Muniti kommemorattivi taż-€2 – 2019

Id-deskrizzjonijiet li jidhru f’din il-paġna ttieħdu minn Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandhom mnejn ivarjaw xi ftit minn materjal ieħor pubblikat f’din il-websajt.

Spanja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Is-Siti tal-Wirt Kulturali u Naturali Dinji tal-Unesco – il-belt antika ta’ Avila u l-knejjes tagħha barra s-swar

Deskrizzjoni: Il-belt ta’ Avila żammet l-awsterità u l-purità tal-istil medjevali, ġewwa l-iżjed swar intatti ta’ Spanja. Fiċ-ċentru tad-disinn hemm riproduzzjoni ta’ dettall tas-swar ta’ Avila. Fin-naħa ta’ fuq hemm il-kelma ‘ESPAÑA’, miktuba fit-tond minn isfel għal fuq, is-sena tal-ħruġ ‘2019’ u l-marka taz-zekka. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 1 miljun munita

Data tal-ħruġ: Frar 2019


Franza

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: It-tletin anniversarju tal-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin

Deskrizzjoni: Tletin sena ilu waqa’ l-ħajt ta’ Berlin. Lil hinn mill-impatt fuq is-soċjetà Ġermaniża, kien avveniment b'konsegwenzi globali. Fid-9 ta’ Novembru, 1989, din l-okkażjoni tfakkar it-tmiem tal-gwerra l-bierda u tħabbar konċiljazzjoni wara diversi deċenni ta’ tensjonijiet internazzjonali. Fil-livell Ewropew, dan kien l-ewwel pass lejn ir-riunifikazzjoni ta’ wieħed mill-pajjiżi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Din il-bidla maġġuri mbagħad ġiet materjalizzata bit-Trattat ta’ Moska fejn Franza kienet firmatarja. L-Unjoni Ewropea mbagħad laqgħet 16-il miljun ċittadin ġdid f'sena waħda biss; kważi l-effett strutturali u ekonomiku ta’ merħba lil pajjiż ġdid!
Id-disinn jirrapreżenta l-Ħajt ta’ Berlin, miftuħ min-nofs, minn fejn għaddejjin il-ħamiem (allegoriji tal-konċiljazzjoni internazzjonali), u l-folla ferħana sa ttir. Fl-isfond, jidher il-Bieb ta’ Brandenburg, is-simbolu ewlieni ta’ Berlin. Ir-referenza '30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall' hi mnaqqxa fuq naħa waħda tal-ħajt. Fin-naħa ta’ isfel tad-disinn hemm is-sena tal-ħruġ '2019' u fuq il-lemin tagħha hemm l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-ħruġ 'RF' (jiġifieri r-République française). Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 10 miljun munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Irlanda

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: 100 sena mit-twaqqif ta’ Dáil Éireann (il-Parlament Irlandiż)

Deskrizzjoni: Fid-disinn tidher l-ewwel seduta ta’ Dáil Éireann fir-Round Room. Il-governanza tan-nazzjon Irlandiż bdiet fil-21 ta’ Jannar u s-seduta tmexxiet kollha kemm hi bil-lingwa Irlandiża bħala sinjal tan-natura simbolika tal-laqgħa. Ir-Round Room kbira ta’ Mansion House tqawwes fuq il-ġemgħa kbira tal-ewwel Dáil elett tan-nazzjon. Il-kliem ‘An Chéad Dáil’ fiċ-ċentru tad-disinn, flimkien mas-sena ‘1919’ fin-naħa ta’ fuq huma mnaqqxa b’tipa unċjali tradizzjonali. Fin-naħa t’isfel, hemm l-isem tal-pajjiż u s-sena tal-ħruġ ‘ÉIRE 2019’. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 1 miljun munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Ġermanja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Is-70 anniversarju mit-twaqqif tal-Bundesrat.

Deskrizzjoni: Id-disinn hu rappreżentazzjoni skolpita b’mod dettaljat u rfinat ħafna tal-bini tal-Bundesrat. Fin-nofs ta’ fuq tal-parti ta’ ġewwa tal-munita hemm il-marka taz-zekka rispettiva (‘A’, ‘D’, ‘F’, ‘G’ jew ‘J’), l-inizjali tal-artist u s-sena ‘2019’. Fin-nofs t’isfel tal-parti ta’ ġewwa tal-munita hemm l-iskrizzjoni ‘BUNDESRAT’ u l-kodiċi tal-Ġermanja bħala l-pajjiż tal-ħruġ, ‘D’. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 30 miljun munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Italja

Naħa kommemorattiva taż-€2

Karatteristika:Il-500 anniversarju mill-mewt ta’ Leonardo da Vinci

Deskrizzjoni: Id-disinn juri dettall tal-pittura “Dama con l'ermellino” (Mara b’Ermellin) minn Leonardo da Vinci (Mużew Nazzjonali fi Krakovja). Fuq ix-xellug, l-iskrizzjoni “LEONARDO”, l-inizjali tal-awtur Maria Angela Cassol ‘MAC’u l-logo akronimu ‘RI’ tar-Repubblika Taljana; fuq il-lemin, “R”, marka taz-zekka taz-Zekka ta’ Ruma u d-dati ‘1519-2019’, is-sena tal-mewt ta’ Leonardo u s-sena tal-ħruġ tal-munita rispettivament. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 3 miljun munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Lussemburgu

Naħa kommemorattiva taż-€2

Karatteristika: Il-100 anniversarju mit-tlugħ fit-tron tal-Gran Dukessa Charlotte

Deskrizzjoni: Id-disinn juri fuq in-naħa tax-xellug ix-xbieha tal-Majestà Rjali Tiegħu, il-Gran Duka Henri, u fuq il-lemin ix-xbieha tal-Gran Dukessa Charlotte. In-naħa ta’ isfel, l-isem tal-pajjiż li ħareġ il-munita ‘LUXEMBOURG’ u s-sena tal-ħruġ ‘2019’. Fil-parti ta’ fuq, f’nofs ċirku madwar ix-xbihat hemm l-iskrizzjoni "Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (Ċentenarju tat-tlugħ fit-tron tal-Gran Dukessa Charlotte). Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 500 000 munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Il-Belġju

Naħa kommemorattiva taż-€2

Karatteristika:L-450 anniversarju mill-mewt ta’ Pieter Bruegel il-Kbir

Deskrizzjoni: Il-parti ta’ ġewwa tal-biċċa turi l-istampa ta' l-artist Belġjan famuż Pieter Bruegel il-kbir, flimkien ma’ pittura fuq il-kavallett. Fuq dan, tista’ ssib l-isem P. BRUEGEL, is-snin 1569, b'obelisk sottili li jirreferi għas-sena tal-mewt, u l-2019, is-sena tal-ħruġ. Billi ż-Zekka Rjali Olandiża tistampa l-muniti, il-marka taz-zekka ta’ Utrecht, bastun ta’ Merkurju jinsab fuq ix-xellug flimkien mal-marka taż-żekka tad-direttur Belġjan taż-żekka, l-arma tal-muniċipalità Herzele, il-kodiċi tal-pajjiż BE. L-inizjali LL li jirriferu għad-disinjatur tal-munita, is-sur Luc Luycx, jinsabu fuq il-lemin. Fl-aħħar nett, madwar it-tarf tal-parti ta’ ġewwa tikek żgħar jiffurmaw ċirku. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 155 000 munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019


Il-Belġju

Naħa kommemorattiva taż-€2

Tema: Il-25 anniversarju tal-Istitut Monetarju Ewropew (IME);

Deskrizzjoni: Il-parti ta’ ġewwa tal-biċċa turi r-ritratt Alexandre Lamfalussy, l-ewwel president tal-IME, fuq il-lemin b’ismu hemm taħt. Fuq in-naħa tax-xellug, l-abbrevjazzjoni EMI tinsab ċentrali mas-sena 1994 hawn fuq, u tirreferi għad-data tal-istabbiliment tal-Istitut u l-ħatra ta’ Lamfalussy bħala l-ewwel president tiegħu. Taħt “EMI”, jidhru diversi muniti li jaqgħu fuq xulxin bl-iskrizzjoni €, “ECU” u “BEF” minn fuq għal isfel. Minħabba l-fatt li dan huwa ħruġ Belġjan, għażilna “BEF”, it-taqsira tal-munita nazzjonali preċedenti tagħna. L-għan ta’ din ir-rappreżentazzjoni huwa li tissimbolizza t-tranżizzjoni tal-muniti nazzjonali għal munita unika Ewropea, l-euro billi l-punt fokali prinċipali tal-IME kien fuq l-istabbiliment tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali, inkluż il-BĊE u l-munita l-ġdida. Fuq in-naħa tax-xellug tal-munita hemm iskrizzjoni “Istitut Monetarju Ewropew”. Billi ż-Zekka Rjali Olandiża tistampa l-muniti, il-marka taz-zekka ta’ Utrecht, bastun ta’ Merkurju jinsab fuq ix-xellug mal-marka taż-żekka tad-direttur Belġjan taż-żekka, l-arma tal-muniċipalità Herzele. Il-kodiċi tal- pajjiż BE u l-marka tas-sena 2019 jinsabu fin-naħa ta’ isfel. L-inizjali LL li jirriferu għad-disinjatur tal-munita, is-sur Luc Luycx, iskritti fuq il-lemin. Fiċ-ċirku ta’ barra tal-munita hemm it-12-il stilla tal-Unjoni Ewropea.

Volum tal-ħruġ: 155 000 munita

Data tal-ħruġ: Jannar 2019