2 eurós emlékérmék – 2019

Az itt olvasható leírások az Európai Unió Hivatalos Lapjából származnak, ezért kissé eltérhetnek a honlapunkon közzétett egyéb anyagoktól.

Spanyolország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: UNESCO kulturális és természeti világörökségi helyszín – Avila óvárosa és templomai a falakon kívül

Leírás: Avila városa, amelyet Spanyolország leginkább épségben fennmaradt falai vesznek körül, megőrizte a középkori stílus mértékletességét és puritánságát. A rajzolat közepén az avilai fal egy részlete látható. A rajzolat felső részén körívben olvasható az „ESPAÑA” szó, a kibocsátás éve, „2019”, és a verdejel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2019. február


Franciaország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: 30 éve omlott le a berlini fal

Leírás: Harminc éve omlott le a berlini fal. A német társadalomra gyakorolt hatáson túl ez egy globális következményekkel járó esemény volt. Az 1989. november 9-i történések a hidegháború végét és a több évtizedes nemzetközi feszültségek utáni megbékélés kezdetét jelzik. Európai szinten ez jelentette az első lépést az Európai Unió egyik vezető országának újraegyesítése felé. E nagy horderejű fordulat később a moszkvai szerződést eredményezte, melynek Franciaország volt az egyik aláírója. Az Európai Unió annak idején mindössze egy év alatt 16 millió új polgárt üdvözölhetett; ez felér egy új ország fogadásának strukturális és gazdasági hatásával!
A rajzolat a közepén nyitott berlini falat mutatja, melyen galambok (a nemzetközi megbékélés szimbólumai) és az ünneplő tömeg haladnak át. A háttérben a Brandenburgi kapu, Berlin legismertebb jelképe látható. A fal egyik oldalán a „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall” felirat olvasható. A rajzolat alján a kibocsátás éve, „2019”, tőle jobbra pedig a kibocsátó ország megjelölése „RF” (République française) szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 10 millió érme

Kibocsátási dátum: 2019. január


Írország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: 100 évvel ezelőtt alakult meg a Dáil Éireann (az Ír Parlament)

Leírás: A rajzolaton a Dáil Éireann kerek teremben (Round Room) tartott első ülése látható. Az ír nemzet parlamentje január 21‑én kezdte meg működését, az ülést kizárólag ír nyelven tartották, ami az ülés szimbolikus jellegét hangsúlyozta. A Mansion House nagy kerek termének íve magasodik az ország első megválasztott parlamentje, a Dáil ülése felett. A rajzolat közepén a hagyományos unciális betűkkel megjelenített „An Chéad Dáil” felirat, a rajzolat tetején az „1919” évszám olvasható. A rajzolat alsó részén az ország neve és a kibocsátás éve, „ÉIRE 2019” szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2019. január


Németország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: A Bundesrat alapításának 70. évfordulója

Leírás: A rajzolat a Bundesrat épületének részletesen kidolgozott és finoman megmunkált domborművét ábrázolja. Az érme belső részének felső felén olvasható az érintett verde verdejele („A”, „D”, „F”, „G” vagy „J”), a művész monogramja és a „2019”-es évszám. Az érme belső részének alsó felén látható a „BUNDESRAT” felirat és a kibocsátó ország, Németország országkódja: „D”. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 30 millió érme

Kibocsátási dátum: 2019. január


Olaszország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója

Leírás: A rajzolat Leonardo da Vinci „Dama con l’ermellino” (Hölgy hermelinnel) c. festményének egy részletét ábrázolja (Nemzeti Múzeum, Krakkó). Bal oldalán a „LEONARDO” felirat, az alkotó Maria Angela Cassol nevének „MAC” kezdőbetűi és az Olasz Köztársaság rövidítésének „RI” logója látható; jobb oldalán a római pénzverde „R” verdejele és az „1519‑2019” évszámok olvashatók: Leonardo halálának, illetve az érme kibocsátásának éve. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 3 millió érme

Kibocsátási dátum: 2019. január


Luxemburg

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Sarolta nagyhercegnő trónra lépésének 100. évfordulója

Leírás: A rajzolat bal oldalán őfelsége Henrik nagyherceg képmása, a jobb oldalán pedig Sarolta nagyhercegnő képmása látható. A rajzolat alján a kibocsátó ország neve, „LUXEMBOURG” található, alatta pedig a kibocsátás éve, „2019”. A rajzolat tetején, a képmások körül félkörívben a „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte” (Sarolta nagyhercegnő trónra lépésének századik évfordulója) felirat található. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 500 000 érme

Kibocsátási dátum: 2019. január


Belgium

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Idősebb Pieter Bruegel halálának 450. évfordulója

Leírás: Az érme belső része a híres belga festőművész, idősebb Pieter Bruegel portréját ábrázolja, szemben vele egy festőállványra helyezett festménnyel. E fölött olvasható P. BRUEGEL neve, az „1569”-es év egy szerény obeliszkkel, amely halálának évére utal, és a kibocsátás éve, „2019”. Mivel a holland királyi verde fogja verni az emlékérmét, a bal oldalon Utrecht verdejele, egy hírnökbot található a belga verdejellel, Herzele város címerével és a „BE” országjellel. Az érme tervezője – Luc Luycx – nevének „LL” kezdőbetűi a jobb oldalon láthatók. Végül a belső rész szélén elhelyezkedő kis pontok egy kört alkotnak. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 155 000 érme

Kibocsátási dátum: 2019. január


Belgium

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Az Európai Monetáris Intézet (EMI) 25. évfordulója

Leírás: Az érme belső részének jobb oldalán Alexandre Lámfalussynak, az EMI első elnökének portréja látható, alatta pedig a neve olvasható. Bal oldalon, középen az „EMI” rövidítés, felette az „1994”-es évszám látható, amely az intézet létrehozásának időpontjára és Lámfalussynak, az intézet első elnökének kinevezésére utal. Az „EMI” rövidítés alatt több, egymásra hulló érme jelenik meg, amelyek felirata föntről lefelé haladva „€”, „ECU” és „BEF”. Tekintettel arra, hogy ezt az érmét Belgium bocsátja ki, a „BEF”-et, korábbi nemzeti valutánk rövidítését választottuk. Az ábrázolás célja, hogy jelképezze a nemzeti valutáknak az európai közös fizetőeszközre, az euróra való átállását, mivel az EMI fő célkitűzése a Központi Bankok Európai Rendszerének létrehozása volt, ideértve az EKB-t és az új pénznemet is. Az érme bal oldalának felső részén a „European Monetary Institute” felirat szerepel. Mivel a holland királyi verde fogja verni az emlékérmét, a bal oldalon Utrecht verdejele, egy hírnökbot található a belga verdejellel, Herzele város címerével. A „BE” országjel és a kibocsátási év, „2019”, az érme alján helyezkedik el. Az érme tervezője – Luc Luycx – nevének „LL” kezdőbetűi a jobb oldalon láthatók. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 155 000 érme

Kibocsátási dátum: 2019. január