2-euro jubileumsmynt – 2019

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Frankrike

2-euro jubileumssida

Tema: 30-årsminnet av Berlinmurens fall

Beskrivning: Berlinmuren föll för trettio år sedan. Det var en händelse som inte bara inverkade på det tyska samhället, utan som också fick globala konsekvenser. Den 9 november 1989 markerade slutet på kalla kriget och aviserade en ny tid av avspänning efter flera årtionden av internationella spänningar. Det var det första steget mot en återförening av ett av Europeiska unionens ledande länder. Förändringen stadfästes sedermera i Två plus fyra-fördraget, med Frankrike som en av signatärerna. Därefter kunde Europeiska unionen hälsa 16 miljoner nya medborgare välkomna på bara ett år. Strukturellt och ekonomiskt var det nästan som att välkomna ett helt nytt land!
Åtsidan upptas av ett avsnitt av Berlinmuren, med öppning efter ett fallet block i mitten, som släpper fram fredsduvor och jublande människor. I bakgrunden syns Brandenburger Tor, den främsta symbolen för Berlin. Till vänster inskriften: ”30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN/30 JAHRE MAUERFALL”. Nedtill anges utgivningsåret ”2019” och till höger beteckningen för det utgivande landet ”RF” (République française). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 10 miljoner mynt

Utgivning: Oktober 2019


Estland

2-euro jubileumssida

Tema: Sångfesten 150 år

Beskrivning: Åtsidan är inspirerad av sångfesttåget, som rör sig likt vågor på havet med deltagare i vackra folkdräkter och till ljudet av stolta och glada rop. I motivet förenas musiken, folkdräkterna och de platser där sjönationen Estland anordnar sin stora och kraftfulla sångfest. Mitt på åtsidan syns även de inledande noterna till Estlands nationalsång och längst ned ”Laulupidu 150” (Sångfesten 150) i omskrift. Överst anges utgivningsåret ”2019” och därunder det utgivande landets namn ”EESTI”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Juni 2019


Grekland

2-euro jubileumssida

Tema: Andréas Kálvos – 150-årsdagen av hans frånfälle

Beskrivning: Andréas Kálvos (1792–1869) föddes på Zakynthos och är en av de viktigaste moderna grekiska diktarna. Han gav på arkaiserande folkgrekiska uttryck både för sin tids revolutionära idégods och en personlig vision sprungen ur en gedigen nyklassiska bildning och romantikens höga ideal. Åtsidan upptas av en halsbild i trekvartsprofil av Andreas Kalvos. Omskriften till vänster lyder ”ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΆΛΒΟΣ 1792–1869” och intill porträttbilden återfinns präglingsåret jämte en palmett (myntortsmärke). Till höger det utgivande landets namn ”ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ” i omskrift. Till höger återfinns även formgivarens monogram (Georgios Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Juni 2019


Grekland

2-euro jubileumssida

Tema: Hundraårsminnet av Manolis Andronicos födelse

Beskrivning: Manolis Andronicos (1919–1992) var en av Greklands främsta arkeologer. Genom hans upptäckt av kungagravarna i Vergina 1977 uppdagades utsökta fynd som vittnar om den antika makedoniska civilisationens storslagenhet. Åtsidan upptas av en bröstbild föreställande Manolis Andronicos. Omskriften till vänster innehåller hans namn och levnadsår: ”ΜΑΝΌΛΗΣ ΑΝΔΡΌΝΙΚΟΣ 1919–1992”. Mellan bröstbilden och omskriften återfinns präglingsår och en palmett (myntortsmärke). Nedan till höger det utgivande landet namn ”ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ”. Till höger återfinns även formgivarens monogram (Georgios Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Juni 2019


Monaco

2-euro jubileumssida

Tema: 200-årsdagen av furst Honoré V:s tronbestigning

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bröstbild föreställande furst Honoré V. Till vänster om denna omskriften ”HONORÉ V” och till höger det utgivande landets namn ”MONACO”. Nedtill återfinns omskriften ”1819 – Avènement – 2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 000 mynt

Utgivning: Juni 2019


Frankrike

2-euro jubileumssida

Tema: Asterix 60-årsjubileum

Beskrivning: Asterix har i 60 år varit en sann ikon i fransk kultur. Seriefiguren skapades 1959 av serieförfattaren René Goscinny och serietecknaren Albert Uderzo, och anses förkroppsliga fransmannens galliska klipskhet och glöd. Serien har med sina konstnärliga ansatser och humoristiska beskrivningar av det samtida samhället uppnått stor internationell berömmelse. Den har sedan sin tillkomst översatts till alla EU:s språk och blivit en enorm framgång. Asterix rykte är exempelvis lika starkt i Tyskland som i Frankrike. Serien har också i många år varit mycket uppskattad i Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Portugal, Italien och Skandinavien. Vid sidan av sitt franska ikonskap har Asterix också blivit en sann symbol för den nionde konstarten i Europa. Åtsidan upptas av en profilbild av Asterix med den berömda bevingade hjälmen på huvudet. Nedtill omskriften ”LX ANS” (60 år) ”MMXIX” (2019), och därunder en lagerkrans längs det inre fältets ytterkant. Ovanför profilbilden omskriften ”ASTÉRIX” och därunder det utgivande landets initialer ”RF” (République française). Präglingsåret ”2019” anges längst ned, och något högre upp myntortsmärket och chefsgravörens märke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 310 000 mynt

Utgivning: Maj 2019


Slovakien

2-euro jubileumssida

Tema: 100-årsminnet av Milan Rastislav Štefániks bortgång

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett porträtt av Milan Rastislav Štefánik, en av de viktigaste personerna i Slovakiens historia. Till vänster om porträttet anges Štefániks levnadsårtal ”1880” och ”1919”, det ena ovanför det andra. Omskriften till vänster lyder uppifrån och ned: ”MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK”. Omskriften längst ut utgörs av det utgivande landets namn ”SLOVENSKO”. Utgivningsåret ”2019” återfinns till höger om porträttet. Under årtalet finns formgivarens (Peter Valach) stiliserade initialer, ”PV”, och därunder myntortmärket för Kremnica, bestående av bokstäverna ”MK” (Mincovňa Kremnica) placerade mellan två myntstampar. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: April 2019


San Marino

2-euro jubileumssida

Tema: 500-årsminnet av Leonardo da Vincis död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en av änglarna som ingår i Leonardo da Vincis målning Jesu dop. Ovan syns till vänster ”SAN MARINO” och till höger ”1519 Leonardo 2019” i omskrift. Till vänster återfinns formgivaren Uliana Perazzas initialer, UP, och längst ned till höger bokstaven R för Roms myntverk. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 500 mynt

Utgivning: April 2019


Andorra

2-euro jubileumssida

Tema: Finalen i världscupen i alpin skidåkning 2019

Beskrivning: Finalen i världscupen i alpin skidåkning hölls i Furstendömet Andorra den 11–17 mars 2019. Andorra stod då värd för en av världens viktigaste alpina tävlingar. Detta var det mest prestigefyllda vinteridrottsevenemang som någonsin har hållits i Andorra, och det innebar en vändpunkt i landets utveckling som skiddestination. Åtsidan upptas i förgrunden av en alpin skidåkare. I bakgrunden syns fyra böjda band, hämtade från logotypen för denna världscupsfinal, som symboliserar de sluttningar där tävlingen ägde rum. Några snöflingor kompletterar motivet tillsammans med omskriften ”FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019” (Finalen i världscupen i skidåkning i Andorra 2019). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 000 mynt

Utgivning: Mars 2019


Vatikanstaten

2-euro jubileumssida

Tema: 90-årsdagen av Vatikanstatens grundande

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bröstbild av påven Pius XI (statsöverhuvud 1929) och i bakgrunden Lateranen i Rom. Det utgivande landets namn ”STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO” i omskrift. Nedtill årtalen ”1929” och ”2019” och därunder formgivarens namn ”FUSCO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 91 000 mynt

Utgivning: Mars 2019


Spanien

2-euro jubileumsmynt

Tema: Unescos världs- och kulturarvslista – Den gamla staden i Ávila med sina kyrkor utanför ringmuren

Beskrivning: Staden Ávila har bevarat sin strama och rena medeltida arkitektur och omges av Spaniens mest fullständiga ringmur. Åtsidan upptas av ett avsnitt av stadsmuren. Ovan i omskrift ”ESPAÑA”, och vidare präglingsåret ”2019” samt myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Februari 2019


Irland

2-euro jubileumssida

Tema: 100-årsminnet av inrättandet av Dáil Éireann (Irlands parlament)

Beskrivning: På åtsidan visas det första sammanträdet i Dáil Éireann i ”Round Room”. Styret av den irländska nationen började den 21 januari och sammanträdet hölls helt och hållet på iriska för att markera mötets symboliska karaktär. Den stora runda salen i Mansion House välver sig över den månghövdade församlingen i nationens första valda Dáil. I mitten av motivet återfinns inskriften ”An Chéad Dáil” tillsammans med året ”1919” upptill i traditionell uncialskrift. Nedtill landets namn samt präglingsåret ”ÉIRE 2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2019


Tyskland

2-euro jubileumssida

Tema: 70-årsdagen av förbundsrådets grundande

Beskrivning: Åtsidan upptas av en mycket detaljerad avbildning av förbundsrådsbyggnaden. I det inre fältets övre del återfinns myntmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”), konstnärens initialer samt årtalet ”2019”. Den nedre delen av myntets inre fält har inskriften ”BUNDESRAT” samt landskoden ”D” för det utgivandet landet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2019


Italien

2-euro jubileumssida

Tema: 500-årsminnet av Leonardo da Vincis död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en del av målningen ”Dama con l’ermellino” (Dam med hermelin) av Leonardo da Vinci (National­museet i Krakow). Omskriften till vänster lyder ”LEONARDO”, och under denna återfinns formgivaren Maria Angela Cassols initialer ”MAC” och till höger om den landskoden för det utgivande landet ”RI”, Repubblica italiana. I den högra delen av det inre fältet finns myntortsmärket för Rom, ”R”, samt årtalen ”1519” och ”2019”, dvs. Leonardos dödsår respektive präglingsårtalet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2019


Luxemburg

2-euro jubileumssida

Tema: 100-årsdagen av storhertiginnan Charlottes tronbestigning

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av en bröstbild av storhertig Henri och till höger av en bröstbild av storhertiginnan Charlotte. Längst ned återfinns det utgivande landets namn ”LUXEMBOURG” och därunder präglingsåret ”2019”. Omskriften ovanför bröstbilderna lyder: ”Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (hundraårsdagen av storhertiginnan Charlottes tronbestigning). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Januari 2019


Belgien

2-euro jubileumssida

Tema: 450-årsminnet av Pieter Bruegel den äldres död

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av en halvbild av den välkända belgiska konstnären Pieter Bruegel d.ä., tillsammans med en målning placerad på ett staffli. Uppe till vänster står ”P. BRUEGEL” i omskrift samt årtalen ”1569†”, Bruegels dödsår, respektive präglingsårtalet 2019. Eftersom mynten präglas av det kungliga nederländska myntverket återfinns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, till vänster jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen, samt däremellan landskoden ”BE”. Till höger syns initialerna LL, som står för myntets formgivare Luc Luycx. Kanten runt det inre fältet är försedd med små punkter. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000 mynt

Utgivning: Januari 2019


Belgien

2-euro jubileumssida

Tema: 25-årsdagen av Europeiska monetära institutets bildande

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas till höger av ett porträtt av Alexandre Lamfalussy, den förste ordföranden för Europeiska monetära institutet (EMI), med dennes namn inunder. Till vänster står ”EMI” centrerat, med årtalet ”1994” ovanför, dvs. det år institutet bildades och Lamfalussy utnämndes. Under ”EMI” syns några fallande mynt med inskrifterna ”€”, ”ECU” och ”BEF”. Eftersom Belgien är utgivande land har valutan ”BEF” valts, dvs. förkortningen på landets tidigare valuta, belgisk franc. Bilden ska symbolisera övergången från nationella valutor till en gemensam europeisk valuta, euro, eftersom EMI:s huvuduppgift var att inrätta Europeiska centralbankssystemet, och även Europeiska centralbanken. Uppe till vänster syns ”EUROPEAN MONETARY INSTITUTE” i omskrift. Eftersom mynten präglas av det kungliga nederländska myntverket återfinns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, till vänster jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen. Landskoden BE och årtalet 2019 anges längst ned. Till höger syns initialerna LL, som står för myntets formgivare Luc Luycx. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000 mynt

Utgivning: Januari 2019