European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Godišnji financijski izvještaji

U godišnjim financijskim izvještajima ESB‑a prikazuju se financijsko stanje i rezultati ESB‑ova poslovanja na kraju godine. Obuhvaćaju izvješće o poslovanju, financijske izvještaje (tj. godišnju bilancu, račun dobiti i gubitka, sažetak značajnih računovodstvenih politika te druge bilješke s objašnjenjima), izvješće neovisnog revizora i bilješku o raspodjeli dobiti i gubitka.

Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu s računovodstvenim politikama propisanima mjerodavnim zakonodavstvom i specifični su za Europski sustav središnjih banaka i ESB. Više o izradi financijskih izvještaja ESB‑a.

Godišnji financijski izvještaji sastavni su dio godišnjeg izvješća ESB‑a. Objavljuju se u veljači, prije odgovarajućeg godišnjeg izvješća.

2021.

Ključni podatci

680 mlrd. EUR

Bilanca

Bilanca ESB‑a povećala se u 2021. za 111 mlrd. EUR, u prvom redu zbog kupnji vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike, i to uglavnom u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (APP) i hitnog programa kupnje zbog pandemije (PEPP).

Više
192 mil. EUR

Dobit

Dobit se u odnosu na 2020. smanjila za 1.452 mil. EUR, uglavnom zbog manjeg prihoda od portfelja u američkim dolarima i vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike te zbog prijenosa od 610 mil. EUR u rezervacije za financijske rizike, čime su te rezervacije povećane na najveći dopušteni iznos.

Više
445 mlrd. EUR

Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike

Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike povećali su se za 96 mlrd. EUR. Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike iznosili su 1.006 mil. EUR.

Više
Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Sve stranice u ovom odjeljku