Възпоменателни монети от 2 € – 2019 г.

Описанията на тази страница са взети от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Испания

2 € – възпоменателна страна

Тема: Паметници на културното и природното наследство на ЮНЕСКО – старият град на Авила и църквите извън крепостните стени

Описание: Ограден от най-запазената крепостна стена в Испания, град Авила е запазил своя аскетичен и чист средновековен облик. В центъра на монетата е изобразен елемент от Авилската стена. В горната част дъгообразно е изписана думата „ESPAÑA“, а под нея са годината на емисията „2019“ и знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: февруари 2019 г.


Франция

2 € – възпоменателна страна

Тема: 30 години от падането на Берлинската стена

Описание: Преди тридесет години падна Берлинската стена. Освен въздействие върху германското общество това събитие имаше последствия и в световен мащаб. На 9 ноември 1989 г. то отбеляза края на Студената война и началото на помирение след няколко десетилетия на международно напрежение. На европейско равнище това беше първата стъпка към обединението на една от водещите държави в Европейския съюз. Тази важна промяна по-късно намери израз в договора от Москва, по който Франция е страна. Само в рамките на една година Европейският съюз приветства 16 милиона нови граждани, което има почти същото структурно и икономическо въздействие като приемането на нова държава.
На монетата е изобразена Берлинската стена, отворена в средата, откъдето излитат гълъби (алегория на международното помирение) и преминава ликуваща тълпа. На заден план е Бранденбургската врата – най-известният символ на Берлин. Върху едната страна на стената са изписани думите „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall“ – 30 години от падането на Берлинската стена. В долната част на изображението е годината на емисията „2019“, а вдясно от него – обозначението на емитиращата държава „RF“ (République française). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 10 милиона монети

Дата на емисия: януари 2019 г.


Ирландия

2 € – възпоменателна страна

Тема: 100 години от създаването на Dáil Éireann (Камара на представителите в ирландския парламент)

Описание: На монетата е изобразено първото заседание на Камарата на представителите (Dáil Éireann) на Ирландия в Кръглата зала. Управлението на ирландската нация започва на 21 януари и заседанието се провежда изцяло на ирландски език, за да се отбележи символичният му характер. Арките на Кръглата зала на Mansion House се извисяват над множеството от членовете на първия избран национален парламент. В традиционен унциален шрифт в центъра на монетата са изписани думите „An Chéad Dáil“, а в горната част е разположена годината „1919“. В долната част са посочени името на емитиращата държава и годината на емисията „ÉIRE 2019“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2019 г.


Германия

2 € – възпоменателна страна

Тема: 70-ата годишнина от основаването на Бундесрата

Описание: Много подробно и фино изработено изображение на сградата на Бундесрата. В горната половина на вътрешния кръг на монетата са изобразени знакът на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), инициалите на автора и годината „2019“. Долната половина на вътрешния кръг на монетата съдържа надписа „BUNDESRAT“ и кода на емитиращата държава Германия – „D“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2019 г.


Италия

2 € – възпоменателна страна

Тема: 500-годишнината от смъртта на Леонардо да Винчи

Описание: На монетата е изобразен детайл от картината „Dama con l’ermellino“ („Дамата с хермелина“) на Леонардо да Винчи (намираща се в Националния музей в Краков). В лявата част са надписът „LEONARDO“, инициалите на авторката Maria Angela Cassol – „MAC“, и логото „RI“ – акроним на Италианската република; в дясната част са изобразени знакът на монетния двор на Рим – „R“, и датите „1519–2019“, съответстващи на годината на смъртта на Леонардо да Винчи и годината на емитиране на монетата. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2019 г.


Люксембург

2 € – възпоменателна страна

Тема: 100-годишнината от възкачването на престола на Великата херцогиня Шарлота

Описание: От лявата страна е изобразен ликът на Негово Кралско Височество Великия херцог Анри, а отдясно е ликът на Великата херцогиня Шарлота. В долната част е изписано името на емитиращата държава – „LUXEMBOURG“, а под него е годината на емисията – „2019“. В горната част, в полукръг около двата лика е надписът „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte“ (стогодишнина от възкачването на престола на Великата херцогиня Шарлота). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: януари 2019 г.


Белгия

2 € – възпоменателна страна

Тема: 450-годишнината от смъртта на Питер Брьогел Стари

Описание: Вътрешната част на монетата съдържа портрет на известния белгийски художник Питер Брьогел Стари, а до него е разположена картина на статив. Над това изображение е изписано името „P. BRUEGEL“, годината на смъртта на художника – „1569“, отбелязана с малък кръст, и годината на емисията – „2019“. Тъй като монетите ще бъдат сечени в нидерландския кралски монетен двор, знакът на монетния двор на Утрехт – жезълът на Меркурий, е разположен отляво заедно със знака на управителя на монетния двор на Белгия – гербът на община Херцеле, и кода на държавата Белгия – BE. Инициалите „LL“ на създателя на изображението върху монетата, г-н Luc Luycx, са разположени отдясно. Накрая, около ръба на вътрешната част малки точки образуват кръг. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 155 000 монети

Дата на емисия: януари 2019 г.


Белгия

2 € – възпоменателна страна

Тема: 25-годишнината на Европейския паричен институт (ЕПИ)

Описание: Във вътрешната част на монетата вдясно е изобразен ликът на Александър Ламфалуси – първия председател на ЕПИ, а под него е изписано името му. Отляво централно място заема съкращението EMI (ЕПИ) с годината „1994“ над него, отнасяща се до датата на създаването на института и назначаването на Ламфалуси за негов пръв председател. Под „EMI“ са изобразени няколко падащи една върху друга монети, като най-горната е обозначена с „€“, втората – с „ECU“, а третата – с „BEF“. Понеже емисията е белгийска, е избрано съкращението за белгийски франк (BEF) – националната валута на Белгия преди еврото. Целта на това изображение е да символизира прехода от националните валути към единната европейска валута – еврото, тъй като основният акцент в дейността на ЕПИ беше създаването на Европейската система на централните банки, в това число ЕЦБ и новата валута. В горната част на лявата страна на монетата се намира надписът „European Monetary Institute“. Тъй като монетите ще бъдат сечени в нидерландския кралски монетен двор, знакът на монетния двор на Утрехт – жезълът на Меркурий, е разположен вляво заедно със знака на управителя на монетния двор на Белгия – гербът на община Херцеле. Кодът на държавата Белгия – BE, и годината „2019“ са разположени в долната част. Инициалите „LL“ на създателя на изображението върху монетата, г-н Luc Luycx, са изписани отдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 155 000 монети

Дата на емисия: януари 2019 г.