Menu

Az EKB független intézmény, amely saját hatáskörben dönti el, hogy feladatai ellátásához és megbízatásának teljesítéséhez milyen eszközöket alkalmaz. Az elszámoltathatóság a függetlenség szükségszerű velejárója.

Az EKB kifejti és megindokolja döntéseit az uniós polgárok és választott képviselőik előtt, akik így megítélhetik az intézmény teljesítményét az EKB célkitűzéseinek fényében – amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben vannak rögzítve.

Célkitűzések

Az elszámoltathatóság keretrendszere

A Szerződés értelmében az EKB elsősorban az Európai Parlament mint az uniós polgárok képviselőinek összessége felé elszámoltatható, de a tagállamok kormányait képviselő EU Tanácsnak is rendszeresen be kell számolnia. Mindez a KBER alapokmányában is kifejezésre jut.

Az évek során az EKB szilárd és átfogó elszámoltathatósági keretrendszert dolgozott ki, amely túlmutat a Szerződés rendelkezésein.

Az elszámoltathatóság fő csatornái

Meghallgatások, eszmecserék Az EKB elnökét negyedévente meghallgatja az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága. A testület egyéb meghallgatásain az Igazgatóság más tagjainak is meg kell jelenniük, és ott konkrét témákban ismertetniük kell az EKB döntéseit és az őket megalapozó megfontolásokat.
Internetes közvetítések: meghallgatások az Európai Parlamentben
Írásban benyújtott kérdések Az Európai Parlament képviselői írásban kérdéseket intézhetnek az EKB elnökéhez.
EP-képviselőkhöz intézett levelek
Éves jelentés Az EKB feladatai ellátásáról, a KBER tevékenységéről és az eurorendszer monetáris politikájáról éves jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez, az EU Tanácsához, az Európai Bizottsághoz és az Európai Tanácshoz. A jelentést minden évben az EKB alelnöke mutatja be az Európai Parlamentnek a Gazdasági és Monetáris Bizottság külön erre összehívott ülése keretében, az elnök pedig a Parlament plenáris ülésén.
Olvassa el legutóbbi Éves jelentésünket

Az EKB bankfelügyelete és az elszámoltathatóság

Az EKB bankfelügyeleti tevékenységét érintő elszámoltathatóság speciális rendszer keretében érvényesül, amelyet az egységes felügyeleti mechanizmusról (SSM) szóló rendelet rögzít.

Hogy a bankfelügyelet elszámoltathatósági követelményeinek a gyakorlatban miként kell érvényesülniük, azt az alábbi két dokumentum pontosítja:

  • az Európai Parlament és az EKB közötti intézményközi megállapodás;
  • az EU Tanácsa és az EKB közötti egyetértési megállapodás.

Az EKB bankfelügyeletének elszámoltathatósága

Egyéb tájékoztatási csatornák

Az EKB az évek során a Szerződés előírásaira építve, illetve azokon túllépve egyéb csatornákat is kiépített, amelyeken keresztül döntései átláthatóvá válnak az európai polgárok előtt. Ez segíti a nyilvánosság tájékoztatását és véleményalkotását.

További kommunikációs csatornák

Gazdasági jelentés A Gazdasági jelentés (korábban Havi jelentés) a Kormányzótanács döntéseit megalapozó gazdasági és monetáris megfontolásokat ismerteti. A kiadvány évente nyolc alkalommal jelenik meg, két héttel a kamatmeghatározó ülés után.
Heti pénzügyi kimutatás Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása a monetáris politikai és a devizapiaci műveleteket, valamint a befektetési tevékenységet ismerteti.
Sajtótájékoztatók A Kormányzótanács kamatmeghatározó ülését – amelyre hathetes rendszerességgel kerül sor – minden esetben sajtókonferencia követi.
A monetáris politikai tárgyalások leírása Négy héttel a Kormányzótanács kamatmeghatározó ülése után közzéteszik a testület tárgyalásainak leírását.
Cikkek, interjúk, beszédek Az Igazgatóság tagjai cikkeken, interjúkon és beszédeken keresztül rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a nyilvánossággal. Ezek szövege az EKB honlapján olvasható.