European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Godišnji financijski izvještaji

U godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (ESB) prikazuju se financijsko stanje i rezultati ESB‑ova poslovanja na kraju godine. Obuhvaćaju izvješće o poslovanju, financijske izvještaje (tj. godišnju bilancu, račun dobiti i gubitka, sažetak značajnih računovodstvenih politika te druge bilješke s objašnjenjima), izvješće neovisnog revizora i bilješku o raspodjeli dobiti i gubitka.

Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu s računovodstvenim politikama propisanima mjerodavnim zakonodavstvom i specifični su za Europski sustav središnjih banaka i ESB. Više o izradi financijskih izvještaja ESB‑a.

Godišnji financijski izvještaji sastavni su dio godišnjeg izvješća ESB‑a. Objavljuju se u veljači, prije odgovarajućeg godišnjeg izvješća.

2022.

Ključni podatci

698,9mlrd. EUR

Bilanca

Bilanca ESB‑a povećala se u 2022. za 18,7 mlrd. EUR na ukupno 698,9 mlrd. EUR, uglavnom zbog kupnje vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike.

Više o bilanci
1.627mil. EUR

Otpuštena sredstva iz rezervacija za financijske rizike

Dio sredstava iz rezervacija za financijske rizike otpušten je radi nadomještanja gubitaka nastalih u 2022. Nakon otpuštanja preostale rezervacije iznosile su 6,6 mlrd. EUR.

Više o rezervacijama
0EUR

Financijski rezultat

Prije otpuštanja sredstava iz rezervacija za financijske rizike gubitak ESB‑a iznosio je 1.627 mil. EUR i prije svega je bio povezan s kamatnim rashodima od neto obveze u sustavu TARGET2, umanjenjima vrijednosti vrijednosnih papira i realiziranim gubitcima od razlika u cijeni u prodaji vrijednosnih papira. Sredstva iz provizija za financijske rizike nadomjestila su gubitke, zbog čega je financijski rezultat ESB‑a iznosio nula.

Više o računu dobiti i gubitka
Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Sve stranice u ovom odjeljku