Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Roční účetní závěrka

Roční účetní závěrka ECB odráží finanční situaci a výsledky hospodaření ECB na konci roku. Sestává ze zprávy o činnosti, účetních výkazů (tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu důležitých účetních pravidel a dalších vysvětlujících poznámek), zprávy nezávislého auditora a rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty.

Účetní výkazy jsou připravovány v souladu s účetními pravidly, která jsou stanovena v příslušných právních předpisech a týkají se konkrétně Evropského systému centrálních bank a ECB. Zde je více informací o sestavování účetních výkazů ECB.

Roční účetní závěrka je nedílnou součástí výroční zprávy ECB. Zveřejňována je v únoru, tedy dříve než příslušná výroční zpráva.

Rok 2020

v číslech

569 mld. EUR

Bilanční suma

Rozvaha se v roce 2020 zvětšila o 112 mld. EUR především v důsledku nabytí cenných papírů držených pro účely měnové politiky. K tomuto zvýšení přispěl také nárůst hodnoty eurobankovek v oběhu.

Více informací
1 643 mil.EUR

Zisk

Oproti roku 2019 zisk klesl o 722 mil. EUR především v důsledku nižšího čistého úrokového výnosu, zejména z cenných papírů v amerických dolarech. Tento zisk byl rozdělen národním centrálním bankám zemí eurozóny podle jejich splaceného podílu.

Více informací
349 mld. EUR

Cenné papíry držené pro účely měnové politiky

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky vzrostl o 99 mld. EUR především v důsledku nákupů cenných papírů v rámci programů PEPP a APP. Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky dosáhl výše 1 337 mil. EUR.

Více informací
V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Všechny stránky v této části