Oběžné pamětní mince 2 € – 2019

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Španělsko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: Památky světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO – staré město v Ávile a kostely mimo hradby

Popis: Město Ávila, obklopené nejzachovalejšími hradbami ve Španělsku, si zachovalo střídmost a čistotu středověkého stylu. Návrh mince v jejím středu vyobrazuje detail ávilských hradeb. V horní části mince je sestupný nápis „ESPAÑA“, rok vydání „2019“ a mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: únor 2019


Francie

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 30. výročí pádu berlínské zdi

Popis: Před třiceti lety padla berlínská zeď. Tato událost měla dopad nejen na německou společnost, ale na celý svět. K pádu berlínské zdi došlo 9. listopadu 1989. Znamenal ukončení studené války a po několika desetiletích napětí v mezinárodních vztazích i usmíření. Na evropské úrovni se jednalo o první krok ke znovusjednocení jedné z hlavních zemí Evropské unie. Tuto zásadní změnu zhmotnila moskevská smlouva, jejímž signatářem byla Francie, a Evropská unie pak po pouhém roce přivítala 16 milionů nových občanů. Strukturální a hospodářské dopady znovusjednocení byly stejné, jako kdyby se Unie rozšířila o novou zemi.
Na návrhu mince je vyobrazena otevřená berlínská zeď, jíž prolétají holubice (alegorie mezinárodního usmíření) a prochází jásající dav. V pozadí je vidět nejznámější symbol Berlína – Braniborská brána. Na jedné straně berlínské zdi je uveden nápis „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall“ (tedy: 30 let od pádu berlínské zdi). Ve spodní části návrhu je uveden letopočet emise „2019“ a vpravo od něj písmena „RF“, která označují Francii jakožto vydávající zemi (République française). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: leden 2019


Irsko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 100. výročí založení irského parlamentu Dáil Éireann

Popis: Návrh zobrazuje první zasedání irského parlamentu (Dáil Éireann) v tzv. Kruhovém sále (Round Room). Samospráva irského národa započala 21. ledna a celé první zasedání irského parlamentu se konalo v irštině, aby se zdůraznil jeho symbolický význam. Nad početným shromážděním představujícím první zvolený Dáil irského národa se klene Kruhový sál budovy Mansion House. Ve střední části návrhu jsou tradiční unciálou vepsána slova „An Chéad Dáil“ a v horní části letopočet „1919“. V dolní části je uveden název země a rok emise „ÉIRE 2019“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2019


Německo

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 70. výročí založení Spolkové rady (Bundesrat)

Popis: Návrh znázorňuje vysoce detailní a precizně provedené ztvárnění budovy Spolkové rady. V horní polovině vnitřní části mince se nachází značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“), iniciály výtvarníka a rok „2019“. Ve spodní polovině vnitřní části mince je nápis „BUNDESRAT“ a kód vydávající země Německa „D“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2019


Itálie

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinciho

Popis: Návrh mince vyobrazuje detail da Vinciho obrazu „Dama con l’ermellino“ („Dáma s hranostajem“) (obraz je vystaven v Národním muzeu v Krakově). Na levé straně se nachází nápis „LEONARDO“, iniciály autorky návrhu Marie Angely Cassolové „MAC“ a logo „RI“, zkratka pro Italskou republiku. Napravo se nachází mincovní značka římské mincovny „R“ a letopočty „1519–2019“, tedy rok da Vinciho úmrtí a rok vydání mince. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 3 miliony mincí

Datum emise: leden 2019


Lucembursko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 100. výročí nástupu velkovévodkyně Charlotty na trůn

Popis: Na levé straně návrhu je vyobrazena podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha a na pravé straně podobizna velkovévodkyně Charlotty. Pod nimi je název vydávající země „LUXEMBOURG“ a rok vydání „2019“. V horní části je v půlkruhu vyveden nápis „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte“ (Sté výročí nástupu velkovévodkyně Charlotty na trůn). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2019


Belgie

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 450. výročí úmrtí Pietera Bruegela staršího

Popis: Vnitřní strana návrhu vyobrazuje portrét slavného belgického umělce Pietera Bruegela staršího spolu s obrazem na malířském stojanu. Nad ním je uvedeno jméno „P. BRUEGEL“, letopočet „1569“ s jemným křížkem odkazujícím na rok úmrtí a letopočet „2019“, tedy rok vydání mince. Vzhledem k tomu, že mince bude razit Královská nizozemská mincovna, najdeme vlevo značku mincovny v Utrechtu (Merkurova hůlka) spolu s belgickou značkou ředitele mincovny (znak obce Herzele) a kód země „BE“. Na pravé straně jsou iniciály „LL“ odkazující na autora mince Luca Luycxe. Okolo hrany vnitřní části mince jsou malé tečky tvořící kruh. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 155 000 mincí

Datum emise: leden 2019


Belgie

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 25. výročí Evropského měnového institutu (EMI)

Popis: Na vnitřní straně mince vpravo je portrét Alexandra Lamfalussyho, prvního prezidenta EMI, a pod ním je uvedeno jeho jméno. Vlevo uprostřed je vyražena zkratka „EMI“ a nad ní rok „1994“, který odkazuje na datum založení institutu a jmenování Lamfalussyho jeho prvním prezidentem. Pod zkratkou „EMI“ je znázorněno několik na sobě ležících mincí, jež – seshora dolů – nesou nápis „€“, „ECU“ a „BEF“. Vzhledem k tomu, že se jedná o belgickou emisi, volba padla na „BEF“, tedy na zkratku bývalé národní měny Belgie. Toto znázornění má symbolizovat přechod národních měn na evropskou jednotnou měnu, euro, neboť hlavním smyslem EMI bylo zřízení Evropského systému centrálních bank, včetně ECB a zavedení nové měny. Nahoře vlevo ve vnitřní části mince se nachází nápis „European Monetary Institute“. Vzhledem k tomu, že mince bude razit Královská nizozemská mincovna, najdeme vlevo značku mincovny v Utrechtu (Merkurova hůlka) spolu s belgickou značkou ředitele mincovny (znak obce Herzele). Kód země „BE“ a letopočet „2019“ se nachází v její spodní části. Na pravé straně jsou vyryty iniciály „LL“ odkazující na autora mince Luca Luycxe. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 155 000 mincí

Datum emise: leden 2019