European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
Najnovije informacije možete pronaći na engleskoj inačici stranice.

ESB je neovisna institucija i ima diskrecijsko pravo upotrebljavati svoje instrumente onako kako je potrebno da bi ispunio dužnosti i izvršio svoju glavnu zadaću. Tu neovisnost neminovno prati odgovornost.

ESB građanima EU-a i njihovim izabranim predstavnicima objašnjava svoje odluke i razloge na kojima se one temelje. Oni zahvaljujući tomu mogu prosuditi ispunjava li ESB svojim radom ciljeve određene u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

Ciljevi

Naš okvir odgovornosti

Ugovorom je određeno da je ESB odgovoran ponajprije Europskom parlamentu kao predstavničkom tijelu građana EU‑a, ali dužan je redovito izvješćivati i Vijeće EU‑a, koje predstavlja vlade država članica. To je predviđeno i Statutom ESSB‑a.

ESB je tijekom godina razvio snažan i opsežan okvir odgovornosti, koji nadilazi zahtjeve određene Ugovorom.

Glavni kanali odgovornosti
saslušanja i razmjene mišljenja

Predsjednica ESB‑a sudjeluje u tromjesečnim saslušanjima Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta. U tim saslušanjima sudjeluju i ostali članovi Izvršnog odbora kako bi obrazložili odluke ESB‑a povezane s određenim temama. Mrežni prijenosi saslušanja u Europskom parlamentu

pisana pitanja

Zastupnici u Europskom parlamentu mogu uputiti ESB‑u pisana pitanja. Pisma zastupnicima u Europskom parlamentu

godišnje izvješće

ESB dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću EU‑a, Europskoj komisiji i Europskom vijeću godišnje izvješće o svojim zadaćama, aktivnostima ESSB‑a i monetarnoj politici Eurosustava. Svake godine potpredsjednik ESB‑a izlaže to izvješće Europskom parlamentu na posebnoj sjednici Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, a predsjednica ga izlaže na plenarnoj sjednici. Godišnji financijski izvještaji ESB‑a dio su godišnjeg izvješća. Naše najnovije godišnje izvješće

Nadzor banaka ESB‑a i njegova odgovornost

Odgovornost ESB-a povezana s aktivnostima nadzora banaka podliježe posebnim pravilima koja su utvrđena u uredbi o jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM).

Načini na koji se zahtjevi povezani s nadzornom odgovornošću trebaju ispunjavati u praksi objašnjeni su u:

  • međuinstitucijskom sporazumu između Europskog parlamenta i ESB‑a
  • memorandumu o razumijevanju između Vijeća EU‑a i ESB‑a.
Odgovornost ESB-a povezana s nadzorom banaka

Drugi kanali informiranja

Polazeći od zahtjeva određenih Ugovorom, ali se ne ograničavajući na njih, ESB je tijekom godina razvio i druge komunikacijske kanale kako bi svoje odluke jasno predstavio europskoj javnosti te kako bi ih građani mogli bolje razumjeti i prosuđivati o njima.

Drugi komunikacijski kanali
Ekonomski bilten U Ekonomskom biltenu (prije: Mjesečni bilten) sadržane su informacije povezane s ekonomskim i monetarnim kretanjima na kojima se temelje odluke Upravnog vijeća o monetarnoj politici. Objavljuje se osam puta godišnje, dva tjedna nakon svakog sastanka povezanog s monetarnom politikom.
tjedni financijski izvještaji Konsolidirani tjedni financijski izvještaj Eurosustava sadržava informacije o operacijama monetarne politike, deviznim transakcijama i investicijskim aktivnostima.
konferencije za novinare ESB održava konferencije za novinare nakon svakog sastanka Upravnog vijeća povezanog s monetarnom politikom na kojem se određuju ključne kamatne stope za europodručje, odnosno svakih šest tjedana.
prikazi sastanaka povezanih s monetarnom politikom Prikazi sastanaka povezanih s monetarnom politikom Upravnog vijeća objavljuju se četiri tjedna nakon svakog sastanka povezanog s monetarnom politikom.
članci, razgovori i govori Članovi Izvršnog odbora redovito se obraćaju javnosti u člancima, razgovorima i govorima, koji se objavljuju na mrežnim stranicama ESB‑a.

Sve stranice u ovom odjeljku