Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Нашата цел за ценова стабилност и прегледът на стратегията

Нашата задача е да поддържаме цените стабилни. Икономиката се промени значително от 2003 г. насам, когато за последен път проведохме преглед на стратегията. Искаме да сме сигурни, че нашата цел по отношение на ценовата стабилност ще остане ясна, предвидима и разбираема в променящата се икономическа среда. Затова Управителният съвет постигна съгласие по целево равнище на инфлацията от 2% в средносрочен план.

Защо целта ни по отношение на ценовата стабилност беше включена в нашия преглед на стратегията?

Стабилните цени са полезни за икономиката

Всички се интересуваме от цените на стоките, които купуваме, особено ако се променят често или по непредвидим начин. Икономиката функционира най-добре, когато цените като цяло са стабилни. Благодарение на стабилните цени парите запазват стойността си, а гражданите и предприятията по-лесно планират разходите и инвестициите си. Това благоприятства растежа на икономиката, което на свой ред води до разкриване на работни места и благоденствие.

Нашата задача е да поддържаме ценова стабилност.

За тази цел ние се грижим инфлацията – темпът, с който цените на стоките и услугите като цяло се променят с течение на времето – да бъде винаги ниска, стабилна и предсказуема.

Защо подложихме на преглед целта си?

Новите икономически условия...

Икономическите условия много са се променили от 2003 г. насам. Вместо да предотвратяваме прекомерно нарастване на инфлацията, сега трябва да не допускаме прекаленото ѝ понижаване. Има много причини за спада на инфлацията през последните години. Те са свързани с начина на функциониране на икономиките ни, а тази динамика не е изцяло под контрола на централните банки.

...налагат нова инфлационна цел

За нас е ясно, че ценовата стабилност означава да не допускаме нито прекалено ниска, нито прекалено висока инфлация. Затова целта ни е темп на инфлация от 2% в средносрочен план. Стремежът ни към тази инфлационна цел е симетричен. Това означава, че считаме твърде ниската инфлация за също толкова лоша, колкото и твърде високата. И двата варианта са еднакво нежелателни.

Защо не е добре темпът на инфлация да е твърде нисък?

Прекалено ниската инфлация всъщност не е положително явление

Нарастването на цените трябва да е достатъчно малко, за да не поражда за гражданите и фирмите проблемите, които съпътстват високата инфлация. Но и да е достатъчно голямо, за да се избегнат неблагоприятни сценарии, каквито биха могли да се развият, ако инфлацията спадне до прекалено ниско равнище. Твърде ниската инфлация често води до ограничаване на разходите за стоки и услуги, по-слаби резултати за фирмите и по-малки увеличения на заплатите на работниците.

Рискът от дефлация

Когато икономиката се свива, инфлацията обикновено спада. Но ако инфлацията е вече твърде ниска при настъпването на рецесия, е възможно да спадне до отрицателно равнище. Ако цените непрекъснато и навсякъде падат – явление, което наричаме дефлация – това въвлича икономиката в порочен кръг. Например, ако всички очакваме цените да намаляват, отлагаме днешните покупки, за да се възползваме от по-ниски цени утре. Ако всеки постъпва така, икономиката може да забави ход и да изпадне в застой. Като си поставяме за цел 2% темп на инфлация в средносрочен план, създаваме буфер за избягване на такъв сценарий.

Искаме да сме сигурни, че целта ни по отношение на инфлацията е разбираема

Ясната инфлационна цел въздейства по-резултатно върху очакванията

Инфлация, която твърде дълго остава твърде ниска, може да повлияе върху очакванията на хората за развитието на цените в бъдеще. Ако потребителите и собствениците на предприятия свикнат с много ниска инфлация, у тях се създава очакване тя да си остане такава. Тези очаквания са важни. Гражданите ги използват, когато вземат решения за разходи, вземане на пари в заем и инвестиции.

Затова инфлационната ни цел трябва да е ясна, предвидима и разбираема. Това насочва хората да очакват промените на цените в бъдеще да бъдат около равнището, към което се стремим. Това от своя страна помага на нас да поддържаме цените стабилни.

Ако очакванията са много под целта ни, за нас ще е доста трудно да насочим реалното развитие на цените в икономиката обратно към целта. Поддържайки инфлацията близо до целевото равнище, можем да избегнем формирането на подобни очаквания у хората.

ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?