European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Metinės ataskaitos

Europos Centrinio Banko (ECB) metinėse ataskaitose pateikiama informacija apie ECB finansinę būklę ir veiklos rezultatus metų pabaigoje. Jas sudaro vadovybės ataskaita, finansinės ataskaitos (t. y. balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, apskaitos politikos nuostatų santrauka ir kitos aiškinamosios pastabos), nepriklausomo auditoriaus išvada ir pastaba dėl pelno (nuostolio) paskirstymo.

Finansinės ataskaitos parengtos laikantis atitinkamuose teisės aktuose nustatytų apskaitos politikos principų, taikomų tik Europos centrinių bankų sistemai ir ECB. ECB finansinių ataskaitų rengimas išsamiau aprašytas čia.

Metinės ataskaitos yra neatsiejama ECB metų ataskaitos dalis. Jos skelbiamos vasario mėn., anksčiau negu visa metų ataskaita.

2022 m.

Pagrindiniai skaičiai

698,9mlrd. eurų

Balansas

2022 m. ECB balansas padidėjo 18,7 mlrd. iki 698,9 mlrd. eurų, daugiausia dėl pinigų politikos tikslais įsigytų vertybinių popierių.

Daugiau apie balansą
1 627mln. eurų

Pervedimai iš atidėjinių finansinėms rizikoms

Dalis atidėjinių finansinėms rizikoms buvo panaudota 2022 m. patirtiems nuostoliams padengti. Atlikus šiuos pervedimus, atidėjiniai sudarė 6,6 mlrd. eurų.

Daugiau apie atidėjinius
0 eurų

Finansinis rezultatas

Prieš atliekant pervedimus iš atidėjinių finansinėms rizikoms, ECB nuostolis buvo 1 627 mln. eurų ir susidarė daugiausia dėl palūkanų išlaidų, susijusių su grynaisiais įsipareigojimais sistemoje TARGET2, vertybinių popierių nurašymų ir per vertybinių popierių pardavimus patirtų realizuotųjų nuostolių dėl kainų pokyčių. Nuostolis buvo kompensuotas pervedimais iš atidėjinių finansinėms rizikoms, o ECB finansinis rezultatas tapo lygus nuliui.

Daugiau apie pelno (nuostolio) ataskaitą
Dėl apvalinimo atskirų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Visi šios dalies puslapiai