European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB ir neatkarīga iestāde, kas var pēc vajadzības izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai īstenotu savus uzdevumus un pilnvaras. Pārskatatbildība ir šādas neatkarības nepieciešama sastāvdaļa.

ECB skaidro savus lēmumus un to pamatojumu ES iedzīvotājiem un to vēlētajiem pārstāvjiem. Pamatojoties uz to, iedzīvotāji var vērtēt, kā ECB īsteno savus mērķus, kuri norādīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Mērķi

ECB pārskatatbildības sistēma

Līgumā noteikts, ka ECB galvenais pienākums ir sniegt pārskatus Eiropas Parlamentam, kas pārstāv ES pilsoņus, bet tai regulāri jāatskaitās arī ES Padomei, kas pārstāv dalībvalstu valdības. Tas atspoguļots arī ECBS Statūtos.

ECB laika gaitā izveidojusi stingru un visaptverošu pārskatatbildības sistēmu, kas pārsniedz Līguma prasības.

Pārskatatbildības nodrošināšanas galvenie kanāli
Uzklausīšanas sanāksmes un viedokļu apmaiņa

ECB prezidents četras reizes gadā piedalās Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārajā komitejas uzklausīšanas sanāksmēs. Arī citi Valdes locekļi piedalās šīs komitejas uzklausīšanas sanāksmēs, lai skaidrotu ECB pamatojumus un lēmumus saistībā ar konkrētiem jautājumiem. Tiešraides no Eiropas Parlamenta uzklausīšanas sanāksmēm

Rakstiski jautājumi

Eiropas Parlamenta locekļi var iesniegt ECB rakstiskus jautājumus. Vēstules parlamenta locekļiem

Gada pārskats

ECB iesniedz Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai un Eiropadomei gada pārskatu par saviem uzdevumiem, ECBS darbību un Eurosistēmas monetāro politiku. ECB viceprezidents katru gadu iepazīstina Eiropas Parlamentu ar gada pārskatu īpašā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas sēdē. Plenārsesijas debašu gadījumā uzstājas ECB prezidents. Gada pārskats ietver arī ECB finanšu pārskatus. Lasiet mūsu jaunāko gada pārskatu

ECB banku uzraudzība un pārskatatbildība

ECB pārskatatbildībai par banku uzraudzības uzdevumiem tiek piemērots īpašs režīms, kas noteikts Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) regulā.

Uzraudzības pārskatatbildības prasību īstenošana praksē sīkāk skaidrota:

  • iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu un ECB;
  • saprašanās memorandā starp ES Padomi un ECB.
Atbildība ECB banku uzraudzības jomā

Citi informācijas kanāli

Pamatojoties uz Līguma prasībām un tās papildinot, ECB laika gaitā izveidojusi citus komunikācijas kanālus, padarot savus lēmumus caurredzamus Eiropas iedzīvotājiem, lai tie būtu labāk saprotami un izvērtējami.

Citi komunikācijas kanāli
Tautsaimniecības Biļetens "Tautsaimniecības Biļetens" (agrāk – "Mēneša Biļetens") sniedz ekonomisko un monetāro informāciju, kas ir Padomes monetārās politikas lēmumu pamatā. To publicē astoņas reizes gadā divas nedēļas pēc katras monetārās politikas sanāksmes.
Nedēļas finanšu pārskati Eurosistēmas konsolidētie nedēļas finanšu pārskati sniedz informāciju par monetārās politikas operācijām, valūtas operācijām un ieguldījumu aktivitātēm.
Preses konferences ECB pēc katras Padomes monetārās politikas sanāksmes, kurā tiek noteiktas euro zonas galvenās procentu likmes, t.i., reizi sešās nedēļās rīko preses konferenci.
Monetārās politikas sanāksmju pārskati Padomes monetārās politikas sanāksmju pārskati tiek publicēti četras nedēļas pēc katras monetārās politikas sanāksmes.
Raksti, intervijas un runas Valdes locekļi regulāri komunicē ar sabiedrību ar rakstu, interviju un runu starpniecību. Tās tiek publicētas ECB interneta vietnē.

Visas šīs sadaļas lapas