Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Priložnostni spominski kovanci za 2 € – 2019

Opisi na tej strani so vzeti iz Uradnega lista Evropske unije, zato se lahko nekoliko razlikujejo od drugih besedil, objavljenih na tem spletnem mestu.

Andora

Motiv: 600. obletnica deželnega sveta

Opis: motiv obeležuje 600. obletnico ustanovitve deželnega sveta (Consell de la Terra). To je bil predstavniški organ, ki je bil ustanovljen leta 1419 in je bil predhodnik generalnega sveta, tj. andorskega parlamenta (Consell General). Motiv prikazuje zgornji del portala zgradbe Casa de la Vall (stari sedež parlamenta) z grbom države in delom okna nad njim. Na obeh straneh motiva sta dve strnjeni skupini človeških obrazov, kot da bi šlo za kamne zgradbe, kar pomeni enotnost Andorcev kot družbene skupnosti, ki jo združujejo zgodovina, institucije in vrednote.
Na vrhu motiva je napis »600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA«, motiv pa v spodnji polovici jedra dopolnjujejo ime države izdajateljice »ANDORRA« ter letnici »1419« in »2019« sredi številke »600«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 60.000 kovancev

Datum izdaje: zadnje četrtletje 2019

Estonija

Motiv: stoletnica univerze v Tartuju

Opis: kovanec bo obeležil stoletnico univerze v Tartuju, ki je bila ustanovljena kot prva univerza, na kateri se je predavalo v estonskem jeziku. Začetki ustanove segajo v leto 1632, ko jo je ustanovil švedski kralj Gustav II. Adolf, tako da je ena najstarejših univerz v severni in vzhodni Evropi. Leta 1919 je postala prva univerza z estonskim jezikom poučevanja. Motiv prikazuje glavno zgradbo univerze. Na njem sta tudi napisa »RAHVUSÜLIKOOL 100« (nacionalna univerza 100) in »UNIVERSITAS TARTUENSIS«, letnica »1632«, ime države izdajateljice »EESTI« in leto izdaje »2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: november 2019

Slovenija

Motiv: 100. obletnica ustanovitve Univerze v Ljubljani

Opis: motiv prikazuje logotip Univerze v Ljubljani. Na levi strani je namesto pročelja univerzitetne zgradbe nad polnim kvadratom logotipa napis »100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI«. Ozadje motiva je zrnasto, zato imata napis in polni kvadrat večji učinek. V spodnjem delu je na desni strani napis »SLOVENIJA 2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: zadnje četrtletje 2019

Litva

Motiv: sutartinės (litovske večdelne pesmi, uvrščene na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva)

Opis: na kovancu je prikazan motiv s črtami kot simbol polifonskih melodij ljudskih pesmi sutartinės, ki so del edinstvene litovske dediščine. Črte se med seboj oddaljujejo in nato ponovno približujejo ter tvorijo vrtinec, ki je okrašen z miniaturnimi geometričnimi liki in motivi iz narave. V polkrogu so izpisani država izdajateljica »LIETUVA« in »SUTARTINĖS« ter leto izdaje »2019«. Vgravirana je tudi oznaka litovske kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: tretje četrtletje 2019

Litva

Motiv: Žemaitija (iz serije litovskih etnografskih regij)

Opis: motiv prikazuje medveda, ki stoji na zadnjih nogah in nosi ovratnico iz verige. Gre za medveda, ki je od 16. stoletja upodobljen na grbu Žemaitije. Upodobljen je na ščitu, na vrhu katerega je krona. Ščit držita vojak v oklepu (simbol poguma, žrtvovanja in patriotizma) in boginja s sidrom (simbol upanja). Spodaj je v latinščini izpisano »PATRIA UNA«. Motiv obkrožajo napisa »LIETUVA« in »ŽEMAITIJA«, letnica izdaje »2019« in oznaka litovske kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: tretje četrtletje 2019

Portugalska

Motiv: 600. obletnica odkritja otočja Madeira, ki sta ga odkrila portugalska pomorščaka Bartolomeu Perestrelo in Tristão Vaz

Opis: dogodek, ki je prvo portugalsko ozemeljsko odkritje, predstavlja zgodovinski mejnik pri utrjevanju Portugalske kot pomorske sile in je pomenil začetek portugalske dobe odkritij (1418–1522). Motiv prikazuje otočje Madeira in otok Porto Santo. V polkrogu sta napisa »600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo« ter »PORTUGAL 2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: druga polovica leta 2019

Portugalska

Motiv: 500 let prvega obplutja, ki ga je organiziral in vodil portugalski raziskovalec in pomorščak Ferdinand Magellan

Opis: španska odprava proti Vzhodni Indiji se je začela leta 1519 in končala leta 1522, kar predstavlja prvo obplutje Zemlje. Motiv prikazuje Ferdinanda Magellana. Na desni strani je v polkrogu napis »CIRCUM NAVEGAÇĂO«, pod njim pa je napis »1519 FERNĂO DE MAGALHĂES«. Na levi strani sta v polkrogu letnica izdaje »2019« in ime države izdajateljice »PORTUGAL«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: druga polovica leta 2019

Malta

Motiv: narava in okolje

Opis: motiv je oblikoval učenec, prikazuje pa sadno drevo in stilizirano upodobitev sonca. Spodaj levo je ime države izdajateljice »MALTA«, pod njim pa leto izdaje »2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 320.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2019

Vatikan

Motiv: Sikstinska kapela – konec obnove (1994–2019)

Opis: motiv prikazuje Poslednjo sodbo v Sikstinski kapeli. Na levi je v polkrogu izpisana država izdajateljica »CITTÀ DEL VATICANO«. Na desni sta v polkrogu napisa »CAPPELLA SISTINA – FINE DEI RESTAURI« in »1994–2019«. Na desni strani motiva je oznaka kovnice »R«, na dnu pa je ime oblikovalke »D. LONGO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 91.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2019

Francija

Motiv: 30. obletnica padca berlinskega zidu

Opis: pred tridesetimi leti je padel berlinski zid. Ta dogodek ni vplival le na nemško družbo, ampak je imel posledice za cel svet. Deveti november 1989 je zaznamoval konec hladne vojne in napovedal, da se bodo mednarodne napetosti po več desetletjih umirile. Na evropski ravni je dogodek predstavljal prvi korak k ponovni združitvi ene od vodilnih držav Evropske unije. Ta velika sprememba je bila pozneje uresničena z Moskovsko pogodbo, katere podpisnica je bila tudi Francija. Evropska unija je takrat v enem samem letu sprejela 16 milijonov novih državljanov, kar je z vidika strukturnih in gospodarskih posledic skoraj enako pridružitvi nove države.
Motiv predstavlja berlinski zid, ki je na sredini odprt, da lahko skozenj prehajajo golobice (prispodoba mednarodne sprave) ter navdušena množica. V ozadju so upodobljena Brandenburška vrata, ki so najbolj znamenit simbol Berlina. Na eni strani zidu je napis »30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall«. Na dnu motiva je letnica izdaje »2019«, na desni pa oznaka države izdajateljice »RF«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 10 milijonov kovancev

Datum izdaje: oktober 2019

Nemčija

Motiv: 30. obletnica padca berlinskega zidu

Opis: pred tridesetimi leti je padel berlinski zid. Ta dogodek ni vplival le na nemško družbo, ampak je imel posledice za cel svet. Deveti november 1989 je zaznamoval konec hladne vojne in napovedal, da se bodo mednarodne napetosti po več desetletjih umirile. Na evropski ravni je dogodek predstavljal prvi korak k ponovni združitvi ene od vodilnih držav Evropske unije. Ta velika sprememba je bila pozneje uresničena z Moskovsko pogodbo, katere podpisnica je bila tudi Francija. Evropska unija je takrat v enem samem letu sprejela 16 milijonov novih državljanov, kar je z vidika strukturnih in gospodarskih posledic skoraj enako pridružitvi nove države. Motiv predstavlja berlinski zid, ki je na sredini odprt, da lahko skozenj prehajajo golobice (prispodoba mednarodne sprave) ter navdušena množica. V ozadju so upodobljena Brandenburška vrata, ki so najbolj znamenit simbol Berlina. Na eni strani zidu je napis »30 Jahre Mauerfall«. Na dnu motiva je letnica izdaje »2019«, na desni pa oznaka države izdajateljice »D«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: september/oktober 2019

Finska

Motiv: finska ustava

Opis: motiv prikazuje tri okrogla polja, ki so v sredini združena. Tri polja predstavljajo trias politica, delitev oblasti na tri različne veje: zakonodajno, izvršilno in sodno. Na sredini levo je leto izdaje »2019«. Spodaj desno sta oznaka države izdajateljice »FI« in oznaka kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: september/oktober 2019

Luksemburg

Motiv: 100. obletnica splošne volilne pravice

Opis: na levi strani motiva je upodobljen veliki vojvoda Henri, na desni strani pa je roka, ki daje glasovnico v glasovalno skrinjico. Na dnu je ime države izdajateljice »LUXEMBOURG«. Na vrhu je v polkrogu napis »Centenaire du suffrage universel«, pod njim pa letnici »1919–2019«, pri čemer je zadnja letnica leto izdaje. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: september 2019

Latvija

Motiv: vzhajajoče sonce

Opis: kovanec je posvečen zgodovini grba Latvije in prikazuje motiv vzhajajočega sonca. Ta motiv je bil prvotno del predloga za simbol samostojne Latvije, ki ga je oblikoval umetnik Ansis Cīrulis leta 1917. Pozneje je ta motiv postal eden od osnovnih elementov grba Latvije. Umetnik Ansis Cīrulis je motiv vzhajajočega sonca uporabil že pred tem, na primer pri oblikovanju latvijske pehotne značke in drugih umetniških del. Po ustanovitvi Republike Latvije leta 1918 so vsi predlogi za likovno podobo grba nove države vključevali motiv vzhajajočega sonca v različnih variacijah. Grb Latvije je bil uradno sprejet leta 1921. Na kovancu je upodobljen motiv vzhajajočega sonca, v središču katerega sta stilizirani črki B in L (okrajšava besed »Brīvā Latvija«). Na njem so tudi napis »UZLECOŠĀ SAULE«, ime države izdajateljice »LATVIJA« in leto izdaje »2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 307.000 kovancev

Datum izdaje: tretje četrtletje 2019

San Marino

Motiv: 550. obletnica smrti Filippa Lippija

Opis: v sredini kovanca je upodobljena Marija z otrokom, detajl s slike Filippa Lippija z naslovom »Marija z otrokom in dvema angeloma«. Na vrhu sta napisa »SAN MARINO« in »FILIPPO LIPPI«, na levi pa letnica »1469« in črka »R«, ki označuje rimsko kovnico. Spodaj levo so inicialke avtorice Marie Angele Cassol, »M.A.C«, spodaj na sredini pa letnica »2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 60.500 kovancev

Datum izdaje: september 2019

Malta

Motiv: Unescov seznam svetovne kulturne dediščine – prazgodovinski templji Ta’ Haġrat

Opis: motiv prikazuje prazgodovinski tempelj Ta’ Haġrat, ki se nahaja v Mġarru, majhni vasi v severozahodnem delu Malte. Tempelj sestavljata dve zgradbi, od katerih je največja iz obdobja 3600–3200 pr. n. št. Razpoznavna značilnost templja je njegov monumentalni portal. Nad motivom je napis »TA’ HAĠRAT TEMPLES 3600-3000 BC«. Spodaj sta ime države izdajateljice »MALTA« in letnica izdaje »2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 320.000 kovancev

Datum izdaje: julij 2019

Estonija

Motiv: 150. obletnica festivala pesmi

Opis: motiv prikazuje sprevod praznovanja pesmi, ki je kot valovanje morja v mavrici narodnih noš med vzkliki ponosa in veselja. Združuje glasbo, narodne noše ter razna obeležja znamenitega in odmevnega praznovanja pesmi obmorskega naroda. V motiv so vključene tudi prve note estonske nacionalne himne, na dnu pa je napis »LAULUPIDU 150«. Na vrhu je letnica izdaje »2019«, pod njo pa ime države izdajateljice »EESTI«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: junij 2019

Grčija

Motiv: 150. obletnica smrti Andreasa Kalvosa

Opis: Andreas Kalvos (1792–1869), rojen na Zakintosu, je eden najpomembnejših grških modernih pesnikov. Z združevanjem dobre neoklasicistične izobrazbe z visokimi ideali romantike in uporabe arhaizmov v povezavi s sodobno grščino je izražal tako revolucionarne ideje tistega časa kot svoje osebne vizije. Na nacionalni strani kovanca je upodobljen portret Andreasa Kalvosa. Ob notranjem robu jedra je na levi strani napis »ANDREAS KALVOS 1792–1869«, skupaj z letnico izdelave kovanca in palmeto (oznaka grške državne kovnice), vzdolž notranjega roba jedra na desni strani pa sta besedi »HELLENIC REPUBLIC«. Na desni strani je tudi monogram oblikovalca Georga Stamatopoulosa. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: junij 2019

Grčija

Motiv: stoletnica rojstva Manolisa Andronicosa

Opis: Manolis Andronicos (1919–1992) je bil eden najpomembnejših grških arheologov. Njegovo odkritje kraljevih grobnic v kraju Vergina leta 1977 je svetu predstavilo izjemne najdbe, ki pričajo o veličini antične makedonske civilizacije. Motiv prikazuje portret Manolisa Andronicosa. Ob notranjem robu jedra je na levi strani napis »MANOLIS ANDRONICOS 1919–1992« skupaj z letnico izdelave kovanca in palmeto (oznako grške državne kovnice), vzdolž notranjega roba jedra na desni strani pa sta besedi »HELLENIC REPUBLIC«. Na desni strani je tudi monogram oblikovalca Georga Stamatopoulosa. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: junij 2019

Monako

Motiv: 200. obletnica ustoličenja princa Honoréja V.

Opis: na kovancu je upodobljen princ Honoré V. Na levi je napis »HONORÉ V«, na desni pa ime države izdajateljice »MONACO«. Na dnu je v polkrogu napis »1819 – Avènement – 2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 15.000 kovancev

Datum izdaje: junij 2019

Francija

Motiv: 60. obletnica Asterixa

Opis: Asterix je že 60 let prava ikona francoske kulture. Bistroumni in prebrisani Galec, ki sta ga leta 1959 ustvarila scenarist René Goscinny in stripar Albert Uderzo, pooseblja Francoze. Poleg umetniških značilnosti Asterixu mednarodno slavo že vrsto let prinaša humorno upodabljanje sodobne družbe. Že od vsega začetka se prevaja v vse jezike Evropske unije in dosega ogromen uspeh. Tako je na primer v Nemčiji enako slaven kot v Franciji. Že dolgo je zelo priljubljen tudi v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v Španiji, na Portugalskem, v Italiji in Skandinaviji. Poleg tega, da je francoska ikona, je Asterix postal simbol evropske devete umetnosti. Motiv upodablja profil Asterixa z njegovo slavno čelado s krilci. Obkrožen je z lovorikami in rimskimi napisi, ki se nanašajo na njegovih 60 let. Na vrhu je napis »ASTÉRIX«, pod njim pa je oznaka države izdajateljice »RF«. Na dnu jedra je izpisana letnica izdaje »2019«, skupaj z oznakama francoske državne kovnice in kovničarja. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 310.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2019

Slovaška

Motiv: 100. obletnica smrti Milana Rastislava Štefánika

Opis: motiv prikazuje portret Milana Rastislava Štefánika, ki je ena najpomembnejših osebnosti v zgodovini Slovaške. Na levi strani portreta sta ena nad drugo letnici Štefánikovega rojstva »1880« in smrti »1919«. Na levi strani jedra kovanca sta v polkrogu izpisani ime »MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK« in ime države izdajateljice »SLOVENSKO«. Desno od portreta je letnica izdaje »2019«. Pod letnico sta stilizirani črki »PV«, začetnici oblikovalca Petra Valacha, in pod njima oznaka kovnice Kremnica (Mincovňa Kremnica), ki jo sestavljata začetnici »MK« med dvema matricama. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: april 2019

San Marino

Motiv: 500. obletnica smrti Leonarda da Vincija

Opis: v jedru kovanca je upodobljen angel, ki ga je naslikal Leonardo da Vinci v delu »Kristusov krst«. V polkrogu nad motivom je na levi napis »SAN MARINO«, na desni pa »1519 Leonardo 2019«. Na levi sta tudi začetnici oblikovalke Uliane Prazza »UP«, spodaj desno pa je oznaka rimske kovnice »R«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 60.500 kovancev

Datum izdaje: april 2019

Andora

Motiv: finale svetovnega pokala v smučanju 2019

Opis: finale svetovnega pokala v smučanju 2019 je potekal od 11. do 17. marca 2019 v Kneževini Andori. Tako je Andora gostila eno najpomembnejših tekmovanj v alpskem smučanju na svetu. To je najprestižnejši zimski športni dogodek, kar jih je gostila, in prelomnica v razvoju države kot športne destinacije. V ospredju kovanca je smučar, ki se spušča po strmini. V ozadju je uradni logotip finala svetovnega pokala v smučanju, ki s štirimi ukrivljenimi linijami ponazarja smučišča, na katerih je potekalo tekmovanje. Motiv dopolnjuje še nekaj snežink in napis »FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 60.000 kovancev

Datum izdaje: marec 2019

Vatikan

Motiv: 90. obletnica ustanovitve Vatikanske mestne države

Opis: motiv prikazuje portret papeža Pija XI. (voditelja države v letu 1929) in Lateransko palačo v Rimu. Zgoraj je v polkrogu z leve proti desni izpisano ime države izdajateljice »STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO«. Na dnu jedra sta letnici »1929« in »2019«, pod njima pa ime oblikovalke »FUSCO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 91.000 kovancev

Datum izdaje: marec 2019

Španija

Motiv: Unescova svetovna kulturna in naravna dediščina – staro mesto Avila in njegove cerkve zunaj obzidja

Opis: mesto Avila, ki ga obdaja najbolje ohranjeno obzidje v Španiji, je ohranilo preprostost in čistost srednjeveškega sloga. V jedru je upodobljen detajl mestnega obzidja. Na vrhu so v loku izpisani beseda »ESPAÑA«, leto izdaje »2019« in oznaka kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: februar 2019

Irska

Motiv: 100 let od ustanovitve predstavniškega doma irskega parlamenta Dáil Éireann

Opis: motiv prikazuje prvo sejo irskega predstavniškega doma v tako imenovani okrogli dvorani. Seja 21. januarja 1919 velja za začetek državnega upravljanja irskega naroda in je v celoti potekala v irskem jeziku, da bi se poudaril njen simbolni pomen. Velika okrogla dvorana v zgradbi Mansion House se razprostira nad prvo izvoljeno poslansko zbornico. V tradicionalni uncialni pisavi je v sredini motiva izpisano besedilo »An Chéad Dáil« in na vrhu letnica »1919«. Na dnu sta izpisana ime države in letnica izdaje »ÉIRE 2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: januar 2019

Nemčija

Motiv: 70. obletnica ustanovitve Bundesrata (nemškega zveznega sveta)

Opis: Motiv je izjemno podrobna in natančna upodobitev stavbe Bundesrata. V zgornjem delu jedra kovanca so oznaka kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ali »J«), začetnice oblikovalca in letnica »2019«. V spodnjem delu jedra kovanca sta napis »BUNDESRAT« in oznaka Nemčije kot države izdajateljice »D«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: januar 2019

Italija

Motiv: 500. obletnica smrti Leonarda da Vincija

Opis: kovanec prikazuje detajl s slike »Dama s Hermelinom«, ki je delo Leonarda da Vincija (hrani jo narodni muzej v Krakovu). Na levi so napis »LEONARDO«, začetnice avtorice Marie Angele Cassol »MAC« in logotip Republike Italije »RI«. Na desni so oznaka rimske kovnice »R« in letnici »1519–2019«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 3 milijoni kovancev

Datum izdaje: januar 2019

Luksemburg

Motiv: 100. obletnica ustoličenja velike vojvodinje Charlotte

Opis: na levi strani je podoba velikega vojvode Henrija, na desni pa je podoba velike vojvodinje Charlotte. Na dnu je ime države izdajateljice »LUXEMBOURG«, pod njim pa je letnica izdaje »2019«. Zgoraj je okrog podob v polkrogu izpisano »Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2019

Belgija

Motiv: 450. obletnica smrti Pietra Bruegla starejšega

Opis: v jedru kovanca sta upodobljena portret slavnega belgijskega umetnika Pietra Bruegla starejšega in slika na slikarskem stojalu. Nad motivom so izpisani ime »P. BRUEGEL«, letnica »1569« z majhnim križcem, ki označuje leto umetnikove smrti, in letnica izdaje »2019«. Ker bo kovance kovala nizozemska kraljeva kovnica, so na levi strani oznaka kovnice mesta Utrecht (Hermesova palica), oznaka direktorja belgijske kovnice (grb občine Herzele) in oznaka države »BE«. Na desni strani sta začetnici oblikovalca kovanca »LL« (Luc Luycx). Vzdolž roba jedra majhne pike tvorijo krog. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 155.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2019

Belgija

Motiv: 25. obletnica Evropskega monetarnega inštituta (EMI)

Opis: v jedru kovanca je na desni prikazan portret Alexandra Lamfalussyja, prvega predsednika EMI, pod portretom pa je njegovo ime. Na levi strani je na sredini kratica »EMI«, nad njo pa je letnica »1994«, ki označuje leto ustanovitve inštituta in imenovanja Alexandra Lamfalussyja za njegovega prvega predsednika. Pod kratico »EMI« je drug na drugem upodobljenih več kovancev, na katerih so od zgoraj navzdol napisi »€«, »ECU« in »BEF«. Ker kovanec izdaja Belgija, je bila izbrana oznaka »BEF«, ki je kratica nekdanje belgijske nacionalne valute. Namen tega je simbolično ponazoriti prehod z nacionalnih valut na enotno evropsko valuto – euro – saj se je EMI osredotočal predvsem na ustanovitev Evropskega sistema centralnih bank, vključno z ECB, in nove valute. Na zgornji levi strani kovanca je napis »European Monetary Institute«. Ker bo kovance kovala nizozemska kraljeva kovnica, sta na levi strani oznaka kovnice mesta Utrecht (Hermesova palica) in oznaka direktorja belgijske kovnice (grb občine Herzele). Na dnu sta oznaka države »BE« in letnica »2019«. Na desni sta izpisani začetnici oblikovalca kovanca »LL« (Luc Luycx). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 155.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2019