Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Conturile anuale

Conturile anuale ale BCE reflectă poziția financiară și rezultatele operațiunilor BCE la sfârșitul exercițiului financiar. Acestea cuprind raportul administratorilor, situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, un rezumat al politicilor contabile semnificative, precum și alte note explicative), raportul auditorului independent și nota privind distribuirea profitului/pierderilor.

Situațiile financiare sunt elaborate în concordanță cu politicile contabile prevăzute în legislația relevantă și sunt specifice Sistemului European al Băncilor Centrale și BCE. Află mai multe despre producerea situațiilor financiare ale BCE.

Conturile anuale fac parte integrantă din Raportul anual al BCE. Acestea sunt publicate în luna februarie, anterior raportului anual respectiv.

2020

Date importante

569 mld.  EUR

Dimensiunea bilanțului

Bilanțul a înregistrat o creștere de 112 miliarde EUR în anul 2020, în principal pe seama achiziționării de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară. Creșterea valorii bancnotelor euro aflate în circulație a contribuit, de asemenea, la această majorare.

Mai mult
1 643 mil. EUR

Profit

Profitul a scăzut cu 722 de milioane EUR față de anul 2019, în principal pe seama reducerii consemnate de veniturile nete din dobânzi, îndeosebi a celor aferente titlurilor de valoare în dolari SUA. Acest profit a fost distribuit băncilor centrale naționale din zona euro, proporțional cu cotele vărsate la capital.

Mai mult
349 mld. EUR

Titluri deținute în scopuri de politică monetară

Titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară s-au majorat cu 99 de miliarde EUR, cu precădere ca urmare a achizițiilor de titluri efectuate în cadrul PEPP și al APP. Veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor de valoare deținute în scopuri de politică monetară au însumat 1 337 de milioane EUR.

Mai mult
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă.

Toate paginile din această secțiune