Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Godišnji financijski izvještaji

U godišnjim financijskim izvještajima ESB‑a prikazuju se financijsko stanje i rezultati ESB-ova poslovanja na kraju godine. Obuhvaćaju izvješće o poslovanju, financijske izvještaje (tj. godišnju bilancu, godišnji račun dobiti i gubitka, sažetak značajnih računovodstvenih politika te druge bilješke s objašnjenjima), izvješće neovisnog revizora i bilješku o raspodjeli dobiti i gubitka.

Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu s računovodstvenim politikama propisanima mjerodavnim zakonodavstvom i specifični su za Europski sustav središnjih banaka i ESB. Više o izradi financijskih izvještaja ESB‑a.

Godišnji financijski izvještaji sastavni su dio godišnjeg izvješća ESB‑a. Objavljuju se u veljači, prije odgovarajućeg godišnjeg izvješća.

2020.

Ključni podatci

569 mlrd. EUR

Veličina bilance

Bilanca se u 2020. povećala za 112 mlrd. EUR, uglavnom zbog stjecanja vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike. Tom povećanju pridonio je i porast vrijednosti euronovčanica u optjecaju.

Više
1.643 mil. EUR

Dobit

Dobit se smanjila za 722 mil. EUR u odnosu na 2019., uglavnom zbog manjih neto kamatnih prihoda, i to posebno od vrijednosnih papira nominiranih u američkim dolarima. Ta je dobit raspodijeljena nacionalnim središnjim bankama europodručja razmjerno njihovim uplaćenim udjelima.

Više
349 mlrd. EUR

Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike

Vrijednost vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike porasla je za 99 mlrd. EUR, uglavnom zbog kupnji vrijednosnih papira u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira i hitnog programa kupnji zbog pandemije. Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike iznosili su 1.337 mil. EUR.

Više
Može se dogoditi da zbrojevi ne budu točni zbog zaokruživanja.

Sve stranice u ovom odjeljku