Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Metinės ataskaitos

ECB metinėse ataskaitose pateikiama informacija apie ECB finansinę būklę ir veiklos rezultatus metų pabaigoje. Jas sudaro vadovybės ataskaita, finansinės ataskaitos (t. y. balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, apskaitos politikos nuostatų santrauka ir kitos aiškinamosios pastabos), nepriklausomo auditoriaus išvada ir pastaba dėl pelno (nuostolio) paskirstymo.

Finansinės ataskaitos parengtos laikantis atitinkamuose teisės aktuose nustatytų apskaitos politikos principų, taikomų tik Europos centrinių bankų sistemai ir ECB. Čia ECB finansinių ataskaitų rengimas aprašytas išsamiau.

Metinės ataskaitos yra neatsiejama ECB metų ataskaitos dalis. Ji skelbiama vasario mėn., anksčiau negu visa metų ataskaita.

2020 m.

Pagrindiniai skaičiai

569 mlrd. eurų

Balanso dydis

2020 m. balansas padidėjo 112 mlrd. eurų, daugiausia dėl pinigų politikos tikslais įsigytų vertybinių popierių. Šiam padidėjimui įtakos turėjo ir pakilusi apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų vertė.

Daugiau
1 643 mln. eurų

Pelnas

Palyginti su 2019 m., pelnas sumažėjo 722 mln. eurų, daugiausia dėl sumažėjusių grynųjų palūkanų, visų pirma iš JAV doleriais išreikštų vertybinių popierių, pajamų. Pelnas buvo paskirstytas euro zonos nacionaliniams centriniams bankams proporcingai jų apmokėtoms dalims.

Daugiau
349 mlrd. eurų

Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfelis padidėjo 99 mlrd. eurų, daugiausia dėl pagal SPPP ir TPP vykdomo vertybinių popierių pirkimo. Grynųjų palūkanų pajamos iš pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių sudarė 1 337 mln. eurų.

Daugiau
Dėl apvalinimo atskirų skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Visi šios dalies puslapiai