European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilinpäätös

Euroopan keskuspankin (EKP) tilinpäätöksestä käyvät ilmi EKP:n taloudellinen tila ja toiminnan tulos vuoden lopulla. Se sisältää johdon raportin, tilinpäätöslaskelmat (taseen ja tuloslaskelman), yhteenvedon tilinpäätöksen keskeisistä laadintaperiaatteista, taseen ja tuloslaskelman liitetiedot, riippumattoman tilintarkastajan kertomuksen sekä selvityksen voitonjaosta / tappioiden jakamisesta.

Tilinpäätös laaditaan Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja EKP:tä koskevassa lainsäädännössä määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Lue lisää EKP:n tilinpäätöksen laatimisesta.

Tilinpäätös on olennainen osa EKP:n vuosikertomusta. Tilinpäätös julkaistaan helmikuussa ennen saman vuoden vuosikertomusta.

2022

Keskeisiä lukuja

698,9 miljardia euroa

Tase

EKP:n tase kasvoi 698,9 miljardiin euroon vuonna 2022 lähinnä rahapoliittisten arvopaperiostojen vuoksi. Tase oli siis 18,7 miljardia euroa edellisvuotta suurempi.

Lue lisää taseesta
1 627 miljoonaa euroa

Siirto taloudellisten riskien varalta tehdystä varauksesta

Osa taloudellisten riskien varalta tehdystä varauksesta purettiin vuonna 2022 kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Varaukseen jäi 6,6 miljardia euroa.

Lue lisää varauksista
0 € 

Tilikauden tulos

Ennen taloudellisten riskien varalta tehdyn varauksen osittaista purkamista EKP teki 1 627 miljoonan euron tappion. Syynä olivat lähinnä TARGET2-nettovelasta kertyneet korkokulut sekä arvopaperien arvonalennukset ja myyntitappiot. Tappio katettiin riskivarauksen varoilla, minkä jälkeen EKP:n tilikauden tulos oli nolla.

Lue lisää tuloslaskelmasta
Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut