European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Conturile anuale

Conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE) reflectă poziția financiară și rezultatele operațiunilor BCE la sfârșitul exercițiului financiar. Acestea cuprind raportul administratorilor, situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, un rezumat al politicilor contabile semnificative, precum și alte note explicative), raportul auditorului independent și nota privind distribuirea profitului/pierderilor.

Situațiile financiare sunt elaborate în concordanță cu politicile contabile prevăzute în legislația relevantă și sunt specifice Sistemului European al Băncilor Centrale și BCE. Află mai multe despre producerea situațiilor financiare ale BCE.

Conturile anuale fac parte integrantă din Raportul anual al BCE. Acestea sunt publicate în luna februarie, anterior raportului anual respectiv.

2022

Date importante

698,9mld. EUR

Bilanțul contabil

Bilanțul BCE a înregistrat o creștere de 18,7 miliarde EUR în anul 2022, până la valoarea totală de 698,9 miliarde EUR, în principal pe seama achiziționării de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară.

Mai mult despre bilanțul contabil
1 627mil. EUR

Suma eliberată din provizionul pentru riscuri financiare

O parte a provizionului pentru riscuri financiare a fost eliberată pentru a compensa pierderile înregistrate în anul 2022. După eliberarea sumei respective, contul provizionului a fost de 6,6 miliarde EUR.

Mai mult despre provizioane
0EUR

Rezultatul financiar

Înainte de eliberarea sumei din provizionul pentru riscuri financiare, BCE înregistra o pierdere în valoare de 1 627 de milioane EUR, care s-a datorat, în principal, cheltuielilor privind dobânzile rezultate din datoria netă aferentă TARGET2, reducerilor valorii titlurilor de valoare și pierderilor din preț realizate din vânzările de titluri de valoare. Eliberarea sumei din provizionul pentru riscuri financiare a compensat pierderile, rezultatul financiar al BCE ajungând la zero.

Mai mult despre contul de profit și pierdere
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă.

Toate paginile din această secțiune