Menu

Кипър

2 €

На монетите от 1 € и 2 € е изобразен кръстовиден идол от халколитната епоха (3000 г. пр. Хр.). Този типичен паметник на праисторическото изкуство на острова отразява мястото на Кипър в сърцето на цивилизацията и античността.


1 €

На монетите от 1 € и 2 € е изобразен кръстовиден идол от халколитната епоха (3000 г. пр. Хр.). Този типичен паметник на праисторическото изкуство на острова отразява мястото на Кипър в сърцето на цивилизацията и античността.


50 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е представен кораб от Кирения – търговски плавателен съд от четвърти век пр. Хр., символ на мореплавателната история на Кипър и важната роля на острова като търговски център.


20 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е представен кораб от Кирения – търговски плавателен съд от четвърти век пр. Хр., символ на мореплавателната история на Кипър и важната роля на острова като търговски център.


10 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е представен кораб от Кирения – търговски плавателен съд от четвърти век пр. Хр., символ на мореплавателната история на Кипър и важната роля на острова като търговски център.


5 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента е изобразен муфлон – вид дива овца, разпространена в Кипър, представител на животинския свят на острова.


2 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента е изобразен муфлон – вид дива овца, разпространена в Кипър, представител на животинския свят на острова.


1 цент

На монетите от 1, 2 и 5 цента е изобразен муфлон – вид дива овца, разпространена в Кипър, представител на животинския свят на острова.