European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsregnskab

ECB's årsregnskab afspejler den finansielle stilling og resultaterne af ECB's operationer ultimo året. Årsregnskabet består af ledelsens beretning, regnskabet (dvs. balancen, resultatopgørelsen, et sammendrag af den anvendte regnskabspraksis og andre forklarende noter), den uafhængige revisors erklæring og noten om fordeling af overskud/dækning af tab.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der er fastsat i den relevante lovgivning, som gælder specifikt for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB. Læs mere om udarbejdelsen af ECB's balance og regnskab.

Årsregnskabet indgår som en integreret del af ECB's årsberetning. Det offentliggøres i februar, hvilket vil sige inden den respektive årsberetning.

2021

Nøgletal

680 mia. euro

Balancen

ECB's balance steg med 111 mia. euro i 2021, hvilket primært skyldtes erhvervelsen af pengepolitiske værdipapirer, hovedsagelig i form af opkøb af værdipapirer under PEPP og APP.

Læs mere
192 mio. euro

Overskud

Faldet i overskuddet på 1.452 mio. euro i forhold til 2020 skyldtes hovedsagelig den lavere indtægt på dollarporteføljen og porteføljen af pengepolitiske værdipapirer samt overførslen til hensættelsen til dækning af finansielle risici på 610 mio. euro, som således blev forhøjet til maksimumgrænsen.

Læs mere
445 mia. euro

Pengepolitiske værdipapirer

Værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, steg med 96 mia. euro. Nettorenteindtægterne på pengepolitiske værdipapirer udgjorde 1.006 mio. euro.

Læs mere
På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Alle sider i dette afsnit