2-euroerindringsmønter – 2019

Beskrivelserne på denne side stammer fra Den Europæiske Unions Tidende og kan derfor afvige en anelse fra andet materiale offentliggjort her på webstedet.

Spanien

2-euromøntens erindringsside

Anledning: UNESCO's verdensarvsliste – den gamle bydel i Avila og kirkerne uden for bymuren

Beskrivelse: Byen Avila har bevaret den middelalderlige stils askese og ægthed, og den er omringet af den mest fuldstændige bymur i Spanien. I møntens midte er der en detalje fra bymuren i Avila. Øverst til højre findes nedadgående i cirklen ordet "ESPAÑA", udstedelsesåret "2019" og møntmærket. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Februar 2019


Frankrig

2-euromøntens erindringsside

Anledning: 30-året for Berlinmurens fald

Beskrivelse: For 30 år siden faldt Berlinmuren. Ud over virkningerne for det tyske samfund fik hændelsen verdensomspændende konsekvenser. Murens fald den 9. november 1989 blev symbolet på den kolde krigs ophør og indledningen på forsoning efter flere årtier med internationale spændinger. På europæisk plan blev det første skridt mod genforening af et af de førende lande i Den Europæiske Union. Denne store ændring skete efter materialiseringen af Moskva-traktaten, som Frankrig havde undertegnet. Den Europæiske Union bød 16 millioner nye borgere velkommen på bare et år, svarende til den strukturelle og økonomiske effekt af at byde et nyt land velkommen!
Designet repræsenterer Berlinmuren med en åbning i midten, så duer (der symboliserer international forsoning) og den jublende folkemængde kan passere. I baggrunden er Brandenburger Tor, der på fornemste vis symboliserer Berlin. På den ene side af muren ses påskriften "30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall". Nederst i designet angives udstedelsesåret "2019", og til højre ses angivelsen af det udstedende land "RF", der står for "République française". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 10 mio. mønter

Udsendt: Januar 2019


Irland

2-euromøntens erindringsside

Anledning: Hundredåret for oprettelsen af Dáil Éireann (Det irske parlament)

Beskrivelse: Designet omfatter en gengivelse af det første møde i Dáil Éireann i Round Room. Ledelsen af den første irske nation begyndte den 21. januar, og samlingen foregik udelukkende på irsk for at markere mødets symbolske karakter. Det store Round Room i Mansion House buer over den store forsamling i nationens første folkevalgte Dáil. Ordene "An Chéad Dáil", og året "1919" er indgraveret henholdsvis i midten og øverst i en traditionel uncial font. Nederst er landets navn og udstedelsesåret "ÉIRE 2019" indgraveret. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Januar 2019


Tyskland

2-euromøntens erindringsside

Anledning: 70-året for oprettelsen af Bundesrat (Forbundsrådet)

Beskrivelse: Designet viser en meget detaljeret afbildning af Forbundsrådets bygning. I den inderste dels øvre halvdel ses møntværkets møntmærke ("A", "D", "F", "G" eller "J"), kunstnerens initialer og årstallet "2019". Den nederste halvdel af møntens indre del bærer påskriften "BUNDESRAT" og den udstedende stats landekode "D". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 30 mio. mønter

Udsendt: Januar 2019


Italien

2-euromøntens erindringsside

Anledning: 500-årsdagen for Leonardo da Vincis død

Beskrivelse: Motivet viser et udsnit af maleriet "Dama con l'ermellino" (Damen med hermelinen) af Leonardo da Vinci (nationalmuseet i Kraków). Til venstre ses påskriften "LEONARDO", forfatteren Maria Angela Cassols initialer, "MAC", og logoet "RI", der er akronymet for Den Italienske Republik. Til højre ses møntmærket "R", der betegner møntanstalten i Rom, og årstallene "1519" og "2019", der henholdsvis er året for Leonardos død og udstedelsen af mønten. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 3 mio. mønter

Udsendt: Januar 2019


Luxembourg

2-euromøntens erindringsside

Anledning: 100-året for Storhertuginde Charlottes tronbestigelse

Beskrivelse: På venstre side ses et portræt af Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri, og på højre side ses et portræt af Storhertuginde Charlotte. Forneden står navnet på den udstedende stat, "LUXEMBOURG", og nedenunder står udstedelsesåret, "2019". Øverst i en halvcirkel omkring portrætterne ses påskriften "Centenaire de l'accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte" (100-året for Storhertuginde Charlottes tronbestigelse). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: Januar 2019


Belgien

2-euromøntens erindringsside

Anledning: 450-året for Pieter Bruegel den ældres død

Beskrivelse: Møntens indre del bærer et portræt af den berømte belgiske kunstner Pieter Bruegel den ældre sammen med et maleri på et staffeli. Herover ses navnet P. BRUEGEL, årstallet 1569†, Bruegels dødsår, og årstallet 2019, udstedelsesåret. Da den kongelige nederlandske mønt vil slå mønterne, er Utrechts møntmærke, en merkurstav, placeret til venstre sammen med den belgiske møntmesters møntmærke, kommunen Herzeles våbenskjold, og landekoden BE. Initialerne LL, der refererer til møntens designer, Luc Luycx, er anbragt til højre. Langs kanten af den indre del danner en række små punkter en cirkel. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 155.000 mønter

Udsendt: Januar 2019


Belgien

2-euromøntens erindringsside

Anledning: 25-året for Det Europæiske Monetære Institut (EMI)

Beskrivelse: Møntens indre del bærer et portræt af Alexandre Lamfalussy, EMI's første formand, sammen med hans navn nederst til højre. Midt for til venstre ses forkortelsen EMI med årstallet 1994 ovenover med henvisning til det år, hvor EMI blev oprettet og Alexandre Lamfalussy udnævnt som første formand. Under "EMI" er afbildet adskillige mønter, der falder ovenpå hinanden og bærer påskriften €, "ECU" og "BEF" fra øverst til nederst. Dette er en mønt udstedt af Belgien, og derfor har vi valgt "BEF", forkortelsen for vores tidligere nationale valuta. Denne del af motivet symboliserer overgangen fra de nationale valutaer til en europæisk fælles valuta. Det primære fokus for EMI var nemlig at oprette Det Europæiske System af Centralbanker, herunder ECB, og indføre den nye valuta. Øverst til venstre ses påskriften "European Monetary Institute". Da den kongelige nederlandske mønt vil slå mønterne, er Utrechts møntmærke, en merkurstav, placeret til venstre sammen med den belgiske møntmesters møntmærke, kommunen Herzeles våbenskjold. Landekoden BE og årstallet 2019 er placeret nederst. Initialerne LL, der refererer til møntens designer, Luc Luycx, er anbragt til højre. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 155.000 mønter

Udsendt: Januar 2019