EKP:n neuvosto

EKP:n neuvosto on EKP:n ylin päätöksentekoelin. Sen muodostavat

  • johtokunnan kuusi jäsentä
  • euroalueeseen kuuluvien 19 maan kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.
The Governing Council

EKP:n neuvosto

(kesäkuu 2018)

Tehtävät

  • EKP:n neuvosto antaa suuntaviivat ja tekee päätökset, jotka ovat tarpeen EKP:lle ja eurojärjestelmälle uskottujen tehtävien suorittamiseksi.
  • EKP:n neuvosto määrittelee euroalueen rahapolitiikan, eli se tekee muun muassa päätökset, jotka koskevat rahapolitiikan tavoitteita, ohjauskorkoja ja varantojen hankkimista eurojärjestelmässä, sekä antaa suuntaviivat näiden päätösten täytäntöönpanoa varten.
  • EKP:n uusien pankkivalvontatehtävien vuoksi EKP:n neuvosto päättää valvontapäätösten tekoa ohjaavista yleisistä järjestelyistä. Se myös hyväksyy valvontaelimen päätösluonnokset ns. vastustamattajättämismenettelyllä (eli päätösluonnokset katsotaan hyväksytyiksi, jos EKP:n neuvosto ei vastusta niitä).

Kokoukset ja päätökset

EKP:n neuvosto kokoontuu yleensä kaksi kertaa kuukaudessa EKP:n toimitiloissa Frankfurt am Mainissa, Saksassa.

Joka kolmannessa kokouksessa (kuuden viikon välein) EKP:n neuvosto arvioi talouskehitystä ja rahatalouden kehitystä ja tekee rahapoliittisia päätöksiä. Muissa kokouksissa käsitellään pääasiassa EKP:n ja eurojärjestelmän muihin tehtäviin liittyviä asioita. Jotta voidaan varmistaa, että EKP:n rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät hoidetaan erillään, EKP:n neuvosto käsittelee valvontatehtäviin liittyviä asioita erillisissä kokouksissa.

Rahapoliittisista päätöksistä kerrotaan yksityiskohtaisesti lehdistötilaisuudessa rahapolitiikkakokouksen jälkeen. EKP:n pääjohtaja johtaa puhetta lehdistötilaisuudessa yhdessä varapääjohtajan kanssa.

Lisäksi EKP julkaisee aina ennen rahapolitiikkakokousta selonteon edellisen rahapolitiikkakokouksen keskusteluista.

Yhteisen pankkivalvontamekanismin päätöksenteosta kerrotaan tarkemmin pankkivalvonnan omilla verkkosivuilla.

Miten äänioikeudet kiertävät EKP:n neuvostossa?

Kun Liettua 1.1.2015 liittyi euroalueeseen, äänestysvuorot alkoivat kiertää kansallisten keskuspankkien pääjohtajien keskuudessa.

Vastauksissa yleisimpiin kysymyksiin kerrotaan, miksi järjestelmä on otettu käyttöön ja miten se toimii.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin äänioikeuksien kierrosta
Äänioikeuksien kiertoaikataulu

Jäsenet

Mario Draghi

Mario Draghi

EKP:n pääjohtaja

Ansioluettelo
Luis de Guindos

Luis de Guindos

EKP:n varapääjohtaja

Ansioluettelo
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Yves Mersch

Yves Mersch

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Peter Praet

Peter Praet

EKP:n johtokunnan jäsen

Ansioluettelo
Jan Smets

Jan Smets

Belgian keskuspankin pääjohtaja

Jens Weidmann

Jens Weidmann

Saksan keskuspankin pääjohtaja

Ardo Hansson

Ardo Hansson

Viron keskuspankin pääjohtaja

Philip R. Lane

Philip R. Lane

Irlannin keskuspankin pääjohtaja

Yannis Stournaras

Yannis Stournaras

Kreikan keskuspankin pääjohtaja

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos

Espanjan keskuspankin pääjohtaja

François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau

Ranskan keskuspankin pääjohtaja

Ignazio Visco

Ignazio Visco

Italian keskuspankin pääjohtaja

Chrystalla Georghadji

Chrystalla Georghadji

Kyproksen keskuspankin pääjohtaja

Ilmārs Rimšēvičs

Ilmārs Rimšēvičs

Latvian keskuspankin pääjohtaja

Vitas Vasiliauskas

Vitas Vasiliauskas

Liettuan keskuspankin pääjohtaja

Gaston Reinesch

Gaston Reinesch

Luxemburgin keskuspankin pääjohtaja

Mario Vella

Mario Vella

Maltan keskuspankin pääjohtaja

Klaas Knot

Klaas Knot

Alankomaiden keskuspankin pääjohtaja

Ewald Nowotny

Ewald Nowotny

Itävallan keskuspankin pääjohtaja

Carlos Costa

Carlos Costa

Portugalin keskuspankin pääjohtaja

To be appointed

Nimitetään myöhemmin

Slovenian keskuspankin pääjohtaja

Jozef Makúch

Jozef Makúch

Slovakian keskuspankin pääjohtaja

Olli Rehn

Olli Rehn

Suomen Pankin pääjohtaja