Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2019

Opisy monet, które pochodzą z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, mogą nieznacznie się różnić od opisów publikowanych na naszej stronie.

Andora

Temat: 600-lecie ustanowienia Rady Ziemskiej

Opis: Moneta upamiętnia 600. rocznicę ustanowienia Rady Ziemskiej (Consell de la Terra). Był to organ przedstawicielski utworzony w roku 1419, który później przekształcił się w Radę Generalną (Consell General) – obecny parlament Andory. Główny motyw monety to górna część portalu Casa de la Vall (starej siedziby parlamentu), a nad nią godło kraju i fragment okna. Po obu stronach godła widnieją kompozycje ludzkich twarzy, stylizowane na kamienną fasadę. Symbolizują one spójność społeczeństwa Andory jako wspólnoty zjednoczonej przez historię, instytucje i wartości.
Górą biegnie napis „600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA” (600 lat Rady Ziemskiej). Na dole na portalu widnieje nazwa kraju emisji „ANDORRA”, a niżej – wpisane w liczbę „600” – daty „1419” i „2019”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 60 000 monet

Data emisji: czwarty kwartał 2019

Estonia

Temat: 100. rocznica Uniwersytetu w Tartu

Opis: Moneta upamiętnia setną rocznicę powstania Uniwersytetu w Tartu – pierwszego uniwersytetu, na którym językiem wykładowym był estoński. Uczelnia została założona w 1632 przez króla Szwecji Gustawa II Adolfa. Jest jednym z najstarszych uniwersytetów w północnej i wschodniej Europie. W 1919 jako pierwszy uniwersytet wprowadziła język estoński jako wykładowy. Centralnym motywem monety jest główny gmach uniwersytetu. Nad nim widnieje napis „RAHVUSÜLIKOOL 100” (Uniwersytet Narodowy 100), a na dole – „UNIVERSITAS TARTUENSIS” (po łacinie: Uniwersytet w Tartu), rok powstania „1632”, kraj emisji „EESTI” (Estonia) i rok emisji „2019”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: listopad 2019

Słowenia

Temat: 100-lecie założenia Uniwersytetu Lublańskiego

Opis: Główny motyw monety opiera się na logo Uniwersytetu w Lublanie. Fasadę uniwersytetu, która na oryginalnym logo widnienie nad kwadratem, zastąpiono napisem „100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI” (100 lat Uniwersytetu w Lublanie). Tło ma chropowatą fakturę, żeby mocniej zaakcentować gładki kwadrat i napis. W prawej dolnej ćwiartce umieszczono przy otoku nazwę kraju i rok „SLOVENIJA 2019” (Słowenia 2019). W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: czwarty kwartał 2019

Litwa

Temat: Sutartinės (litewskie pieśni wielogłosowe, wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO)

Opis: Głównym motywem monety jest kompozycja linii symbolizująca polifoniczne melodie sutartinės – pieśni ludowych stanowiących unikalne dziedzictwo kulturowe Litwy. Linie o zmiennej szerokości układają się w kształt spirali, w którą wkomponowano miniaturowe wzory geometryczne i przyrodnicze. Przy otoku w zewnętrzny brzeg spirali są wpisane: nazwa kraju emisji „LIETUVA” (Litwa), nazwa pieśni „SUTARTINĖS” i rok emisji „2019”, a także znak mennicy litewskiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: trzeci kwartał 2019

Litwa

Temat: Żmudź (seria „Regiony etnograficzne Litwy”)

Opis: Centralny motyw monety to niedźwiedź w łańcuchowej obroży stojący na tylnych łapach, który od XVI wieku jest godłem Żmudzi. Niedźwiedzia umieszczono na tarczy zwieńczonej koroną. Tarczę trzymają rycerz w zbroi (symbol odwagi, poświęcenia i patriotyzmu) oraz bogini z kotwicą (symbol nadziei). Poniżej znajduje się łaciński napis „PATRIA UNA” (jedna ojczyzna). Nad motywem umieszczono słowo „LIETUVA” (Litwa), pod motywem – „ŽEMAITIJA” (Żmudź), a obok motywu – rok emisji „2019” i znak mennicy litewskiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: trzeci kwartał 2019

Portugalia

Temat: 600-lecie odkrycia archipelagu Madery przez portugalskich żeglarzy Bartolomeu Perestrelo i Tristão Vaza

Opis: To wydarzenie, nazywane pierwszym portugalskim odkryciem geograficznym, było przełomem w ugruntowaniu pozycji Portugalii jako mocarstwa morskiego i zapoczątkowało epokę wielkich odkryć portugalskich (1418–1522). Głównym motywem monety jest archipelag Madery wraz z wyspą Porto Santo. Dookoła biegną półkoliście napisy „600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo” (600-lecie okrycia Madery i Porto Santo) oraz „Portugal 2019”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: drugie półrocze 2019

Portugalia

Temat: 500-lecie pierwszej podróży dookoła globu, zorganizowanej i poprowadzonej przez portugalskiego odkrywcę i żeglarza Ferdynanda Magellana

Opis: Pierwszego opłynięcia kuli ziemskiej dokonała w latach 1519–1522 hiszpańska ekspedycja do Indii Wschodnich. Głównym motywem monety jest wizerunek Magellana. Przy otoku po prawej stronie biegną w dwóch rzędach napisy „CIRCUM NAVEGAÇÃO” (Opłynięcie globu) i „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES” (1519 Ferdynand Magellan), a po lewej umieszczono rok emisji „2019” i nazwę kraju emisji „PORTUGAL”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: drugie półrocze 2019

Malta

Temat: Przyroda i środowisko

Opis: Autorem projektu monety jest uczeń, a jej główny motyw to drzewo owocowe i stylizowane słońce. W lewej dolnej ćwiartce widnieje nazwa kraju emisji „Malta”, a pod nią – rok emisji „2019”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 320 000 monet

Data emisji: 21 października 2019

Watykan

Temat: Kaplica Sykstyńska – zakończenie prac restauratorskich 1994–2019

Opis: Głównym motywem monety jest fragment fresku „Sąd Ostateczny” z Kaplicy Sykstyńskiej. Przy otoku z lewej strony biegnie nazwa kraju emisji „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie), a z prawej napis „CAPPELLA SISTINA – FINE DEI RESTAURI” (Kaplica Sykstyńska – koniec restauracji) i lata „1994–2019”. Z prawej strony głównego motywu umieszczono znak mennicy „R”, a na dole – inicjał imienia i nazwisko projektantki „D. LONGO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 91 000 monet

Data emisji: 1 października 2019

Francja

Temat: 30. rocznica upadku muru berlińskiego

Opis: Trzydzieści lat temu upadł mur berliński. To wydarzenie nie tylko wpłynęło na społeczeństwo niemieckie, lecz także miało skutki globalne. Dzień 9 listopada 1989 jest uznawany za koniec zimnej wojny i zapowiedź ocieplenia stosunków międzynarodowych po kilkudziesięciu latach napięć. W Europie był to pierwszy krok w stronę zjednoczenia jednego z wiodących krajów Unii Europejskiej. Przypieczętował je tzw. traktat dwa plus cztery, którego sygnatariuszem była także Francja. W ciągu jednego roku Unia Europejska zyskała wtedy 16 milionów nowych obywateli, czego skutki strukturalne i gospodarcze były prawie takie, jak w przypadku przyjęcia nowego państwa członkowskiego.
Motywem monety jest mur berliński; przez wyrwę pośrodku przelatują gołębie (alegoria międzynarodowego procesu pokojowego) i idzie świętujący tłum. W tle widać Bramę Brandenburską, najbardziej rozpoznawalną budowlę Berlina. Z boku na murze widnieje napis po francusku i niemiecku „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall” (30. rocznica upadku muru berlińskiego). Na dole przy otoku znajdują się oznaczenia roku i kraju emisji – „2019” i „RF” (Republika Francuska). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 10 milionów monet

Data emisji: październik 2019

Niemcy

Temat: 30. rocznica upadku muru berlińskiego

Opis: Trzydzieści lat temu upadł mur berliński. To wydarzenie nie tylko wpłynęło na społeczeństwo niemieckie, lecz także miało skutki globalne. Dzień 9 listopada 1989 jest uznawany za koniec zimnej wojny i zapowiedź ocieplenia stosunków międzynarodowych po kilkudziesięciu latach napięć. W Europie był to pierwszy krok w stronę zjednoczenia jednego z wiodących krajów Unii Europejskiej. Przypieczętował je tzw. traktat dwa plus cztery, którego sygnatariuszem była także Francja. W ciągu jednego roku Unia Europejska zyskała wtedy 16 milionów nowych obywateli, czego skutki strukturalne i gospodarcze były prawie takie, jak w przypadku przyjęcia nowego państwa członkowskiego. Motywem monety jest mur berliński; przez wyrwę pośrodku przelatują gołębie (alegoria międzynarodowego procesu pokojowego) i idzie świętujący tłum. W tle widać Bramę Brandenburską, najbardziej rozpoznawalną budowlę Berlina. Z boku na murze widnieje napis „30 Jahre Mauerfall” (30. rocznica upadku muru). Na dole przy otoku znajdują się oznaczenia roku i kraju emisji – „2019” i „D”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: wrzesień/październik 2019

Finlandia

Temat: Konstytucja Finlandii

Opis: Głównym motywem monety są trzy zachodzące na siebie koliste pola, symbolizujące trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą (trias politica). Z lewej strony w osi poziomej widnieje rok emisji „2019”. W prawej dolnej ćwiartce przy otoku znajdują się oznaczenie kraju emisji „FI” i znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: wrzesień/październik 2019

Luksemburg

Temat: 100-lecie powszechnego prawa wyborczego

Opis: Po lewej stronie widnieje wizerunek wielkiego księcia Henryka, a po prawej – urna wyborcza i ręka wrzucająca do niej kartę do głosowania. Poniżej znajduje się nazwa kraju emisji „LUXEMBOURG”. Górą przy otoku biegnie półkoliście napis w języku francuskim „Centenaire du suffrage universel” (Stulecie powszechnego prawa wyborczego), a pod nim w dwóch rzędach umieszczono daty „1919–2019”, z których druga to jednocześnie rok emisji. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: wrzesień 2019

Łotwa

Temat: Wschodzące słońce

Opis: Moneta jest poświęcona historii herbu Łotwy. Główny motyw to wschodzące słońce. Pochodzi on z projektu godła niepodległej Łotwy stworzonego przez artystę Ansisa Cīrulisa w roku 1917. Później ten motyw stał się jednym z głównych elementów herbu Łotwy. Wschodzące słońce pojawiało się już we wcześniejszych pracach Cīrulisa, m.in. we wzorze odznaki strzelców łotewskich. Po powstaniu Republiki Łotewskiej w 1918 różne warianty tego motywu były obecne we wszystkich projektach herbu nowego państwa. Ostatecznie herb Łotwy został oficjalnie przyjęty w roku 1921. Na monecie ukazano wschodzące słońce, na którym centralnie umieszczono skrzyżowane stylizowane litery „B” i „L” – skrót od słów „Brīvā Latvija” (Wolna Łotwa). Górą przy otoku biegnie napis „UZLECOŠĀ SAULE” (Wschodzące słońce), a na dole widnieje nazwa kraju emisji „LATVIJA” (Łotwa) i rok emisji „2019”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 307 000 monet

Data emisji: trzeci kwartał 2019

San Marino

Temat: 550. rocznica śmierci Filippa Lippiego

Opis: Centralnym motywem monety jest Madonna z Dzieciątkiem, fragment obrazu Filippa Lippiego „Matka Boska z Dzieciątkiem i aniołami”. Powyżej przy otoku znajdują się w dwóch rzędach napisy „SAN MARINO” i „FILIPPO LIPPI”, a po lewej stronie – rok „1469” i litera „R” oznaczająca mennicę rzymską. Na dole umieszczono z lewej strony monogram projektantki Marii Angeli Cassol „M.A.C.”, a centralnie oznaczenie roku „2019”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 60 500 monet

Data emisji: wrzesień 2019

Malta

Temat: Lista światowego dziedzictwa UNESCO – prehistoryczne świątynie Ta’ Haġrat

Opis: Głównym motywem monety jest prehistoryczny kompleks świątynny Ta’Haġrat w Mġarr, małej wiosce na północnym zachodzie Malty. Składają się na niego dwie budowle, z których starsza pochodzi z lat 3600–3200 p.n.e. Jej najbardziej charakterystycznym elementem jest monumentalny portal. Nad tym motywem znajduje się napis „TA’HAĠRAT TEMPLES 3600-3000 BC” (Świątynie Ta’Haġrat 3600–3200 p.n.e.), a pod motywem – nazwa kraju emisji „MALTA” i rok emisji „2019”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 320 000 monet

Data emisji: lipiec 2019

Estonia

Temat: 150-lecie festiwalu pieśni

Opis: Motywem monety jest falujący pochód dumnych i radosnych śpiewaków w strojach ludowych. Ten wzór łączy w sobie muzykę, folklor i miejsca związane ze wspaniałym świętem piosenki w tym nadbałtyckim kraju. Umieszczono na nim także początkowe nuty hymnu Estonii. Pod głównym motywem znajduje się napis „Laulupidu 150” (Festiwal pieśni 150), a na górze w dwóch rzędach – rok emisji „2019” i nazwa kraju „EESTI” (Estonia). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: czerwiec 2019

Grecja

Temat: 150. rocznica śmierci Andreasa Kalvosa

Opis: Andreas Kalvos (1792–1869) to jeden z największych nowożytnych poetów greckich. Urodził się w Zante. Miał solidne neoklasyczne wykształcenie, a jednocześnie wyznawał ideały romantyzmu. Pisał archaizowaną greką ludową. W twórczości wyrażał zarówno rewolucyjne idee swojej epoki, jak i osobistą wizję artystyczną. Narodowa strona monety przedstawia wizerunek Andreasa Kalvosa. Przy otoku z lewej strony znajdują się jego imię i nazwisko w języku greckim oraz lata „ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ 1792-1869”, a z prawej – nazwa kraju „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecka). Obok wizerunku z lewej strony wybito rok emisji i palmetę (znak mennicy greckiej), a z prawej – monogram projektanta Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: czerwiec 2019

Grecja

Temat: 100. rocznica urodzin Manolisa Andronicosa

Opis: Manolis Andronicos (1919–1992) był jednym z najważniejszych greckich archeologów. W 1977 odkrył królewskie grobowce w Verginie, zawierające wyjątkowe znaleziska, dzięki którym świat poznał świetność starożytnej cywilizacji macedońskiej. Na monecie przedstawiono wizerunek Andronicosa. Przy otoku z lewej strony znajduje się jego imię i nazwisko w języku greckim oraz lata „ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1919-1992”, a z prawej – nazwa kraju „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecka). Obok wizerunku z lewej strony wybito rok emisji i palmetę (znak mennicy greckiej), a z prawej – monogram projektanta Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: czerwiec 2019

Monako

Temat: 200. rocznica wstąpienia na tron księcia Honoriusza V

Opis: Na monecie przedstawiono półprofil księcia Honoriusza V. Przy otoku po lewej stronie znajduje się napis „HONORÉ V”, a po prawej – nazwa kraju emisji „MONACO”. Dołem biegnie półkoliście napis w języku francuskim „1819 – Avènement – 2019” (1819 – Wstąpienie na tron – 2019). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 15 000 monet

Data emisji: czerwiec 2019

Francja

Temat: 60. urodziny Asteriksa

Opis: Od 60 lat Asteriks jest ikoną francuskiej kultury. Stworzyli go w 1959 scenarzysta René Goscinny i rysownik Albert Uderzo. Asteriks uosabia galijską bystrość umysłu i cięty język Francuzów. Dzięki swoim walorom artystycznym oraz dowcipnemu przedstawianiu współczesnego społeczeństwa komiksy o Asteriksie od lat cieszą się międzynarodową sławą. Zostały z wielkim powodzeniem przetłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej. Są równie popularne w Niemczech, co we Francji, i bardzo dobrze znane w Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, krajach skandynawskich i we Włoszech. Asteriks jest ikoną nie tylko kultury francuskiej, lecz także europejskiego komiksu, nazywanego czasem dziewiątą gałęzią sztuki. Moneta przedstawia profil Asteriksa w słynnym hełmie ze skrzydłami. Od dołu postać otaczają laury oraz napis z cyframi rzymskimi „LX ANS MMXIX” (60 lat 2019). Na górze przy otoku znajduje się imię „ASTÉRIX”, a pod nim oznaczenie kraju emisji „RF” (Republika Francuska). Na dole umieszczono rok emisji „2019” oraz znaki mennicy i mincmistrza Francji. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 310 000 monet

Data emisji: maj 2019

Słowacja

Temat: 100. rocznica śmierci Milana Rastislava Štefánika

Opis: Moneta przedstawia wizerunek Milana Rastislava Štefánika, jednej z najważniejszych postaci w historii Słowacji. Z lewej strony obok wizerunku umieszczono lata jego urodzin „1880” i śmierci „1919”, a przy otoku biegną półkoliście w dwóch rzędach napis „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK” oraz nazwa kraju emisji „SLOVENSKO” (Słowacja). Z prawej przy otoku widnieje rok emisji „2019”, a pod nim monogram projektanta Petera Valacha „PV” i niżej znak mennicy w Kremnicy, czyli litery „MK” między dwoma stemplami. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: kwiecień 2019

San Marino

Temat: 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci

Opis: Centralnym motywem monety jest anioł z obrazu „Chrzest Chrystusa” namalowany przez Leonarda da Vinci. Przy otoku biegną napisy: z lewej „SAN MARINO”, a z prawej „1519 LEONARDO 2019”. Po lewej stronie znajduje się monogram projektantki Uliany Pernazzy „UP”, a na dole znak mennicy rzymskiej „R”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 60 500 monet

Data emisji: kwiecień 2019

Andora

Temat: Finał Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim 2019

Opis: W dniach 11–17 marca 2019 w Księstwie Andory odbył się finał Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, który jest jedną z najważniejszych imprez narciarskich na świecie. Były to najbardziej prestiżowe zawody w sportach zimowych, jakie kiedykolwiek miały miejsce w Andorze. Stanowiły przełom w budowaniu przez księstwo pozycji uznanego ośrodka sportowego. Centralnym motywem monety jest postać narciarza w zjeździe. W tle znajdują się cztery łukowe linie – logo finału Pucharu Świata, symbolizujące stoki, na których rozegrano zawody – oraz kilka płatków śniegu. Przy otoku biegnie napis w języku katalońskim „FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019” (Finał Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim Andora 2019). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 60 000 monet

Data emisji: marzec 2019

Watykan

Temat: 90. rocznica powstania Państwa Watykańskiego

Opis: Motywem jest wizerunek papieża Piusa XI (Suwerena Państwa Miasto Watykan w 1929) na tle rzymskiego Lateranu. Górą przy otoku biegnie półkoliście nazwa kraju emisji w języku włoskim „STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO”. Na dole umieszczono lata „1929” i „2019”, a pod nimi nazwisko projektantki „FUSCO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 91 000 monet

Data emisji: marzec 2019

Hiszpania

Temat: Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO – starówka w Ávila i kościoły za murami

Opis: Miasto Ávila, otoczone najpełniej zachowanymi murami obronnymi w Hiszpanii, zachowało ascetyczny i czysty charakter średniowieczny. Centralnym motywem monety jest fragment murów. Nad nim biegnie półkoliście nazwa kraju „ESPAÑA” (Hiszpania), rok emisji „2019” i znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: luty 2019

Irlandia

Temat: 100-lecie ustanowienia Dáil Éireann (parlamentu Irlandii)

Opis: Motywem monety jest pierwsze posiedzenie Dáil Éireann w Sali Okrągłej gmachu Mansion House. W dniu 21 stycznia naród irlandzki objął władzę i dla uczczenia symbolicznego wymiaru tego posiedzenia przeprowadzono je w całości po irlandzku. Na monecie widać tłumnie zgromadzonych posłów pierwszego pochodzącego z wyborów parlamentu Irlandii, a z tyłu – brzeg wielkiej Sali Okrągłej. Pośrodku umieszczono napis „An Chéad Dáil” (Pierwszy Dáil), a wyżej oznaczenie roku „1919”, wykonane tradycyjną czcionką – uncjałą. Na dole znajdują się nazwa kraju i rok emisji: „ÉIRE 2019” (Irlandia 2019). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2019

Niemcy

Temat: 70. rocznica ustanowienia Bundesratu

Opis: Moneta przedstawia precyzyjnie wygrawerowany, delikatny wizerunek budynku Bundesratu – izby wyższej parlamentu niemieckiego. Nad głównym motywem umieszczono znak odpowiedniej mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”), monogram artysty i rok „2019”. Pod motywem znajdują się napis „BUNDESRAT” i litera „D” na oznaczenie Niemiec jako kraju emisji. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2019

Włochy

Temat: 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci

Opis: Moneta przedstawia fragment obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” (w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie). Po lewej stronie znajdują się: przy otoku napis „LEONARDO” oraz inicjały projektantki monety Marii Angeli Cassol „MAC” i monogram Republiki Włoskiej „RI”. Z prawej strony umieszczono znak mennicy rzymskiej „R” oraz daty „1519–2019” – rok śmierci Leonarda i rok emisji monety. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 3 miliony monet

Data emisji: styczeń 2019

Luksemburg

Temat: 100. rocznica wstąpienia na tron wielkiej księżnej Szarlotty

Opis: Po lewej stronie przedstawiono wizerunek wielkiego księcia Henryka, a po prawej – wielkiej księżnej Szarlotty. Na dole widnieje nazwa kraju emisji „LUXEMBOURG”, a pod nią – rok emisji „2019”. Górą wokół wizerunków biegnie półkoliście napis „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (Stulecie wstąpienia na tron wielkiej księżnej Szarlotty). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: styczeń 2019

Belgia

Temat: 450. rocznica śmierci Pietera Bruegla Starszego

Opis: Moneta przedstawia wizerunek słynnego malarza Pietera Bruegla Starszego z Niderlandów (terytorium obecnej Belgii) oraz obraz na sztalugach. Nad sztalugami umieszczono napis „P. BRUEGEL” i daty: „1569” z krzyżykiem oznaczającym rok śmierci oraz rok emisji „2019”. W osi poziomej z lewej strony umieszczono znak mennicy w Utrechcie – laskę Merkurego (ponieważ monety będzie bić Królewska Mennica Holenderska) oraz kod kraju „BE” i znak mincmistrza Belgii – herb gminy Herzele. Z prawej strony znajduje się monogram projektanta monety Luca Luycxa „LL”. Przy samym otoku biegnie dookoła pojedynczy rząd kropek. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 155 000 monet

Data emisji: styczeń 2019

Belgia

Temat: 25-lecie Europejskiego Instytutu Walutowego

Opis: Po prawej stronie znajduje się wizerunek Alexandre’a Lamfalussy’ego, pierwszego prezesa Europejskiego Instytutu Walutowego, a niżej – jego nazwisko. W lewej połowie monety umieszczono centralnie napis „EMI” (skrót angielskiej nazwy Instytutu), a nad nim rok „1994”, w którym ustanowiono Instytut i mianowano Lamfalussy’ego jego pierwszym prezesem. Pod napisem przedstawiono kilka spadających monet, oznaczonych – kolejno od góry – „€”, „ECU” i „BEF”. Krajem emisji jest Belgia, a „BEF” to kod jej poprzedniej waluty. Ten układ monet symbolizuje przejście od walut krajowych do euro, jako że głównym zadaniem Instytutu było utworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w tym powołanie EBC i wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej. W lewej górnej ćwiartce przy otoku biegnie napis „European Monetary Institute” (Europejski Instytut Walutowy). W osi poziomej z lewej strony umieszczono znak mennicy w Utrechcie – laskę Merkurego (ponieważ monety będzie bić Królewska Mennica Holenderska) oraz znak mincmistrza Belgii – herb gminy Herzele. Na dole umieszczono kod kraju „BE” i rok emisji „2019”. Po prawej stronie wizerunku Lamfalussy’ego znajduje się monogram projektanta monety Luca Luycxa „LL”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 155 000 monet

Data emisji: styczeń 2019