Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada finanšu pārskati

ECB gada finanšu pārskati atspoguļo ECB finansiālo stāvokli un darbības rezultātus gada beigās. Tie ietver vadības ziņojumu, finanšu pārskatus (t.i., bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu un nozīmīgu grāmatvedības principu un citu skaidrojumu kopsavilkumu), neatkarīga revidenta ziņojumu un peļņas vai zaudējumu sadales skaidrojumu.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar attiecīgajos tiesību aktos noteikto grāmatvedības politiku un ir specifiski Eiropas Centrālo banku sistēmai un ECB. Lasiet vairāk par ECB finanšu pārskatu sagatavošanu.

Gada finanšu pārskati ir ECB gada pārskata daļa. Tos publicē februārī pirms attiecīgā gada pārskata publicēšanas.

2020. gads

Svarīgākie dati

569 mljrd. euro

Bilances apjoms

Bilances apjoms 2020. gadā pieauga par 112 mljrd. euro, galvenokārt sakarā ar monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru iegādi. Šo pieaugumu veicināja arī apgrozībā esošo banknošu vērtības kāpums.

Vairāk
1643 milj. euro

Peļņa

Peļņa salīdzinājumā ar 2019. gadu saruka par 722 milj. euro un to galvenokārt noteica tīro procentu ienākumu, īpaši ASV dolāros denominēto vērtspapīru tīro procentu ienākumu, sarukums. Šī peļņa tika sadalīta euro zonas nacionālajām centrālajām bankām proporcionāli to apmaksātajām daļām.

Vairāk
349 mljrd. euro

Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru atlikums palielinājās par 99 mljrd. euro, galvenokārt sakarā ar vērtspapīru iegādēm PĀAIP un AIP ietvaros. Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru tīrie procentu ienākumi bija 1337 milj. euro.

Vairāk
Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Visas šīs sadaļas lapas