2-euro jubileumsmynt – 2019

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Spanien

2-euro jubileumssida

Tema: Unescos världs- och kulturarvslista – Den gamla staden i Ávila med sina kyrkor utanför ringmuren

Beskrivning: Staden Ávila har bevarat sin strama och rena medeltida arkitektur och omges av Spaniens mest fullständiga ringmur. Åtsidan upptas av ett avsnitt av stadsmuren. Ovan i omskrift ”ESPAÑA”, och vidare präglingsåret ”2019” samt myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Februari 2019


Frankrike

2-euro jubileumssida

Tema: 30-årsminnet av Berlinmurens fall

Beskrivning: Berlinmuren föll för trettio år sedan. Det var en händelse som inte bara inverkade på det tyska samhället, utan som också fick globala konsekvenser. Den 9 november 1989 markerade slutet på kalla kriget och aviserade en ny tid av avspänning efter flera årtionden av internationella spänningar. Det var det första steget mot en återförening av ett av Europeiska unionens ledande länder. Förändringen stadfästes sedermera i Två plus fyra-fördraget, med Frankrike som en av signatärerna. Därefter kunde Europeiska unionen hälsa 16 miljoner nya medborgare välkomna på bara ett år. Strukturellt och ekonomiskt var det nästan som att välkomna ett helt nytt land!
Åtsidan upptas av ett avsnitt av Berlinmuren, med öppning efter ett fallet block i mitten, som släpper fram fredsduvor och jublande människor. I bakgrunden syns Brandenburger Tor, den främsta symbolen för Berlin. Till vänster inskriften: ”30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN/30 JAHRE MAUERFALL”. Nedtill anges utgivningsåret ”2019” och till höger beteckningen för det utgivande landet ”RF” (République française). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 10 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2019


Irland

2-euro jubileumssida

Tema: 100-årsminnet av inrättandet av Dáil Éireann (Irlands parlament)

Beskrivning: På åtsidan visas det första sammanträdet i Dáil Éireann i ”Round Room”. Styret av den irländska nationen började den 21 januari och sammanträdet hölls helt och hållet på iriska för att markera mötets symboliska karaktär. Den stora runda salen i Mansion House välver sig över den månghövdade församlingen i nationens första valda Dáil. I mitten av motivet återfinns inskriften ”An Chéad Dáil” tillsammans med året ”1919” upptill i traditionell uncialskrift. Nedtill landets namn samt präglingsåret ”ÉIRE 2019”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2019


Tyskland

2-euro jubileumssida

Tema: 70-årsdagen av förbundsrådets grundande

Beskrivning: Åtsidan upptas av en mycket detaljerad avbildning av förbundsrådsbyggnaden. I det inre fältets övre del återfinns myntmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”), konstnärens initialer samt årtalet ”2019”. Den nedre delen av myntets inre fält har inskriften ”BUNDESRAT” samt landskoden ”D” för det utgivandet landet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2019


Italien

2-euro jubileumssida

Tema: 500-årsminnet av Leonardo da Vincis död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en del av målningen ”Dama con l’ermellino” (Dam med hermelin) av Leonardo da Vinci (National­museet i Krakow). Omskriften till vänster lyder ”LEONARDO”, och under denna återfinns formgivaren Maria Angela Cassols initialer ”MAC” och till höger om den landskoden för det utgivande landet ”RI”, Repubblica italiana. I den högra delen av det inre fältet finns myntortsmärket för Rom, ”R”, samt årtalen ”1519” och ”2019”, dvs. Leonardos dödsår respektive präglingsårtalet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2019


Luxemburg

2-euro jubileumssida

Tema: 100-årsdagen av storhertiginnan Charlottes tronbestigning

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av en bröstbild av storhertig Henri och till höger av en bröstbild av storhertiginnan Charlotte. Längst ned återfinns det utgivande landets namn ”LUXEMBOURG” och därunder präglingsåret ”2019”. Omskriften ovanför bröstbilderna lyder: ”Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (hundraårsdagen av storhertiginnan Charlottes tronbestigning). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Januari 2019


Belgien

2-euro jubileumssida

Tema: 450-årsminnet av Pieter Bruegel den äldres död

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av en halvbild av den välkända belgiska konstnären Pieter Bruegel d.ä., tillsammans med en målning placerad på ett staffli. Uppe till vänster står ”P. BRUEGEL” i omskrift samt årtalen ”1569†”, Bruegels dödsår, respektive präglingsårtalet 2019. Eftersom mynten präglas av det kungliga nederländska myntverket återfinns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, till vänster jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen, samt däremellan landskoden ”BE”. Till höger syns initialerna LL, som står för myntets formgivare Luc Luycx. Kanten runt det inre fältet är försedd med små punkter. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000 mynt

Utgivning: Januari 2019


Belgien

2-euro jubileumssida

Tema: 25-årsdagen av Europeiska monetära institutets bildande

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas till höger av ett porträtt av Alexandre Lamfalussy, den förste ordföranden för Europeiska monetära institutet (EMI), med dennes namn inunder. Till vänster står ”EMI” centrerat, med årtalet ”1994” ovanför, dvs. det år institutet bildades och Lamfalussy utnämndes. Under ”EMI” syns några fallande mynt med inskrifterna ”€”, ”ECU” och ”BEF”. Eftersom Belgien är utgivande land har valutan ”BEF” valts, dvs. förkortningen på landets tidigare valuta, belgisk franc. Bilden ska symbolisera övergången från nationella valutor till en gemensam europeisk valuta, eftersom EMI:s huvuduppgift var att inrätta Europeiska centralbankssystemet, och även Europeiska centralbanken. Uppe till vänster syns ”EUROPEAN MONETARY INSTITUTE” i omskrift. Eftersom mynten präglas av det kungliga nederländska myntverket återfinns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, till vänster jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen. Landskoden BE och årtalet 2019 anges längst ned. Till höger syns initialerna LL, som står för myntets formgivare Luc Luycx. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000 mynt

Utgivning: Januari 2019