linijos, paimtos iš oficialaus šių slidinėjimo pasaulio taurės varžybų finalo logotipo, simbolizuoja šlaitus, kur vyko varžybos. Monetoje taip pat pavaizduotos kelios snaigės ir iškaltas įrašas „FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019“ (Andora. 2019 m. slidinėjimo pasaulio taurės varžybų finalas). Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 60 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. kovo mėn.


Vatikanas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 90-osios Vatikano Miesto Valstybės įkūrimo metinės

Aprašymas: monetoje pavaizduotas Popiežiaus Pijaus XI (valstybės vadovo 1929 m.) portretas ir Lateranas Romoje. Viršuje iš kairės į dešinę puslankiu iškaltas monetą leidžiančios šalies pavadinimas „STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO“. Apačioje iškalti metai – „1929“ ir „2019“, o po jais – dizaino autorės pavardė – „FUSCO“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 91 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. kovo mėn.


Ispanija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo vietovės – Avilos senamiestis ir už jo sienos esančios bažnyčios

Aprašymas: Avilos miestas, kurį juosia geriausiai Ispanijoje išsilaikiusi siena, išsaugojo griežtą ir gryną viduramžių stilių. Monetos centre pavaizduota nedidelė Avilos sienos dalis. Viršuje puslankiu iškaltas žodis „ESPAÑA“, išleidimo metai „2019“ ir kalyklos ženklas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2019 m. vasario mėn.


Airija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 100-osios Airijos Atstovų Rūmų (air. Dáil Éireann) įsteigimo metinės

Apraššymas: monetoje pavaizduotas pirmasis Airijos Atstovų Rūmų posėdis, įvykęs Apskritojoje salėje. Per sausio 21 d. sušauktą posėdį buvo sudaryta pirmoji Airijos Vyriausybė. Siekiant pabrėžti įvykio svarbą, visas posėdis vyko airių kalba. Po erdvios Rūmų apskritosios salės skliautu pavaizduoti gausiai susirinkę pirmieji Atstovų Rūmų nariai. Monetos viduryje tradiciniais uncialais iškalti žodžiai „An Chéad Dáil“, o viršuje – metai „1919“. Apačioje iškaltas šalies pavadinimas ir monetos išleidimo metai „ÉIRE 2019“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2019 m. sausio mėn.


Vokietija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Bundesrato įsteigimo 70-ies metų sukaktis

Aprašymas: monetoje pavaizduotas labai detaliai ir subtiliai iškaltas Bundesrato pastato atvaizdas. Monetos vidinės dalies viršuje iškaltas atitinkamos kalyklos ženklas („A“, „D“, „F“, „G“ arba „J“), kūrėjo inicialai ir metai „2019“. Monetos vidinės dalies apačioje iškaltas įrašas „BUNDESRAT“ ir Vokietijos – monetas išleidžiančios šalies – kodas „D“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 30 mln. monetų

Išleidimo data: 2019 m. sausio mėn.


Italija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Leonardo da Vinčio mirties 500‑osios metinės

Aprašymas: monetoje pavaizduotas Leonardo da Vinčio paveikslas „Dama con l’ermellino“ („Dama su šermuonėliu“) (Krokuvos nacionalinis muziejus). Kairėje iškaltas įrašas „LEONARDO“, autorės Marijos Angelos Cassolio inicialai „MAC“ ir Italijos Respublikos akronimas „IR“; dešinėje – Romos kalyklos ženklas „R“ ir datos „1519–2019“ – Leonardo da Vinčio mirties metai ir monetos išleidimo metai. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 3 mln. monetų

Išleidimo data: 2019 m. sausio mėn.


Liuksemburgas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Didžiosios Hercogienės Šarlotės 100‑osios karūnavimo metinės

Aprašymas: monetos kairėje pusėje pavaizduotas Jo Karališkosios Prakilnybės Didžiojo Hercogo Henrio portretas, o dešinėje – Didžiosios Hercogienės Šarlotės portretas. Apačioje – monetas leidžiančios šalies pavadinimas „LUXEMBOURG“, o po juo – išleidimo metai „2019“. Viršuje aplink portretus puslankiu iškaltas įrašas „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte“ (Didžiosios Hercogienės Šarlotės 100‑osios karūnavimo metinės). Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 500 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. sausio mėn.


Belgija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Piterio Breigelio Vyresniojo mirties 450-osios metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje iškaltas garsaus Belgijos dailininko Piterio Breigelio Vyresniojo portretas ir paveikslas ant molberto. Virš jo – vardas ir pavardė „P. BRUEGEL“, mirties metai „1569“ ir mažas obeliskas, taip pat išleidimo metai „2019“. Kadangi monetas kals Karališkoji Nyderlandų monetų kalykla, kairėje pusėje iškaltas Utrechto kalyklos ženklas – kaducėjus – ir Belgijos kalyklos direktoriaus ženklas – Herzelės savivaldybės herbas, taip pat šalies kodas „BE“. Dešinėje pusėje iškalti monetos kūrėjo Luco Luycxo inicialai „LL“. Palei vidinės dalies kraštą ratu iškalti maži taškai. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 155 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. sausio mėn.


Belgija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Europos pinigų instituto (EPI) 25‑osios metinės

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje iškaltas pirmojo EPI pirmininko Alexandre Lamfalussy portretas, dešinėje apačioje – jo vardas ir pavardė. Kairės pusės centre iškalta santrumpa „EMI“, o virš jos metai „1994“ – tai instituto įsteigimo ir Lamfalussy paskyrimo pirmuoju pirmininku metai. Žemiau santrumpos „EMI“ pavaizduotos nuo viršaus į apačią viena ant kitos krentančios monetos, ant kurių iškalti įrašai „€“, „ECU“ ir „BEF“. Kadangi šias monetas išleidžia Belgija, pasirinkome mūsų ankstesnės nacionalinės valiutos santrumpą „BEF“. Šis atvaizdas – tai perėjimo nuo nacionalinės valiutos prie Europos bendros valiutos – euro – simbolis, nes pagrindinis EPI tikslas buvo sukurti Europos centrinių bankų sistemą, įskaitant ECB, ir naująją valiutą. Monetos kairės pusės viršutinėje dalyje iškaltas įrašas „European Monetary Institute“. Kadangi monetas kals Karališkoji Nyderlandų monetų kalykla, kairėje pusėje iškaltas Utrechto kalyklos ženklas – kaducėjus – ir Belgijos kalyklos direktoriaus ženklas – Herzelės savivaldybės herbas. Apačioje – šalies kodas „BE“ ir metai „2019“. Dešinėje pusėje iškalti monetos kūrėjo Luco Luycxo inicialai „LL“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 155 000 monetų

Išleidimo data: 2019 m. sausio mėn.