SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsregnskab

ECB's årsregnskab afspejler den finansielle stilling og resultaterne af ECB's operationer ultimo året. Årsregnskabet består af ledelsens beretning, regnskabet (dvs. balancen, resultatopgørelsen, et sammendrag af den anvendte regnskabspraksis og andre forklarende noter), den uafhængige revisors erklæring og noten om fordeling af overskud/dækning af tab.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der er fastsat i den relevante lovgivning, som gælder specifikt for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB. Læs mere om udarbejdelsen af ECB's balancer og regnskaber.

Årsregnskabet indgår som en integreret del af ECB's årsberetning. Det offentliggøres i februar, hvilket vil sige inden den respektive årsberetning.

2020

Nøgletal

569 mia. euro

Størrelsen af balancen

Balancen steg med 112 mia. euro i 2020, hvilket primært skyldtes erhvervelsen af pengepolitiske værdipapirer. Den højere værdi af eurosedler i omløb bidrog også til stigningen.

Læs mere
1.643 mio.euro

Overskud

Overskuddet faldt med 722 mio. euro i forhold til 2019. Dette skyldtes hovedsagelig lavere nettorenteindtægter, især på værdipapirer i amerikanske dollar. Overskuddet blev fordelt på de nationale centralbanker i euroområdet i forhold til deres indbetalte kapitalandele.

Læs mere
349 mia. euro

Pengepolitiske værdipapirer

Værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, steg med 99 mia. euro, hvilket primært skyldtes opkøb af værdipapirer under PEPP og APP. Nettorenteindtægterne på pengepolitiske værdipapirer udgjorde 1.337 mio. euro.

Læs mere
På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Alle sider i dette afsnit