Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Herdenkingsmunten van 2 euro - 2019

De beschrijvingen op deze pagina zijn overgenomen uit het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen daarom enigszins afwijken van ander materiaal op deze website.

Andorra

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 600-jarig bestaan van het parlement van Andorra

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp herdenkt de oprichting van de Consell de la Terra (de raad van het land), 600 jaar geleden. Dit was een vertegenwoordigingsinstantie die werd opgericht in 1419, en het is de voorloper van de Consell General (algemene raad), het parlement van Andorra. Het ontwerp geeft het bovenste gedeelte weer van de ingang/het portaal van Casa de la Vall, de oude zetel van het parlement, met daarboven het wapenschild van het land en een raamfragment. De twee compacte groepen gezichten aan beide zijden van het ontwerp, als het ware stenen van het gebouw, staan voor de samenhang van de Andorrezen als een sociale gemeenschap die verenigd is in haar geschiedenis, instellingen en waarden.
Het opschrift bovenaan “600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA” (600 jaar raad van het land), de naam van de uitgevende staat “ANDORRA”, en onderaan de twee jaartallen “1419” en “2019” midden in het getal “600” vervolledigen het ontwerp. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 60.000 munten

Uitgiftedatum: vierde kwartaal 2019

Estland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 100-jarig bestaan van de universiteit van Tartu

Beschrijving van het ontwerp: met deze munt wordt het honderdjarig bestaan van de universiteit van Tartu als eerste Eststalige universiteit herdacht. Het ontwerp beeldt een motief van het hoofdgebouw van de universiteit af.Ook draagt het de opschriften “RAHVUSÜLIKOOL 100” (nationale universiteit 100) en “UNIVERSITAS TARTUENSIS”, het jaartal “1632”, de uitgevende staat “EESTI” en het jaar van uitgifte “2019”. In 1919 werd ze de eerste Eststalige universiteit. Het ontwerp beeldt een motief van het hoofdgebouw van de universiteit af. Ook draagt het de opschriften “RAHVUSÜLIKOOL 100” (nationale universiteit 100) en “UNIVERSITAS TARTUENSIS”, het jaartal “1632”, de uitgevende staat “EESTI” en het jaar van uitgifte “2019”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: november 2019

Slovenië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 100-jarig bestaan van de universiteit van Ljubljana

Beschrijving van het ontwerp: het logo van de universiteit van Ljubljana staat centraal in het ontwerp. Aan de linkerkant vervangt de inscriptie “100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI” de gevel van de universiteit, die in het logo normaliter boven het volle vierkant staat. De textuur van de achtergrond bij het ontwerp doet de inscriptie met het volle vierkant beter uitkomen. Onderaan rechts staat de inscriptie “SLOVENIJA 2019”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: vierde kwartaal 2019

Litouwen

Onderwerp van de herdenkingsmunt: sutartinės (Litouwse meerstemmige liederen die opgenomen zijn in de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid - Unesco)

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp bevat allerlei lijnen die de polyfone melodieën symboliseren van het unieke Litouwse erfgoed: volksliederen (sutartinės). De lijnen lopen uit elkaar en komen dan weer meer samen, en eindigen in een draaikolk die versierd is met diverse geometrische en natuurelementen in miniatuur. Zowel de inscriptie van het uitgevende land “LIETUVA” als de inscriptie “SUTARTINĖS” (Litouwse meerstemmige liederen) en het uitgiftejaar “2019” zijn afgebeeld in een halve cirkel. Het muntteken van de Litouwse munt is eveneens zichtbaar. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 500.000 munten

Uitgiftedatum: derde kwartaal 2019

Litouwen

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Samogitië (Litouwse etnografische regio’s)

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp toont een beer die op zijn achterpoten staat en een ketting om zijn nek draagt. De afbeelding staat al sinds de 16e eeuw op het wapenschild van Samogitië. De beer staat tegen de achtergrond van een schild met daarbovenop een kroon die wordt vastgehouden door een soldaat in harnas (symbool van moed, opoffering en patriottisme) en een godin met een anker (symbool van hoop). Daaronder staat een Latijnse inscriptie “PATRIA UNA” (één vaderland). Rondom de afbeelding staan de inscripties “LIETUVA” (Litouwen) en “ŽEMAITIJA” (Samogitië), het uitgiftejaar “2019” en het muntteken van de Litouwse munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 500.000 munten

Uitgiftedatum: derde kwartaal 2019

Portugal

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 600e verjaardag van de ontdekking van de Madeira-archipel door de Portugese zeevaarders Bartolomeu Perestrelo en Tristão Vaz.

Beschrijving van het ontwerp: de gebeurtenis, die bekendstaat als de eerste territoriale ontdekking door Portugal, was een historische mijlpaal in de consolidatie van Portugal als maritieme grootmacht en luidde het Portugese tijdperk van de grote ontdekkingen in (1418-1522). Op het ontwerp zijn de Madeira-archipel en het eiland Porto Santo te vinden. Aan de linkerkant staan in een halve cirkel het uitgiftejaar “2019” en de naam van het uitgevende land “PORTUGAL”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 500.000 munten

Uitgiftedatum: tweede helft van 2019

Portugal

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 500e verjaardag van de eerste zeilreis rond de wereld die de Portugese ontdekkingsreiziger en zeevaarder Fernão De Magalhães organiseerde en leidde

Beschrijving van het ontwerp: de Spaanse expeditie naar Oost-Indië begon in 1519 en eindigde in 1522 en was de eerste zeilreis rond de wereld. De afbeelding van Fernão de Magalhães vormt het middelpunt van het ontwerp. Aan de rechterkant staan in een halve cirkel de inscriptie “CIRCUM NAVEGAÇÃO” (rondvaart) en daaronder de inscriptie “1519 FERNÃO DE MAGALHÃES”. Aan de linkerkant staan in een halve cirkel het uitgiftejaar “2019” en de naam van het uitgevende land “PORTUGAL”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 750.000 munten

Uitgiftedatum: tweede helft van 2019

Malta

Onderwerp van de herdenkingsmunt: natuur en milieu

Beschrijving van het ontwerp: het muntstempel werd gemaakt door een scholier en bestaat uit een fruitboom en een gestileerde voorstelling van de zon. Linksonder staat de naam van het uitgevende land “MALTA” met daaronder het jaar van uitgifte “2019”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 320.000 munten

Uitgiftedatum: 21 oktober 2019

Vaticaanstad

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Sixtijnse Kapel — einde restauratie 1994-2019

Beschrijving van het ontwerp: in het ontwerp wordt het laatste oordeel in de Sixtijnse Kapel voorgesteld. Links staat in een halve cirkel de inscriptie van het land van uitgifte “CITTÀ DEL VATICANO”. Rechts staan in een halve cirkel de inscripties “CAPPELLA SISTINA — FINE DEI RESTAURI” en “1994-2019”. Rechts bevindt zich het muntteken “R” en onderaan de naam van de kunstenares “D. LONGO”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 91.000 munten

Uitgiftedatum: 1 oktober 2019

Frankrijk

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 30e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur

Beschrijving van het ontwerp: 30 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Die gebeurtenis had niet alleen gevolgen voor de Duitse maatschappij, maar voor de hele wereld. Met de val van de muur op 9 november 1989 kwam er een einde aan de Koude Oorlog en begon na tientallen jaren van internationale spanningen een periode van verzoening. Voor Europa betekende het de eerste stap op weg naar de hereniging van een van de leidende landen van de Europese Unie. Frankrijk ondertekende het Verdrag van Moskou, dat deze ingrijpende verandering later gestalte gaf. De Europese Unie heeft toen in één jaar tijd 16 miljoen nieuwe burgers verwelkomd, wat qua structurele en economische gevolgen bijna gelijkstaat aan de verwelkoming van een nieuw land!
Het ontwerp geeft de Berlijnse Muur weer, die open is in het midden en waar duiven (allegorie voor de internationale verzoening) en een uitbundige menigte doorheen gaan. Op de achtergrond staat de Brandenburger Tor, het bekendste symbool van Berlijn. Op een zijde van de muur wordt “30 Jahre Mauerfall” (30 jaar na de val van de Berlijnse Muur) vermeld. Onderaan het ontwerp staat het uitgiftejaar “2019” en rechts daarvan de aanduiding van het uitgevende land “RF”, (République française). Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Uitgiftedatum: oktober 2019

Duitsland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 30e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur

Beschrijving van het ontwerp: 30 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Die gebeurtenis had niet alleen gevolgen voor de Duitse maatschappij, maar voor de hele wereld. Met de val van de muur op 9 november 1989 kwam er een einde aan de Koude Oorlog en begon na tientallen jaren van internationale spanningen een periode van verzoening. Voor Europa betekende het de eerste stap op weg naar de hereniging van een van de leidende landen van de Europese Unie. Het Verdrag van Moskou, ondertekend door Frankrijk, gaf later gestalte aan die ingrijpende verandering. De Europese Unie heeft toen in één jaar tijd 16 miljoen nieuwe burgers verwelkomd, wat qua structurele en economische gevolgen bijna gelijkstaat aan de verwelkoming van een nieuw land! Het ontwerp geeft de Berlijnse Muur weer, die open is in het midden en waar duiven (allegorie voor de internationale verzoening) en een uitbundige menigte doorheen gaan. Op de achtergrond staat de Brandenburger Tor, het bekendste symbool van Berlijn. Op een zijde van de muur wordt “30 Jahre Mauerfall” (30 jaar na de val van de Berlijnse Muur) vermeld. Onderaan het ontwerp staat het uitgiftejaar “2019” en rechts daarvan de aanduiding van het uitgevende land “D”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 30 miljoen munten

Uitgiftedatum: september/oktober 2019

Finland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Finse grondwet

Beschrijving van het ontwerp: de beeldenaar heeft drie cirkelvormige velden die in het midden over elkaar heen liggen. De drie velden stellen de trias politica voor, de scheiding van de machten in drie verschillende takken: een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht. Het uitgiftejaar “2019” is links van het midden te vinden. De aanduiding van het uitgevende land “FI” en het muntteken bevinden zich rechtsonder. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 500.000 munten

Uitgiftedatum: september/oktober 2019

Luxemburg

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 100e verjaardag van het algemeen kiesrecht

Beschrijving van het ontwerp: op de beeldenaar wordt links de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid, groothertog Henri, weergegeven en rechts een stembus waarin een hand een stembiljet steekt. Onderaan is de naam van het land van uitgifte “LUXEMBOURG” zichtbaar. Bovenaan, in een halve cirkel, staat de inscriptie “Centenaire du suffrage universel” (100e verjaardag van het algemeen stemrecht) en daaronder de inscriptie “1919-2019” (2019 is namelijk het uitgiftejaar). Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 500.000 munten

Uitgiftedatum: september 2019

Letland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: rijzende zon

Beschrijving van het ontwerp: de munt is gewijd aan de geschiedenis van het wapen van Letland en heeft als motief een rijzende zon. Dit motief maakte oorspronkelijk deel uit van het ontwerpvoorstel voor het symbool van het autonome Letland, dat in 1917 door de kunstenaar Ansis Cīrulis werd gemaakt. Later is dit motief een van de basiselementen van het wapen van Letland geworden. Het motief van een rijzende zon is ook al eerder gebruikt door de kunstenaar Ansis Cīrulis, in het ontwerp van het Letse schuttersinsigne en in zijn andere kunstwerken. Na de oprichting van de Republiek Letland in 1918 verschenen er variaties op het motief van een rijzende zon in alle ontwerpvoorstellen voor het wapenschild van de nieuwe staat. Het wapenschild van Letland werd in 1921 officieel goedgekeurd. Op het muntstempel is het motief van de rijzende zon weergegeven, met in het midden de gestileerde letters B en L (een afkorting van de woorden “Brīvā Latvija”, vrij Letland). Het is ook voorzien van het opschrift “UZLECOŠĀ SAULE” (de rijzende zon), de naam van het land van uitgifte “LATVIJA” en het uitgiftejaar “2019”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 307.000 munten

Uitgiftedatum: derde kwartaal 2019

San Marino

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 550e sterfdag van Filippo Lippi

Beschrijving van het ontwerp: in het midden van de munt is de Madonna met kind afgebeeld, een detail uit het werk “Madonna met kind en twee engelen” van Filippo Lippi. Bovenaan staan de inscripties “SAN MARINO” en “FILIPPO LIPPI” en links het jaar “1469” en de letter “R”, het muntteken van het munthuis van Rome. Onderaan links staan de initialen van de ontwerpster Maria Angela Cassol “M.A.C.” en in het midden het jaar “2019”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 60.500 munten

Uitgiftedatum: september 2019

Malta

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Unesco-werelderfgoedplaats — prehistorische tempels van Ta’ Haġrat

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp is een afbeelding van Ta’ Haġrat, een prehistorische tempel in Mġarr, een klein dorp in het noordwesten van Malta. De tempel bestaat uit twee structuren, waarvan de grootste dateert van ongeveer 3600-3200 voor Christus. Deze tempel heeft als opvallendste kenmerk een monumentale ingang. Bovenaan het ontwerp is de inscriptie “TA’HAĠRAT TEMPLES 3600-3000 BC” terug te vinden. Onderaan staan de naam van het uitgevende land “MALTA” en het uitgiftejaar “2019”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 320.000 munten

Uitgiftedatum: juli 2019

Estland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 150e verjaardag van het liedfestival

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp is geïnspireerd door de optocht van het liedfestival, waarvan de deelnemers, in allerhande klederdracht, zich voortbewegen als golven op zee met kreten van trots en vreugde. Het ontwerp verenigt muziek, klederdracht en de verschillende plaatsen van dit schitterende liedfestival van de natie aan zee. Het ontwerp bevat ook de eerste noten van het Estse volkslied en onderaan de woorden “Laulupidu 150” (liedfestival 150). Bovenaan staat het jaar van uitgifte “2019” en daaronder de naam van het uitgevende land “EESTI”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: juni 2019

Griekenland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 150e sterfdag van Andreas Kalvos

Beschrijving van het ontwerp: Andreas Kalvos (1792-1869), geboren in Zante, is een van de belangrijkste moderne Griekse dichters. Door in zijn werk een degelijke neoclassicistische opleiding te combineren met de hoge idealen van de romantiek en met Oud- en Nieuwgriekse elementen, drukte hij zowel de revolutionaire ideeën van zijn tijd als zijn persoonlijke visie uit. De nationale zijde van de munt toont een portret van Andreas Kalvos. Langs de binnenzijde links staat de naam “ANDREAS KALVOS 1792-1869”, samen met het jaar van uitgifte en een palmet (het muntteken van het Griekse munthuis). Langs de binnenzijde rechts staan de woorden “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Helleense republiek). Rechts is ook het monogram van de ontwerper (George Stamatopoulos) te zien. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 750.000 munten

Uitgiftedatum: juni 2019

Griekenland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 100e verjaardag van de geboorte van Manolis Andronicos

Beschrijving van het ontwerp: Manolis Andronicos (1919-1992) was een van de grootste archeologen van Griekenland. Zijn ontdekking van de koninklijke graven van Vergina in 1977 bracht prachtige vondsten aan het licht die getuigen van de pracht van de oude Macedonische beschaving. Het ontwerp bevat een portret van Manolis Andronicos. Langs de binnenzijde links staat de naam “MANOLIS ANDRONICOS 1919-1992”, samen met het jaar van uitgifte en een palmet (het muntteken van het Griekse munthuis). Langs de binnenzijde rechts staan de woorden “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Helleense republiek). Rechts is ook het monogram van de ontwerper (George Stamatopoulos) te zien. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 750.000 munten

Uitgiftedatum: juni 2019

Monaco

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 200e verjaardag van de troonsbestijging van prins Honorius V

Beschrijving van het ontwerp: een beeltenis van prins Honorius V. Links staat de inscriptie “HONORÉ V” en rechts de naam van het uitgevende land, “MONACO”. Onderaan staat in een halve cirkel de inscriptie “1819 – Avènement – 2019”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 15.000 munten

Uitgiftedatum: juni 2019

Frankrijk

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 60e verjaardag van Asterix

Beschrijving van het ontwerp: Asterix is al zestig jaar een echte icoon van de Franse cultuur. Dit in 1959 door scenarioschrijver René Goscinny en striptekenaar Albert Uderzo gecreëerde personage vormt met zijn Gallische identiteit en met zijn pienterheid en scherpzinnigheid de belichaming van de Fransman. Los van de artistieke aspecten brengt de humoristische uitbeelding van de huidige samenleving Asterix al vele jaren grote internationale bekendheid. Sinds het allereerste begin is Asterix in alle EU-talen vertaald en kent de strip een enorm succes. Asterix is bijvoorbeeld in Duitsland even befaamd als in Frankrijk. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Italië en Scandinavië is hij al jarenlang een bekend figuur. Asterix is niet alleen een Franse icoon, maar ook een ware vertegenwoordiger van de Europese stripwereld. Op de munt wordt Asterix met zijn gevleugelde helm in profiel afgebeeld. Hij wordt omringd door lauwerkransen en Romeinse opschriften die naar zijn zestigste verjaardag verwijzen. Bovenaan staat het opschrift “ASTÉRIX” met daaronder de verwijzing naar de uitgevende staat, “RF” (voor “République française”). Het jaar van uitgifte “2019” wordt onderaan vermeld, samen met het Franse muntteken en muntmeestersteken. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 310.000 munten

Uitgiftedatum: mei 2019

Slowakije

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 100e sterfdag van Milan Rastislav Štefánik

Beschrijving van het ontwerp: op de munt is een portret afgebeeld van Milan Rastislav Štefánik, een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van Slowakije. Links van het portret staan – boven elkaar – het geboortejaar “1880” en het overlijdensjaar “1919” van Štefánik. Aan de linkerzijde van het binnenste gedeelte van de munt staan in de vorm van een halve cirkel de naam “MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK” en de naam van de uitgevende staat “SLOVENSKO”. Het jaar van uitgifte “2019” staat tussen het portret en de rechterzijde Onder het jaar staan de gestileerde letters “PV” – de initialen van de ontwerper, Peter Valach – en daaronder staat het muntteken van de munt van Kremnica (Mincovňa Kremnica), bestaande uit de initialen “MK” tussen twee muntstempels. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: april 2019

San Marino

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 500e sterfdag van Leonardo da Vinci

Beschrijving van het ontwerp: in het midden van de munt is een engel afgebeeld die door Leonardo da Vinci is geschilderd, een detail van het werk “De doop van Christus”. Langs de binnenrand links staat de inscriptie “SAN MARINO” en rechts de inscriptie “1519 Leonardo 2019”. Links staan de initialen van ontwerper Uliana Perazza, “UP”, en rechts onderaan de letter “R”, het muntteken van het munthuis van Rome. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 60.500 munten

Uitgiftedatum: april 2019

Andorra

Onderwerp van de herdenkingsmunt: finale wereldbeker alpineskiën 2019

Beschrijving van het ontwerp: de finale van de wereldbeker alpineskiën 2019 vond van 11 tot en met 17 maart 2019 plaats in het vorstendom Andorra. Met dit evenement organiseerde het vorstendom Andorra een van de belangrijkste wedstrijden alpineskiën ter wereld. Voor het vorstendom Andorra was dit het meest prestigieuze wintersportevenement dat ooit in het land is georganiseerd, en een keerpunt in de ontwikkeling van het land tot sportbestemming. Op het ontwerp van de munt is op de voorgrond een skiër afgebeeld die een helling afdaalt. Op de achtergrond staan vier gebogen lijnen, uit het officiële logo van deze finale van de wereldbeker alpineskiën; deze symboliseren de hellingen waar de wedstrijd plaatsvonden. Voorts staan op het ontwerp nog enkele sneeuwvlokken en de inscriptie “FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019” (Finales Wereldbeker alpineskiën 2019 Andorra). Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 60.000 munten

Uitgiftedatum: maart 2019

Vaticaanstad

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 90e verjaardag van de stichting van Vaticaanstad

Beschrijving van het ontwerp: een portret van paus Pius XI (staatshoofd in 1929) en het Sint-Jan van Lateranenplein in Rome. Bovenaan staat, van links naar rechts, in een halve cirkel de naam van het uitgevende land “STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO”. Onderaan staan vermeld de jaartallen "1929” en “2019", met daaronder de naam van de kunstenaar, "FUSCO". Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 91.000 munten

Uitgiftedatum: maart 2019

Spanje

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Unesco-werelderfgoed: het oude stadscentrum van Ávila en de kerken buiten de muren

Beschrijving van het ontwerp: Ávila heeft het sobere en zuivere van de middeleeuwse stijl behouden en wordt omringd door de meest complete stadsmuur van Spanje. In het midden van het ontwerp is een detail van de stadsmuur van Ávila weergegeven. In de binnenrand staat van boven naar rechts het woord “ESPAÑA”, met daaronder het uitgiftejaar, “2019”, en het muntteken. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: februari 2019

Ierland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: het honderdjarig bestaan van het Dáil Éireann, het Ierse parlement

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp stelt de eerste zitting voor van het Dáil Éireann in de Round Room. Het bestuur van de Ierse natie ging op 21 januari van start en de zitting werd volledig in de Ierse taal gevoerd om op de symbolische aard van de bijeenkomst te wijzen. De grote Round Room van het Mansion House vormt een boog boven de verzamelde leden van het eerste gekozen Dáil. De woorden “An Chéad Dáil” (het eerste Dáil) in het midden van het ontwerp en het jaartal “1919” bovenaan zijn gezet in een traditioneel lettertype, de unciaal. Onderaan staan de naam van het uitgevende land en het jaar van uitgifte “ÉIRE 2019”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: januari 2019

Duitsland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: het zeventigjarig bestaan van de Bondsraad

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp toont een zeer gedetailleerde en fijn geciseleerde weergave van het gebouw van de Bondsraad. In de bovenste helft van het binnenste gedeelte van het muntstuk staan het muntteken van de betrokken munt (“A”, “D”, “F”, “G” of “J”), de initialen van de kunstenaar en het jaar “2019”. In de onderste helft van het binnenste gedeelte van het muntstuk staan de inscriptie “BUNDESRAT” en de code van het uitgevende land “D”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 30 miljoen munten

Uitgiftedatum: januari 2019

Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 500e sterfdag van Leonardo da Vinci

Beschrijving van het ontwerp: de munt toont een detail van het schilderij “Dama con l’ermellino” (dame met hermelijn) van Leonardo da Vinci (Nationaal Museum in Krakau). Links bevinden zich de inscriptie “LEONARDO”, de initialen “MAC” van de ontwerpster Maria Angela Cassol en het logo “RI”, het acroniem van de Italiaanse Republiek; rechts staan het muntteken van het munthuis van Rome, “R”, en de data “1519-2019”, respectievelijk het jaar van het overlijden van Leonardo en het jaar van uitgifte van de munt. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 3 miljoen munten

Uitgiftedatum: januari 2019

Luxemburg

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 100e verjaardag van de troonsbestijging van groothertogin Charlotte

Beschrijving van het ontwerp: de munt toont links de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid groothertog Henri, en rechts de beeltenis van groothertogin Charlotte. Aan de onderzijde staan de naam van het uitgevende land “LUXEMBOURG” en het jaar van uitgifte “2019”. Bovenaan, in een halve cirkel rond de beeltenissen, staat de inscriptie “Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (100e verjaardag van de troonsbestijging van groothertogin Charlotte). Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 500.000 munten

Uitgiftedatum: januari 2019

België

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 450e sterfdag van Pieter Bruegel de Oude

Beschrijving van het ontwerp: op het binnenste gedeelte van het muntstuk is het portret te zien van de beroemde Belgische kunstenaar Pieter Bruegel de Oude, samen met een schilderij op een schildersezel. Daarboven staan de naam “P. BRUEGEL” en de jaartallen “1569”, met een subtiel kruisje dat naar het jaar van overlijden verwijst, en “2019”, het jaar van uitgifte. Aangezien de Koninklijke Nederlandse Munt de munt zal slaan, bevindt zich links het muntteken van Utrecht, een mercuriusstaf, met daaronder het Belgische muntmeesterteken, het wapenschild van de gemeente Herzele, en de landcode BE. De initialen “LL” van de ontwerper van het muntstuk, Luc Luycx, staan aan de rechterkant. Ten slotte bevinden zich aan de rand van het binnenste gedeelte kleine stippen die samen een cirkel vormen. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 155.000 munten

Uitgiftedatum: januari 2019

België

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 25e verjaardag van het Europees Monetair Instituut (EMI)

Beschrijving van het ontwerp: in het binnenste deel van het stuk is aan de rechterzijde het portret te zien van Alexandre Lamfalussy, de eerste president van het EMI, met daaronder zijn naam. Aan de linkerzijde staat de afkorting “EMI” centraal, met erboven het jaar “1994”, dat verwijst naar de datum van de oprichting van het instituut en de aanwijzing van Lamfalussy als eerste president. Onder “EMI” zijn verschillende op elkaar vallende munten afgebeeld met, van boven naar beneden, het opschrift €, “ECU” en “BEF”. Aangezien dit een Belgische uitgifte is, is gekozen voor “BEF”, de afkorting van de vroegere nationale munteenheid. Deze voorstelling symboliseert de overgang van de nationale valuta’s naar een Europese eenheidsmunt, de euro, aangezien het EMI zich vooral richtte op de oprichting van het Europees Stelsel van centrale banken, met inbegrip van de ECB en de nieuwe valuta. Op de linkerbovenzijde van de munt staat het opschrift “European Monetary Institute”. Aangezien de Koninklijke Nederlandse Munt de munt zal slaan, bevindt zich links het muntteken van Utrecht, een mercuriusstaf, met daaronder het Belgische muntmeesterteken, het wapenschild van de gemeente Herzele. De landcode “BE” en het jaartal “2019” staan onderaan. De initialen “LL” van de ontwerper van het muntstuk, Luc Luycx, staan rechts. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 155.000 munten

Uitgiftedatum: januari 2019