European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ετήσιοι λογαριασμοί

Οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των πράξεων της ΕΚΤ στο τέλος του έτους. Περιλαμβάνουν την έκθεση διαχείρισης, τις οικονομικές καταστάσεις (δηλ. τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, μια σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις), την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή και τη σημείωση επί της διανομής των κερδών/του επιμερισμού της ζημίας.

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία και αφορούν ειδικά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και την ΕΚΤ. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΤ.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ. Δημοσιεύονται τον Φεβρουάριο, πριν από την αντίστοιχη ετήσια έκθεση.

Το 2022

σε αριθμούς

698,9 δισεκ. ευρώ

Ισολογισμός

Ο ισολογισμός της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 18,7 δισεκ. ευρώ το 2022 σε 698,9 δισεκ. ευρώ συνολικά, κυρίως λόγω της απόκτησης τίτλων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

Περισσότερα για τον ισολογισμό
1.627 εκατ. ευρώ

Ποσό που αποδεσμεύθηκε από την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων

Μέρος της πρόβλεψης έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων αποδεσμεύθηκε για να αντισταθμιστούν οι ζημίες που σημειώθηκαν το 2022. Μετά την αποδέσμευση του ποσού, το ύψος της εναπομένουσας πρόβλεψης διαμορφώθηκε σε 6,6 δισεκ. ευρώ.

Περισσότερα για τις προβλέψεις
0 ευρώ

Οικονομικό αποτέλεσμα

Πριν από την αποδέσμευση ποσού από την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων, η ΕΚΤ κατέγραψε ζημίες ύψους 1.627 εκατ. ευρώ, οι οποίες προέκυψαν κυρίως από τόκους-έξοδα επί της καθαρής υποχρέωσης μέσω του TARGET2, αποσβέσεις τίτλων και πραγματοποιηθείσες ζημίες λόγω μεταβολής τιμών από την πώληση τίτλων. Λόγω της αποδέσμευσης ποσού από την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων για την αντιστάθμιση των ζημιών, το οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΚΤ ήταν μηδενικό.

Περισσότερα για τα αποτελέσματα χρήσης
Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα