Menu

Cypr

2 euro

Na monetach 1 i 2 euro widnieje bożek w kształcie krzyża pochodzący z epoki miedzi (3000 lat p.n.e.). Jest to charakterystyczny przykład cypryjskiej sztuki prehistorycznej, który przypomina, że Cypr był ważnym ośrodkiem cywilizacji starożytnej.


1 euro

Na monetach 1 i 2 euro widnieje bożek w kształcie krzyża pochodzący z epoki miedzi (3000 lat p.n.e.). Jest to charakterystyczny przykład cypryjskiej sztuki prehistorycznej, który przypomina, że Cypr był ważnym ośrodkiem cywilizacji starożytnej.


50 centów

Na monetach 10, 20 i 50 centów widnieje statek kupiecki z Kyrenii z IV w. p.n.e., symbolizujący wielowiekową tradycję żeglarską Cypru i jego znaczenie jako ośrodka handlowego.


20 centów

Na monetach 10, 20 i 50 centów widnieje statek kupiecki z Kyrenii z IV w. p.n.e., symbolizujący wielowiekową tradycję żeglarską Cypru i jego znaczenie jako ośrodka handlowego.


10 centów

Na monetach 10, 20 i 50 centów widnieje statek kupiecki z Kyrenii z IV w. p.n.e., symbolizujący wielowiekową tradycję żeglarską Cypru i jego znaczenie jako ośrodka handlowego.


5 centów

Na monetach 1, 2 i 5 centów przedstawiono muflony – występujący na wyspie gatunek dzikiej owcy. Motyw ten symbolizuje faunę Cypru.


2 centy

Na monetach 1, 2 i 5 centów przedstawiono muflony – występujący na wyspie gatunek dzikiej owcy. Motyw ten symbolizuje faunę Cypru.


1 cent

Na monetach 1, 2 i 5 centów przedstawiono muflony – występujący na wyspie gatunek dzikiej owcy. Motyw ten symbolizuje faunę Cypru.