Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2019 г.

Описанията на тази страница са взети от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Андора

Тема: 600 години от създаването на Съвета на земята

Описание: С изображението се отбелязва 600-та годишнина от създаването на Consell de la Terra (Съвет на земята). Това е орган с представителни функции, основан през 1419 г. Предшественик е на Consell General (Генерален съвет) – парламента на Андора. На монетата е изобразена горната част на входния портал на Casa de la Vall (старото седалище на парламента), а над него – гербът на държавата и част от прозорец. Две малки групи човешки лица от двете страни на изображението, които приличат на вградени в сградата камъни, символизират сплотеността на андорците като общност със споделена история, институции и ценности.
Надписът „600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA“ (600 години Съвет на земята) в горната част, името на емитиращата държава „ANDORRA“ и двете години „1419“ и „2019“, разполовяващи числото „600“, разположено в долната част, допълват изображението. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 60 000 монети

Дата на емисия: четвъртото тримесечие на 2019 г.

Естония

Тема: 100 години от създаването на Университета в Тарту

Описание: Монетата отбелязва стогодишнината на Университета в Тарту – първия университет с преподаване на естонски език. Създаден през 1632 г. от шведския крал Густав II Адолф, той е един от най-старите университети в северна и източна Европа. През 1919 г. става първият университет с преподаване на естонски език. На монетата е изобразен елемент от основната сграда на университета заедно с надписите „RAHVUSÜLIKOOL 100“ (Национален университет 100) и „UNIVERSITAS TARTUENSIS“, годината „1632“, емитиращата държава „EESTI“ и годината на емитиране „2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: ноември 2019 г.

Словения

Тема: 100-годишнината от основаването на Люблянския университет

Описание: Основен мотив на изображението е логото на Люблянския университет. Вляво фасадата на университета над плътния квадрат в логото е заменена с надписа „100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI“. Избран е релефен фон на изображението, така че надписът и плътният квадрат да изпъкват повече. Долу вдясно е изписано „SLOVENIJA 2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: четвъртото тримесечие на 2019 г.

Литва

Тема: Sutartinės (литовски многогласни песни, вписани в представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството)

Описание: Изобразени са линейни мотиви, символизиращи полифоничните мелодии на народните песни sutartinės – уникално литовско културно наследство. Линиите се разширяват и отново се стесняват, образувайки подобна на водовъртеж фигура, украсена с различни миниатюрни геометрични фигури и природни мотиви. В полукръг са разположени името на емитиращата държава „LIETUVA“, надписът „SUTARTINĖS“ (литовски многогласни песни) и годината на емитиране „2019“. Включен е и знакът на литовския монетен двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: третото тримесечие на 2019 г.

Литва

Тема: Жемайтия (литовски етнографски регион)

Описание: Изобразена е мечка, изправена на задните си лапи, с верига около врата. Мечката е елемент от герба на Жемайтия от XVI век насам. Тя е изобразена на щит, върху който е поставена корона. Щитът се държи от войник в доспехи (символ на смелостта, саможертвата и патриотизма) и богиня, държаща котва (символ на надеждата). Под тях има надпис на латински: „PATRIA UNA“ (една родина). Около изображението са разположени надписите „LIETUVA“ (Литва) и „ŽEMAITIJA“ (Жемайтия), годината на емисията „2019“ и знакът на литовския монетен двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: третото тримесечие на 2019 г.

Португалия

Тема: 600 години от откриването на архипелага Мадейра от португалските мореплаватели Бартоломеу Перестрело и Тристан Ваз

Описание: Събитието, известно като първото португалско териториално откритие, бележи исторически момент в утвърждаването на Португалия като морска сила и поставя началото на португалския век на географски открития (1418–1522). На монетата са изобразени архипелагът Мадейра и остров Порто Санто. В полукръг са разположени надписите „600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo“ и „PORTUGAL 2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: второто полугодие на 2019 г.

Португалия

Тема: 500 години от първото околосветско плаване, организирано и ръководено от португалския изследовател и мореплавател Фернандо Магелан

Описание: Испанската експедиция до Югоизточна Азия започва през 1519 г. и приключва през 1522 г., превръщайки се в първото околосветско плаване. На монетата е изобразен ликът на Фернандо Магелан. Отдясно в полукръг е разположен надписът „CIRCUM NAVEGAÇÃO“ (околосветско плаване), а под него – надписът „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES“. Отляво в полукръг са изписани годината на емисията „2019“ и името на емитиращата държава „PORTUGAL“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: второто полугодие на 2019 г.

Малта

Тема: Природата и околната среда

Описание: Изображението е създадено от ученик и представлява плодно дръвче и стилизирано изображение на слънцето. Долу вляво е името на емитиращата държава „MALTA“, а под него – годината на емисията „2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 320 000 монети

Дата на емисия: 21 октомври 2019 г.

Ватикан

Тема: Сикстинската капела – приключване на реставрацията (1994–2019)

Описание: На монетата е изобразен „Страшният съд“ от Сикстинската капела. Вляво в полукръг е изписано името на емитиращата държава – „CITTÀ DEL VATICANO“. Вдясно в полукръг са надписите „CAPPELLA SISTINA – FINE DEI RESTAURI“ и „1994–2019“. Вдясно е поставен знакът на монетния двор „R“, а в долната част – името на автора „D. LONGO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 91 000 монети

Дата на емисия: 1 октомври 2019 г.

Франция

Тема: 30 години от падането на Берлинската стена

Описание: Преди тридесет години падна Берлинската стена. Освен въздействие върху германското общество това събитие имаше последствия и в световен мащаб. На 9 ноември 1989 г. то отбеляза края на Студената война и началото на помирение след няколко десетилетия на международно напрежение. На европейско равнище това беше първата стъпка към обединението на една от водещите държави в Европейския съюз. Тази важна промяна по-късно намери израз в договора от Москва, по който Франция е страна. Само в рамките на една година Европейският съюз приветства 16 милиона нови граждани, което има почти същото структурно и икономическо въздействие като приемането на нова държава.
На монетата е изобразена Берлинската стена, отворена в средата, откъдето излитат гълъби (алегория на международното помирение) и преминава ликуваща тълпа. На заден план е Бранденбургската врата – най-известният символ на Берлин. Върху едната страна на стената са изписани думите „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall“ – 30 години от падането на Берлинската стена. В долната част на изображението е годината на емисията „2019“, а вдясно от него – обозначението на емитиращата държава „RF“ (République française). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 10 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2019 г.

Германия

Тема: 30 години от падането на Берлинската стена

Описание: Преди тридесет години падна Берлинската стена. Освен въздействие върху германското общество това събитие имаше последствия и в световен мащаб. На 9 ноември 1989 г. то отбеляза края на Студената война и началото на помирение след няколко десетилетия на международно напрежение. На европейско равнище това беше първата стъпка към обединението на една от водещите държави в Европейския съюз. Тази важна промяна по-късно намери израз в договора от Москва, по който Франция е страна. Само в рамките на една година Европейският съюз приветства 16 милиона нови граждани, което има почти същото структурно и икономическо въздействие като приемането на нова държава. На монетата е изобразена Берлинската стена, отворена в средата, откъдето излитат гълъби (алегория на международното помирение) и преминава ликуваща тълпа. На заден план е Бранденбургската врата – най-известният символ на Берлин. Върху едната страна на стената е изписано „30 Jahre Mauerfall“ – 30 години от падането на Берлинската стена. В долната част на изображението е изписана годината на емисията „2019“, а вдясно от нея е обозначението на емитиращата държава „D“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: септември/октомври 2019 г.

Финландия

Тема: Конституцията на Финландия

Описание: Изображението показва три кръгли полета, слети в общ център. Те символизират trias politica – разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Годината на емитиране „2019“ е разположена вляво. Означението на емитиращата държава „FI“ и знакът на монетния двор се намират в долната дясна част. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: септември/октомври 2019 г.

Люксембург

Тема: 100-годишнината от въвеждането на всеобщо избирателно право

Описание: От лявата страна е изобразен ликът на Негово Кралско Височество Великия херцог Анри, а от дясната – ръка, която пуска избирателна бюлетина в урна. В долната част е изписано името на емитиращата държава – „LUXEMBOURG“. В горната част в полукръг е разположен надписът „Centenaire du suffrage universel“ (сто години всеобщо избирателно право), а под него е изписано „1919–2019“, като 2019 г. е годината на емисията. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: септември 2019 г.

Латвия

Тема: Изгряващото слънце

Описание: Монетата е посветена на историята на латвийския герб и изобразява изгряващо слънце. Първоначално този мотив е част от предложения през 1917 г. проект на художника Ансис Цийрулис за символ на автономна Латвия. По-късно той става един от основните елементи на латвийския герб. Мотивът на изгряващото слънце е бил използван от художника Ансис Цийрулис и преди – в дизайна на значката на латвийския стрелкови батальон, както и в други негови произведения. След основаването на Република Латвия през 1918 г. вариации на мотива на изгряващото слънце се появяват във всички проекти на герба на новата държава. Гербът на Латвия е официално приет през 1921 г. Изобразено е изгряващото слънце, като в центъра му са разположени стилизирани букви „B“ и „L“ – инициали на „Brīvā Latvija“ (свободна Латвия). Освен това фигурират надписът „UZLECOŠĀ SAULE“ (изгряващото слънце), името на емитиращата държава „LATVIJA“ и годината на емисията „2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 307 000 монети

Дата на емисия: третото тримесечие на 2019 г.

Сан Марино

Тема: 550-годишнината от смъртта на Филипо Липи

Описание: В центъра на монетата е изобразена Мадоната с младенеца – детайл от картината на Филипо Липи „Мадоната с младенеца и два ангела“. В горната част има два надписа – „SAN MARINO“ и „FILIPPO LIPPI“, а в лявата част са годината „1469“ и буквата „R“, която обозначава монетния двор на Рим. В долната лява част са поставени инициалите на художничката Мария Анджела Касол „M.A.C.“, а в центъра – годината „2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 60 500 монети

Дата на емисия: септември 2019 г.

Малта

Тема: Обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО – праисторически храм Та Хаджрат

Описание: Изобразен е Та Хаджрат – праисторически храм, разположен в Мгар – селце в северозападната част на Малта. Храмът се състои от две структури, по-голямата от които датира от около 3600 – 3200 г. пр.н.е. Неговата най-отличителна особеност е величественият му вход. В горната част на изображението има надпис „TA’HAĠRAT TEMPLES 3600-3000 BC“. В долната му част са изписани името на емитиращата държава „MALTA“ и годината на емисията „2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 320 000 монети

Дата на емисия: юли 2019 г.

Естония

Тема: Честването на 150-ата годишнина на Песенния фестивал

Описание: Проектът е вдъхновен от шествието по време на Песенния фестивал, което се движи като морска вълна с възгласи на гордост и радост и палитра от национални носии. Проектът обединява музика, национални костюми и различните места, където се провежда мащабният и впечатляващ Песенен фестивал на морската нация. Проектът също така включва първите ноти на естонския национален химн, а в долната част са думите „Laulupidu 150“ (150 години Песенен фестивал). В горната част е годината на емисията – „2019“, а под нея е името на емитиращата държава – „EESTI“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: юни 2019 г.

Гърция

Тема: 150 години от смъртта на Андреас Калвос

Описание: Роден в Закинтос, Андреас Калвос (1792–1869 г.) е един от най-бележитите съвременни гръцки поети. Като съчетава солидното неокласическо образование с високите идеали на романтизма и архаизирането със съвременния народен гръцки език, той изразява както революционните идеи на своето време, така и личните си виждания. На националната страна на монетата има портрет на Андреас Калвос. Вписано по ръба на вътрешната част вляво е името „ANDREAS KALVOS 1792–1869“, както и годината на отсичане и е поставена палмета (знакът на гръцкия монетен двор); вписани по ръба на вътрешната част вдясно са думите „HELLENIC REPUBLIC“. Също вдясно се намира монограмът на художника (Йоргос Стаматопулос). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: юни 2019 г.

Гърция

Тема: Стогодишнината от рождението на Манолис Андроникос

Описание: Манолис Андроникос (1919–1992 г.) е един от най-изтъкнатите гръцки археолози. Неговото откритие на кралските гробници във Вергина през 1977 г. разкрива превъзходни находки, свидетелстващи за величието на древната македонска цивилизация. Изобразен e портрет на Манолис Андроникос. Вписано по ръба на вътрешната част вляво е името „MANOLIS ANDRONICOS 1919–1992“, както и годината на отсичане и е поставена палмета (знакът на гръцкия монетен двор); вписани по ръба на вътрешната част вдясно са думите „HELLENIC REPUBLIC“. Също вдясно се намира монограмът на художника (Йоргос Стаматопулос). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: юни 2019 г.

Монако

Тема: 200-годишнината от възкачването на престола на принц Оноре V

Описание: На монетата е изобразен ликът на принц Оноре V. От лявата страна е изписано „HONORÉ V“, а вдясно е изписано името на емитиращата държава – „MONACO“. В долната част в полукръг е разположен надписът „1819 – Avènement – 2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 15 000 монети

Дата на емисия: юни 2019 г.

Франция

Тема: 60-ата годишнина на Астерикс

Описание: В продължение на 60 години Астерикс е истински символ на френската култура. Създаден през 1959 г. от сценариста Рене Госини и карикатуриста Албер Юдерзо, този герой е въплъщение на французина с характерната за галите съобразителност и хитрост. Освен със заложената в него художествена линия, благодарение на своя хумористичен поглед над съвременното общество от дълги години Астерикс се радва на голяма международна слава. От създаването си комиксът е преведен на всички езици на Европейския съюз и се радва на огромен успех. Например в Германия Астерикс е толкова популярен, колкото и във Франция. От дълги години той се радва и на много голям успех в Обединеното кралство, Нидерландия, Испания, Португалия, Италия и скандинавските страни. Освен че е символ на Франция, Астерикс се превърна в истински представител на деветото изкуство в Европа. Изображението се състои от Астерикс в профил с прочутия му крилат шлем. Той е заобиколен от лаврови клонки и римски надписи за 60-ата му годишнина. В горната част има надпис „ASTÉRIX“, под който е посочена емитиращата държава „RF“ (съкращение от „République française“). Годината на емисията „2019“ е изписана в долната част на монетата, заедно със знака на френския монетен двор и на неговия управител. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 310 000 монети

Дата на емисия: май 2019 г.

Словакия

Тема: 100-годишнината от смъртта на Милан Растислав Щефаник

Описание: Изобразен e портрет на Милан Растислав Щефаник – една от най-важните личности в историята на Словакия. От лявата страна на портрета са изписани една под друга датите на неговото раждане („1880“) и на неговата смърт („1919“). В полукръг от лявата страна на вътрешната част на монетата са изписани името „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“ и емитиращата държава „SLOVENSKO“. Годината на емитиране („2019“) е между портрета и дясната страна. Под годината са стилизираните букви „PV“ – инициалите на автора на изображението Петер Валах, а под тях е знакът на монетния двор в Кремница (Mincovňa Kremnica), който се състои от буквите „MK“ между два щемпела. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: април 2019 г.

Сан Марино

Тема: 500-годишнината от смъртта на Леонардо да Винчи

Описание: В центъра на монетата е изобразен ангел, нарисуван от Леонардо да Винчи – детайл от творбата „Кръщението Христово“; по вътрешния кръг вляво е разположен надписът „SAN MARINO“, а вдясно – надписът „1519 Leonardo 2019“; отляво са инициалите на авторката Уляна Пернаца „UP“, а долу вдясно – буквата R, идентификатор на монетния двор на Рим. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 60 500 монети

Дата на емисия: април 2019 г.

Андора

Тема: Финалите на световната купа по ски 2019 г.

Описание: Финалите на световната купа по ски за 2019 г. се проведоха в Княжество Андора от 11 до 17 март 2019 г. С тази проява Княжество Андора беше домакин на едно от най-важните състезания по ски алпийски дисциплини в света. За Княжество Андора това бе едно от най-престижните събития в зимните спортове, което някога е било провеждано в страната, и повратна точка в нейната история като спортна дестинация. На монетата е изобразен на преден план скиор, който се спуска по склон. На заден план четири извити линии от официалното лого на тези финали на световната купа по ски представляват пистите, където се състоя състезанието. Няколко снежинки допълват изображението заедно с надписа „FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019“ (финали на световната купа по ски, Андора 2019 г.). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 60 000 монети

Дата на емисия: март 2019 г.

Ватикан

Тема: 90-годишнината от създаването на града държава Ватикан

Описание: Изобразен e портрет на папа Пий XI (суверен на държавата през 1929 г.) и Латеранът в Рим. В горната част, от ляво надясно, в полукръг е надписът с името на емитиращата държава – „STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO“. В долната част са изписани годините „1929“ и „2019“, а под нея – името на художника „FUSCO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 91 000 монети

Дата на емисия: март 2019 г.

Испания

Тема: Паметници на културното и природното наследство на ЮНЕСКО – старият град на Авила и църквите извън крепостните стени

Описание: Ограден от най-запазената крепостна стена в Испания, град Авила е запазил своя аскетичен и чист средновековен облик. В центъра на монетата е изобразен елемент от Авилската стена. В горната част дъгообразно е изписана думата „ESPAÑA“, а под нея са годината на емисията „2019“ и знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: февруари 2019 г.

Ирландия

Тема: 100 години от създаването на Dáil Éireann (Камара на представителите в ирландския парламент)

Описание: На монетата е изобразено първото заседание на Камарата на представителите (Dáil Éireann) на Ирландия в Кръглата зала. Управлението на ирландската нация започва на 21 януари и заседанието се провежда изцяло на ирландски език, за да се отбележи символичният му характер. Арките на Кръглата зала на Mansion House се извисяват над множеството от членовете на първия избран национален парламент. В традиционен унциален шрифт в центъра на монетата са изписани думите „An Chéad Dáil“, а в горната част е разположена годината „1919“. В долната част са посочени името на емитиращата държава и годината на емисията „ÉIRE 2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2019 г.

Германия

Тема: 70-ата годишнина от основаването на Бундесрата

Описание: Много подробно и фино изработено изображение на сградата на Бундесрата. В горната половина на вътрешния кръг на монетата са изобразени знакът на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), инициалите на автора и годината „2019“. Долната половина на вътрешния кръг на монетата съдържа надписа „BUNDESRAT“ и кода на емитиращата държава Германия – „D“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2019 г.

Италия

Тема: 500-годишнината от смъртта на Леонардо да Винчи

Описание: На монетата е изобразен детайл от картината „Dama con l’ermellino“ („Дамата с хермелина“) на Леонардо да Винчи (намираща се в Националния музей в Краков). В лявата част са надписът „LEONARDO“, инициалите на авторката Maria Angela Cassol – „MAC“, и логото „RI“ – акроним на Италианската република; в дясната част са изобразени знакът на монетния двор на Рим – „R“, и датите „1519–2019“, съответстващи на годината на смъртта на Леонардо да Винчи и годината на емитиране на монетата. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2019 г.

Люксембург

Тема: 100-годишнината от възкачването на престола на Великата херцогиня Шарлота

Описание: От лявата страна е изобразен ликът на Негово Кралско Височество Великия херцог Анри, а отдясно е ликът на Великата херцогиня Шарлота. В долната част е изписано името на емитиращата държава – „LUXEMBOURG“, а под него е годината на емисията – „2019“. В горната част, в полукръг около двата лика е надписът „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte“ (стогодишнина от възкачването на престола на Великата херцогиня Шарлота). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: януари 2019 г.

Белгия

Тема: 450-годишнината от смъртта на Питер Брьогел Стари

Описание: Вътрешната част на монетата съдържа портрет на известния белгийски художник Питер Брьогел Стари, а до него е разположена картина на статив. Над това изображение е изписано името „P. BRUEGEL“, годината на смъртта на художника – „1569“, отбелязана с малък кръст, и годината на емисията – „2019“. Тъй като монетите ще бъдат сечени в нидерландския кралски монетен двор, знакът на монетния двор на Утрехт – жезълът на Меркурий, е разположен отляво заедно със знака на управителя на монетния двор на Белгия – гербът на община Херцеле, и кода на държавата Белгия – „BE“. Инициалите „LL“ на създателя на изображението върху монетата, г-н Luc Luycx, са разположени отдясно. Накрая, около ръба на вътрешната част малки точки сформират кръг. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 155 000 монети

Дата на емисия: януари 2019 г.

Белгия

Тема: 25-годишнината на Европейския паричен институт (ЕПИ)

Описание: Във вътрешната част на монетата вдясно е изобразен ликът на Александър Ламфалуси – първия председател на ЕПИ, а под него е изписано името му. Отляво централно място заема съкращението EMI (ЕПИ) с годината „1994“ над него, отнасяща се до датата на създаването на института и назначаването на Ламфалуси за негов пръв председател. Под „EMI“ са изобразени няколко падащи една върху друга монети, като най-горната е обозначена с „€“, втората – с „ECU“, а третата – с „BEF“. Понеже емисията е белгийска, е избрано съкращението за белгийски франк (BEF) – националната валута на Белгия преди еврото. Целта на това изображение е да символизира прехода от националните валути към единната европейска валута – еврото, тъй като основният акцент в дейността на ЕПИ беше създаването на Европейската система на централните банки, в това число ЕЦБ и новата валута. В горната част на лявата страна на монетата се намира надписът „European Monetary Institute“. Тъй като монетите ще бъдат сечени в нидерландския кралски монетен двор, знакът на монетния двор на Утрехт – жезълът на Меркурий, е разположен вляво заедно със знака на управителя на монетния двор на Белгия – гербът на община Херцеле. Кодът на държавата Белгия – „BE“, и годината „2019“ са разположени в долната част. Инициалите „LL“ на създателя на изображението върху монетата, г-н Luc Luycx, са изписани отдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 155 000 монети

Дата на емисия: януари 2019 г.