Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilinpäätös

EKP:n tilinpäätöksestä käyvät ilmi EKP:n taloudellinen tila ja toiminnan tulos vuoden lopulla. Se sisältää johdon raportin, tilinpäätöslaskelmat (taseen ja tuloslaskelman), yhteenvedon tilinpäätöksen keskeisistä laadintaperiaatteista, taseen ja tuloslaskelman liitetiedot, riippumattoman tilintarkastajan kertomuksen sekä selvityksen voitonjaosta / tappioiden jakamisesta.

Tilinpäätös laaditaan Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja EKP:tä koskevassa lainsäädännössä määritettyjen tilinpäätösperiaatteiden mukaan. Lue lisää EKP:n tilinpäätöksen laatimisesta.

Tilinpäätös on olennainen osa EKP:n vuosikertomusta. Tilinpäätös julkaistaan helmikuussa ennen tilinpäätösvuoden vuosikertomusta.

2020

Keskeisiä lukuja

569 miljardia euroa

Taseen koko

Tase kasvoi 112 miljardia euroa vuonna 2020 lähinnä rahapoliittisten arvopaperiostojen vuoksi. Kasvun taustalla oli myös liikkeessä olevien euroseteleiden arvon nousu.

Lue lisää
1 643 miljoonaa euroa

Voitto

Voitto pieneni edellisvuodesta 722 miljoonaa euroa pääasiassa korkokatteen supistumisen vuoksi. Korkokatetta heikensivät erityisesti Yhdysvaltain dollarin määräisistä arvopapereista kertyneet pienemmät tuotot. Voitto jaettiin euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta.

Lue lisää
349 miljardia euroa

Rahapoliittiset arvopaperiostot

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävien arvopapereiden arvo nousi 99 miljardia euroa pääasiassa pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP) ja omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP) tehtyjen ostojen vuoksi. Rahapoliittisista arvopapereista kertynyt korkokate oli 1 337 miljoonaa euroa.

Lue lisää
Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut