Herdenkingsmunten van € 2 – 2019

De beschrijvingen op deze pagina zijn overgenomen uit het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen daarom enigszins afwijken van ander op deze website gepubliceerd materiaal.

Spanje

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Unesco-werelderfgoed: het oude stadscentrum van Ávila en de kerken buiten de muren

Beschrijving van het ontwerp: Ávila heeft het sobere en zuivere van de middeleeuwse stijl behouden en wordt omringd door de meest complete stadsmuur van Spanje. In het midden van de beeldenaar is een detail van de stadsmuur van Ávila weergegeven. In de binnenrand staat van boven naar rechts het woord “ESPAÑA”, met daaronder het jaar van uitgifte, “2019”, en het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: februari 2019


Frankrijk

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: de 30e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur

Beschrijving van het ontwerp: 30 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Die gebeurtenis had niet alleen gevolgen voor de Duitse maatschappij, maar voor de hele wereld. Met de val van de muur op 9 november 1989 kwam er een einde aan de Koude Oorlog en begon na tientallen jaren van internationale spanningen een periode van verzoening. Voor Europa betekende het de eerste stap op weg naar de hereniging van een van de leidende landen van de Europese Unie. Frankrijk ondertekende het Verdrag van Moskou, dat deze ingrijpende verandering later gestalte gaf. De Europese Unie heeft toen in één jaar tijd 16 miljoen nieuwe burgers verwelkomd, wat qua structurele en economische gevolgen bijna gelijkstaat aan de verwelkoming van een nieuw land!
Het ontwerp verbeeldt de Berlijnse Muur, die in het midden geopend is en waar duiven (de allegorie voor de internationale verzoening) en een uitbundige menigte doorheen gaan. Op de achtergrond staat de Brandenburger Tor, het bekende symbool van Berlijn. Aan één zijde van de muur staat “30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall”. Onderaan het ontwerp staan het jaar van uitgifte, “2019”, en rechts daarvan de aanduiding van het uitgevende land, “RF”, (République française). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2019


Ierland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: het honderdjarig bestaan van het Dáil Éireann, het Ierse parlement

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp stelt de eerste zitting voor van het Dáil Éireann in de Round Room. Het bestuur van de Ierse natie ging op 21 januari van start en de zitting werd volledig in de Ierse taal gevoerd om op de symbolische aard van de bijeenkomst te wijzen. De grote Round Room van het Mansion House vormt een boog boven de verzamelde leden van het eerste gekozen Dáil. De woorden “An Chéad Dáil” (het eerste Dáil) in het midden van het ontwerp en het jaartal “1919” bovenaan zijn gezet in een traditioneel lettertype, de unciaal. Onderaan staan de naam van het uitgevende land en het jaar van uitgifte “ÉIRE 2019”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2019


Duitsland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: het zeventigjarig bestaan van de Bondsraad

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp toont een zeer gedetailleerde en fijn geciseleerde weergave van het gebouw van de Bondsraad. In de bovenste helft van het binnenste gedeelte van het muntstuk staan het muntteken van de betrokken munt (“A”, “D”, “F”, “G” of “J”), de initialen van de kunstenaar en het jaar “2019”. In de onderste helft van het binnenste gedeelte van het muntstuk staan de inscriptie “BUNDESRAT” en de code van het uitgevende land “D”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 30 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2019


Italië

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: de 500e sterfdag van Leonardo da Vinci

Beschrijving van het ontwerp: de munt toont een detail van het schilderij “Dama con l’ermellino” (dame met hermelijn) van Leonardo da Vinci (Nationaal Museum in Krakau). Links bevinden zich de inscriptie “LEONARDO”, de initialen “MAC” van de ontwerpster Maria Angela Cassol en het logo “RI”, het acroniem van de Italiaanse Republiek; rechts staan het muntteken van het munthuis van Rome, “R”, en de data “1519-2019”, respectievelijk het jaar van het overlijden van Leonardo en het jaar van uitgifte van de munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 3 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2019


Luxemburg

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: de 100e verjaardag van de troonsbestijging van Groothertogin Charlotte

Beschrijving van het ontwerp: de munt toont links de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, en rechts de beeltenis van Groothertogin Charlotte. Aan de onderzijde staan de naam van het uitgevende land “LUXEMBOURG” en het jaar van uitgifte “2019”. Bovenaan, in een halve cirkel rond de beeltenissen, staat de inscriptie “Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (100e verjaardag van de troonsbestijging van Groothertogin Charlotte). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 500.000 munten

Datum van uitgifte: januari 2019


België

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: de 450e sterfdag van Pieter Bruegel de Oude

Beschrijving van het ontwerp: op het binnenste gedeelte van het muntstuk is het portret te zien van de beroemde Belgische kunstenaar Pieter Bruegel de Oude, samen met een schilderij op een schildersezel. Daarboven staan de naam “P. BRUEGEL” en de jaartallen “1569”, met een subtiel kruisje dat naar het jaar van overlijden verwijst, en “2019”, het jaar van uitgifte. Aangezien de Koninklijke Nederlandse Munt de munt zal slaan, bevindt zich links het muntteken van Utrecht, een mercuriusstaf, met daaronder het Belgische muntmeesterteken, het wapenschild van de gemeente Herzele, en de landcode BE. De initialen “LL” van de ontwerper van het muntstuk, Luc Luycx, staan aan de rechterkant. Ten slotte bevinden zich aan de rand van het binnenste gedeelte kleine stippen die samen een cirkel vormen. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 155.000 munten

Datum van uitgifte: januari 2019


België

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 25e verjaardag van het Europees Monetair Instituut (EMI)

Beschrijving van het ontwerp: in het binnenste deel van het stuk is aan de rechterzijde het portret te zien van Alexandre Lamfalussy, de eerste president van het EMI, met daaronder zijn naam. Aan de linkerzijde staat de afkorting “EMI” centraal, met erboven het jaar “1994”, dat verwijst naar de datum van de oprichting van het instituut en de aanwijzing van Lamfalussy als eerste president. Onder “EMI” zijn verschillende op elkaar vallende munten afgebeeld met, van boven naar beneden, het opschrift €, “ECU” en “BEF”. Aangezien dit een Belgische uitgifte is, is gekozen voor “BEF”, de afkorting van de vroegere nationale munteenheid. Deze voorstelling symboliseert de overgang van de nationale valuta’s naar een Europese eenheidsmunt, de euro, aangezien het EMI zich vooral richtte op de oprichting van het Europees Stelsel van centrale banken, met inbegrip van de ECB en de nieuwe valuta. Op de linkerbovenzijde van de munt staat het opschrift “European Monetary Institute”. Aangezien de Koninklijke Nederlandse Munt de munt zal slaan, bevindt zich links het muntteken van Utrecht, een mercuriusstaf, met daaronder het Belgische muntmeesterteken, het wapenschild van de gemeente Herzele. De landcode “BE” en het jaartal “2019” staan onderaan. De initialen “LL” van de ontwerper van het muntstuk, Luc Luycx, staan rechts. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 155.000 munten

Datum van uitgifte: januari 2019