European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilinpäätös

EKP:n tilinpäätöksestä käyvät ilmi EKP:n taloudellinen tila ja toiminnan tulos vuoden lopulla. Se sisältää johdon raportin, tilinpäätöslaskelmat (taseen ja tuloslaskelman), yhteenvedon tilinpäätöksen keskeisistä laadintaperiaatteista, taseen ja tuloslaskelman liitetiedot, riippumattoman tilintarkastajan kertomuksen sekä selvityksen voitonjaosta / tappioiden jakamisesta.

Tilinpäätös laaditaan Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja EKP:tä koskevassa lainsäädännössä määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Lue lisää EKP:n tilinpäätöksen laatimisesta.

Tilinpäätös on olennainen osa EKP:n vuosikertomusta. Tilinpäätös julkaistaan helmikuussa ennen saman vuoden vuosikertomusta.

2021

Keskeisiä lukuja

680 miljardia euroa

Tase

EKP:n tase kasvoi 111 miljardia euroa vuonna 2021 lähinnä PEPP- ja APP-ohjelmissa tehtyjen arvopaperiostojen vuoksi.

Lue lisää
192 miljoonaa euroa

Voitto

Voitto pieneni edellisvuodesta 1 452 miljoonaa euroa pääasiassa siksi, että tuotot Yhdysvaltain dollarin määräisestä salkusta ja rahapoliittisista arvopaperisalkuista supistuivat ja riskivaraukseen siirrettiin 610 miljoonaa euroa. Siirron jälkeen varaus saavutti ylärajansa.

Lue lisää
445 miljardia euroa

Rahapoliittiset arvopaperiostot

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettäviä arvopapereita oli 96 miljardin euroa edellisvuotta enemmän. Niistä kertyi korkokatetta 1 006 miljoonaa euroa.

Lue lisää
Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut