Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Кипър

2 €

На монетите от 1 € и 2 € е изобразен кръстовиден идол от халколитната епоха (3000 г. пр. Хр.) Този типичен паметник на праисторическото изкуство на острова отразява мястото на Кипър в сърцето на цивилизацията и античността.

1 €

На монетите от 1 € и 2 € е изобразен кръстовиден идол от халколитната епоха (3000 г. пр. Хр.) Този типичен паметник на праисторическото изкуство на острова отразява мястото на Кипър в сърцето на цивилизацията и античността.

50 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е представен кораб от Кирения – търговски плавателен съд от IV век пр. Хр., символ на мореплавателната история на Кипър и важната роля на острова като търговски център.

20 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е представен кораб от Кирения – търговски плавателен съд от IV век пр. Хр., символ на мореплавателната история на Кипър и важната роля на острова като търговски център.

10 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е представен кораб от Кирения – търговски плавателен съд от IV век пр. Хр., символ на мореплавателната история на Кипър и важната роля на острова като търговски център.

5 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента е изобразен муфлон – вид дива овца, разпространена в Кипър, представител на животинския свят на острова.

2 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента е изобразен муфлон – вид дива овца, разпространена в Кипър, представител на животинския свят на острова.

1 цент

На монетите от 1, 2 и 5 цента е изобразен муфлон – вид дива овца, разпространена в Кипър, представител на животинския свят на острова.