Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2019

Opisy monet, które pochodzą z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, mogą nieznacznie się różnić od materiałów publikowanych na naszej stronie.

Hiszpania

2 euro – strona okolicznościowa

Temat: Lista światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO – starówka w Ávila i kościoły za murami

Opis: Miasto Ávila, otoczone najpełniej zachowanymi murami obronnymi w Hiszpanii, zachowało ascetyczny i czysty charakter średniowieczny. Centralnym motywem monety jest fragment murów. Nad nim biegnie półkoliście nazwa kraju „ESPAÑA” (Hiszpania), rok emisji „2019” i znak mennicy. W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: luty 2019


Francja

2 euro – strona okolicznościowa

Temat: 30. rocznica upadku muru berlińskiego

Opis: Trzydzieści lat temu upadł mur berliński. Wydarzenie to nie tylko wpłynęło na społeczeństwo niemieckie, lecz także miało skutki globalne. Dzień 9 listopada 1989 uznawany jest za koniec zimnej wojny i zapowiedź ocieplenia stosunków międzynarodowych po kilkudziesięciu latach napięć. W Europie był to pierwszy krok w stronę zjednoczenia jednego z wiodących krajów Unii Europejskiej. Zjednoczenie to przypieczętował tzw. traktat dwa plus cztery, którego sygnatariuszem była także Francja. W ciągu jednego roku Unia Europejska pozyskała wtedy 16 milionów nowych obywateli, czego skutki strukturalne i gospodarcze były prawie takie, jak w przypadku przyjęcia nowego państwa członkowskiego.
Motywem monety jest mur berliński; przez wyrwę pośrodku przelatują gołębie (alegoria międzynarodowego procesu pokojowego) i idzie świętujący tłum. W tle widać Bramę Brandenburską, najbardziej rozpoznawalną budowlę Berlina. Z boku na murze widnieje napis po francusku i niemiecku „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall” (30. rocznica upadku muru berlińskiego). Na dole przy otoku znajdują się oznaczenia roku i kraju emisji – „2019” i „RF” (Republika Francuska). W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 10 milionów monet

Data emisji: styczeń 2019


Irlandia

2 euro – strona okolicznościowa

Temat: 100-lecie ustanowienia Dáil Éireann (parlamentu Irlandii)

Opis: Motywem monety jest pierwsze posiedzenie Dáil Éireann w Sali Okrągłej gmachu Mansion House. W dniu 21 stycznia naród irlandzki objął władzę i dla uczczenia symbolicznego wymiaru tego posiedzenia przeprowadzono je w całości po irlandzku. Na monecie widać tłumnie zgromadzonych posłów pierwszego pochodzącego z wyborów parlamentu Irlandii, a z tyłu – brzeg wielkiej Sali Okrągłej. Pośrodku umieszczono napis „An Chéad Dáil” (Pierwszy Dáil), a wyżej oznaczenie roku „2019”, wykonane tradycyjną czcionką – uncjałą. Na dole znajdują się nazwa kraju i rok emisji: „ÉIRE 2019” (Irlandia 2019). W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2019


Niemcy

2 euro – strona okolicznościowa

Temat: 70. rocznica ustanowienia Bundesratu

Opis: Motyw przedstawia precyzyjnie wygrawerowany, delikatny wizerunek budynku Bundesratu – izby wyższej parlamentu niemieckiego. Nad głównym motywem umieszczono znak odpowiedniej mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”), monogram artysty i rok „2019”. Pod motywem znajdują się napis „BUNDESRAT” i litera „D” na oznaczenie Niemiec jako kraju emisji. W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2019


Włochy

2 euro – strona okolicznościowa

Temat: 550. rocznica śmierci Leonarda da Vinci

Opis: Moneta przedstawia fragment obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” (w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie). Po lewej stronie znajdują się: przy otoku napis „LEONARDO” oraz inicjały projektantki monety Marii Angeli Cassol „MAC” i monogram Republiki Włoskiej „RI”. Z prawej strony umieszczono znak mennicy rzymskiej „R” oraz daty „1519–2019” – rok śmierci Leonarda i rok emisji monety. W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 3 miliony monet

Data emisji: styczeń 2019


Luksemburg

2 euro – strona okolicznościowa

Temat: 100. rocznica wstąpienia na tron wielkiej księżnej Szarlotty

Opis: Po lewej stronie przedstawiono wizerunek wielkiego księcia Henryka, a po prawej – wielkiej księżnej Szarlotty. Na dole widnieje nazwa państwa emitującego „LUXEMBOURG”, a pod nią – rok emisji „2019”. Górą wokół wizerunków biegnie półkoliście napis „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (Stulecie wstąpienia na tron wielkiej księżnej Szarlotty). W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: styczeń 2019


Belgia

2 euro – strona okolicznościowa

Temat: 450. rocznica śmierci Pietera Bruegla Starszego

Opis: Moneta przedstawia wizerunek słynnego malarza Pietera Bruegla Starszego z Niderlandów (terytorium obecnej Belgii) oraz obraz na sztalugach. Nad sztalugami umieszczono napis „P. BRUEGEL” i daty: „1569” z krzyżykiem oznaczającym rok śmierci oraz rok emisji „2019”. W osi poziomej z lewej strony umieszczono znak mennicy w Utrechcie – laskę Merkurego (ponieważ monety będzie bić Królewska Mennica Holenderska) oraz kod państwa „BE” i znak mincmistrza Belgii – herb gminy Herzele. Z prawej strony znajduje się monogram projektanta monety Luca Luycxa „LL”. Przy samym otoku biegnie dookoła pojedynczy rząd kropek. W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 155 000 monet

Data emisji: styczeń 2019


Belgia

2 euro – strona okolicznościowa

Temat: 25-lecie Europejskiego Instytutu Walutowego

Opis: Po prawej stronie znajduje się wizerunek Alexandre’a Lamfalussy’ego, pierwszego prezesa Europejskiego Instytutu Walutowego, a niżej – jego nazwisko. W lewej połowie monety umieszczono centralnie napis „EMI” (skrót angielskiej nazwy Instytutu), a nad nim rok „1994”, w którym ustanowiono Instytut i mianowano Lamfalussy’ego jego pierwszym prezesem. Pod napisem przedstawiono kilka spadających monet, oznaczonych – kolejno od góry – „€”, „ECU” i „BEF”. Krajem emisji jest Belgia, a „BEF” to kod jej poprzedniej waluty. Ten układ monet symbolizuje przejście od walut krajowych do euro, jako że głównym zadaniem Instytutu było utworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w tym powołanie EBC i wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej. W lewej górnej ćwiartce przy otoku biegnie napis „European Monetary Institute” (Europejski Instytut Walutowy). W osi poziomej z lewej strony umieszczono znak mennicy w Utrechcie – laskę Merkurego (ponieważ monety będzie bić Królewska Mennica Holenderska) oraz kod państwa „BE” i znak mincmistrza Belgii – herb gminy Herzele. Na dole umieszczono kod państwa „BE” i rok emisji „2019”. Po prawej stronie wizerunku Lamfalussy’ego znajduje się monogram projektanta monety Luca Luycxa „LL”. W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 155 000 monet

Data emisji: styczeń 2019