Muniti kommemorattivi taż-€2 – 2019

Id-deskrizzjonijiet li jidhru f’din il-paġna ttieħdu minn Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandhom mnejn ivarjaw xi ftit minn materjal ieħor pubblikat f’din il-websajt.

Franza

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: It-tletin anniversarju tal-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin

Deskrizzjoni: Tletin sena ilu waqa’ l-ħajt ta’ Berlin. Lil hinn mill-impatt fuq is-soċjetà Ġermaniża, kien avveniment b'konsegwenzi globali. Fid-9 ta’ Novembru, 1989, din l-okkażjoni tfakkar it-tmiem tal-gwerra l-bierda u tħabbar konċiljazzjoni wara diversi deċenni ta’ tensjonijiet internazzjonali. Fil-livell Ewropew, dan kien l-ewwel pass lejn ir-riunifikazzjoni ta’ wieħed mill-pajjiżi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Din il-bidla maġġuri mbagħad ġiet materjalizzata bit-Trattat ta’ Moska fejn Franza kienet firmatarja. L-Unjoni Ewropea mbagħad laqgħet 16-il miljun ċittadin ġdid f'sena waħda biss; kważi l-effett strutturali u ekonomiku ta’ merħba lil pajjiż ġdid!
Id-disinn jirrapreżenta l-Ħajt ta’ Berlin, miftuħ min-nofs, minn fejn għaddejjin il-ħamiem (allegoriji tal-konċiljazzjoni internazzjonali), u l-folla ferħana sa ttir. Fl-isfond, jidher il-Bieb ta’ Brandenburg, is-simbolu ewlieni ta’ Berlin. Ir-referenza '30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall' hi mnaqqxa fuq naħa waħda tal-ħajt. Fin-naħa ta’ isfel tad-disinn hemm is-sena tal-ħruġ '2019' u fuq il-lemin tagħha hemm l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-ħruġ 'RF' (jiġifieri r-République française). Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 10 miljun munita

Data tal-ħruġ: Ottubru 2019


L-Estonja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: 150 anniversarju tal-Festival tal-Kanzunetta

Deskrizzjoni: Id-disinn huwa ispirat mill-purċissjoni taċ-Ċelebrazzjoni tal-Kanzunetta, li tiċċaqlaq bħall-mewġ fuq il-baħar b'għajjat ta’ ferħ u kburija u wirja sabiħa ta’ lbies nazzjonali. Id-disinn jgħaqqad il-mużika, il-kostumi nazzjonali, u s-siti varji taċ-Ċelebrazzjoni tal-Kanzunetta kbira u qawwija tan-nazzjon mal-baħar. Id-disinn jinkludi wkoll l-ewwel noti tal-innu nazzjonali Estonjan u, fil-qiegħ, il-kliem "Laulupidu 150" (Ċelebrazzjoni tal-Kanzunetta 150). Fuq nett hemm is-sena tal-ħruġ "2019" u taħt l-isem tal-pajjiż tal-ħruġ "EESTI". Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 1 miljun munita

Data tal-ħruġ: Ġunju 2019


Il-Greċja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Andreas Kalvos – 150 sena in memoriam

Deskrizzjoni: Imwieled f'Zante, Andreas Kalvos (1792-1869) huwa wieħed mill-aktar poeti importanti Griegi moderni. Jgħaqqad edukazzjoni solida neo-klassika mal-ideali għoljin tar-Romantiċiżmu u arkaiċizzanti bil-Grieg demotiku, huwa esprima kemm l-ideat rivoluzzjonarji ta’ żmienu kif ukoll il-viżjoni personali tiegħu. Fuq in-naħa nazzjonali tal-munita jidher ritratt ta’ Andreas Kalvos Fuq it-tarf ta’ ġewwa fuq ix-xellug hemm miktub l-isem “ANDREAS KALVOS 1792-1869”, flimkien mas-sena taż-zekka u palma żgħira (marka taż-Zekka Griega); miktub mat-tarf ta’ ġewwa fuq il-lemin hemm il-kliem “REPUBBLIKA ELLENIKA”. Isfel fuq il-lemin jidher ukoll il-monogramm tal-artist (George Stamatopoulos). Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 750 000 munita

Data tal-ħruġ: Ġunju 2019


Il-Greċja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Ċentenarju tat-twelid ta’ Manolis Andronicos

Deskrizzjoni: Manolis Andronicos (1919-1992) kien wieħed mill-aqwa arkeologi tal-Greċja. L-iskoperta tiegħu tal-oqbra rjali ta’ Vergina fl-1977 kixef skoperti mill-isbaħ li jikkonfermaw il-kobor taċ-ċiviltà antika tal-Maċedonja. Id-disinn juri ritratt ta’ Manolis Andronicos. Fuq it-tarf ta’ ġewwa fuq ix-xellug hemm miktub l-isem “MANOLIS ANDRONICOS 1919-1992”, flimkien mas-sena taż-zekka u palma żgħira (marka taż-Zekka Griega); miktub mat-tarf ta’ ġewwa fuq il-lemin hemm il-kliem “REPUBBLIKA ELLENIKA”. Isfel fuq il-lemin jidher ukoll il-monogramm tal-artist (George Stamatopoulos). Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 750 000 munita

Data tal-ħruġ: Ġunju 2019


Monako

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Karatteristika: Il-200 anniversarju mit-tlugħ fit-tron tal-Prinċep Honoré V

Deskrizzjoni: Id-disinn juri xbieha ta’ Honoré V. Fuq ix-xellug hemm l-iskrizzjoni "HONORÉ V" u fuq il-lemin l-isem tal-pajjiż tal-ħruġ "MONACO". Fin-naħa ta’ isfel, f’nofs ċirku, hemm l-iskrizzjoni “1819 — Avènement — 2019”. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 15 000 munita

Data tal-ħruġ: Ġunju 2019


Franza

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Is-sittin anniversarju ta’ Asterix

Deskrizzjoni: Għal sittin sena, Asterix hu verament ikona tal-kultura Franċiża. Maħluq fl-1959 mix-xenista René Goscinny u d-disinjatur ta’ cartoons Albert Uderzo, dan il-karattru jinkorpora lill-Franċiż bl-intelliġenza u l-makakkerija tiegħu permezz l-identità Gallika. Minbarra l-linja artistika tiegħu, it-turija tas-soċjetà kontemporanja b’umoriżmu ġab lil Asterix fama internazzjonali kbira għal ħafna snin. Sa mill-bidu tiegħu, ġie tradott fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea b'suċċess kbir. Pereżempju r-reputazzjoni ta’ Asterix hija qawwija fil-Ġermanja daqs kemm hi fi Franza Ġie stabbilit ukoll tajjeb ħafna fir-Renju Unit, il-Pajjiżi l-Baxxi, Spanja, il-Portugall, l-Italja u l-Iskandinavja għal ħafna snin. Lil hinn mill-ikona Franċiża, Asterix sar figura vera tad-9 arti Ewropea. Id-disinn jirrappreżenta Asterix fil-profil liebes l-elmu tal-ġwienaħ famuż tiegħu. Huwa mdawwar mir-rand u iskrizzjonijiet Rumani li jirriferu għas-60 sena tiegħu. Fin-naħa ta’ fuq tal-iskrizzjoni “ASTÉRIX” u taħt l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-ħruġ “RF” (jiġifieri République française). Is-sena tal-ħruġ “2019” hija miktuba fil-qiegħ, flimkien mal-marka taz-zekka Franċiża u l-marka tad-direttur taz-zekka. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 310 000 munita

Data tal-ħruġ: Mejju 2019


Is-Slovakkja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Il-100 anniversarju mill-mewt ta’ Milan Rastislav Štefánik

Deskrizzjoni: Id-disinn juri ritratt ta’ Milan Rastislav Štefánik, waħda mill-figuri l-aktar importanti fl-istorja Slovakka. Fuq ix-xellug tar-ritratt hemm id-dati tat-twelid ta’ Štefánik “1880” u l-mewt “1919”, waħda fuq l-oħra. Fin-naħa tax-xellug tal-parti ta’ ġewwa tal-munita, f’nofs ċirku, hemm l-isem “MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK” u l-isem tal-pajjiż tal-ħruġ “SLOVENSKO”. Is-sena tal-ħruġ “2019” hija bejn ir-ritratt u n-naħa tal-lemin. Taħt is-sena hemm l-ittri stilizzati “PV”, l-inizjali tad-disinjatur, Peter Valach, u taħthom hemm il-marka taz-zekka taz-Zekka Kremnica (Mincovňa Kremnica), li tikkonsisti mill-ittri “MK” mqiegħda bejn żewġ forom. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 1 miljun munita

Data tal-ħruġ: April 2019


San Marino

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Il-500 anniversarju mill-mewt ta’ Leonardo da Vinci

Deskrizzjoni: Iċ-ċentru tal-munita juri anġlu mpitter minn Leonardo da Vinci f’“Il-Magħmudija ta’ Kristu”; fit-tarf, fuq ix-xellug hemm l-iskrizzjoni "SAN MARINO", fuq il-lemin l-iskrizzjoni “1519 Leonardo 2019"; fuq ix-xellug hemm l-inizjali tal-artist Uliana Pernazza "UP" u fuq in-naħa ta’ isfel tal-lemin l-ittra “R” li tidentifika z-Zekka ta' Ruma. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 60 500 munita

Data tal-ħruġ: April 2019


Andorra

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Finali tat-Tazza tad-Dinja tal-Iski 2019

Deskrizzjoni: Il-Finali tat-Tazza tad-Dinja tal-Iski tal-2019 saru fil-Prinċipat ta’ Andorra mill-11 sas-17 ta' Marzu 2019. B'dan l-avveniment, il-Prinċipat ta’ Andorra ospita waħda mill-iktar kompetizzjoni importanti tal-iski alpin fid-dinja. Għall-Prinċipat ta’ Andorra, dan kien l-iktar avveniment prestiġjuż tal-isport tax-xitwa li qatt sar fil-pajjiż, u kien żvolta fit-trajettorja tal-pajjiż bħala destinazzjoni tal-isport. Id-disinn tal-munita juri fuq quddiem xijatur nieżel ma’ ġenb ta’ għolja. Fl-isfond, erba’ linji mgħawġa, mil-logo uffiċjali ta’ dawn il-Finali tat-Tazza tad-Dinja tal-Iskij, jirrappreżentaw il-ġnub tal-għoljiet fejn issir il-kompetizzjoni. Xi frak tas-silġ jimlew id-disinn flimkien mal-iskrizzjoni "FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019" (Finali tat-Tazza tad-Dinja tal-Iski tal-2019 tal-Andorra). Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 60 000 munita

Data tal-ħruġ: Marzu 2019


Il-Vatikan

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Id-90 anniversarju tat-twaqqif tal-Istat Belt tal-Vatikan

Deskrizzjoni: Id-disinn jinkludi ritratt tal-Papa Piju XI (Sovran tal-Istat fl-1929) u tal-Lateran f’Ruma. Fil-parti ta’ fuq, mix-xellug għal-lemin, f'nofs ċirku hemm l-iskrizzjoni tal-pajjiż tal-ħruġ “STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO”. Fil-qiegħ hemm is-snin “1929” u “2019" u taħt hemm isem l-artist “FUSCO”. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 91 000 munita

Data tal-ħruġ: Marzu 2019


Spanja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Is-Siti tal-Wirt Kulturali u Naturali Dinji tal-Unesco – il-belt antika ta’ Avila u l-knejjes tagħha barra s-swar

Deskrizzjoni: Il-belt ta’ Avila żammet l-awsterità u l-purità tal-istil medjevali, ġewwa l-iżjed swar intatti ta’ Spanja. Fiċ-ċentru tad-disinn hemm riproduzzjoni ta’ dettall tas-swar ta’ Avila. Fin-naħa ta’ fuq hemm il-kelma ‘ESPAÑA’, miktuba fit-tond minn isfel għal fuq, is-sena tal-ħruġ ‘2019’ u l-marka taz-zekka. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 1 miljun munita

Data tal-ħruġ: Frar 2019


Irlanda

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: 100 sena mit-twaqqif ta’ Dáil Éireann (il-Parlament Irlandiż)

Deskrizzjoni: Fid-disinn tidher l-ewwel seduta ta’ Dáil Éireann fir-Round Room. Il-governanza tan-nazzjon Irlandiż bdiet fil-21 ta’ Jannar u s-seduta tmexxiet kollha kemm hi bil-lingwa Irlandiża bħala sinjal tan-natura simbolika tal-laqgħa. Ir-Round Room kbira ta’ Mansion House tqawwes fuq il-ġemgħa kbira tal-ewwel Dáil elett tan-nazzjon. Il-kliem ‘An Chéad Dáil’ fiċ-ċentru tad-disinn, flimkien mas-sena ‘1919’ fin-naħa ta’ fuq huma mnaqqxa b’tipa unċjali tradizzjonali. Fin-naħa t’isfel, hemm l-isem tal-pajjiż u s-sena tal-ħruġ ‘ÉIRE 2019’. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 1 miljun munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Ġermanja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Is-70 anniversarju mit-twaqqif tal-Bundesrat.

Deskrizzjoni: Id-disinn hu rappreżentazzjoni skolpita b’mod dettaljat u rfinat ħafna tal-bini tal-Bundesrat. Fin-nofs ta’ fuq tal-parti ta’ ġewwa tal-munita hemm il-marka taz-zekka rispettiva (‘A’, ‘D’, ‘F’, ‘G’ jew ‘J’), l-inizjali tal-artist u s-sena ‘2019’. Fin-nofs t’isfel tal-parti ta’ ġewwa tal-munita hemm l-iskrizzjoni ‘BUNDESRAT’ u l-kodiċi tal-Ġermanja bħala l-pajjiż tal-ħruġ, ‘D’. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 30 miljun munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Italja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Karatteristika:Il-500 anniversarju mill-mewt ta’ Leonardo da Vinci

Deskrizzjoni: Id-disinn juri dettall tal-pittura “Dama con l'ermellino” (Mara b’Ermellin) minn Leonardo da Vinci (Mużew Nazzjonali fi Krakovja). Fuq ix-xellug, l-iskrizzjoni “LEONARDO”, l-inizjali tal-awtur Maria Angela Cassol ‘MAC’u l-logo akronimu ‘RI’ tar-Repubblika Taljana; fuq il-lemin, “R”, marka taz-zekka taz-Zekka ta’ Ruma u d-dati ‘1519-2019’, is-sena tal-mewt ta’ Leonardo u s-sena tal-ħruġ tal-munita rispettivament. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 3 miljun munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Lussemburgu

Naħa kommemorattiva taż-€2

Karatteristika: Il-100 anniversarju mit-tlugħ fit-tron tal-Gran Dukessa Charlotte

Deskrizzjoni: Id-disinn juri fuq in-naħa tax-xellug ix-xbieha tal-Majestà Rjali Tiegħu, il-Gran Duka Henri, u fuq il-lemin ix-xbieha tal-Gran Dukessa Charlotte. In-naħa ta’ isfel, l-isem tal-pajjiż li ħareġ il-munita ‘LUXEMBOURG’ u s-sena tal-ħruġ ‘2019’. Fil-parti ta’ fuq, f’nofs ċirku madwar ix-xbihat hemm l-iskrizzjoni "Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (Ċentenarju tat-tlugħ fit-tron tal-Gran Dukessa Charlotte). Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 500 000 munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Il-Belġju

Naħa kommemorattiva taż-€2

Karatteristika:L-450 anniversarju mill-mewt ta’ Pieter Bruegel il-Kbir

Deskrizzjoni: Il-parti ta’ ġewwa tal-biċċa turi l-istampa ta' l-artist Belġjan famuż Pieter Bruegel il-kbir, flimkien ma’ pittura fuq il-kavallett. Fuq dan, tista’ ssib l-isem P. BRUEGEL, is-snin 1569, b'obelisk sottili li jirreferi għas-sena tal-mewt, u l-2019, is-sena tal-ħruġ. Billi z-Zekka Rjali Olandiża tistampa l-muniti, il-marka taz-zekka ta’ Utrecht, bastun ta’ Merkurju jinsab fuq ix-xellug flimkien mal-marka taz-zekka tad-direttur Belġjan taz-zekka, l-arma tal-muniċipalità Herzele, il-kodiċi tal-pajjiż BE. L-inizjali LL li jirriferu għad-disinjatur tal-munita, is-sur Luc Luycx, jinsabu fuq il-lemin. Fl-aħħar nett, madwar it-tarf tal-parti ta’ ġewwa tikek żgħar jiffurmaw ċirku. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 155 000 munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Il-Belġju

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Il-25 anniversarju tal-Istitut Monetarju Ewropew (IME);

Deskrizzjoni: Il-parti ta’ ġewwa tal-biċċa turi r-ritratt Alexandre Lamfalussy, l-ewwel president tal-IME, fuq il-lemin b’ismu hemm taħt. Fuq in-naħa tax-xellug, l-abbrevjazzjoni EMI tinsab ċentrali mas-sena 1994 hawn fuq, u tirreferi għad-data tal-istabbiliment tal-Istitut u l-ħatra ta’ Lamfalussy bħala l-ewwel president tiegħu. Taħt “EMI”, jidhru diversi muniti li jaqgħu fuq xulxin bl-iskrizzjoni €, “ECU” u “BEF” minn fuq għal isfel. Minħabba l-fatt li dan huwa ħruġ Belġjan, għażilna “BEF”, it-taqsira tal-munita nazzjonali preċedenti tagħna. L-għan ta’ din ir-rappreżentazzjoni huwa li tissimbolizza t-tranżizzjoni tal-muniti nazzjonali għal munita unika Ewropea, l-euro billi l-punt fokali prinċipali tal-IME kien fuq l-istabbiliment tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali, inkluż il-BĊE u l-munita l-ġdida. Fuq in-naħa tax-xellug tal-munita hemm iskrizzjoni “Istitut Monetarju Ewropew”. Billi z-Zekka Rjali Olandiża tistampa l-muniti, il-marka taz-zekka ta’ Utrecht, bastun ta’ Merkurju jinsab fuq ix-xellug mal-marka taz-zekka tad-direttur Belġjan taz-zekka, l-arma tal-muniċipalità Herzele. Il-kodiċi tal- pajjiż BE u l-marka tas-sena 2019 jinsabu fin-naħa ta’ isfel. L-inizjali LL li jirriferu għad-disinjatur tal-munita, is-sur Luc Luycx, iskritti fuq il-lemin. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 155 000 munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019