Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Árstabilitási célunk és a stratégiai felülvizsgálat

Feladatunk, hogy az árakat stabilan tartsuk. A gazdaság a 2003-ban végzett, legutolsó stratégiai felülvizsgálat óta sokat változott. Biztosítani szeretnénk, hogy az árstabilitási célunk továbbra is világos, kiszámítható és közérthető legyen ebben a változó gazdasági környezetben. Ezért a Kormányzótanács megállapodott egy középtávon 2%-os inflációs célban.

Miért volt az árstabilitási célunk a stratégiai felülvizsgálatunk része?

A stabil árak jók a gazdaságnak

Mindannyiunkat érdekel, hogy mennyibe kerülnek a vásárlásaink, különösen, amikor sokat vagy nem kiszámítható módon változnak az árak. A gazdaságunk akkor működik a legjobban, amikor az árak összességében stabilak. Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy a pénz megőrizze az értékét, valamint segít az embereknek és a vállalkozásoknak kiadásaik és beruházásaik jobb megtervezésében. Ez elősegíti a gazdaság növekedését, ami pedig munkahelyeket és jólétet teremt.

Feladatunk az árstabilitás fenntartása

Ennek érdekében gondoskodunk arról, hogy az infláció – az áruk és szolgáltatások általános árszintjének adott idő alatti változási üteme – alacsony, stabil és kiszámítható maradjon.

Miért vizsgáltuk felül a célunkat?

Az új gazdasági környezet ...

A mai gazdasági környezet merőben más, mint 2003-ban volt. Ahelyett, hogy az infláció túlzott megemelkedésének a megelőzésére törekednénk, ma a túlságos leesését kell megakadályoznunk. Sok oka van annak, hogy az infláció miért csökkent az elmúlt években. Az okok a gazdaságaink működési módjával függenek össze, és ezeknek a folyamatoknak nem mindegyike esik a központi bankok hatáskörébe.

... új inflációs célt kíván meg

Számunkra egyértelmű, hogy az árstabilitás azt jelenti, hogy kivédjük mind a túl alacsony, mind a túl magas inflációt. Ezért tűzünk ki célul egy középtávon 2%-os inflációs rátát. Az inflációs cél iránti elkötelezettségünkkel kapcsolatban szimmetrikus megközelítést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a túl alacsony inflációt ugyanolyan kedvezőtlennek tekintjük, mint a túl magasat. Mindkettő egyformán nemkívánatos.

Miért rossz, ha az inflációs ráta túl alacsony?

A túl alacsony infláció nem olyan jó, mint gondolnánk.

Az áremelkedés ütemének elég kicsinek kell ahhoz lennie, hogy az embereknek és a vállalkozásoknak ne okozzon problémát a magas infláció. Ugyanakkor elég nagynak, hogy elkerüljük az olyan kedvezőtlen forgatókönyveket, amelyek a túl alacsony infláció nyomán kibontakozhatnak. Utóbbi gyakran odavezet, hogy az emberek kevesebbet költenek árukra és szolgáltatásokra, a vállalatok kevésbé sikeresek, és a dolgozók fizetését csak kisebb mértékben emelik.

A defláció kockázata

A gazdaság zsugorodásával párhuzamosan az infláció általában lemegy. Viszont a gazdasági visszaesés idején már eleve túl alacsony infláció ahhoz vezethet, hogy a ráta nulla alá csökken. Ha az összes ár folyamatosan esik – amit úgy hívunk, hogy defláció – ördögi kör alakul ki a gazdaságban. Ha csökkenő árakra számítunk például, hajlamosak vagyunk a jelenbeli vásárlásokat későbbre halasztani, hogy kihasználjuk a jövőben várható alacsonyabb árakat. Ha pedig mindenki így tesz, megtorpanhat a gazdaság. A középtávon 2%-os inflációs cél kitűzésével olyan biztonsági puffert hozhatunk létre, amellyel az említett forgatókönyv elkerülhető.

Biztosítjuk, hogy inflációs célunk közérthető legyen

A világos inflációs céllal jobban befolyásolhatók a várakozások

A túl sokáig túl alacsony infláció is befolyásolhatja, milyen áralakulásra számítanak az emberek a jövőben. Ha a vásárlók és a vállalkozástulajdonosok hozzászoknak a nagyon alacsony inflációhoz, arra fognak számítani, hogy ez így is marad. Ezek a várakozások fontosak, mivel az emberek rájuk alapozzák kiadási, hitelfelvételi és beruházási döntéseiket.

Az inflációs célunknak ezért világosnak, kiszámíthatónak és könnyen értelmezhetőnek kell lennie. Elősegíti ugyanis, hogy az emberek a jövőbeli árváltozásokat a célunk közelében levő szint körülire várják. Ez pedig segít stabilan tartani az árakat.

Ha a várakozások jóval a célunk alá mozdulnának el, nagyon nehéz feladat volna, hogy a gazdaságban az árak tényleges alakulását visszakormányozzuk ehhez a célhoz. Az infláció célunkhoz közel tartása által elkerülhető, hogy az emberek ilyen várakozásokat alakítsanak ki.

STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT
További információkat keres?