European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Raamatupidamise aastaaruanne

EKP raamatupidamise aastaaruanne kajastab EKP finantsolukorda ja majandustegevuse tulemust aasta lõpu seisuga. Selle moodustavad tegevusaruanne, finantsaruanne (st bilanss, tulude ja kulude aruanne, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõte ja muud selgitavad märkused), sõltumatu audiitori järeldusotsus ning selgitus kasumi ja kahjumi jaotamise kohta.

Finantsaruanne koostatakse arvestuspõhimõtete kohaselt, mis on sätestatud asjaomastes õigusaktides ning puudutavad konkreetselt EKPd ja Euroopa Keskpankade Süsteemi. Loe lähemalt EKP finantsaruande koostamise kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on EKP aastaaruande lahutamatu osa. See avaldatakse juba veebruaris, st varem kui EKP aastaaruanne.

2021

arvudes

680 miljardit eurot

Bilansimaht

EKP bilansimaht suurenes 2021. aastal 111 miljardi euro võrra peamiselt tingituna rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite omandamisest eelkõige varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames.

Vaata lähemalt
192 miljonit eurot

Kasum

1452 miljoni euro suurune kasumi langus võrreldes 2020. aastaga tulenes valdavalt USA dollari portfellilt ja rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite portfellidelt teenitud väiksemast intressitulust ning riskieraldisse tehtud 610 miljoni euro suurusest ülekandest, mille tulemusel eraldis suurenes maksimaalse lubatud piirmäärani.

Vaata lähemalt
445 miljardit eurot

Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid

Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite maht suurenes 96 miljardi euro võrra. Neilt väärtpaberitelt saadud puhas intressitulu oli 1006 miljonit eurot.

Vaata lähemalt
Summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

Kõik selle jaotise teemad