Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Raamatupidamise aastaaruanne

EKP raamatupidamise aastaaruanne kajastab EKP finantsolukorda ja majandustegevuse tulemust aasta lõpu seisuga. Selle moodustavad tegevusaruanne, finantsaruanne (st bilanss, tulude ja kulude aruanne, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõte ja muud selgitavad märkused), sõltumatu audiitori järeldusotsus ning selgitus kasumi ja kahjumi jaotamise kohta.

Finantsaruanne koostatakse arvestuspõhimõtete kohaselt, mis on sätestatud asjaomastes õigusaktides ning puudutavad konkreetselt EKPd ja Euroopa Keskpankade Süsteemi. Loe lähemalt EKP finantsaruande koostamise kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on EKP aastaaruande lahutamatu osa. See avaldatakse juba veebruaris, st varem kui EKP aastaaruanne.

2020

arvudes

569 miljardit eurot

Bilansimaht

Bilansimaht suurenes 2020. aastal 112 miljardi euro võrra peamiselt tingituna rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite omandamisest. Kasvule aitas kaasa ka ringluses olevate europangatähtede väärtuse tõus.

Vaata lähemalt
1643 miljonit eurot

Kasum

Kasum kahanes 2019. aastaga võrreldes 722 miljoni euro võrra. Valdavalt oli see tingitud eelkõige USA dollarites nomineeritud väärtpaberitelt saadud puhta intressitulu vähenemisest. Kasum jaotati euroala riikide keskpankade vahel proportsionaalselt nende sissemaksetega EKP kapitali.

Vaata lähemalt
349 miljardit eurot

Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid

Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite maht suurenes 99 miljardi euro võrra. Kasv tulenes eelkõige varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames tehtud väärtpaberiostudest. Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavatelt väärtpaberitelt saadud puhas intressitulu oli 1337 miljonit eurot.

Vaata lähemalt
Summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

Kõik selle jaotise teemad