European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Metinės ataskaitos

ECB metinėse ataskaitose pateikiama informacija apie ECB finansinę būklę ir veiklos rezultatus metų pabaigoje. Jas sudaro vadovybės ataskaita, finansinės ataskaitos (t. y. balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, apskaitos politikos nuostatų santrauka ir kitos aiškinamosios pastabos), nepriklausomo auditoriaus išvada ir pastaba dėl pelno (nuostolio) paskirstymo.

Finansinės ataskaitos parengtos laikantis atitinkamuose teisės aktuose nustatytų apskaitos politikos principų, taikomų tik Europos centrinių bankų sistemai ir ECB. ECB finansinių ataskaitų rengimas išsamiau aprašytas čia.

Metinės ataskaitos yra neatsiejama ECB metų ataskaitos dalis. Jos skelbiamos vasario mėn., anksčiau negu visa metų ataskaita.

2021 m.

Pagrindiniai skaičiai

680 mlrd. eurų

Balansas

2021 m. ECB balansas padidėjo 111 mlrd. eurų, daugiausia dėl pinigų politikos tikslais vykdomo vertybinių popierių įsigijimo, visų pirma pagal SPPP ir TPP.

Daugiau
192 mln. eurų

Pelnas

Palyginti su 2020 m., 1 452 mln. eurų pelno sumažėjimą daugiausia lėmė menkesnės pajamos iš portfelio JAV doleriais ir iš pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių, taip pat dėl 610 mln. eurų pervedimo į atidėjinius finansinei rizikai padengti, padidinusio juos iki didžiausios leistinos ribos.

Daugiau
445 mlrd. eurų

Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfelis padidėjo 96 mlrd. eurų. Grynųjų palūkanų pajamos iš pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių siekė 1 006 mln. eurų.

Daugiau
Dėl apvalinimo atskirų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Visi šios dalies puslapiai