European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

BCE este o instituție independentă care dispune de prerogative discreționare în ceea ce privește utilizarea instrumentelor sale astfel cum este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor și a mandatului său. Asumarea responsabilității reprezintă contraponderea necesară a acestei independențe.

BCE explică cetățenilor UE și reprezentanților aleși ai acestora deciziile pe care le adoptă și motivele care stau la baza acestor decizii. Aceștia își pot forma astfel o opinie cu privire la performanțele BCE în raport cu obiectivele sale, care sunt specificate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Obiective

Cadrul BCE privind asumarea responsabilității

Tratatul prevede că BCE este responsabilă în primul rând față de Parlamentul European ca reprezentant al cetățenilor UE, dar și că trebuie să raporteze periodic Consiliului UE, care reprezintă autoritățile guvernamentale ale statelor membre. Această responsabilitate este reflectată, de asemenea, în Statutul SEBC.

BCE a elaborat de-a lungul timpului un cadru solid și cuprinzător de asumare a responsabilității, care depășește cerințele prevăzute în Tratat.

Principalele canale de asumare a responsabilității
Audieri și schimburi de opinii

Președinta BCE participă la audieri trimestriale ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului European. Și alți membri ai Comitetului executiv iau parte la audieri ale acestei Comisii pentru a explica raționamentul și deciziile BCE cu privire la teme specifice. Transmisiuni online: audieri la Parlamentul European

Întrebări cu solicitare de răspuns scris

Deputații în Parlamentul European pot adresa BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris. Scrisori adresate unor deputați în Parlamentul European

Raportul anual

BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului UE, Comisiei Europene și Consiliului European un raport anual privind misiunile sale, activitățile SEBC și politica monetară a Eurosistemului. Raportul este prezentat în fiecare an Parlamentului European de către vicepreședintele BCE în cadrul unei ședințe speciale a Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și de către președintă cu ocazia unei dezbateri plenare. Pentru detalii, a se vedea Conturile anuale ale BCE, publicate în Raportul anual. Cea mai recentă ediție a Raportului anual

Supravegherea bancară a BCE și asumarea responsabilității

Asumarea responsabilității de către BCE pentru atribuțiile sale de supraveghere bancară face obiectul unui regim specific prevăzut în Regulamentul privind Mecanismul unic de supraveghere (MUS).

Modul în care trebuie respectate, în practică, cerințele referitoare la asumarea răspunderii în materie de supraveghere este detaliat în:

  • Acordul interinstituțional între Parlamentul European și BCE;
  • Memorandumul de înțelegere între Consiliul UE și BCE.
Asumarea responsabilității de către Supravegherea bancară a BCE

Alte canale de informare

Pornind de la cerințele prevăzute în Tratat și depășindu-le, BCE a elaborat, de-a lungul timpului, și alte canale de comunicare pentru a asigura transparența deciziilor sale față de publicul european, astfel încât cetățenii să le poată înțelege și judeca mai bine.

Alte canale de comunicare
Buletinul economic Buletinul economic (anterior Buletinul lunar) prezintă informațiile economice și monetare care stau la baza deciziilor Consiliului guvernatorilor. Este publicat de opt ori pe an, la două săptămâni după fiecare ședință privind politica monetară.
Situațiile financiare săptămânale Situațiile financiare săptămânale ale Eurosistemului furnizează informații privind operațiunile de politică monetară, operațiunile valutare și activitățile de plasament.
Conferințele de presă BCE organizează conferințe de presă după fiecare ședință a Consiliului guvernatorilor privind politica monetară în care sunt stabilite ratele dobânzilor reprezentative pentru zona euro, respectiv la fiecare șase săptămâni.
Dările de seamă privind politica monetară Dările de seamă privind dezbaterile Consiliului guvernatorilor sunt publicate la patru săptămâni după fiecare ședință privind politica monetară.
Articole, interviuri și discursuri Membrii Comitetului executiv comunică periodic cu publicul prin intermediul unor articole, interviuri și discursuri. Acestea sunt publicate pe website-ul BCE.

Toate paginile din această secțiune