SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

2-euroerindringsmønter - 2019

Beskrivelserne på denne side stammer fra Den Europæiske Unions Tidende og kan derfor afvige en anelse fra andet materiale offentliggjort her på webstedet.

Andorra

Anledning: 600-års jubilæum for det andorranske landsråd Consell de la Terra

Beskrivelse: Med mønten fejres 600-året for oprettelsen af det andorranske landsråd Consell de la Terra. Consell de la Terra var et repræsentativt organ, som blev oprettet i 1419, og er forgængeren til Andorras nuværende parlament, Consell General. Mønten afbilder den øverste del af indgangspartiet til Casa de la Vall (parlamentets gamle sæde) med landets våbenskjold og en del af et vindue ovenover. På hver side af våbenskjoldet er der en gruppe menneskeansigter, som var de sten i bygningen. De symboliserer Andorras samhørighed som et socialt samfund med fælles historie, institutioner og værdier.
Øverst ses påskriften "600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA" (landsrådet 600 år) og nederst det udstedende land "ANDORRA" og årstallene "1419" og "2019" midt i tallet "600". Ovenfor den bueformede påskrift "CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO".På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 60.000 mønter

Udsendt: 4. kvartal 2019

Estland

Anledning: Hundredåret for Tartu Universitet.

Beskrivelse: Mønten markerer hundredåret for etableringen af Tartu Universitet som det første estisksprogede universitet. Universitetet blev grundlagt i 1632 af den svenske konge Gustav II Adolf og er et af de ældste universiteter i Nord- og Østeuropa. I 1919 blev det det første universitet med estisk som undervisningssprog. Mønten afbilder universitetets hovedbygning. Den har desuden påskrifterne "RAHVUSÜLIKOOL 100" (nationaluniversitetet 100) og "UNIVERSITAS TARTUENSIS", årstallet "1632", det udstedende land "EESTI" og udstedelsesåret "2019". Ovenfor den bueformede påskrift "CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1.000.000 mønter

Udsendt: November 2019

Slovenien

Anledning: 100-året for grundlæggelsen af universitetet i Ljubljana

Beskrivelse: Universitetet i Ljubljanas logo er kernen i designet. I venstre side er universitetets facade over det ensfarvede kvadrat fra dets logo erstattet med inskriptionen "100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI". Designets baggrund er tekstureret, så inskriptionen og det ensfarvede kvadrat fremhæves. Nederst til højre ses inskriptionen "SLOVENIJA 2019". Ovenfor den bueformede påskrift "CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1.000.000 mønter

Udsendt: 4. kvartal 2019

Litauen

Anledning: Sutartinės (litauiske flerstemmige sange — opført på UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv)

Beskrivelse: Designet viser lineære motiver, der symboliserer den unikke litauiske kulturarvs polyfoniske melodier — folkesangene sutartinės. Linjerne bliver skiftevis bredere og smallere og drejer rundt i en hvirvel, der er dekoreret med forskellige geometriske figurer og naturfigurer i miniature. I halvcirkel ses inskriptionen med det udstedende land "LIETUVA", inskriptionen "SUTARTINĖS" (litauiske flerstemmige sange) og udstedelsesåret "2019". Det litauiske møntvæsens mærke ses også. Ovenfor den bueformede påskrift "CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: 3. kvartal 2019

Litauen

Anledning: Samogitia (etnografisk region i Litauen)

Beskrivelse: Designet viser en bjørn, der står på bagbenene, med et kædehalsbånd om halsen. Bjørnen har været afbildet på Samogitias våbenskjold siden det 16. århundrede. Bjørnen er placeret på et skjold med en krone ovenpå. Skjoldet holdes af en soldat i rustning (et symbol på mod, opofrelse og patriotisme) og en gudinde med et anker (et symbol på håb). Nedenunder ses inskriptionen på latin "PATRIA UNA" (ét fædreland). Designet er omgivet af inskriptionerne "LIETUVA" (Litauen) og "ŽEMAITIJA" (Samogitia), udstedelsesåret "2019" og det litauiske møntvæsens mærke. Ovenfor den bueformede påskrift "CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO".På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: 3. kvartal 2019

Portugal

Anledning: 600-året for de portugisiske søfarere Bartolomeu Perestrelos og Tristão Vaz' opdagelse af øgruppen Madeira

Beskrivelse: Begivenheden, der er kendt som den første portugisiske opdagelse af land, markerede en historisk milepæl i konsolideringen af Portugal som sømagt og gav ophav til den portugisiske opdagelsestid (1418-1522). Designet viser øgruppen Madeira og øen Porto Santo. I halvcirkel ses inskriptionerne "600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo" og "PORTUGAL 2019". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: 2. halvår 2019

Portugal

Anledning: 500-året for den første verdensomsejling organiseret og ledet af den portugisiske opdagelsesrejsende og søfarer Fernão De Magalhães

Beskrivelse: Den spanske ekspedition til Ostindien begyndte i 1519 og sluttede i 1522 og var den første verdensomsejling. I designet portrætteres Fernão de Magalhães. I højre side ses i halvcirkel inskriptionen "CIRCUM NAVEGAÇÃO" (verdensomsejling), og herunder ses inskriptionen "1519 FERNÃO DE MAGALHÃES". I venstre side ses i halvcirkel udstedelsesåret "2019" og navnet på den udstedende stat "PORTUGAL". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 750.000 mønter

Udsendt: 2. halvår 2019

Μalta

Anledning: Natur og miljø

Beskrivelse: Designet blev skabt af en skoleelev og viser et frugttræ og en stiliseret afbildning af solen. Nederst til venstre ses navnet på den udstedende stat "MALTA" og herunder udstedelsesåret "2019". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 320.000 mønter

Udsendt: 21. oktober 2019

Vatikanstaten

Anledning: Det Sixtinske Kapel — Afslutningen på restaureringsarbejdet 1994-2019

Beskrivelse: Designet viser Den Sidste Dom i Det Sixtinske Kapel. I venstre side ses i halvcirkel inskriptionen med den udstedende stat "CITTÀ DEL VATICANO". I højre side ses i halvcirkel inskriptionerne "CAPPELLA SISTINA — FINE DEI RESTAURI" og "1994-2019". I højre side ses også møntmærket "R", og nederst ses kunstnerens navn "D. LONGO". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 91.000 mønter

Udsendt: 1. oktober 2019

Frankrig

Anledning: 30-året for Berlinmurens fald

Beskrivelse: For 30 år siden faldt Berlinmuren. Ud over virkningerne for det tyske samfund fik hændelsen verdensomspændende konsekvenser. Murens fald den 9. november 1989 blev symbolet på den kolde krigs ophør og indledningen på forsoning efter flere årtier med internationale spændinger. På europæisk plan blev det første skridt mod genforening af et af de førende lande i Den Europæiske Union. Denne store forandring blev efterfølgende stadfæstet i Moskvatraktaten, som Frankrig underskrev. Den Europæiske Union bød 16 millioner nye borgere velkommen på bare et år, næsten svarende til den strukturelle og økonomiske effekt af at byde et nyt land velkommen!
Designet repræsenterer Berlinmuren med en åbning i midten, så duer (der symboliserer international forsoning) og den jublende folkemængde kan passere. I baggrunden er Brandenburger Tor, der på fornemste vis symboliserer Berlin. På den ene side af muren ses påskriften "30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall". Nederst i designet angives udstedelsesåret "2019", og til højre ses angivelsen af det udstedende land "RF", der står for "République française". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 10 mio. mønter

Udsendt: Oktober 2019

Tyskland

Anledning: 30-året for Berlinmurens fald

Beskrivelse: For 30 år siden faldt Berlinmuren. Ud over virkningerne for det tyske samfund fik hændelsen verdensomspændende konsekvenser. Murens fald den 9. november 1989 blev symbolet på den kolde krigs ophør og indledningen på forsoning efter flere årtier med internationale spændinger. På europæisk plan blev det første skridt mod genforening af et af de førende lande i Den Europæiske Union. Denne store forandring blev efterfølgende stadfæstet i Moskvatraktaten, som Frankrig underskrev. Den Europæiske Union bød 16 millioner nye borgere velkommen på bare et år, næsten svarende til den strukturelle og økonomiske effekt af at byde et nyt land velkommen! Designet repræsenterer Berlinmuren med en åbning i midten, så duer (der symboliserer international forsoning) og den jublende folkemængde kan passere. I baggrunden er Brandenburger Tor, der på fornemste vis symboliserer Berlin. På den ene side af muren ses påskriften "30 Jahre Mauerfall" (30 år siden Berlinmurens fald). Nederst i designet er angivet udstedelsesåret "2019", og til højre herfor ses angivelsen af det udstedende land "D", som står for "Deutschland". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 30.000.000 mønter

Udsendt: September/oktober 2019

Finland

Anledning: Finlands grundlov

Beskrivelse: Designet viser tre cirkelformede felter, der er forbundet i midten. De tre felter repræsenterer trias politica, magtens tredeling: en lovgivende magt, en udøvende magt og en dømmende magt. Udstedelsesåret "2019" ses i midten til venstre. Nederst til højre ses angivelsen af det udstedende land "FI", som står for Finland, og møntmærket. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: September/oktober 2019

Luxembourg

Anledning: 100-året for indførelse af almindelig stemmeret

Beskrivelse: Mønten bærer i venstre side et portræt af Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri, og i højre side ses en valgurne, som en hånd er i færd med at lægge en stemmeseddel i. Nederst ses navnet på det udstedende land "LUXEMBOURG". Øverst ses i halvcirkel inskriptionen "Centenaire du suffrage universel" (100-året for indførelse af almindelig stemmeret) og herunder inskriptionen "1919-2019", hvoraf sidstnævnte er udstedelsesåret. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: September 2019

Letland

Anledning: Den opstigende sol

Beskrivelse: Mønten er tilegnet Letlands rigsvåbens historie og viser en opstigende sol. Motivet blev skabt af kunstneren Ansis Cīrulis i 1917 og var oprindelig en del af designforslaget til det selvstændige Letlands symbol. Senere blev det et af grundelementerne i Letlands rigsvåben. Motivet med den opstigende sol var også tidligere blevet anvendt af kunstneren Ansis Cīrulis i designet til de lettiske skytters kendingsmærke og i andre af hans kunstværker. Efter grundlæggelsen af Republikken Letland i 1918 indeholdt alle designforslag til den nye stats rigsvåben variationer af motivet med den opstigende sol. Letlands rigsvåben blev officielt indført i 1921. Designet viser den opstigende sol, med de stiliserede bogstaver B og L (en forkortelse for "Brīvā Latvija" (det frie Letland)) i midten. I designet ses også inskriptionen "UZLECOŠĀ SAULE" (den opstigende sol), navnet på den udstedende stat "LATVIJA" (Letland) og udstedelsesåret "2019". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 307.000 mønter

Udsendt: 3. kvartal 2019

San Marino

Anledning: 550-året for Filippo Lippis død

Beskrivelse: I midten af mønten ses Madonna med barnet, der er malet af Filippo Lippi i "Madonna med barnet og to engle", øverst påskriften "SAN MARINO" og "FILIPPO LIPPI" og til venstre året "1469" og bogstavet R for møntanstalten Rom. Nederst til venstre har mønten kunstneren Maria Angela Cassols initialer "M.A.C." og i midten året "2019". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 60.500 mønter

Udsendt: September 2019

Μalta

Anledning: UNESCO's verdensarvsliste — de forhistoriske templer Ta’ Haġrat

Beskrivelse: Designet viser Ta’ Haġrat, som er et forhistorisk tempel i Mġarr, en lille landsby i det nordvestlige Malta. Templet består af to strukturer, hvoraf den største er fra omkring 3600-3200 f.Kr. Templets mest særegne kendetegn er dets monumentale døråbning. Øverst i designet ses inskriptionen "TA’HAĠRAT TEMPLES 3600-3000 BC". Nederst ses navnet på den udstedende stat "MALTA" og udstedelsesåret "2019". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 320.000 mønter

Udsendt: Juli 2019

Estland

Anledning: Sangfestens 150-års-jubilæum

Beskrivelse: Designet er inspireret af den procession, der finder sted under Sangfesten, og som bevæger sig som bølger på havet til lyden af stolte og glade jubelråb og med et righoldigt udvalg af nationale klædedragter. Designet forener musik, nationale klædedragter og de mange steder ved havet, hvor nationens storslåede og kraftfulde Sangfest finder sted. Designet gengiver også de første noder af den estiske nationalsang, og nederst ses ordene "Laulupidu 150" (Sangfesten 150 år). Øverst ses udstedelsesåret "2019" og lige nedenunder navnet på den udstedende stat, "EESTI". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Juni 2019

Grækenland

Anledning: 150 in memoriam Andreas Kalvos

Beskrivelse: Andreas Kalvos (1792-1869), født på Zakynthos, anses for at være en af de vigtigste moderne græske digtere. Med afsæt i en grundig uddannelse præget af nyklassicismen kombineret med romantikkens høje idealer samt old- og nygræske sprogelementer udtrykte han i sine værker både sin tids revolutionære tanker og sine egne visioner. På møntens nationale side ses et portræt af Andreas Kalvos. I omskrift langs møntens indre del står til venstre "ANDREAS KALVOS 1792-1869" samt prægningsåret og en palmette (møntmærket for det græske møntvæsen). I omskrift langs møntens indre del står til højre "DEN HELLENSKE REPUBLIK". Til højre ses endvidere kunstnerens (George Stamatopoulos) monogram. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 750.000 mønter

Udsendt: Juni 2019

Grækenland

Anledning: 100-året for Manolis Andronicos' fødsel

Beskrivelse: Manolis Andronicos (1919-1992) var en af Grækenlands største arkæologer. Ved hans opdagelse af kongegravene i Vergina i 1977 blev der fundet skatte, der vidner om den antikke makedonske civilisations storslåethed. Mønten bærer et portræt af Manolis Andronicos. I omskrift langs møntens indre del står til venstre "MANOLIS ANDRONICOS 1919-1992" samt prægningsåret og en palmette (møntmærket for det græske møntvæsen). I omskrift langs møntens indre del står til højre "DEN HELLENSKE REPUBLIK". Til højre ses endvidere kunstnerens monogram (George Stamatopoulos). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 750.000 mønter

Udsendt: Juni 2019

Monaco

Anledning: Anledning: 200-året for fyrst Honoré 5.'s tronbestigelse

Beskrivelse: Designet viser et portræt af fyrst Honoré 5. Til venstre er påskriften "HONORÉ V", og til højre er navnet på den udstedende stat "MONACO". Nederst i en halvcirkel ses påskriften "1819 — Avènement — 2019". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 15.000 mønter

Udsendt: Juni 2019

Frankrig

Anledning: Asterix' 60. fødselsdag

Beskrivelse: Asterix har været et symbol på fransk kultur i 60 år. Denne figur blev skabt i 1959 af manuskriptforfatteren René Goscinny og tegneserietegneren Albert Uderzo og inkarnerer franskmanden med hans klogskab og skarphed gennem den galliske identitet. Bortset fra det kunstneriske aspekt har den humoristiske skildring af det moderne samfund givet Asterix stor international berømmelse i mange år. Helt fra starten er tegneserien blevet oversat til alle EU-sprog og har haft stor succes. Asterix' omdømme er f.eks. lige så stærkt i Tyskland som i Frankrig. Tegneserien har ligeledes i mange år indtaget en stor plads i Det Forenede Kongerige, Holland, Spanien, Portugal, Italien og Skandinavien. Asterix er mere end et fransk symbol. Han er blevet et ægte symbol på Europas 9. kunstart. Designet viser Asterix i profil med sin berømte bevingede hjelm. Han er omgivet af laurbær og romerske påskrifter, der henviser til hans 60 år. Øverst står påskriften "ASTÉRIX", og nedenunder ses forkortelsen for det udstedende land "RF", der står for "République française". Udstedelsesåret "2019" står nederst sammen med det franske møntmærke og møntmesterens initialer. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 310.000 mønter

Udsendt: Maj 2019

Slovakiet

Anledning: 100-året for Milan Rastislav Štefániks død.

Beskrivelse: Mønten bærer et portræt af Milan Rastislav Štefánik, en af de vigtigste personer i Slovakiets historie. Til venstre for portrættet står – oven over hinanden – datoerne for Štefániks fødsel "1880" og død "1919". Til venstre på møntens indre del i halvcirkel står navnet "MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK" og navnet på den udstedende stat "SLOVENSKO". Mellem portrættet og den højre side står udstedelsesåret "2019". Under årstallet ses de stiliserede bogstaver "PV", initialerne for designeren Peter Valach, og under dem ses Mincovňa Kremnicas møntmærke, der består af initialerne "MK" placeret mellem to møntstempler. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: April 2019

San Marino

Anledning: 500-årsdagen for Leonardo da Vincis død

Beskrivelse: I midten af mønten ses en engel, der er malet af Leonardo da Vinci i "Kristi dåb". Rundt om motivet ses til venstre påskriften "SAN MARINO" og til højre påskriften "1519 Leonardo 2019". Til venstre bærer mønten kunstneren Uliana Perazzas initialer UP, og nederst til højre bærer den bogstavet R for møntanstalten i Rom. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 60.500 mønter

Udsendt: April 2019

Andorra

Anledning: Ski World Cup-finalerne 2019

Beskrivelse: Ski World Cup-finalerne 2019 blev afholdt i Fyrstendømmet Andorra den 11.-17. marts 2019. Fyrstendømmet Andorra var med dette arrangement vært for en af de vigtigste alpine skikonkurrencer i verden. For fyrstendømmet Andorra var det den mest prestigefyldte vintersportsbegivenhed, der nogensinde er blevet afholdt i landet, og en milepæl i landets udvikling som sportsdestination. I designets forgrund er afbildet en skiløber på vej ned ad en løjpe. I baggrunden er fire buede linjer fra det officielle logo for Ski World Cup-finalerne, der repræsenterer de løjper, hvorpå konkurrencen fandt sted. Nogle snefnug fuldender designet sammen med indskriften "FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019" (Ski World Cup-finalerne Andorra 2019). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 60.000 mønter

Udsendt: Marts 2019

Vatikanstaten

Anledning: 90-årsdagen for grundlæggelsen af Vatikanstaten

Beskrivelse: Mønten bærer et portræt af pave Pius XI (statsoverhoved i 1929) og Lateranet i Rom. Øverst står der i en halvcirkel fra venstre mod højre "STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO", navnet på den udstedende stat. Nederst ses årstallene "1929" og "2019" og nedenunder navnet på kunstneren "FUSCO". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 91.000 mønter

Udsendt: Marts 2019

Spanien

Anledning: UNESCO's verdensarvsliste – den gamle bydel i Avila og kirkerne uden for bymuren

Beskrivelse: Byen Avila har bevaret den middelalderlige stils askese og ægthed, og den er omringet af den mest fuldstændige bymur i Spanien. I møntens midte er der en detalje fra bymuren i Avila. Øverst til højre findes nedadgående i cirklen ordet "ESPAÑA", udstedelsesåret "2019" og møntmærket. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Februar 2019

Irland

Anledning: Hundredåret for oprettelsen af Dáil Éireann (Det irske parlament)

Beskrivelse: Designet omfatter en gengivelse af det første møde i Dáil Éireann i Round Room. Ledelsen af den første irske nation begyndte den 21. januar, og samlingen foregik udelukkende på irsk for at markere mødets symbolske karakter. Det store Round Room i Mansion House buer over den store forsamling i nationens første folkevalgte Dáil. Ordene "An Chéad Dáil" og året "1919" er indgraveret henholdsvis i midten og øverst i en traditionel uncial font. Nederst er landets navn og udstedelsesåret "ÉIRE 2019" indgraveret. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Januar 2019

Tyskland

Anledning: 70-året for oprettelsen af Bundesrat (Forbundsrådet)

Beskrivelse: Designet viser en meget detaljeret afbildning af Forbundsrådets bygning. I den inderste dels øvre halvdel ses møntværkets møntmærke ("A", "D", "F", "G" eller "J"), kunstnerens initialer og årstallet "2019". Den nederste halvdel af møntens indre del bærer påskriften "BUNDESRAT" og den udstedende stats landekode "D". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 30 mio. mønter

Udsendt: Januar 2019

Italien

Anledning: 500-årsdagen for Leonardo da Vincis død

Beskrivelse: Motivet viser et udsnit af maleriet "Dama con l'ermellino" (Damen med hermelinen) af Leonardo da Vinci (nationalmuseet i Kraków). Til venstre ses påskriften "LEONARDO", forfatteren Maria Angela Cassols initialer, "MAC", og logoet "RI", der er akronymet for Den Italienske Republik. Til højre ses møntmærket "R", der betegner møntanstalten i Rom, og årstallene "1519" og "2019", der henholdsvis er året for Leonardos død og udstedelsen af mønten. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 3 mio. mønter

Udsendt: Januar 2019

Luxembourg

Anledning: 100-året for Storhertuginde Charlottes tronbestigelse

Beskrivelse: På venstre side ses et portræt af Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri, og på højre side ses et portræt af Storhertuginde Charlotte. Forneden står navnet på den udstedende stat, "LUXEMBOURG", og nedenunder står udstedelsesåret, "2019". Øverst i en halvcirkel omkring portrætterne ses påskriften "Centenaire de l'accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte" (100-året for Storhertuginde Charlottes tronbestigelse). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: Januar 2019

Belgien

Anledning: 450-året for Pieter Bruegel den ældres død

Beskrivelse: Møntens indre del bærer et portræt af den berømte belgiske kunstner Pieter Bruegel den ældre sammen med et maleri på et staffeli. Herover ses navnet P. BRUEGEL, årstallet 1569†, Bruegels dødsår, og årstallet 2019, udstedelsesåret. Da den kongelige nederlandske mønt vil slå mønterne, er Utrechts møntmærke, en merkurstav, placeret til venstre sammen med den belgiske møntmesters møntmærke, kommunen Herzeles våbenskjold, og landekoden BE. Initialerne LL, der refererer til møntens designer, Luc Luycx, er anbragt til højre. Langs kanten af den indre del danner en række små punkter en cirkel. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 155.000 mønter

Udsendt: Januar 2019

Belgien

Anledning: 25-året for Det Europæiske Monetære Institut (EMI)

Beskrivelse: Møntens indre del bærer et portræt af Alexandre Lamfalussy, EMI's første formand, sammen med hans navn nederst til højre. Midt for til venstre ses forkortelsen EMI med årstallet 1994 ovenover med henvisning til det år, hvor EMI blev oprettet og Alexandre Lamfalussy udnævnt som første formand. Under "EMI" er afbildet adskillige mønter, der falder oven på hinanden og bærer påskriften €, "ECU" og "BEF" fra øverst til nederst. Dette er en mønt udstedt af Belgien, og derfor har vi valgt "BEF", forkortelsen for vores tidligere nationale valuta. Denne del af motivet symboliserer overgangen fra de nationale valutaer til en europæisk fælles valuta. Det primære fokus for EMI var nemlig at oprette Det Europæiske System af Centralbanker, herunder ECB, og indføre den nye valuta. Øverst til venstre ses påskriften "European Monetary Institute". Øverst til venstre ses påskriften "European Monetary Institute". Da den kongelige nederlandske mønt vil slå mønterne, er Utrechts møntmærke, en merkurstav, placeret til venstre sammen med den belgiske møntmesters møntmærke, kommunen Herzeles våbenskjold. Landekoden BE og årstallet 2019 er placeret nederst. Initialerne LL, der refererer til møntens designer, Luc Luycx, er anbragt til højre. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 155.000 mønter

Udsendt: Januar 2019