European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada finanšu pārskati

ECB gada finanšu pārskati atspoguļo ECB finansiālo stāvokli un darbības rezultātus gada beigās. Tie ietver vadības ziņojumu, finanšu pārskatus (t.i., bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu un nozīmīgu grāmatvedības principu un citu skaidrojumu kopsavilkumu), neatkarīga revidenta ziņojumu un peļņas vai zaudējumu sadales skaidrojumu.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar attiecīgajos tiesību aktos noteikto grāmatvedības politiku un ir specifiski Eiropas Centrālo banku sistēmai un ECB. Lasiet vairāk par ECB finanšu pārskatu sagatavošanu.

Gada finanšu pārskati ir ECB gada pārskata daļa. Tos publicē februārī pirms attiecīgā gada pārskata publicēšanas.

2021

Svarīgākie dati

680 mljrd. euro

Bilance

ECB bilances apjoms 2021. gadā pieauga par 111 mljrd. euro galvenokārt sakarā ar monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru iegādi (to galvenokārt noteica vērtspapīru iegādes PĀAIP un AIP ietvaros).

Vairāk
192 milj. euro

Peļņa

Peļņas sarukumu par 1452 milj. euro salīdzinājumā ar 2020. gadu galvenokārt noteica mazāki ASV dolāru portfeļa un monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļa tīrie procentu ienākumi, kā arī 610 milj. euro pārvedums uz uzkrājumu finanšu riskiem, kas tādējādi sasniedza augšējo robežu.

Vairāk
445 mljrd. euro

Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru apjoms pieauga par 96 mljrd. euro. Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru tīrie procentu ienākumi bija 1006 milj. euro.

Vairāk
Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Visas šīs sadaļas lapas