Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

2 eurós emlékérmék – 2019

Az itt olvasható leírások az Európai Unió Hivatalos Lapjából származnak, ezért kissé eltérhetnek a honlapunkon közzétett egyéb anyagoktól.

Andorra

A megemlékezés tárgya: az Országgyűlés 600 éve

A rajzolat leírása: A rajzolat a Consell de la Terra (Országgyűlés) megalakulásának 600. évfordulójáról emlékezik meg. Az 1419-ben létrehozott képviseleti szerv a Consell General (Általános Tanács), azaz Andorra parlamentjének elődje. A rajzolat a Casa de la Vall (a parlament régi székhelye) belépőportáljának felső részét ábrázolja, az ország címerével és felette egy ablakrészlettel. A rajzolat két oldalán ábrázolt emberi arcok mintha az épület kövei volnának. Ez a történelem, az intézményrendszer és az értékrend által összekovácsolt andorrai közösség összetartozását jelképezi.
A rajzolat felső részén olvasható a „600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA” (az Országgyűlés 600 éve) felirat. Ez alatt található a kibocsátó ország neve, „ANDORRA”, és alul, a „600”-as szám közepén a két évszám, az „1419” és a „2019” egészíti ki a rajzolatot. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 60 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019 negyedik negyedéve

Észtország

A megemlékezés tárgya: a Tartui Egyetem századik évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme a Tartui Egyetem első észt nyelvű egyetemmé alakulása századik évfordulójának állít emléket. A II. Gusztáv Adolf svéd király által 1632-ben alapított intézmény Észak- és Kelet-Európa egyik legrégebbi egyeteme. 1919-ben ez lett az első észt nyelvű egyetem. A rajzolat az egyetem főépületének motívumát ábrázolja. Megtalálható rajta még a „RAHVUSÜLIKOOL 100” (Nemzeti Egyetem 100) és az „UNIVERSITAS TARTUENSIS” felirat, az „1632” évszám, a kibocsátó ország neve, „EESTI” és a kibocsátás éve, „2019”. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 000 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. november

Szlovénia

A megemlékezés tárgya: a Ljubljanai Egyetem alapításának 100. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat központi eleme a Ljubljanai Egyetem emblémája. Baloldalt az embléma telt négyzete felett az egyetem homlokzata helyett a „100 LET UNIVERZE V LJUBLJANI” felirat látható. A rajzolat háttere textúrás, így jobban érvényesül a felirat a telt négyzettel. A jobb oldal alsó részén a „SLOVENIJA 2019” felirat olvasható. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 000 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019 negyedik negyedéve

Litvánia

A megemlékezés tárgya: Sutartinės (az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív UNESCO-listáján szereplő litván többszólamú dalok)

A rajzolat leírása: A rajzolaton lineáris motívumok láthatók, amelyek az egyedi litván örökség – a sutartinės népdalok – többszólamú dallamait jelképezik. A vonalak szélesednek, majd elkeskenyednek, mintha egy örvénybe kerülnének, amelyet különböző miniatűr geometriai és természeti alakzatok díszítenek. Félkörben a kibocsátó ország neve, „LIETUVA”, és a „SUTARTINĖS” (litván többszólamú dalok) feliratok, valamint „2019”, a kibocsátás éve látható. Az érmén a litván pénzverde verdejele is szerepel. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 500 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019 harmadik negyedéve

Litvánia

A megemlékezés tárgya: Szamogitia (litván néprajzi régiók)

A rajzolat leírása: A rajzolaton a hátsó lábain álló medve látható (nyakán egy lánccal), amely a XVI. század óta Szamogitia címerállata. A medve koronával díszített pajzson helyezkedik el, amelyet egy páncélba öltözött katona és egy horgonnyal ábrázolt istennő tart. Előbbi a bátorság, az áldozatvállalás és a hazaszeretet, utóbbi pedig a remény szimbóluma. Alatta a „PATRIA UNA” (egy haza) latin felirat olvasható. A rajzolat körül a „LIETUVA” (Litvánia) és a „ŽEMAITIJA” (Szamogitia) feliratok, „2019”, a kibocsátás éve, valamint a litván pénzverde verdejele található. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 500 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019 harmadik negyedéve

Portugália

A megemlékezés tárgya: a Madeira-szigetek Bartolomeu Perestrelo és Tristão Vaz portugál hajósok általi felfedezésének 600. évfordulója

A rajzolat leírása: Az első portugál földrajzi felfedezésként számontartott esemény történelmi mérföldkőnek számít Portugália tengeri hatalomként való megerősödésében, és a portugál felfedezések korszakának (1418–1522) kezdetét is jelöli. A rajzolat a Madeira-szigeteket és Porto Santo szigetét ábrázolja. Félkörívben a „600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo” és a „Portugal 2019” feliratok olvashatók. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 500 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019 második fele

Portugália

A megemlékezés tárgya: a portugál felfedező és hajós Fernão De Magalhães (Ferdinánd Magellán) által szervezett és vezetett, Földet első ízben körülhajózó expedíció 500. évfordulója

A rajzolat leírása: A kelet-indiai szigetekre indított spanyol expedíció 1519-ben kezdődött és 1522-ig tartott. A Föld első körülhajózását eredményezte. A rajzolat Fernão de Magalhães képmását ábrázolja. Jobb oldalon félkörben a „CIRCUM NAVEGAÇĂO” (körülhajózás), alatta pedig az „1519 FERNĂO DE MAGALHĂES” felirat olvasható. Bal oldalon félkörben a kibocsátás éve, „2019”, valamint a kibocsátó ország neve, „PORTUGAL” szerepel. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 750 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019 második fele

Málta

A megemlékezés tárgya: természet és környezet

A rajzolat leírása: A gyümölcsfát és stilizált napot ábrázoló rajzolatot egy iskolás készítette. Balra lent a kibocsátó ország neve, „MALTA”, alatta pedig a kibocsátás éve, „2019” látható. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 320 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. október 21.

Vatikán

A megemlékezés tárgya: Sixtus-kápolna – elkészült a restaurálás, 1994–2019

A rajzolat leírása: A rajzolat a Sixtus-kápolna Utolsó ítélet című freskóját ábrázolja. Baloldalt félkörívben a kibocsátó országot jelölő felirat, „CITTÀ DEL VATICANO” látható. Jobboldalt félkörívben a „CAPPELLA SISTINA – FINE DEI RESTAURI” és az „1994–2019” feliratok szerepelnek. Jobb oldalon az „R” verdejel, alul pedig a tervező neve, „D. LONGO” olvasható. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 91 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. október 1.

Franciaország

A megemlékezés tárgya: 30 éve omlott le a berlini fal

A rajzolat leírása: Harminc éve omlott le a berlini fal. A német társadalomra gyakorolt hatáson túl ez egy globális következményekkel járó esemény volt. Az 1989. november 9-i történések a hidegháború végét és a több évtizedes nemzetközi feszültségek utáni megbékélés kezdetét jelzik. Európai szinten ez jelentette az első lépést az Európai Unió egyik vezető országának újraegyesítése felé. E nagy horderejű fordulat később a moszkvai szerződést eredményezte, amelynek Franciaország volt az egyik aláírója. Az Európai Unió annak idején mindössze egy év alatt 16 millió új polgárt üdvözölhetett; ez felér egy új ország fogadásának strukturális és gazdasági hatásával!
A rajzolat a közepén megnyitott berlini falat mutatja, amelyen galambok (a nemzetközi megbékélés szimbólumai) és az ünneplő tömeg halad át. A háttérben a Brandenburgi kapu, Berlin legismertebb jelképe látható. A fal egyik oldalán a „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall” felirat olvasható. A rajzolat alján a kibocsátás éve, „2019”, tőle jobbra pedig a kibocsátó ország megjelölése, „RF” (République française) szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 10 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2019. október

Németország

A megemlékezés tárgya: A berlini fal leomlásának 30. évfordulója

A rajzolat leírása: Harminc éve omlott le a berlini fal. A német társadalomra gyakorolt hatáson túl ez egy globális következményekkel járó esemény volt. Az 1989. november 9-i történések a hidegháború végét és a több évtizedes nemzetközi feszültségek utáni megbékélés kezdetét jelzik. Európai szinten ez jelentette az első lépést az Európai Unió egyik vezető országának újraegyesítése felé. E nagy horderejű fordulat később a moszkvai szerződést eredményezte, amelynek Franciaország volt az egyik aláírója. Az Európai Unió annak idején mindössze egy év alatt 16 millió új polgárt üdvözölhetett; ez felér egy új ország fogadásának strukturális és gazdasági hatásával! A rajzolat a közepén nyitott berlini falat mutatja, amelyen galambok (a nemzetközi megbékélés szimbólumai) és az ünneplő tömeg halad át. A háttérben a Brandenburgi kapu, Berlin legismertebb jelképe látható. A fal egyik oldalán a „30 Jahre Mauerfall” (30 éve omlott le a berlini fal) felirat olvasható. A rajzolat alján a kibocsátás éve, „2019”, tőle jobbra pedig a kibocsátó ország megjelölése, „D” szerepel. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 30 000 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember-október

Finnország

A megemlékezés tárgya: Finnország alkotmánya

A rajzolat leírása: A rajzolat közepén három, egymáshoz kapcsolódó, kör alakú mező látható. A három mező a három hatalmi ág – a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom – szétválasztását (trias politica) jelképezi. A kibocsátás éve, „2019”, a rajzolat közepétől balra helyezkedik el. A kibocsátó ország megjelölése, „FI” és a verdejel a rajzolat alsó részének jobb oldalán látható. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 500 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember-október

Luxemburg

A megemlékezés tárgya: az általános választójog hatálybalépésének 100. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat bal oldalán őfelsége Henrik nagyherceg képmása, jobb oldalán pedig egy szavazatgyűjtő urna látható, amelybe egy kéz éppen behelyez egy szavazólapot. Alul a kibocsátó ország neve, „LUXEMBOURG” szerepel. Fent félkörívben a „Centenaire du suffrage universel” (Száz éves az általános választójog) felirat, alatta pedig az „1919–2019” évszám olvasható – utóbbi a kibocsátás éve. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 500 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember

Lettország

A megemlékezés tárgya: a felkelő nap

A rajzolat leírása: Az érme Lettország címerének történetére utal, és a felkelő nap motívumát ábrázolja. Ez a motívum eredetileg az autonóm Lettországot szimbolizáló dizájnjavaslat részét képezte, és Ansis Cīrulis képzőművész 1917-ben készítette el. A motívum később Lettország címerének egyik meghatározó elemévé vált. Ansis Cīrulis már korábban is alkalmazta a felkelő nap motívumát, például a lett lövészek jelvényének rajzolatán és más munkáiban. A Lett Köztársaság 1918. évi megalapítása után a felkelő nap motívumának változatai az új állam címerére vonatkozó minden javaslaton megjelentek. Lettország címerét hivatalosan 1921-ben fogadták el. A rajzolat a felkelő nap motívumát ábrázolja, középen a stilizált B és L betűkkel (a „Brīvā Latvija” [szabad Lettország] szavak rövidítése). A rajzolaton olvasható még az „UZLĒCOŠĀ SAULE” (a felkelő nap) felirat, a kibocsátó ország neve, „LATVIJA” és a kibocsátás éve, „2019”. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 307 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019 harmadik negyedéve

San Marino

A megemlékezés tárgya: Filippo Lippi halálának 550. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme központi motívuma a Madonna gyermekével, amely Filippo Lippi „Madonna gyermekével és két angyallal” című alkotásának egy részlete; fent a „SAN MARINO” és a „FILIPPO LIPPI” feliratok, balra az „1469” évszám és az „R” betű, a római pénzverde jele látható. Balra lent az alkotó, Maria Angela Cassol „M.A.C” monogramja, középen pedig a „2019” évszám szerepel. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 60 500 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember

Málta

A megemlékezés tárgya: UNESCO világörökségi helyszín – Ta’ Haġrat újkőkori templomai

A rajzolat leírása: A rajzolaton Ta’ Haġrat, a Málta északnyugati részén található Mġarr falucskában álló újkőkorszaki templom látható. A templom két építményből áll, amelyek közül a nagyobbik i. e. 3600 és 3200 között épült. A templom legjellegzetesebb vonása a monumentális bejárat. A rajzolat tetején a „TA’HAĠRAT TEMPLES 3600–3000 BC” felirat látható. Alul a kibocsátó ország neve, „MALTA” és a kibocsátás éve, „2019” olvasható. Az érme külső peremét az európai zászló 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 320 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. július

Észtország

A megemlékezés tárgya: a Dalfesztivál 150. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolatot a Dal Ünnepe alkalmából rendezett felvonulás ihlette, amelyen a tenger hullámaihoz hasonlóan hömpölygő, büszke és örömteli felvonulók mutatják be a sokféle népviseletet. A rajzolat egyesíti a zenét, a nemzeti viseleteket és a tengermelléki nemzet hatalmas Dal Ünnepének különböző helyszíneit. Láthatóak az észt nemzeti himnusz első hangjegyei, valamint a rajzolat alján a „Laulupidu 150” (Dal Ünnepe 150) felirat. A rajzolat felső részén a kibocsátás éve, „2019” szerepel, alatta a kibocsátó ország neve, „EESTI”. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2019. június

Görögország

A megemlékezés tárgya: Andreasz Kalvosz halálának 150. évfordulója

A rajzolat leírása: A Zákintoszon született Andreasz Kalvosz (1792–1869) az egyik legfontosabb modern görög költő. Műveiben a neoklasszicista műveltség és a romantika ideáljainak, valamint az ógörög és az újgörög nyelveknek az ötvözésével kifejezésre juttatta mind korának forradalmi ideáljait, mind személyes jövőképét. Az érme nemzeti előlapján Andreasz Kalvosz portréja látható. A belső perem mentén bal oldalon az „ANDREASZ KALVOSZ 1792–1869” felirat, valamint a pénzverés éve és a palmetta (a görög pénzverde verdejele) látható. A belső perem mentén jobb oldalon a „GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG” felirat helyezkedik el. A jobb oldalon a tervező (Georgiosz Sztamatopulosz) monogramja látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 750 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. június

Görögország

A megemlékezés tárgya: Manolisz Andronikosz születésének századik évfordulója

A rajzolat leírása: Manolisz Andronikosz (1919–1992) Görögország egyik legjelentősebb régésze volt. A vezetésével 1977-ben Verginában feltárt királyi sírhelyekből előkerült különleges leletek az ókori makedón civilizáció fénykoráról tanúskodnak. A rajzolaton Manolisz Andronikosz portréja látható. A belső perem mentén bal oldalon a „MANOLISZ ANDRONIKOSZ 1919–1992” felirat, valamint a pénzverés éve és a palmetta (a görög pénzverde verdejele) látható. A belső perem mentén jobb oldalon a „GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG” felirat helyezkedik el. A jobb oldalon a tervező (Georgiosz Sztamatopulosz) monogramja látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 750 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. június

Monaco

A megemlékezés tárgya: V. Honoré herceg trónra lépésének 200. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat V. Honoré herceg képmását ábrázolja, a bal oldalon a „HONORÉ V” felirat, jobb oldalon pedig a kibocsátó ország neve, „MONACO” olvasható. Alul, félkörben az „1819 – Avènement – 2019” felirat szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 15 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. június

Franciaország

A megemlékezés tárgya: Asterix 60. évfordulója

A rajzolat leírása: Asterix 60 éve a francia kultúra emblematikus alakja. A René Goscinny francia forgatókönyvíró és Albert Uderzo karikaturista által 1959-ben megalkotott karakter intelligenciájával és ravaszságával a gall identitáson keresztül testesíti meg a francia férfit. A kortárs társadalom humoros ábrázolásának köszönhetően Asterix a művészi vonalon kívül is évek óta nagy nemzetközi hírnévnek örvend. A róla szóló képregényt megjelenése óta az Európai Unió minden hivatalos nyelvére lefordították, hatalmas sikert aratva. Asterix például Németországban is ugyanolyan híres, mint Franciaországban, és az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és Skandináviában is évek óta nagyon jól ismert. Amellett, hogy Franciaországban ikonként tartják számon, Asterix a „kilencedik művészeti ág” igazi alakjává vált Európában. A rajzolaton Asterix képmása látható híres, szárnyakkal díszített sisakjában, profilból, babérkoszorúval és 60 éves múltjára utaló római feliratokkal keretezve. Felül az „ASTÉRIX” felirat, míg alatta a kibocsátó ország megjelölése, „RF” (République française) látható. Az alsó részen a kibocsátás éve, „2019”, valamint a francia verdejel és mesterjegy szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 310 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. május

Szlovákia

A megemlékezés tárgya: Milan Rastislav Štefánik halálának 100. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolaton Milan Rastislav Štefánik arcképe látható, aki a szlovák történelem egyik legkiemelkedőbb alakja. A képmás bal oldalán Štefánik születésének (1880) és halálának (1919) évszámai helyezkednek el egymás felett. Az érme belső részének bal oldalán félkörben a „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK” név, valamint a kibocsátó ország neve, „SLOVENSKO” szerepel. A kibocsátás éve, „2019” az arckép és az érme jobb oldala között helyezkedik el. Az évszám alatt a tervező, Peter Valach nevének stilizált kezdőbetűi (PV) és a körmöcbányai pénzverde (Mincovňa Kremnica) verdejele (két érmesajtoló között az „MK” felirat) olvashatók. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2019. április

San Marino

A megemlékezés tárgya: Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme közepén egy Leonardo da Vinci által festett angyal látható, amely a „Krisztus keresztelése” című festmény részlete. A rajzolat körül bal oldalon a „SAN MARINO”, jobb oldalon pedig az „1519 Leonardo 2019” felirat helyezkedik el. Az érme bal oldalán az alkotó, Uliana Pernazza „UP” monogramja, valamint a jobb alsó részen a római pénzverde azonosítója, az „R” betű látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 60 500 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. április

Andorra

A megemlékezés tárgya: a 2019. évi Sí Világkupa döntője

A rajzolat leírása: A 2019. évi Sí Világkupa döntőjét 2019. március 11–17. között tartották az Andorrai Fejedelemségben. Ezzel az eseménnyel az Andorrai Fejedelemség az alpesi síelés világszerte egyik legfontosabb versenyének adott otthont. Az országban rendezett eddigi legrangosabb téli sporteseményként mérföldkövet jelentett Andorra számára a sport-úticéllá váláshoz vezető úton. Az érme rajzolata az előtérben egy sípályán lesikló síelőt ábrázol. A háttérben a Sí Világkupa döntőjének hivatalos logójából átvett négy ívelt vonal látható, amely a verseny helyszínét, a sípályákat jelképezi. A rajzolatot hópelyhek és a „FINALS DE LA COPA DEL MÓN D’ESQUÍ ANDORRA 2019” (Sí Világkupa döntő Andorra 2019) felirat teszi teljessé. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 60 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. március

Vatikán

A megemlékezés tárgya: a Vatikánvárosi Állam megalapításának 90. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolaton XI. Piusz pápa (az 1929-ben függetlenedett állam akkori államfője) képmása és a római Lateráni bazilika látható. Felül félkörben balról jobbra a kibocsátó ország neve, a „STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO” felirat olvasható. Alul az „1929” és „2019” évszámok, azok alatt pedig a tervező neve, „FUSCO” található. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 91 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. március

Spanyolország

A megemlékezés tárgya: UNESCO kulturális és természeti világörökségi helyszín – Avila óvárosa és templomai a falakon kívül

A rajzolat leírása: Avila városa, amelyet Spanyolország leginkább épségben fennmaradt falai vesznek körül, megőrizte a középkori stílus mértékletességét és puritánságát. A rajzolat közepén az avilai fal egy részlete látható. A rajzolat felső részén körívben olvasható az „ESPAÑA” szó, a kibocsátás éve, „2019”, és a verdejel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2019. február

Írország

A megemlékezés tárgya: 100 évvel ezelőtt alakult meg a Dáil Éireann (az Ír Parlament)

A rajzolat leírása: A rajzolaton a Dáil Éireann kerek teremben (Round Room) tartott első ülése látható. Az ír nemzet parlamentje január 21-én kezdte meg működését, az ülést kizárólag ír nyelven tartották, ami az ülés szimbolikus jellegét hangsúlyozta. A Mansion House nagy kerek termének íve magasodik az ország első megválasztott parlamentje, a Dáil ülése felett. A rajzolat közepén a hagyományos unciális betűkkel megjelenített „An Chéad Dáil” felirat, a rajzolat tetején az „1919” évszám olvasható. A rajzolat alsó részén az ország neve és a kibocsátás éve, „ÉIRE 2019” szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2019. január

Németország

A megemlékezés tárgya: a Bundesrat alapításának 70. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat a Bundesrat épületének részletesen kidolgozott és finoman megmunkált domborművét ábrázolja. Az érme belső részének felső felén olvasható az adott verde verdejele (A, D, F, G vagy J), a tervező monogramja és a „2019” évszám. Az érme belső részének alsó felén látható a „BUNDESRAT” felirat és a kibocsátó ország, Németország „D” országkódja. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 30 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2019. január

Olaszország

A megemlékezés tárgya: Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat Leonardo da Vinci „Dama con l’ermellino” (Hölgy hermelinnel) c. festményének egy részletét ábrázolja (Nemzeti Múzeum, Krakkó). Bal oldalán a „LEONARDO” felirat, az alkotó Maria Angela Cassol nevének „MAC” kezdőbetűi és az Olasz Köztársaság rövidítésének „RI” logója látható. Jobb oldalán a római pénzverde „R” verdejele és az „1519–2019” évszámok olvashatók: Leonardo halálának, illetve az érme kibocsátásának éve. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 3 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2019. január

Luxemburg

A megemlékezés tárgya: Sarolta nagyhercegnő trónra lépésének 100. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat bal oldalán őfelsége Henrik nagyherceg képmása, a jobb oldalán pedig Sarolta nagyhercegnő képmása látható. A rajzolat alján a kibocsátó ország neve, „LUXEMBOURG” található, alatta pedig a kibocsátás éve, „2019”. A rajzolat tetején, a képmások körül félkörívben a „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (Sarolta nagyhercegnő trónra lépésének századik évfordulója) felirat található. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 500 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. január

Belgium

A megemlékezés tárgya: idősebb Pieter Bruegel halálának 450. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme belső része a híres belga festőművész, idősebb Pieter Bruegel portréját ábrázolja, szemben vele egy festőállványra helyezett festménnyel. E fölött olvasható P. BRUEGEL neve, az 1569-es év egy apró keresztjellel, amely a halálának évére utal, és a kibocsátás éve, „2019”. Mivel a holland királyi verde veri az emlékérmét, a bal oldalon Utrecht verdejele, egy hírnökbot található, együtt a belga verdejellel, Herzele város címerével és a „BE” országjellel. Az érme tervezője – Luc Luycx – nevének „LL” kezdőbetűi a jobb oldalon láthatók. Végül a belső rész szélén elhelyezkedő kis pontok egy kört alkotnak. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 155 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. január

Belgium

A megemlékezés tárgya: az Európai Monetáris Intézet (EMI) 25. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme belső részének jobb oldalán Lámfalussy Sándornak, az EMI első elnökének portréja látható, alatta pedig a neve olvasható. Bal oldalon, középen az „EMI” rövidítés, felette az „1994” évszám látható, amely az intézet létrehozásának időpontjára és Lámfalussynak, az intézet első elnökének kinevezésére utal. Az „EMI” rövidítés alatt több, egymásra hulló érme jelenik meg, amelyek felirata föntről lefelé haladva „€”, „ECU” és „BEF”. Tekintettel arra, hogy ezt az érmét Belgium bocsátja ki, a BEF-et, korábbi nemzeti valutájuk rövidítését választották. Az ábrázolás célja, hogy jelképezze a nemzeti valutáknak az európai közös fizetőeszközre, az euróra való átállását, mivel az EMI fő célkitűzése a Központi Bankok Európai Rendszerének létrehozása volt, ideértve az EKBt és az új pénznemet is. Az érme bal oldalának felső részén a „European Monetary Institute” felirat szerepel. Mivel a holland királyi verde veri az emlékérmét, a bal oldalon Utrecht verdejele, egy hírnökbot található a belga verdejel, Herzele város címere mellett. A „BE” országjel és a kibocsátási év, „2019”, az érme alján helyezkedik el. Az érme tervezője – Luc Luycx – nevének „LL” kezdőbetűi a jobb oldalon láthatók. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 155 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2019. január