European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Roční účetní závěrka

Roční účetní závěrka ECB odráží finanční situaci a výsledky hospodaření ECB na konci roku. Sestává ze zprávy o činnosti, účetních výkazů (tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu důležitých účetních pravidel a dalších vysvětlujících poznámek), zprávy nezávislého auditora a rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty.

Účetní výkazy jsou připravovány v souladu s účetními pravidly, která jsou stanovena v příslušných právních předpisech a týkají se konkrétně Evropského systému centrálních bank a ECB. Zde je více informací o sestavování účetních výkazů ECB.

Roční účetní závěrka je nedílnou součástí výroční zprávy ECB. Zveřejňována je v únoru, tedy dříve než příslušná výroční zpráva.

2021

V číslech

680 mld. EUR

Rozvaha

Rozvaha ECB se v roce 2021 zvětšila o 111 mld. EUR především v důsledku nabytí cenných papírů držených pro účely měnové politiky, a to především v důsledku nákupu cenných papírů v rámci programů PEPP a APP.

Více informací
192 mil. EUR

Zisk

Pokles zisku o 1 452 mil. EUR oproti roku 2020 byl způsoben především nižšími výnosy z portfolia v amerických dolarech a portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky a také převodem 610 mil. EUR do rezervy ke krytí finančních rizik, čímž se dostala na svou horní hranici.

Více informací
445 mld. EUR

Cenné papíry držené pro účely měnové politiky

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky vzrostl o 96 mld. EUR. Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky dosáhl výše 1 006 mil. EUR.

Více informací
V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Všechny stránky v této části