Monede comemorative de 2 EUR – seria 2019

Descrierile monedelor de pe această pagină au fost preluate din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, prin urmare, pot fi ușor diferite de alte materiale publicate pe acest website.

Spania

fața comemorativă a monedei de 2 EUR

Obiectul comemorării: Siturile patrimoniului cultural și natural mondial UNESCO – Partea veche a orașului Avila și bisericile sale situate extra muros

Descriere: Orașul Avila, care este înconjurat de cele mai bine conservate fortificații din Spania, a păstrat austeritatea și puritatea stilului medieval. Moneda reproduce în partea centrală un detaliu al acestor fortificații. În partea de sus, în arc de cerc figurează denumirea „ESPAÑA”, anul emiterii, „2019”, și simbolul monetăriei. Pe inelul exterior al monedei sunt redate cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene.

Tirajul emisiunii: 1 milion de monede

Data emiterii: februarie 2019


Franța

fața comemorativă a monedei de 2 EUR

Obiectul comemorării: Cea de-a 30-a aniversare a căderii Zidului Berlinului

Descriere: Căderea Zidului Berlinului a avut loc în urmă cu treizeci de ani. Dincolo de impactul asupra societății germane, a fost un eveniment care a avut consecințe pe plan mondial. La 9 noiembrie 1989, aceasta a marcat sfârșitul Războiului Rece și a anunțat o reconciliere după mai multe decenii de tensiuni la nivel internațional. În Europa, căderea Zidului Berlinului a reprezentat primul pas către reunificarea uneia dintre principalele țări ale Uniunii Europene. Această schimbare majoră s‑a concretizat ulterior în Tratatul de la Moscova, la care Franța a fost parte semnatară. Uniunea Europeană a întâmpinat atunci 16 milioane de noi cetățeni într-un singur an, fapt ce a generat efecte structurale și economice aproape echivalente celor ale aderării unei noi țări!
Desenul prezintă Zidul Berlinului, deschiderea din partea centrală a acestuia permițând trecerea porumbeilor (alegorii ale reconcilierii internaționale) și a mulțimii jubilante. Pe fundal este reprezentată Poarta Brandenburg, simbol prin excelență al Berlinului. Mențiunea „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall” este înscrisă pe o latură a zidului. În partea de jos a desenului este inscripționat anul emiterii, „2019”, iar în partea dreaptă apare codul țării emitente, „RF” (République française). Pe inelul exterior al monedei sunt redate cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene.

Tirajul emisiunii: 10 milioane de monede

Data emiterii: ianuarie 2019


Irlanda

fața comemorativă a monedei de 2 EUR

Obiectul comemorării: Aniversarea a 100 de ani de la înființarea Dáil Éireann (parlamentul irlandez)

Descriere: Desenul redă prima ședință a Dáil Éireann în Sala Rotundă. Guvernarea națiunii irlandeze a început la 21 ianuarie, iar ședința s‑a desfășurat în întregime în limba irlandeză pentru a marca caracterul simbolic al reuniunii. Marea Sală Rotundă de la Mansion House este reprezentată în arc de cerc deasupra vastei congregații a primului Dáil ales al națiunii. Cuvintele „An Chéad Dáil” din centrul desenului, alături de anul „1919” în partea de sus, sunt înscrise cu caractere unciale tradiționale. În partea de jos sunt gravate denumirea țării și anul emiterii, „ÉIRE 2019”. Pe inelul exterior al monedei sunt redate cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene.

Tirajul emisiunii: 1 milion de monede

Data emiterii: ianuarie 2019


Germania

fața comemorativă a monedei de 2 EUR

Obiectul comemorării: Celebrarea a 70 de ani de la înființarea Bundesratului

Descriere: Moneda redă, cu mare precizie și finețe, clădirea Bundesratului. În jumătatea superioară a cercului interior al monedei sunt inscripționate simbolul monetăriei respective („A”, „D”, „F”, „G” sau „J”), inițialele artistului și anul „2019”. În jumătatea inferioară sunt gravate denumirea „BUNDESRAT” și codul țării emitente (Germania), „D”. Pe inelul exterior al monedei sunt redate cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene.

Tirajul emisiunii: 30 de milioane de monede

Data emiterii: ianuarie 2019


Italia

fața comemorativă a monedei de 2 EUR

Obiectul comemorării: 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci

Descriere: Pe monedă este reprodus un detaliu al picturii „Dama con l’ermellino” (Dama cu hermină) de Leonardo da Vinci (Muzeul Național din Cracovia). În partea stângă figurează inscripția „LEONARDO”, inițialele autoarei Maria Angela Cassol, „M.A.C.” și codul „RI”, acronimul Republicii Italiene; în partea dreaptă sunt gravate simbolul monetăriei din Roma, litera „R”, și datele „1519-2019”, reprezentând anul morții lui Leonardo și, respectiv, anul emiterii monedei. Pe inelul exterior al monedei sunt redate cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene.

Tirajul emisiunii: 3 milioane de monede

Data emiterii: ianuarie 2019


Luxemburg

fața comemorativă a monedei de 2 EUR

Obiectul comemorării: Aniversarea a 100 de ani de la urcarea pe tron a Marii Ducese Charlotte

Descriere: Moneda înfățișează, în partea stângă, efigia Alteței Sale Regale Marele Duce Henri, iar în partea dreaptă, efigia Marii Ducese Charlotte. În partea de jos este inscripționată denumirea țării emitente, „LUXEMBOURG”, dedesubtul căreia apare anul emiterii, „2019”. În partea de sus, în semicerc deasupra efigiilor, se află inscripția „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (Centenarul urcării pe tron a Marii Ducese Charlotte). Pe inelul exterior al monedei sunt redate cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene.

Tirajul emisiunii: 500 000 de monede

Data emiterii: ianuarie 2019


Belgia

fața comemorativă a monedei de 2 EUR

Obiectul comemorării: Împlinirea a 450 de ani de la moartea lui Pieter Bruegel cel Bătrân

Descriere: În cercul interior al monedei figurează portretul celebrului artist belgian Pieter Bruegel cel Bătrân, împreună cu un tablou pe șevalet. Deasupra acestuia sunt inscripționate numele „P. BRUEGEL”, anul 1569, însoțit de un obelisc discret care face trimitere la anul morții, precum și anul emiterii, 2019. Întrucât Monetăria Regală din Țările de Jos este cea care va bate monedele, simbolul monetăriei din Utrecht, caduceul zeului Mercur, este prezent în partea stângă, alături de simbolul directorului monetăriei din Belgia, stema localității Herzele, și codul țării, „BE”. Inițialele „LL”, care fac referire la graficianul monedei, Luc Luycx, se află în partea dreaptă. De-a lungul marginii părții centrale a monedei, o serie de puncte mici formează un cerc. Pe inelul exterior al monedei sunt redate cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene.

Tirajul emisiunii: 155 000 de monede

Data emiterii: ianuarie 2019


Belgia

fața comemorativă a monedei de 2 EUR

Obiectul comemorării: A 25-a aniversare a Institutului Monetar European (IME)

Descriere: În partea dreaptă a cercului interior al monedei figurează portretul lui Alexandre Lamfalussy, primul președinte al IME, iar în partea de jos este inscripționat numele acestuia. Abrevierea „EMI” apare în plan central, la stânga, deasupra acesteia fiind gravat anul 1994, care face trimitere la data înființării Institutului și la numirea lui Lamfalussy în funcția de prim președinte al acestuia. Sub abrevierea „EMI” sunt reprezentate mai multe monede care cad unele peste altele, cu inscripțiile „€”, „ECU” și „BEF” dispuse de sus în jos. Fiind vorba despre o emisiune belgiană, s-a ales abrevierea fostei monede naționale a Belgiei, „BEF”. Scopul acestei reprezentări este acela de a simboliza tranziția de la monedele naționale la o monedă unică europeană, euro, deoarece obiectivul principal al IME a fost crearea Sistemului European al Băncilor Centrale, inclusiv a BCE și a noii monede. În partea superioară stângă a monedei figurează inscripția „European Monetary Institute” (Institutul Monetar European). Întrucât Monetăria Regală din Țările de Jos este cea care va bate monedele, simbolul monetăriei din Utrecht, caduceul zeului Mercur, este prezent în partea stângă, alături de simbolul directorului monetăriei din Belgia, stema localității Herzele. Codul țării emitente, „BE”, și anul emiterii, „2019”, se află în partea de jos. Inițialele „LL”, care fac referire la graficianul monedei, Luc Luycx, figurează în partea dreaptă. Pe inelul exterior al monedei sunt redate cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene.

Tirajul emisiunii: 155 000 de monede

Data emiterii: ianuarie 2019