European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zaključni račun

Zaključni račun ECB prikazuje finančno stanje ECB in rezultate njenih operacij ob koncu leta. Obsega poslovno poročilo, računovodske izkaze (tj. bilanco stanja, izkaz poslovnega izida ter bistvene računovodske usmeritve in druge pojasnjevalne opombe), poročilo neodvisnega revizorja in pojasnilo k razdelitvi dobička/razporeditvi izgube.

Računovodski izkazi se pripravljajo v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki so določene v relevantni zakonodaji in upoštevajo specifično naravo Evropskega sistema centralnih bank in ECB. Tukaj je na voljo več informacij o pripravi računovodskih izkazov ECB.

Zaključni račun je sestavni del letnega poročila ECB. Objavljen je že februarja, pred objavo letnega poročila.

2021

v številkah

680 mrd EUR

Bilanca stanja

Bilanca stanja ECB se je leta 2021 povečala za 111 milijard EUR predvsem zaradi nakupov vrednostnih papirjev za namene denarne politike. K temu sta prispevala predvsem izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji in programa nakupa vrednostnih papirjev.

Več
192 mio EUR

Dobiček

Zmanjšanje dobička za 1.452 milijonov EUR v primerjavi z letom 2020 je bilo predvsem posledica nižjih prihodkov od portfelja v ameriških dolarjih in od portfelja vrednostnih papirjev za namene denarne politike ter tudi posledica prenosa 610 milijonov EUR v rezervacijo za finančna tveganja, s čimer je ta dosegla najvišjo dovoljeno raven.

Več
445 mrd EUR

Vrednostni papirji za namene denarne politike

Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike so se povečali za 96 milijard EUR. Neto obrestni prihodki od vrednostnih papirjev za namene denarne politike so znašali 1.006 milijonov EUR.

Več
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Vse strani v tem razdelku