European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsbokslut

ECB:s årsbokslut återspeglar finansiell ställning och resultat för ECB:s verksamhet vid årets slut. Det omfattar förvaltningsberättelse, finansiella rapporter (dvs. balansräkning, resultaträkning, en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna samt andra förklarande noter), den oberoende revisorns revisionsberättelse samt noten om vinst- eller förlustfördelning.

De finansiella rapporterna upprättas i enlighet med redovisningsprinciperna som föreskrivs i relevant lagstiftning och är specifika för Europeiska centralbankssystemet och ECB. Läs mer om hur ECB:s finansiella rapporter upprättas.

Årsbokslutet är en integrerad del av ECB:s årsrapport. Det publiceras i februari, före respektive årsrapport.

2021

I nyckeltal

680miljarder euro

Balansräkning

ECB:s balansräkning ökade med 111 miljarder euro 2021, främst på grund av köp av penningpolitiska värdepapper, i första hand genom värdepappersköp inom PEPP- och APP-programmen.

Mer
192miljoner euro

Vinst

Vinsten minskade med 1 452 miljoner euro jämfört med 2020, vilket främst berodde på lägre intäkter från portföljen i US-dollar och penningpolitiska värdepapper samt på en överföring på 610 miljoner euro till avsättningen för finansiella risker, som därmed höjdes till sin övre gräns.

Mer
445miljarder euro

Penningpolitiska värdepapper

Värdepapper för penningpolitiska syften ökade med 96 miljarder euro Nettoränteintäkterna på penningpolitiska värdepapper uppgick till 1 006 miljoner euro.

Mer
Totalsummorna i tabellerna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.

Alla sidor i detta avsnitt