Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt– 2019

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Andorra

Tema: 600 år sedan Consell de la Terra (Landsrådet) bildades

Beskrivning: Motivet tillägnas 600-årsjubileet av landsrådets bildande. Landsrådet var ett representativt organ som bildades 1419 och var föregångare till Consell General (generalrådet), Andorras parlament. Åtsidan upptas av den övre delen av ingångsportalen till Casa de la Vall (parlamentets gamla säte), landets statsvapen samt en del av ett fönster ovanför det. Täta led av människor på vardera sidan om portalen, framställda som om de vore byggstenar, symboliserar Andorra som en samhällelig gemenskap förenad genom sin historia och sina institutioner och värderingar.
Omskrift: ”600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA” (Landsrådet 600 år), det utgivande landets namn ”ANDORRA” samt längre ned de båda årtalen ”1419” och ”2019” placerade i mitten av siffran ”600”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 000 mynt

Utgivning: Fjärde kvartalet 2019

Estland

Tema: Tartu universitets hundraårsjubileum

Beskrivning: Myntet är tillägnat hundraårsfirandet av Tartu universitets grundande som det första universitetet med estniska som huvudspråk. Det grundlades 1632 av Sveriges konung Gustav II Adolf och är ett av de äldsta universiteten i norra och östra Europa. Det blev år 1919 det första universitetet som införde estniska som huvudspråk. Åtsidan upptas av en framställning av universitetets huvudbyggnad. Omskriften ovan lyder ”RAHVUSÜLIKOOL 100” (Nationaluniversitetet 100). Nedtill finns inskrifterna ”UNIVERSITAS TARTUENSIS” och årtalet ”1632”, det utgivande landets namn ”EESTI” samt präglingsåret ”2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000 mynt

Utgivning: November 2019

Slovenien

Tema: 100-årsdagen av Ljubljana universitets grundande

Beskrivning: På åtsidan till vänster återfinns den nedre delen av Ljubljana universitets logotyp – en solid kvadrat, vars normala övre del – universitetets fasad – här har ersatts med inskriften ”100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI”. Fältet i bakgrunden är räfflat för att höja inskriftens och kvadratens effekt. Inskriften längst ned till höger lyder ”SLOVENIJA 2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000 mynt

Utgivning: Fjärde kvartalet 2019

Litauen

Tema: Sutartinės (den litauiska flerstämmiga folksången – upptagen på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv)

Beskrivning: Åtsidan upptas av en serie linjer som symboliserar de polyfona melodierna i det unika litauiska kulturarvet – sutartinės. Linjerna vidgas och smalnar av igen, och dras in i en virvel som är utsmyckad med olika geometriska former, djur och sjungande ansikten. Det utgivande landet ”LIETUVA” och ”SUTARTINĖS” (litauisk flerstämmig sång) samt präglingsår ”2019” återfinns i omskrift, liksom det litauiska myntverkets myntortsmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Tredje kvartalet 2019

Litauen

Tema: Samogitien (Litauens kulturhistoriska regioner)

Beskrivning. Åtsidan upptas av en på bakbenen stående björn med en kedja om halsen. Denna bild har sedan 1500-talet utgjort Samogitiens vapensköld. Skölden är krönt med en hertiglig krona och omges av sköldhållare i form av en krigare i rustning (mod, uppoffring och fosterlandskärlek) och en gudinna med ett ankare (hoppet). Därunder ett devisband med orden ”PATRIA UNA” (ett fädernesland). Omskrifterna ovan och under vapnet lyder ”LIETUVA” (Litauen) respektive ”ŽEMAITIJA” (Samogitien). Präglingsåret ”2019” återfinns under krigaren och litauiska myntverkets myntortsmärke till höger om gudinnan. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Tredje kvartalet 2019

Portugal

Tema: 600 år sedan ögruppen Madeira upptäcktes av de portugisiska sjöfararna Bartolomeu Perestrelo och Tristão Vaz Teixeira.

Beskrivning: Händelsen betecknas som den första portugisiska upptäckten av främmande land och utgjorde en historisk milstolpe i konsolideringen av Portugal som sjömakt och gav upphov till de portugisiska upptäcktsresornas epok (1418–1522). Motivet utgörs av en sjökortsbild över ögruppen Madeira och ön Porto Santo. Omskriften ovan lyder ”600 anos do Descobrimento da Madeira e de Porto Santo” och nedtill ”PORTUGAL 2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Andra halvåret 2019

Portugal

Tema: 500-årsminnet av den första världsomseglingen som organiserades och leddes av den portugisiske upptäcktsresanden och sjöfararen Fernão De Magalhães, även kallad Ferdinand Magellan.

Beskrivning: Den spanska expeditionen till Ostindien inleddes 1519 och fullbordades 1522, vilket resulterade i den första världsomseglingen. Åtsidan upptas av en halsbild av Fernão De Magalhães. Nedan till höger omskriften ”CIRCUM NAVEGAÇÃO” (omsegling) och därunder ”1519 FERNÃO DE MAGALHÃES”. Till vänster präglingsåret ”2019” och det utgivande landets namn ”PORTUGAL” i omskrift. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Andra halvåret 2019

Malta

Tema: Natur och miljö

Beskrivning: Motivet på åtsidan som skapats av en skolelev utgörs av ett fruktträd och en stiliserad sol. Till vänster nedtill anges namnet på det utgivande landet ”MALTA” och därunder präglingsåret ”2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 320 000 mynt

Utgivning: 21 oktober 2019

Vatikanstaten

Tema: Sixtinska kapellet – Avslutningen på restaurationsarbetet 1994–2019

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett utsnitt ur freskmålningen ”Yttersta domen” i Sixtinska kapellet. Omskriften till vänster lyder ”CITTÀ DEL VATICANO” och till höger ”CAPPELLA SISTINA – FINE DEI RESTAURI” och ”1994–2019”. Till höger syns myntortsmärket ”R” och nedtill namnet på formgivaren ”D. LONGO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 91 000 mynt

Utgivning: 1 oktober 2019

Frankrike

Tema: 30-årsminnet av Berlinmurens fall

Beskrivning: Berlinmuren föll för trettio år sedan. Det var en händelse som inte bara inverkade på det tyska samhället, utan som också fick globala konsekvenser. Den 9 november 1989 markerade slutet på kalla kriget och aviserade en ny tid av avspänning efter flera årtionden av internationella spänningar. Det var det första steget mot en återförening av ett av Europeiska unionens ledande länder. Förändringen stadfästes sedermera i Två plus fyra-fördraget, med Frankrike som en av signatärerna. Därefter kunde Europeiska unionen hälsa 16 miljoner nya medborgare välkomna på bara ett år. Strukturellt och ekonomiskt var det nästan som att välkomna ett helt nytt land!
Åtsidan upptas av ett avsnitt av Berlinmuren, med öppning efter ett fallet block i mitten, som släpper fram fredsduvor och jublande människor. I bakgrunden syns Brandenburger Tor, den främsta symbolen för Berlin. Till vänster inskriften: ”30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN/30 JAHRE MAUERFALL”. Nedtill anges utgivningsåret ”2019” och till höger beteckningen för det utgivande landet ”RF” (République française). Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Myntupplaga: 10 miljoner mynt

Utgivning: Oktober 2019

Tyskland

Tema: 30-årsminnet av Berlinmurens fall

Beskrivning: Berlinmuren föll för trettio år sedan. Det var en händelse som inte bara inverkade på det tyska samhället, utan som också fick globala konsekvenser. Den 9 november 1989 markerade slutet på kalla kriget och aviserade en ny tid av avspänning efter flera årtionden av internationella spänningar. Det var det första steget mot en återförening av ett av Europeiska unionens ledande länder. Förändringen stadfästes sedermera i Två plus fyra-fördraget, med Frankrike som en av signatärerna. Därefter kunde Europeiska unionen hälsa 16 miljoner nya medborgare välkomna på bara ett år. Strukturellt och ekonomiskt var det nästan som att välkomna ett helt nytt land! Åtsidan upptas av ett avsnitt av Berlinmuren, med öppning efter ett fallet block i mitten, som släpper fram fredsduvor och jublande människor. I bakgrunden syns Brandenburger Tor, den främsta symbolen för Berlin. På muravsnittet till vänster syns orden ”30 Jahre Mauerfall” (30 år sedan murens fall). Nedtill anges utgivningsåret ”2019” och till höger beteckningen för det utgivande landet ”D”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 000 000 mynt

Utgivning: September/oktober 2019

Finland

Tema: Finlands grundlag

Beskrivning: Åtsidan upptas av tre cirkelformade fält som är förenade i mitten. De tre fälten representerar trias politica, uppdelningen av makten i tre olika grenar: den lagstiftande makten, regeringsmakten och den dömande makten. Präglingsåret ”2019” återfinns till vänster. Beteckningen för det utgivande landet ”FI” och myntmärket är placerade nere till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: September/oktober 2019

Luxemburg

Tema: 100-årsdagen av den allmänna rösträttens införande

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av en bröstbild av storhertig Henri och till höger av en valurna med en hand i färd att lämna en valsedel. Därunder utgivningslandets namn ”LUXEMBOURG”. Omskriften ovan lyder ”Centenaire du suffrage universel” (den allmänna rösträtten hundra år) och därunder årtalen ”1919–2019”, varav det senare utgör präglingsår. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: September 2019

Lettland

Tema: Den uppgående solen

Beskrivning: Myntet skildrar det lettiska riksvapnets historia och har som motiv den uppgående solen. Motivet ingick ursprungligen i förslaget till symbol för det självständiga Lettland, och skapades 1917 av konstnären Ansis Cīrulis. Senare utvecklades det till ett av grundelementen i Lettlands riksvapen. Ansis Cīrulis hade också använt den uppgående solen tidigare, både i utformningen av de lettiska skytteregementenas kännetecken samt i andra konstverk. Efter republiken Lettlands grundande 1918 ingick den uppgående solen i alla förslag till riksvapen för den nya staten. Lettlands riksvapen antogs officiellt 1921. Åtsidan upptas av en uppgående sol, med de stiliserade bokstäverna B och L (”Brīvā Latvija” – det fria Lettland) i mitten. Omskriften ovan lyder ”UZLĒCOŠĀ SAULE” (den uppgående solen), nedtill återfinns namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” och präglingsåret ”2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 307 000 mynt

Utgivning: Tredje kvartalet 2019

San Marino

Tema: 550-årsdagen av Filippo Lippis död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bild av jungfru Maria och Jesusbarnet som utgör ett utsnitt ur Filippo Lippis målning ”Madonna med barn och två änglar”. Ovan omskrifterna ”SAN MARINO” och ”FILIPPO LIPPI”, och till vänster om madonnan årtalet ”1469” samt bokstaven R, myntortsmärket för Rom. Längst ned initialerna ”M.A.C.” för formgivaren Maria Angela Cassol samt årtalet ”2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 500 mynt

Utgivning: September 2019

Malta

Tema: Unescos världsarvslista – det förhistoriska tempelkomplexet Ta’ Ħaġrat

Beskrivning: Åtsidan upptas av Ta’ Ħaġrat, ett förhistoriskt tempelkomplex beläget i byn Mġarr i nordvästra Malta. Tempelkomplexet består av två strukturer, varav den största uppfördes cirka 3600–3200 f.Kr. Detta tempel särskiljs genom sin monumentala ingångsportal. Inskriften ovan lyder ”TA’ ĦAĠRAT TEMPLES 3600–3000 BC”, och under templet återfinns namnet på det utgivande landet ”MALTA” och präglingsåret ”2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 320 000 mynt

Utgivning: Juli 2019

Estland

Tema: Sångfesten 150 år

Beskrivning: Åtsidan är inspirerad av sångfesttåget, som rör sig likt vågor på havet med deltagare i vackra folkdräkter och till ljudet av stolta och glada rop I motivet förenas musiken, folkdräkterna och de platser där sjönationen Estland anordnar sin stora och kraftfulla sångfest. Mitt på åtsidan syns även de inledande noterna till Estlands nationalsång och längst ned ”Laulupidu 150” (Sångfesten 150) i omskrift. Överst anges utgivningsåret ”2019” och därunder det utgivande landets namn ”EESTI”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Juni 2019

Grekland

Tema: Andréas Kálvos – 150-årsdagen av hans frånfälle

Beskrivning: Andréas Kálvos (1792–1869) föddes på Zakynthos och är en av de viktigaste moderna grekiska diktarna. Han gav på arkaiserande folkgrekiska uttryck både för sin tids revolutionära idégods och en personlig vision sprungen ur en gedigen nyklassisk bildning och romantikens höga ideal. Åtsidan upptas av en halsbild i trekvartsprofil av Andreas Kalvos. Omskriften till vänster lyder ”ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΆΛΒΟΣ 1792–1869” och intill porträttbilden återfinns präglingsåret jämte en palmett (myntortsmärke). Till höger det utgivande landets namn ”ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ” i omskrift. Till höger återfinns även formgivarens monogram (Georgios Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Juni 2019

Grekland

Tema: Hundraårsminnet av Manolis Andronicos födelse

Beskrivning: Manolis Andronicos (1919–1992) var en av Greklands främsta arkeologer. Genom hans upptäckt av kungagravarna i Vergina 1977 uppdagades utsökta fynd som vittnar om den antika makedoniska civilisationens storslagenhet. Åtsidan upptas av en bröstbild föreställande Manolis Andronicos. Omskriften till vänster innehåller hans namn och levnadsår: ”ΜΑΝΌΛΗΣ ΑΝΔΡΌΝΙΚΟΣ 1919–1992”. Mellan bröstbilden och omskriften återfinns präglingsår och en palmett (myntortsmärke). Nedan till höger det utgivande landets namn ”ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ”. Till höger återfinns även formgivarens monogram (Georgios Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Juni 2019

Monaco

Tema: 200-årsdagen av furst Honoré V:s tronbestigning

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bröstbild föreställande furst Honoré V. Till vänster om denna omskriften ”HONORÉ V” och till höger det utgivande landets namn ”MONACO”. Nedtill återfinns omskriften ”1819 – Avènement – 2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 000 mynt

Utgivning: Juni 2019

Frankrike

Tema: Asterix 60-årsjubileum

Beskrivning: Asterix har i 60 år varit en sann ikon i fransk kultur. Seriefiguren skapades 1959 av serieförfattaren René Goscinny och serietecknaren Albert Uderzo, och anses förkroppsliga fransmannens galliska klipskhet och glöd. Serien har med sina konstnärliga ansatser och humoristiska beskrivningar av det samtida samhället uppnått stor internationell berömmelse. Den har sedan sin tillkomst översatts till alla EU:s språk och blivit en enorm framgång. Asterix rykte är exempelvis lika starkt i Tyskland som i Frankrike. Serien har också i många år varit mycket uppskattad i Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Portugal, Italien och Skandinavien. Vid sidan av sitt franska ikonskap har Asterix också blivit en sann symbol för den nionde konstarten i Europa. Åtsidan upptas av en profilbild av Asterix med den berömda bevingade hjälmen på huvudet. Nedtill omskriften ”LX ANS” (60 år) ”MMXIX” (2019), och därunder en lagerkrans längs det inre fältets ytterkant. Ovanför profilbilden omskriften ”ASTÉRIX” och därunder det utgivande landets initialer ”RF” (République française). Präglingsåret ”2019” anges längst ned, och något högre upp myntortsmärket och chefsgravörens märke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 310 000 mynt

Utgivning: Maj 2019

Slovakien

Tema: 100-årsminnet av Milan Rastislav Štefániks bortgång

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett porträtt av Milan Rastislav Štefánik, en av de viktigaste personerna i Slovakiens historia. Till vänster om porträttet anges Štefániks levnadsårtal ”1880” och ”1919”, det ena ovanför det andra. Omskriften till vänster lyder uppifrån och ned: ”MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK”. Omskriften längst ut utgörs av det utgivande landets namn ”SLOVENSKO”. Utgivningsåret ”2019” återfinns till höger om porträttet. Under årtalet finns formgivarens (Peter Valach) stiliserade initialer, ”PV”, och därunder myntortmärket för Kremnica, bestående av bokstäverna ”MK” (Mincovňa Kremnica) placerade mellan två myntstampar. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: April 2019

San Marino

Tema: 500-årsminnet av Leonardo da Vincis död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en av änglarna som ingår i Leonardo da Vincis målning Jesu dop. Ovan syns till vänster ”SAN MARINO” och till höger ”1519 Leonardo 2019” i omskrift. Till vänster återfinns formgivaren Uliana Perazzas initialer, UP, och längst ned till höger bokstaven R för Roms myntverk. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 500 mynt

Utgivning: April 2019

Andorra

Tema: Finalen i världscupen i alpin skidåkning 2019

Beskrivning: Finalen i världscupen i alpin skidåkning hölls i Furstendömet Andorra den 11–17 mars 2019. Andorra stod då värd för en av världens viktigaste alpina tävlingar. Detta var det mest prestigefyllda vinteridrottsevenemang som någonsin har hållits i Andorra, och det innebar en vändpunkt i landets utveckling som skiddestination. Åtsidan upptas i förgrunden av en alpin skidåkare. I bakgrunden syns fyra böjda band, hämtade från logotypen för denna världscupsfinal, som symboliserar de sluttningar där tävlingen ägde rum. Några snöflingor kompletterar motivet tillsammans med omskriften ”FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019” (Finalen i världscupen i skidåkning i Andorra 2019). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 000 mynt

Utgivning: Mars 2019

Vatikanstaten

Tema: 90-årsdagen av Vatikanstatens grundande

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bröstbild av påven Pius XI (statsöverhuvud 1929) och i bakgrunden Lateranen i Rom. Det utgivande landets namn ”STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO” i omskrift. Nedtill årtalen ”1929” och ”2019” och därunder formgivarens namn ”FUSCO”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Myntupplaga: 91 000 mynt

Utgivning: Mars 2019

Spanien

Tema: Unescos världs- och kulturarvslista – Den gamla staden i Ávila med sina kyrkor utanför ringmuren

Beskrivning: Staden Ávila har bevarat sin strama och rena medeltida arkitektur och omges av Spaniens mest fullständiga ringmur. Åtsidan upptas av ett avsnitt av stadsmuren. Ovan i omskrift ”ESPAÑA”, och vidare präglingsåret ”2019” samt myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljoner mynt

Utgivning: Februari 2019

Irland

Tema: 100-årsminnet av inrättandet av Dáil Éireann (Irlands parlament)

Beskrivning: På åtsidan visas det första sammanträdet i Dáil Éireann i ”Round Room”. Styret av den irländska nationen började den 21 januari och sammanträdet hölls helt och hållet på iriska för att markera mötets symboliska karaktär. Den stora runda salen i Mansion House välver sig över den månghövdade församlingen i nationens första valda Dáil. I mitten av motivet återfinns inskriften ”An Chéad Dáil” tillsammans med året ”1919” upptill i traditionell uncialskrift. Nedtill landets namn samt präglingsåret ”ÉIRE 2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2019

Tyskland

Tema: 70-årsdagen av förbundsrådets grundande

Beskrivning: Åtsidan upptas av en mycket detaljerad avbildning av förbundsrådsbyggnaden. I det inre fältets övre del återfinns myntmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”), konstnärens initialer samt årtalet ”2019”. Den nedre delen av myntets inre fält har inskriften ”BUNDESRAT” samt landskoden ”D” för det utgivandet landet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2019

Italien

Tema: Tema: 500-årsminnet av Leonardo da Vincis död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en del av målningen ”Dama con l’ermellino” (Dam med hermelin) av Leonardo da Vinci (Nationella museet i Krakow). Omskriften till vänster lyder ”LEONARDO”, och under denna återfinns formgivaren Maria Angela Cassols initialer ”MAC” och till höger om den landskoden för det utgivande landet ”RI”, Repubblica italiana. I den högra delen av det inre fältet finns myntortsmärket för Rom, ”R”, samt årtalen ”1519” och ”2019”, dvs. Leonardos dödsår respektive präglingsårtalet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2019

Luxemburg

Tema: 100-årsdagen av storhertiginnan Charlottes tronbestigning

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av en bröstbild av storhertig Henri och till höger av en bröstbild av storhertiginnan Charlotte. Längst ned återfinns det utgivande landets namn ”LUXEMBOURG” och därunder präglingsåret ”2019”. Omskriften ovanför bröstbilderna lyder: ”Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (hundraårsdagen av storhertiginnan Charlottes tronbestigning). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Januari 2019

Belgien

Tema: 450-årsminnet av Pieter Bruegel den äldres död

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av en halvbild av den välkända belgiska konstnären Pieter Bruegel d.ä., tillsammans med en målning placerad på ett staffli. Uppe till vänster står ”P. BRUEGEL” i omskrift samt årtalen ”1569†”, Bruegels dödsår, respektive präglingsårtalet 2019. Eftersom mynten präglas av det kungliga nederländska myntverket återfinns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, till vänster jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen, samt däremellan landskoden ”BE”. Till höger syns initialerna LL, som står för myntets formgivare Luc Luycx. Kanten runt det inre fältet är försedd med små punkter. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000 mynt

Utgivning: Januari 2019

Belgien

Tema: 25-årsdagen av Europeiska monetära institutets bildande

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas till höger av ett porträtt av Alexandre Lamfalussy, den förste ordföranden för Europeiska monetära institutet (EMI), med dennes namn inunder. Till vänster står ”EMI” centrerat, med årtalet ”1994” ovanför, dvs. det år institutet bildades och Lamfalussy utnämndes. Under ”EMI” syns några fallande mynt med inskrifterna ”€”, ”ECU” och ”BEF”. Eftersom Belgien är utgivande land har valutan ”BEF” valts, dvs. förkortningen på landets tidigare valuta, belgisk franc. Bilden ska symbolisera övergången från nationella valutor till en gemensam europeisk valuta, eftersom EMI: s huvuduppgift var att inrätta Europeiska centralbankssystemet, och även Europeiska centralbanken. Uppe till vänster syns ”EUROPEAN MONETARY INSTITUTE” i omskrift. Eftersom mynten präglas av det kungliga nederländska myntverket återfinns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, till vänster jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen. Landskoden BE och årtalet 2019 anges längst ned. Till höger syns initialerna LL, som står för myntets formgivare Luc Luycx. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000 mynt

Utgivning: Januari 2019