European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP on toiminnassaan riippumaton ja päättää oman harkintansa mukaan, miten se hyödyntää käytettävissään olevia välineitä tehtävänsä täyttämiseksi. Riippumattomuuden vastapainona EKP:llä on velvollisuus tehdä toiminnastaan tiliä.

EKP siis perustelee päätöksensä ja valottaa niiden taustoja, jotta EU:n kansalaiset ja heidän edustajansa pystyvät arvioimaan, miten EKP saavuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaiset tavoitteensa.

Tavoitteet

Tilivelvollisuuden täyttäminen

EU:n perussopimuksen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perussäännön mukaan EKP on tilivelvollinen ensisijaisesti Euroopan parlamentille, joka edustaa EU:n kansalaisia. EKP:n täytyy kuitenkin raportoida toiminnastaan säännöllisesti myös unionin jäsenvaltioille EU:n neuvoston välityksellä.

EKP on vuosien mittaan luonut kattavat tiedotusjärjestelyt, joissa sovelletaan EU:n perussopimusta tiukempia tilivelvollisuusvaatimuksia.

Tärkeimmät tilintekokanavat
Kuulemiset ja keskustelut

EKP:n pääjohtaja käy neljännesvuosittain Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuultavana. Myös muut EKP:n johtokunnan jäsenet käyvät ajoittain valiokunnan kuultavina ja perustelevat tällöin EKP:n näkemyksiä ja päätöksiä. Webcastit: kuulemiset Euroopan parlamentissa

Kirjalliset kysymykset

EKP vastaa Euroopan parlamentin jäsenten kirjallisiin kysymyksiin. Kirjeet Euroopan parlamentin jäsenille

Vuosikertomus

Joka vuosi EKP toimittaa Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Eurooppa-neuvostolle vuosikertomuksen, jossa se kertoo tehtävistään, EKPJ:n toiminnasta ja eurojärjestelmän rahapolitiikasta. Vuosikertomus sisältää myös EKP:n tilinpäätöksen. EKP:n varapääjohtaja esittelee vuosikertomuksen Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle erillisessä istunnossa, ja EKP:n pääjohtaja esittelee kertomuksen koko parlamentille täysistunnossa. Lue viimeisin vuosikertomus

Pankkivalvontaan liittyvä tilivelvollisuus

EKP:n pankkivalvontatehtäviin liittyvästä tilivelvollisuudesta on säädetty erikseen (ks. yhteisen valvontamekanismin perustana oleva YVM-asetus).

Tilivelvollisuuden täyttämisen käytännön järjestelyt on kirjattu

  • Euroopan parlamentin ja EKP:n väliseen toimielinten sopimukseen
  • EU:n neuvoston ja EKP:n yhteisymmärryspöytäkirjaan.
Pankkivalvontaan liittyvä tilivelvollisuus

Muut tilintekokanavat

EKP on vuosien mittaan kehittänyt EU:n perussopimuksen tilivelvollisuusvaatimusten pohjalta muita viestintäkanavia, joiden kautta kansalaiset saavat EKP:n päätöksiin liittyvää taustatietoa jopa laajemmin kuin vaatimukset edellyttävät.

Muut kanavat
Talouskatsaus Talouskatsauksessa (aiemmin Kuukausikatsaus) käsitellään EKP:n neuvoston tuoreimpien rahapoliittisten päätösten perustana olevaa talouden ja rahatalouden kehitystä. Talouskatsaus julkaistaan kahdeksan kertaa vuodessa, aina kaksi viikkoa rahapolitiikkakokouksen jälkeen.
Viikkotase Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa on tietoa kuluneen viikon rahapoliittisista operaatioista, valuuttaoperaatioista ja sijoitustoiminnasta.
Lehdistötilaisuudet Kuuden viikon välein pidettävissä rahapolitiikkakokouksissa EKP:n neuvosto päättää euroalueen ohjauskorkoista. Kunkin kokouksen jälkeen järjestetään lehdistötilaisuus, jossa kerrotaan päätösten taustoista.
Selonteot rahapolitiikkakokouksista Kustakin EKP:n neuvoston rahapolitiikkakokouksesta julkaistaan selonteko neljä viikkoa kokouksen jälkeen.
Artikkelit, haastattelut ja puheet EKP:n johtokunnan jäsenet viestivät kansalaisille säännöllisesti artikkelien, haastattelujen ja puheiden välityksellä. Ne kaikki julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut