Menu

Cypern

2 euro

På 1- och 2-euromynten visas en korsformig gudabild från den kalkolitiska tiden (3000 f.Kr.). Detta karaktäristiska exempel på öns förhistoriska konst speglar Cyperns plats mitt i civilisationen och antiken.


1 euro

På 1- och 2-euromynten visas en korsformig gudabild från den kalkolitiska tiden (3000 f.Kr.). Detta karaktäristiska exempel på öns förhistoriska konst speglar Cyperns plats mitt i civilisationen och antiken.


50 cent

På 10-, 20- och 50-centsmynten finns Kyreniaskeppet, ett handelsskepp som härrör från 300-talet f.Kr., en symbol för Cyperns historia som sjöfartsnation och dess betydelse som handelscentrum.


20 cent

På 10-, 20- och 50-centsmynten finns Kyreniaskeppet, ett handelsskepp som härrör från 300-talet f.Kr., en symbol för Cyperns historia som sjöfartsnation och dess betydelse som handelscentrum.


10 cent

På 10-, 20- och 50-centsmynten finns Kyreniaskeppet, ett handelsskepp som härrör från 300-talet f.Kr., en symbol för Cyperns historia som sjöfartsnation och dess betydelse som handelscentrum.


5 cent

1-, 2- och 5-centsmynten visar ett mufflonfår, en art av vildfår som förekommer på Cypern och representerar naturlivet på ön.


2 cent

1-, 2- och 5-centsmynten visar ett mufflonfår, en art av vildfår som förekommer på Cypern och representerar naturlivet på ön.


1 cent

1-, 2- och 5-centsmynten visar ett mufflonfår, en art av vildfår som förekommer på Cypern och representerar naturlivet på ön.