Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Uspješno testirane vrste uređaja za obradu novčanica

Kada se uređaj dodaje na popis ili uklanja s popisa?

Na popisu su isključivo one vrste uređaja za obradu novčanica koje su uspješno prošle provjeru nacionalne središnje banke i za koje je proizvođač dostavio sve informacije koje je zatražila nacionalna središnja banka koja je provela testiranje (vidi objašnjenja u nastavku).

Informacije o uspješno testiranim vrstama uređaja bit će objavljene ovdje u roku od mjesec dana od datuma kada je njihovo testiranje završeno.

Informacije o testiranju bit će uklonjene s mrežnih stranica po isteku 12 kalendarskih mjeseci od kalendarskog mjeseca tijekom kojeg je testiranje završeno, osim u slučaju da je sposobnost te vrste uređaja da otkrije krivotvorine nacionalna središnja banka ponovno provjerila tijekom godišnjeg testiranja ili ad hoc ponovnog testiranja i da je ta provjera bila uspješna.

Ako ponovno testiranje vrste uređaja ne bude uspješno ili proizvođač odbije dostaviti vrstu uređaja radi ponovnog testiranja, informacije o toj vrsti uređaja i odgovarajućim dodatnim uređajima bit će odmah uklonjene s popisa.

Svi sažetci izvješća o testiranju za uspješno testirane uređaje koje nacionalne središnje banke dostave proizvođačima valjani su isključivo za uvjete testiranja na datum testiranja i za razdoblje tijekom kojeg su rezultati testiranja objavljeni na ovim mrežnim stranicama.

Ako za neki uređaj nije navedeno da podržava drugu seriju euronovčanica, to ne znači da uređaj neće moći obrađivati takve novčanice. Mole se korisnici uređaja za obradu novčanica da se obrate proizvođačima kako bi provjerili mogu li njihovi uređaji obrađivati novčanice druge serije.

Uz ograničenja navedena u stavku 1. izjave o ograničenju odgovornosti, testiranja i njihovi rezultati važeći su u svim državama članicama europodručja. Proizvođači čiju je vrstu uređaja za obradu novčanica uspješno testirala nacionalna središnja banka stoga nisu obvezni podvrgnuti istu vrstu uređaja za obradu novčanica ponovnom testiranju koje provodi nacionalna središnja banka u drugoj državi članici europodručja.

Bilješka

a) Proizvođač izjavljuje da dodatni uređaj/i objavljen/i u retku odmah ispod glavne vrste uređaja ima/ju jednaku razinu izvedbe u vezi s testiranom funkcijom (provjera autentičnosti / otkrivanje i odvajanje neprikladnih novčanica / praćenje traga transakcije) kao testirani uređaj.

Objašnjenja

Prije testiranja proizvođači moraju dostaviti sljedeće dodatne informacije nacionalnoj središnjoj banci koja provodi testiranje:

 1. informacije o tome je li određena vrsta uređaja za obradu novčanica u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva ili zakonodavstva Zajednice u vezi sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima i, ako je tako, s kojima
 2. napomene o apoenima, seriji i orijentaciji euronovčanica koje određena vrsta uređaja za obradu novčanica obrađuje i jesu li informacije o tome jasno prikazane na uređajima
 3. izjavu o vrsti zaštitnih obilježja, sukladno specifikacijama proizvođača, koje uređaj za obradu novčanica provjerava i o načinu na koji se takve provjere izvršavaju
 4. upute za upotrebu – ako upute za upotrebu nisu na službenom jeziku države članice čija nacionalna središnja banka provodi testiranje, potrebno je dostaviti slične informacije potrebne za upravljanje takvom vrstom uređaja za obradu novčanica
 5. potvrdu da upute za upotrebu i ostale upute dane korisniku obuhvaćaju: (i) način na koji ta vrsta uređaja za obradu novčanica mora biti servisirana; (ii) koliko je često potrebno servisirati uređaj (npr. čišćenje senzora) kako bi pouzdano radio; i (iii) način na koji korisnik može provjeriti verziju softvera te vrste uređaja za obradu novčanica
 6. informacije o tome može li ta vrsta uređaja za obradu novčanica biti prilagođena tako da otkriva nove krivotvorine i, ako je tako, kako se može prilagoditi i kako to korisnik može provjeriti
 7. informacije o načinu promjene prihvatljivog odstupanja za sortiranje prema prikladnosti
 8. informacije o napajanju te vrste uređaja za obradu novčanica.

Izjava o ograničenju odgovornosti povezane s testiranjem i rezultatima

 1. Krivotvorene euronovčanice upotrijebljene prilikom testiranja su, prema saznanjima ESB-a i nacionalnih središnjih banaka, one najčešće pronađene u optjecaju u europodručju u trenutku posljednje izmjene upotrijebljenog kompleta uzoraka. Budući da ESB i nacionalne središnje banke ne mogu predvidjeti ni isključiti mogućnost pojavljivanja novih vrsta krivotvorina nakon posljednje izmjene upotrijebljenog kompleta uzoraka, proizvođači su odgovorni za redovno testiranje svojih vrsta uređaja za obradu novčanica. Nadalje, distributeri i korisnici uređaja moraju senzore za provjeru autentičnosti u svojim uređajima periodično osuvremenjivati kako bi mogli otkriti i nove krivotvorine.
 2. U zakonom dopuštenoj mjeri ESB i nacionalne središnje banke ne prihvaćaju odgovornost za izravne ili neizravne štete nastale provedbom testiranja, objavom ili izostankom objave rezultata testiranja ili uklanjanjem tih rezultata s ove mrežne stranice ESB-a, kao ni (ii) za ishod testiranja. U nastavku su navedene zasebne izjave o ograničenju odgovornosti koje su dale središnje banke Deutsche Bundesbank i Banco de Portugal.
 3. Što se tiče dodatnih uređaja koje nije testirala nacionalna središnja banka Eurosustava, ali koji su objavljeni na mrežnoj stranici ESB-a na temelju pisanog jamstva proizvođača, prema kojem dotični uređaj/i ima/ju jednak hardver, softver i razinu izvedbe u vezi s osnovnim funkcijama (koje su navedene u Prilogu I. Odluke ESB/2010/14) kao i druga vrsta uređaja za obradu novčanica istog proizvođača koju je nacionalna središnja banka Eurosustava uspješno testirala i koja je objavljena u retku odmah iznad dodatnog/dodatnih uređaja, ESB i nacionalne središnje banke neće se smatrati odgovornima, u zakonom dopuštenoj mjeri, za izravne ili neizravne štete proizašle iz objave ili izostanka objave naziva dodatnog/dodatnih uređaja ili njihova uklanjanja s mrežne stranice ESB-a. Radi jasnoće, napominje se da će naziv dodatnog uređaja biti uklonjen u slučaju da je testirana vrsta uređaja za obradu novčanica izbrisana iz popisa i obratno. Radi dosljednosti, testirana vrsta uređaja za obradu novčanica (i svi dodatni uređaji istog proizvođača s jednakim osnovnim funkcijama) morat će biti uklonjena ako je potrebno ukloniti bilo koji dodatni uređaj, bez obzira na razlog takva uklanjanja. U nastavku su navedene zasebne izjave o ograničenju odgovornosti koje su dale središnje banke Deutsche Bundesbank i Banco de Portugal.
 4. Objavljeni rezultati testiranja ne sadrže i ne podrazumijevaju preporuke ESB-a ili nacionalnih središnjih banaka na temelju kojih bi treće osobe trebale ili ne bi smjele upotrebljavati testiranu vrstu uređaja.
 5. ESB i nacionalne središnje banke ne daju izričita ni implicitna jamstva da uspješno testirane vrste uređaja za obradu novčanica ili dodatni uređaji: (i) mogu neprestano i bez pogrešaka otkrivati krivotvorene euronovčanice ili provjeravati njihovu prikladnost; ili (ii) ispunjavaju svoju svrhu bez obzira na to postupaju li korisnici uređaja u skladu s korisničkim zahtjevima.

Izjava o ograničenju odgovornosti (2) koju je dala središnja banka Deutsche Bundesbank

Središnja banka Deutsche Bundesbank ni u kojem slučaju ne prihvaća odgovornost za izravne ili neizravne štete povezane s provedbom testiranja, objavom ili izostankom objave rezultata testiranja ili uklanjanjem tih rezultata s ove mrežne stranice ESB-a, kao ni za ishod testiranja, osim u slučaju kada je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom središnje banke Deutsche Bundesbank. Osim toga, ograničenje odgovornosti iz opće izjave o ograničenju odgovornosti središnje banke Deutsche Bundesbank i dalje se primjenjuje.

Izjava o ograničenju odgovornosti (2) koju je dala središnja banka Banco de Portugal:

Provedba testiranja i objava ili izostanak objave rezultata testiranja ili uklanjanje tih rezultata s mrežne stranice ESB-a ne podrazumijevaju preuzimanje bilo kakve odgovornosti za povezanu izravnu ili neizravnu štetu.

Izjava o ograničenju odgovornosti (3) koju je dala središnja banka Deutsche Bundesbank

Središnja banka Deutsche Bundesbank ni u kojem slučaju ne prihvaća odgovornost za izravne ili neizravne štete u vezi s objavom ili izostankom objave naziva dodatnog uređaja ili njegovim uklanjanjem s mrežne stranice ESB-a, osim u slučaju kada je navedena šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom središnje banke Deutsche Bundesbank. Ovo ograničenje odgovornosti neće se primjenjivati na odgovornost za štetu koja je nastala zbog smrti ili ozljede. Osim toga, ograničenje odgovornosti iz opće izjave o ograničenju odgovornosti središnje banke Deutsche Bundesbank i dalje se primjenjuje.

Izjava o ograničenju odgovornosti (3) koju je dala središnja banka Banco de Portugal:

Jamstvo proizvođača u vezi s dodatnim uređajem, objava ili izostanak objave informacija o dodatnim uređajima ili njihovo uklanjanje s mrežne stranice ESB-a ne podrazumijevaju preuzimanje bilo kakve odgovornosti za povezanu izravnu ili neizravnu štetu.