2 euro piemiņas monētas – 2019. gads

Monētu apraksti šajā lapā pārpublicēti no "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša", tāpēc var nedaudz atšķirties no citiem šajā interneta vietnē publicētajiem materiāliem.

Spānija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas – Avilas vecpilsēta un baznīcas ārpus pilsētas mūra

Apraksts. Avilas pilsēta ir saglabājusi viduslaiku stila askētismu un tīrību, un to apjož Spānijā vispilnīgāk saglabājies mūris. Dizainparauga centrā attēlots Avilas mūra fragments. Augšā lejupvērstā ielokā ir vārds "ESPAÑA", emisijas gads "2019" un monētu kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2019. gada februāris


Francija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: 30. gadadiena kopš Berlīnes mūra krišanas

Apraksts. Pirms trīsdesmit gadiem krita Berlīnes mūris. Šis notikums ietekmēja ne tikai Vācijas sabiedrību, bet arī atstāja sekas visā pasaulē. 1989. gada 9. novembrī tas iezīmēja aukstā kara beigas un miera iestāšanos pēc vairākus gadu desmitus ilgušās starptautiskās spriedzes. Vācija ir viena no Eiropas Savienības vadošajām valstīm, un Eiropas līmenī tas bija pirmais solis ceļā uz tās atkalapvienošanos. Šīs būtiskās pārmaiņas vēlāk tika iemūžinātas Maskavas līgumā, kuru parakstīja arī Francija. Eiropas Savienība tikai viena gada laikā uzņēma 16 milj. jaunu iedzīvotāju – pēc strukturālās un ekonomiskās ietekmes tas līdzinājās jaunas valsts uzņemšanai!
Monētas dizainparaugā attēlots Berlīnes mūris ar atvērumu tā centrālajā daļā, caur kuru iziet gavilējošs pūlis un lido baloži (starptautiskā miera simbols). Fonā redzami Brandenburgas vārti – Berlīnes izcilākais simbols. Vienā mūra pusē redzams uzraksts "30 ans de la chute du Mur de Berlin / 30 Jahre Mauerfall". Dizainparauga apakšējā daļā norādīts emisijas gads "2019", savukārt apakšējā labajā pusē redzama emitentvalsts norāde "RF" (kas apzīmē Francijas Republiku – "République française"). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 10 milj. monētu

Emisijas datums: 2019. gada janvāris


Īrija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: 100 gadi kopš Īrijas parlamenta (Dáil Éireann) izveides

Apraksts. Dizainparaugā attēlota Īrijas parlamenta pirmā sēde Apaļajā zālē (The Round Room). Īrijas parlaments tika nodibināts 21. janvārī, un sēde pilnībā noritēja īru valodā, lai uzsvērtu sanāksmes simbolisko raksturu. Sanāksmes norises vietas The Mansion House lielā Apaļā zāle veido loku virs īru tautas pirmā ievēlētā likumdevēja plašās sapulces. Dizainparauga centrā tradicionālā unciāļu rakstā ierakstīti vārdi "An Chéad Dáil", virs tiem redzams gadskaitlis "1919". Apakšpusē ierakstīts valsts nosaukums un emisijas gads – "ÉIRE 2019". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2019. gada janvāris


Vācija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Bundesrāta izveides 70.gadadiena

Apraksts. Monētā attēlots ļoti detalizēts un smalki veidots Bundesrāta ēkas atveidojums. Monētas iekšējās daļas augšpusē ir attiecīgās kaltuves zīme ("A", "D", "F", "G" vai "J"), kā arī dizaina autora iniciāļi un gadskaitlis "2019". Monētas iekšējās daļas apakšpusē redzams uzraksts "BUNDESRAT" un Vācijas (emitentvalsts) kods "D". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 30 milj. monētu

Emisijas datums: 2019. gada janvāris


Itālija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Leonardo da Vinči nāves 500. gadadiena

Apraksts. Monētā attēlota daļa no Leonardo da Vinči gleznas "Dāma ar sermuli" ("Dama con l’ermellino"), kas atrodas Nacionālajā muzejā Krakovā. Kreisajā pusē redzams uzraksts "LEONARDO", dizaina autores Marijas Andželas Kasolas (Maria Angela Cassol) iniciāļi "MAC" un Itālijas Republikas logotips "RI"; savukārt labajā pusē norādīta Romas monētu kaltuves zīme "R" un gadskaitļi "1519–2019" – attiecīgi Leonardo da Vinči nāves gads un monētas emisijas gads. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 3 milj. monētu

Emisijas datums: 2019. gada janvāris


Luksemburga

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: 100. gadadiena kopš tronī kāpa Lielhercogiene Šarlote

Apraksts. Monētas kreisajā pusē attēlota Viņa Karaliskās Augstības Lielhercoga Anrī ģīmetne, savukārt labajā pusē – Lielhercogienes Šarlotes ģīmetne. Apakšējā daļā norādīts emitentvalsts nosaukums "LUXEMBOURG" un zem tā – emisijas gads "2019". Monētas augšējā daļā pusaplī ap ģīmetnēm redzams uzraksts "Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte" (Lielhercogienes Šarlotes tronī kāpšanas simtgade). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2019. gada janvāris


Beļģija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Pītera Brēgela Vecākā nāves 450. gadadiena

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēlots slavenā Beļģijas mākslinieka Pītera Brēgela Vecākā portrets, kā arī uz molberta novietota glezna. Virs tā redzams vārds "P. BRUEGEL", gadskaitlis "1569" ar krustiņu, kas norāda uz nāves gadu, kā arī emisijas gads "2019". Tā kā monētas tiks kaltas Nīderlandes Karaliskajā monētu kaltuvē, kreisajā pusē attēlota gan Utrehtas monētu kaltuves zīme (kaduceja), gan Beļģijas kaltuves meistara zīme (Herzeles pašvaldības ģerbonis), kā arī valsts kods "BE". Labajā pusē redzami monētas dizaina autora Luka Luiksa (Luc Luycx) iniciāļi "LL". Visbeidzot, ap monētas iekšējo apmali izvietotie mazie punkti veido apli. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 155 000 monētu

Emisijas datums: 2019. gada janvāris


Beļģija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Eiropas Monetārā institūta (EMI) 25. gadadiena

Apraksts. Monētas iekšējās daļas labajā pusē attēlots EMI pirmā priekšsēdētāja Aleksandra Lamfalusī (Alexandre Lamfalussy) portrets un zem tā – viņa vārds. Kreisās puses vidū redzama EMI abreviatūra un gadskaitlis "1994", kas ir institūta dibināšanas un Lamfalusī – tā pirmā priekšsēdētāja – iecelšanas gads. "EMI" abreviatūras apakšā attēlotas vairākas viena virs otras krītošas monētas ar euro zīmi "€" un "ECU" un "BEF" uzrakstiem. Ņemot vērā to, ka monētas emitē Beļģijā, tika izvēlēta abreviatūra "BEF", kas apzīmē Beļģijas iepriekšējo nacionālo valūtu. Šāda attēlojuma mērķis ir simbolizēt pāreju no valstu nacionālajām valūtām uz vienotu Eiropas valūtu – euro. EMI uzmanības centrā bija Eiropas Centrālo banku sistēmas, tostarp ECB un jaunās valūtas, izveide. Monētas augšējās daļas kreisajā pusē redzams uzraksts "European Monetary Institute". Tā kā monētas tiks kaltas Nīderlandes Karaliskajā monētu kaltuvē, kreisajā pusē attēlota gan Utrehtas monētu kaltuves zīme kaduceja), gan Beļģijas kaltuves meistara zīme (Herzeles pašvaldības ģerbonis). Valsts kods "BE" un gadskaitlis "2019" atrodas monētas apakšējā daļā. Savukārt tās dizaina autora Luka Luiksa (Luc Luycx) iniciāļi "LL" redzami labajā pusē. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 155 000 monētu

Emisijas datums: 2019. gada janvāris