European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Conturile anuale

Conturile anuale ale BCE reflectă poziția financiară și rezultatele operațiunilor BCE la sfârșitul exercițiului financiar. Acestea cuprind raportul administratorilor, situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, un rezumat al politicilor contabile semnificative, precum și alte note explicative), raportul auditorului independent și nota privind distribuirea profitului/pierderilor.

Situațiile financiare sunt elaborate în concordanță cu politicile contabile prevăzute în legislația relevantă și sunt specifice Sistemului European al Băncilor Centrale și BCE. Află mai multe despre producerea situațiilor financiare ale BCE.

Conturile anuale fac parte integrantă din Raportul anual al BCE. Acestea sunt publicate în luna februarie, anterior raportului anual respectiv.

2021

Date importante

680 mld. EUR

Bilanțul contabil

Bilanțul BCE a înregistrat o creștere de 111 miliarde EUR în anul 2021, în principal pe seama achiziționării de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară, cu precădere ca urmare a achizițiilor de titluri efectuate în cadrul PEPP și al APP.

Mai mult
192 mil. EUR

Profit

Scăderea cu 1 452 de milioane EUR a profitului față de anul 2020 s-a datorat în principal veniturilor mai scăzute din dobânzi aferente portofoliului în dolari SUA și portofoliilor de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară, precum și unui transfer în valoare de 610 milioane EUR în contul provizionului pentru riscuri financiare, acesta din urmă atingând limita superioară.

Mai mult
445 mld. EUR

Titluri deținute în scopuri de politică monetară

Titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară s-au majorat cu 96 de miliarde EUR. Veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor de valoare deținute în scopuri de politică monetară au însumat 1 006 milioane EUR.

Mai mult
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă.

Toate paginile din această secțiune