European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada finanšu pārskati

Eiropas Centrālās bankas (ECB) gada finanšu pārskati atspoguļo ECB finansiālo stāvokli un darbības rezultātus gada beigās. Tie ietver vadības ziņojumu, finanšu pārskatus (t.i., bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu un nozīmīgu grāmatvedības principu un citu skaidrojumu kopsavilkumu), neatkarīga revidenta ziņojumu un peļņas vai zaudējumu sadales skaidrojumu.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar attiecīgajos tiesību aktos noteikto grāmatvedības politiku un ir specifiski Eiropas Centrālo banku sistēmai un ECB. Lasiet vairāk par ECB finanšu pārskatu sagatavošanu.

Gada finanšu pārskati ir ECB gada pārskata daļa. Tos publicē februārī pirms attiecīgā gada pārskata publicēšanas.

2022

Svarīgākie dati

698.9mljrd. euro

Bilance

ECB bilance 2022. gadā pieauga par 18.7 mljrd. euro (līdz 698.9 mljrd. euro) galvenokārt sakarā ar monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru iegādi.

Vairāk par bilanci
1627milj. euro

Atskaitījums no uzkrājuma finanšu riskiem

Daļa no uzkrājuma finanšu riskiem tika izmantota, lai kompensētu 2022. gadā radušos zaudējumus. Pēc atskaitījuma atlikušais uzkrājuma apjoms bija 6.6 mljrd. euro.

Vairāk par uzkrājumiem
0euro

Finanšu rezultāti

ECB zaudējumi pirms atskaitījuma no uzkrājuma finanšu riskiem bija 1627 milj. euro. Tie galvenokārt radās sakarā ar procentu izdevumiem par TARGET2 neto saistībām, vērtspapīru vērtības norakstīšanu un realizētajiem zaudējumiem no cenām vērtspapīru pārdošanas dēļ. Atskaitījums no uzkrājuma finanšu riskiem kompensēja zaudējumus, tādējādi ECB finanšu rezultāts bija nulle.

Vairāk par peļņas un zaudējumu aprēķinu
Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Visas šīs sadaļas lapas