European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2019

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Andorra

Motiv: 600 let Zemské rady

Popis: Návrh připomíná 600. výročí založení „Consell de la Terra“ (Zemské rady). Jednalo se o zastupující orgán vytvořený v roce 1419, který byl předchůdcem „Consell General“ (Generální rady), parlamentu Andorry. Na návrhu je vyobrazena horní část vstupního portálu „Casa de la Vall“ (starého sídla parlamentu) se státním znakem a částí okna nad ním. Dvě kompaktní skupiny lidských tváří jsou umístěny na obou stranách návrhu, jako by byly stavebními kameny budovy, a představují soudržnost obyvatel Andorry jako společnosti, kterou spojuje historie, instituce a hodnoty.
Návrh doplňuje nápis „600 ANYS CONSELL DE LA TERRA“ (600 let Zemské rady) v horní části, v dolní části pak název vydávající země „ANDORRA“ a letopočty „1419“ a „2019“ ve středu čísla 600. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 60 000 mincí

Datum emise: 4. čtvrtletí 2019

Estonsko

Motiv: sté výročí univerzity v Tartu

Popis: Mince připomíná sté výročí ustavení univerzity v Tartu jako první univerzity s výukou výhradně v estonštině. Byla založena v roce 1632 švédským králem Gustavem II. Adolfem a je jednou z nejstarších univerzit v severní a východní Evropě. V roce 1919 se stala první univerzitou s výukou v estonštině. Návrh zobrazuje motiv hlavní budovy univerzity. Nese také nápisy „RAHVUSÜLIKOOL 100“ (Národní univerzita 100) a „UNIVERSITAS TARTUENSIS“, letopočet „1632“, vydávající zemi „EESTI“ a rok emise „2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: listopad 2019

Slovinsko

Motiv: 100. výročí založení univerzity v Lublani

Popis: Ústředním námětem návrhu je logo lublaňské univerzity. Na levé straně mince je zobrazeno průčelí univerzity ve formě masivního čtverce, nad nímž je uveden nápis „100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI“. Podklad návrhu je texturovaný, aby nápis s masivním čtvercem ještě více vynikl. Na pravé straně dole je nápis „SLOVENIJA 2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: 4. čtvrtletí 2019

Litva

Motiv: sutartinės (litevské vícehlasé písně zapsané na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO)

Popis: Návrh zobrazuje lineární motivy symbolizující polyfonní melodie jedinečného litevského dědictví – lidových písní sutartinės. Tyto linie se rozšiřují a opět zužují a krouží ve víru, který zdobí různé miniaturní geometrické a přírodní motivy. V půlkruhu je zobrazeno označení vydávající země „LIETUVA“, nápis „SUTARTINĖS“ (litevské vícehlasé písně) a rok emise „2019“. Uvedena je rovněž značka litevské mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: 3. čtvrtletí 2019

Litva

Motiv: Žemaitija (litevská etnografická oblast)

Popis: Návrh zobrazuje medvěda stojícího na zadních končetinách s řetězem kolem krku. Tento motiv je na erbu oblasti Žemaitija zobrazován od 16. století. Medvěd je umístěn na štítu, nad kterým je zobrazena koruna. Štít drží voják v brnění (symbol odvahy, oběti a vlastenectví) a bohyně s kotvou (symbol naděje). Dole je uveden latinský nápis „PATRIA UNA“ (jedna vlast). Kolem tohoto návrhu jsou uvedeny nápisy „LIETUVA“ (Litva) a „ŽEMAITIJA“, rok emise „2019“ a mincovní značka litevské mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: 3. čtvrtletí 2019

Portugalsko

Motiv: před 600 lety objevili portugalští mořeplavci Bartolomeu Perestrelo a Tristão Vaz souostroví Madeira

Popis: Tato událost, známá jako první portugalský územní objev, představovala historický milník, kterým Portugalsko upevnilo svou pozici námořní mocnosti. Znamenala rovněž začátek období portugalských objevů (1418–1522). Návrh zobrazuje souostroví Madeira a ostrov Porto Santo. V půlkruhu jsou nápisy „600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo“ a „PORTUGAL 2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: Druhá polovina roku 2019

Portugalsko

Motiv: 500 let od první výpravy, která poprvé obeplula celou zeměkouli a kterou vedl portugalský objevitel a mořeplavec Fernão de Magalhães

Popis: Španělská výprava do tehdejší Nizozemské Indie začala v roce 1519 a skončila v roce 1522 a byla první plavbou kolem celé zeměkoule. Na návrhu je vyobrazen Fernão de Magalhães. Na pravé straně je v půlkruhu nápis „CIRCUM NAVEGAÇÃO“ (plavba kolem zeměkoule) a pod ním je uveden nápis „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES“. Na levé straně je v půlkruhu uveden rok emise „2019“ a název vydávající země „PORTUGAL“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: Druhá polovina roku 2019

Malta

Motiv: příroda a životní prostředí

Popis: Návrh, který vytvořil žák školy, zobrazuje ovocný strom a stylizované vyobrazení slunce. V levé dolní části je uveden název vydávající země „MALTA“ a pod ním rok emise „2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 320 000 mincí

Datum emise: 21. října 2019

Vatikán

Motiv: Sixtinská kaple – konec restaurace 1994–2019

Popis: Na návrhu je vyobrazení Posledního soudu v Sixtinské kapli. Vlevo je v půlkruhu nápis vydávající země „CITTÀ DEL VATICANO“. Vpravo jsou v půlkruhu nápisy „CAPPELLA SISTINA – FINE DEI RESTAURI“ a „1994–2019“. Na pravé straně je mincovní značka „R“ a v dolní části jméno umělkyně „D. LONGO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 91 000 mincí

Datum emise: 1. října 2019

Francie

Motiv: 30. výročí pádu berlínské zdi

Popis: Před třiceti lety padla berlínská zeď. Tato událost měla dopad nejen na německou společnost, ale na celý svět. K pádu berlínské zdi došlo 9. listopadu 1989. Znamenal ukončení studené války a po několika desetiletích napětí v mezinárodních vztazích i usmíření. Na evropské úrovni se jednalo o první krok ke znovusjednocení jedné z hlavních zemí Evropské unie. Tuto zásadní změnu zhmotnila moskevská smlouva, jejímž signatářem byla Francie, a Evropská unie pak po pouhém roce přivítala 16 milionů nových občanů. Strukturální a hospodářské dopady znovusjednocení byly téměř takové, jako kdyby se Unie rozšířila o novou zemi.
Na návrhu mince je vyobrazena otevřená berlínská zeď, jíž prolétají holubice (alegorie mezinárodního usmíření) a prochází jásající dav. V pozadí je vidět nejznámější symbol Berlína – Braniborská brána. Na jedné straně berlínské zdi je uveden nápis „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall“ (tedy: 30 let od pádu berlínské zdi). Ve spodní části návrhu je uveden letopočet emise „2019“ a vpravo od něj písmena „RF“, která označují Francii jakožto vydávající zemi (République française). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: říjen 2019

Německo

Motiv: 30. výročí pádu Berlínské zdi

Popis: Před třiceti lety padla berlínská zeď. Tato událost měla dopad nejen na německou společnost, ale na celý svět. K pádu berlínské zdi došlo 9. listopadu 1989. Znamenal ukončení studené války a po několika desetiletích napětí v mezinárodních vztazích i usmíření. Na evropské úrovni se jednalo o první krok ke znovusjednocení jedné z hlavních zemí Evropské unie. Tuto zásadní změnu později stvrdila moskevská smlouva, jejímž signatářem byla Francie, a Evropská unie pak po pouhém roce přivítala 16 milionů nových občanů. Strukturální a hospodářské dopady znovusjednocení byly téměř takové, jako kdyby se Unie rozšířila o novou zemi. Na návrhu mince je vyobrazena otevřená berlínská zeď, jíž prolétají holubice (alegorie mezinárodního usmíření) a prochází jásající dav. V pozadí je vidět nejznámější symbol Berlína – Braniborská brána. Na jedné straně zdi je nápis „30 Jahre Mauerfall“ (30 let od pádu Berlínské zdi). Ve spodní části návrhu je uveden letopočet emise „2019“ a vpravo od něj je uvedeno označení vydávající země „D“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: září/říjen 2019

Finsko

Motiv: finský ústavní zákon

Popis: Návrh zobrazuje tři kruhová pole, která jsou ve středu spojena. Tato tři pole znázorňují dělbu moci (trias politica), u které jsou pravomoci rozdělené do tří různých oblastí: zákonodárné, výkonné a soudní moci. Rok emise „2019“ je uveden vlevo uprostřed. Označení vydávající země „FI“ a mincovní značka jsou umístěny vpravo dole. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: září/říjen 2019

Lucembursko

Motiv: 100. výročí všeobecného volebního práva

Popis: Levá strana návrhu vyobrazuje podobiznu Jeho Královské Výsosti velkovévody Henriho a pravá strana zobrazuje ruku, která do volební urny vhazuje volební lístek. V dolní části je uveden název vydávající země „LUXEMBOURG“. V horní části je v půlkruhu zobrazen nápis „Centenaire du suffrage universel“ (Sté výročí všeobecného volebního práva) a pod ním jsou uvedeny roky „1919–2019“, přičemž rok 2019 je rokem emise. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: září 2019

Lotyšsko

Motiv: vycházející slunce

Popis: Mince je věnována historii znaku Lotyšska a zobrazuje motiv vycházejícího slunce. Tento motiv byl původně součástí navrhovaného návrhu symbolu autonomního Lotyšska, který v roce 1917 vypracoval umělec Ansis Cīrulis. Později byl tento motiv jedním ze základních prvků znaku Lotyšska. Umělec Ansis Cīrulis motiv vycházejícího slunce použil již dříve při navrhování odznaku lotyšských střelců a u svých jiných uměleckých děl. Po založení Lotyšské republiky v roce 1918 se motiv vycházejícího slunce objevoval v různých variacích u všech navrhovaných návrhů znaku nového státu. Tento znak Lotyšska byl oficiálně přijat v roce 1921. Návrh znázorňuje motiv vycházejícího slunce a uprostřed stylizovaná písmena B a L (zkratka ze slov „Brīvā Latvija“ (Svobodné Lotyšsko)). Rovněž zobrazuje nápis „UZLĒCOŠĀ SAULE“ (Vycházející slunce), název vydávající země „LATVIJA“ a rok emise „2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 307 000 mincí

Datum emise: 3. čtvrtletí 2019

San Marino

Motiv: 550. výročí úmrtí Filippa Lippiho

Popis: Na minci je ve středu madona s dítětem, což je detail z díla Filippa Lippiho „Madona s dítětem a dva andělé“; v horní části jsou nápisy „SAN MARINO“ a „FILIPPO LIPPI“ a vlevo letopočet „1469“ a písmeno R označující římskou mincovnu. V dolní části vlevo jsou iniciály autorky Marie Angely Cassolové „M.A.C.“ a ve středu letopočet „2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 60 500 mincí

Datum emise: září 2019

Malta

Motiv: památky světového dědictví UNESCO – pravěké chrámy Ta‘ Haġrat

Popis: Návrh zobrazuje Ta‘ Haġrat, pravěký chrám nacházející se v Mġarr, malé vesnici na severozápadě Malty. Chrám tvoří dvě stavby, z nichž ta větší pochází z období přibližně 3 600 až 3 200 let př. n. l. Chrám má mohutný dveřní otvor, který je jeho nejvýraznějším rysem. Nahoře v návrhu je uveden nápis „TA’HAĠRAT TEMPLES 3600-3000 BC“. V dolní části je uveden název vydávající země „MALTA“ a rok emise „2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 320 000 mincí

Datum emise: červenec 2019

Estonsko

Motiv: 150. výročí festivalu písní

Popis: Motiv je inspirován pochodem na oslavu písní, který se pohybuje jako vlny na moři a je doprovázen hrdými a jásavými pozdravy a přehlídkou lidových krojů. Motiv spojuje hudbu, lidové kroje a různá místa, na kterých tento přímořský stát pořádá velkolepou a působivou oslavu písní. Motiv rovněž zobrazuje úvodní noty estonské národní hymny a ve spodní části je nápis „Laulupidu 150“ (Oslava písní 150). Nahoře je uveden rok vydání „2019“ a pod ním název vydávající země „EESTI“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: červen 2019

Řecko

Motiv: 150. výročí úmrtí Andrease Kalvose

Popis: Andreas Kalvos (1792–1869) se narodil v Zante a je jedním z nejvýznamnějších řeckých básníků. Revoluční myšlenky svojí doby a osobní vize vyjadřoval archaizovanou hovorovou řečtinou a vycházel z kombinace kvalitního neoklasicistického vzdělání s vysokými ideály romantismu. Národní strana mince vyobrazuje portrét Andrease Kalvose. Podél vnitřního kruhu mince nalevo je uvedeno jméno „ANDREAS KALVOS 1792–1869“, spolu s rokem ražby a palmetou (mincovní značka řecké mincovny). Podél vnitřního kruhu mince napravo je uveden nápis „ŘECKÁ REPUBLIKA“. Vpravo je rovněž zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: červen 2019

Řecko

Motiv: výročí narození Manolise Andronikose

Popis: Manolis Andronikos (1919–1992) byl jedním z nejvýznamnějších řeckých archeologů. Objevem královských hrobek ve Vergině roku 1977 se mu podařilo odhalit mimořádné nálezy, které svědčí o velkoleposti starodávné makedonské civilizace. Na minci je vyobrazen portrét Manolise Andronikose. Podél vnitřního kruhu mince nalevo je uvedeno jméno „MANOLIS ANDRONICOS 1919–1992“ spolu s rokem ražby a palmetou (mincovní značka řecké mincovny). Podél vnitřního kruhu mince napravo je uveden nápis „ŘECKÁ REPUBLIKA“. Vpravo je rovněž zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: červen 2019

Monako

Motiv: 200. výročí nástupu prince Honorého V. na trůn

Popis: Na návrhu je vyobrazena podobizna prince Honorého V. Nalevo je nápis „HONORÉ V“ a napravo název vydávající země „MONACO“. Dole je v polokruhu nápis „1819 – Avènement – 2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 15 000 mincí

Datum emise: červen 2019

Francie

Motiv: 60. výročí Asterixe

Popis: Asterix je už 60 let jednou z nejznámějších tváří francouzské kultury. Tato postava, kterou v roce 1959 vytvořili scénárista René Goscinny a komiksový kreslíř Albert Uderzo, skrze svou galskou identitu ztělesňuje inteligentního a bystrého Francouze. Díky své umělecké rovině a tím, jak s humorem zobrazuje současnou společnost, je Asterix už po mnoho let dobře znám i v zahraničí. Od svého vzniku byl s obrovským úspěchem přeložen do všech jazyků Evropské unie. Například v Německu je Asterix stejně populární jako ve Francii. Velmi oblíbený je již po mnoho let i ve Spojeném království, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii a Skandinávii. Asterix je nejen ikonickou tváří Francie, ale řadí se i mezi přední postavy evropského devátého umění. Návrh zobrazuje Asterixe z profilu s jeho proslulou okřídlenou přilbou. Je obklopen vavříny a římskými nápisy, které odkazují k jeho 60 letům. Nahoře je nápis „ASTÉRIX“ a pod ním označení vydávající země „RF“ (République française). Dole je letopočet emise „2019“ spolu se značkou francouzské mincovny a rytce. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 310 000 mincí

Datum emise: květen 2019

Slovensko

Motiv: 100. výročí úmrtí Milana Rastislava Štefánika

Popis: Na minci je vyobrazen portrét jedné z nejvýznamnějších postav slovenské historie Milana Rastislava Štefánika. Nalevo od portrétu jsou nad sebou uvedeny roky Štefánikova narození „1880“ a úmrtí „1919“. Na levé straně vnitřní části mince je v půlkruhu jméno „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“ a název vydávající země „SLOVENSKO“. Mezi portrétem a pravou stranou je uveden rok emise „2019“. Pod tímto rokem jsou stylizovaná písmena „PV“, iniciály autora návrhu Petra Valacha, a pod nimi je značka kremnické mincovny (Mincovňa Kremnica) tvořená písmeny „MK“ umístěnými mezi dvěma razidly. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: duben 2019

San Marino

Motiv: 500. výročí smrti Leonarda da Vinciho

Popis: Uprostřed mince je reprodukce anděla, který se nachází na malbě Leonarda da Vinciho „Křest Krista“; po obvodu je vlevo nápis „SAN MARINO“ a vpravo nápis „1519 Leonardo 2019“; na levé straně jsou iniciály autorky Uliany Pernazzové (UP) a vpravo dole je písmeno R jako značka římské mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 60 500 mincí

Datum emise: duben 2019

Andorra

Motiv: finále Světového poháru v lyžování v roce 2019

Popis: Ve dnech 11. až 17. března 2019 se v Andorrském knížectví konalo finále Světového poháru v lyžování v roce 2019. Andorrské knížectví tak bylo hostitelem akce, jež patří v celosvětovém měřítku mezi nejdůležitější závody v alpském lyžování. Pro Andorrské knížectví to byla vůbec nejprestižnější zimní sportovní akce, která se kdy v zemi konala, a znamenala zlomový bod pro směřování země jako sportovní destinace. Na návrhu mince je v popředí vyobrazen lyžař sjíždějící po svahu. Čtyři zakřivené čáry v pozadí z oficiálního loga tohoto finále Světového poháru v lyžování představují svahy, na nichž se závody uskutečnily. Návrh završuje několik sněhových vloček společně s nápisem „FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019“ (finále Světového poháru v lyžování v Andoře v roce 2019). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 60 000 mincí

Datum emise: březen 2019

Vatikán

Motiv: 90. výročí založení Vatikánského městského státu

Popis: Na návrhu jsou vyobrazeny portrét papeže Pia XI., jenž v roce 1929 vykonával pontifikát, a Lateránské náměstí v Římě. V horní části je zleva doprava do půlkruhu ztvárněn název vydávající země „STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO“. V dolní části jsou uvedeny letopočty „1929“ a „2019“ a pod nimi jméno umělce „FUSCO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 91 000 mincí

Datum emise: březen 2019

Španělsko

Motiv: památky světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO – staré město v Ávile a kostely mimo hradby

Popis: Město Ávila, obklopené nejzachovalejšími hradbami ve Španělsku, si zachovalo střídmost a čistotu středověkého stylu. Návrh mince v jejím středu vyobrazuje detail ávilských hradeb. V horní části mince je sestupný nápis „ESPAÑA“, rok vydání „2019“ a mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: únor 2019

Irsko

Motiv: 100. výročí založení irského parlamentu Dáil Éireann

Popis: Návrh zobrazuje první zasedání irského parlamentu (Dáil Éireann) v tzv. Kruhovém sále (Round Room). Samospráva irského národa započala 21. ledna a celé první zasedání irského parlamentu se konalo v irštině, aby se zdůraznil jeho symbolický význam. Nad početným shromážděním představujícím první zvolený Dáil irského národa se klene Kruhový sál budovy Mansion House. Ve střední části návrhu jsou tradiční unciálou vepsána slova „An Chéad Dáil“ a v horní části letopočet „1919“. V dolní části je uveden název země a rok emise „ÉIRE 2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2019

Německo

Motiv: 70. výročí založení Spolkové rady (Bundesrat)

Popis: Návrh znázorňuje vysoce detailní a precizně provedené ztvárnění budovy Spolkové rady. V horní polovině vnitřní části mince se nachází značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“), iniciály výtvarníka a rok „2019“. Ve spodní polovině vnitřní části mince je nápis „BUNDESRAT“ a kód vydávající země Německa „D“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2019

Itálie

Motiv: 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinciho

Popis: Návrh mince vyobrazuje detail da Vinciho obrazu „Dama con l’ermellino“ („Dáma s hranostajem“) (obraz je vystaven v Národním muzeu v Krakově). Na levé straně se nachází nápis „LEONARDO“, iniciály autorky návrhu Marie Angely Cassolové „MAC“ a logo „RI“, zkratka pro Italskou republiku. Napravo se nachází mincovní značka římské mincovny „R“ a letopočty „1519–2019“, tedy rok da Vinciho úmrtí a rok vydání mince. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 3 miliony mincí

Datum emise: leden 2019

Lucembursko

Motiv: 100. výročí nástupu velkovévodkyně Charlotty na trůn

Popis: Na levé straně návrhu je vyobrazena podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha a na pravé straně podobizna velkovévodkyně Charlotty. Pod nimi je název vydávající země „LUXEMBOURG“ a rok vydání „2019“. V horní části je v půlkruhu vyveden nápis „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte“ (Sté výročí nástupu velkovévodkyně Charlotty na trůn). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2019

Belgie

Motiv: 450. výročí úmrtí Pietera Bruegela staršího

Popis: Vnitřní strana návrhu vyobrazuje portrét slavného belgického umělce Pietera Bruegela staršího spolu s obrazem na malířském stojanu. Nad ním je uvedeno jméno „P. BRUEGEL“, letopočet „1569“ s jemným křížkem odkazujícím na rok úmrtí a letopočet „2019“, tedy rok vydání mince. Vzhledem k tomu, že mince bude razit Královská nizozemská mincovna, najdeme vlevo značku mincovny v Utrechtu (Merkurova hůlka) spolu s belgickou značkou ředitele mincovny (znak obce Herzele) a kód země „BE“. Na pravé straně jsou iniciály „LL“ odkazující na autora mince Luca Luycxe. Okolo hrany vnitřní části mince jsou malé tečky tvořící kruh. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 155 000 mincí

Datum emise: leden 2019

Belgie

Motiv: 25. výročí Evropského měnového institutu (EMI)

Popis: Na vnitřní straně mince vpravo je portrét Alexandra Lamfalussyho, prvního prezidenta EMI, a pod ním je uvedeno jeho jméno. Vlevo uprostřed je vyražena zkratka „EMI“ a nad ní rok „1994“, který odkazuje na datum založení institutu a jmenování Lamfalussyho jeho prvním prezidentem. Pod zkratkou „EMI“ je znázorněno několik na sobě ležících mincí, jež – seshora dolů – nesou nápis „€“, „ECU“ a „BEF“. Vzhledem k tomu, že se jedná o belgickou emisi, volba padla na „BEF“, tedy na zkratku bývalé národní měny Belgie. Toto znázornění má symbolizovat přechod národních měn na evropskou jednotnou měnu, euro, neboť hlavním smyslem EMI bylo zřízení Evropského systému centrálních bank, včetně ECB, a zavedení nové měny. Nahoře vlevo ve vnitřní části mince se nachází nápis „European Monetary Institute“. Vzhledem k tomu, že mince bude razit Královská nizozemská mincovna, najdeme vlevo značku mincovny v Utrechtu (Merkurova hůlka) spolu s belgickou značkou ředitele mincovny (znak obce Herzele). Kód země „BE“ a letopočet „2019“ se nachází v její spodní části. Na pravé straně jsou vyryty iniciály „LL“ odkazující na autora mince Luca Luycxe. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 155 000 mincí

Datum emise: leden 2019