Menu

EKP:n neuvosto

EKP:n neuvosto on EKP:n ylin päätöksentekoelin. Sen muodostavat

  • johtokunnan kuusi jäsentä
  • euroalueeseen kuuluvien 19 maan kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.
The Governing Council

EKP:n neuvosto

(helmikuu 2020)

Tehtävät

  • EKP:n neuvosto antaa suuntaviivat ja tekee päätökset, jotka ovat tarpeen EKP:lle ja eurojärjestelmälle uskottujen tehtävien suorittamiseksi.
  • EKP:n neuvosto määrittelee euroalueen rahapolitiikan, eli se tekee muun muassa päätökset, jotka koskevat rahapolitiikan tavoitteita, ohjauskorkoja ja varantojen hankkimista eurojärjestelmässä, sekä antaa suuntaviivat näiden päätösten täytäntöönpanoa varten.
  • EKP:n uusien pankkivalvontatehtävien vuoksi EKP:n neuvosto päättää valvontapäätösten tekoa ohjaavista yleisistä järjestelyistä. Se myös hyväksyy valvontaelimen päätösluonnokset ns. vastustamattajättämismenettelyllä (eli päätösluonnokset katsotaan hyväksytyiksi, jos EKP:n neuvosto ei vastusta niitä).

Kokoukset ja päätökset

EKP:n neuvosto kokoontuu yleensä kaksi kertaa kuukaudessa EKP:n toimitiloissa Frankfurt am Mainissa, Saksassa.

Joka kolmannessa kokouksessa (kuuden viikon välein) EKP:n neuvosto arvioi talouskehitystä ja rahatalouden kehitystä ja tekee rahapoliittisia päätöksiä. Muissa kokouksissa käsitellään pääasiassa EKP:n ja eurojärjestelmän muihin tehtäviin liittyviä asioita. Jotta voidaan varmistaa, että EKP:n rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät hoidetaan erillään, EKP:n neuvosto käsittelee valvontatehtäviin liittyviä asioita erillisissä kokouksissa.

Rahapoliittisista päätöksistä kerrotaan yksityiskohtaisesti lehdistötilaisuudessa rahapolitiikkakokouksen jälkeen. EKP:n pääjohtaja johtaa puhetta lehdistötilaisuudessa yhdessä varapääjohtajan kanssa.

Lisäksi EKP julkaisee aina ennen rahapolitiikkakokousta selonteon edellisen rahapolitiikkakokouksen keskusteluista.

EKP:n neuvoston kokousaikataulu
Lisätietoa rahapoliittisista päätöksistä

Yhteisen pankkivalvontamekanismin päätöksenteosta kerrotaan tarkemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Miten äänioikeudet kiertävät EKP:n neuvostossa?

Kun Liettua 1.1.2015 liittyi euroalueeseen, äänestysvuorot alkoivat kiertää kansallisten keskuspankkien pääjohtajien keskuudessa.

Aihetta käsittelevässä oheistietoartikkelissa kerrotaan, miksi järjestelmä on otettu käyttöön ja miten se toimii.

Äänioikeuksien kierto EKP:n neuvostossa
Äänioikeuksien kiertoaikataulu

Jäsenet

Christine Lagarde

Christine Lagarde

EKP:n pääjohtaja

Ansioluettelo
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP:n varapääjohtaja

Ansioluettelo
Philip R. Lane

Philip R. Lane

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Yves Mersch

Yves Mersch

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Fabio Panetta

Fabio Panetta

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Isabel Schnabel

Isabel Schnabel

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Pierre Wunsch

Pierre Wunsch

Belgian keskuspankin pääjohtaja

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Saksan keskuspankin pääjohtaja

Madis Müller

Madis Müller

Viron keskuspankin pääjohtaja

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Irlannin keskuspankin pääjohtaja

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Kreikan keskuspankin pääjohtaja

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Espanjan keskuspankin pääjohtaja

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Ranskan keskuspankin pääjohtaja

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Italian keskuspankin pääjohtaja

Constantinos Herodotou

Constantinos Herodotou

Kyproksen keskuspankin pääjohtaja

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Latvian keskuspankin pääjohtaja

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Liettuan keskuspankin pääjohtaja

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Luxemburgin keskuspankin pääjohtaja

Mario Vella

Mario Vella

Maltan keskuspankin pääjohtaja

Klaas Knot

Klaas Knot

Alankomaiden keskuspankin pääjohtaja

Robert Holzmann

Robert Holzmann

Itävallan keskuspankin pääjohtaja

Mário Centeno

Mário Centeno

Portugalin keskuspankin pääjohtaja

Boštjan Vasle

Boštjan Vasle

Slovenian keskuspankin pääjohtaja

Peter Kažimír

Peter Kažimír

Slovakian keskuspankin pääjohtaja

Olli Rehn

Olli Rehn

Suomen Pankin pääjohtaja