Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by
Féach an leagan Béarla den leathanach seo le do thoil chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Tástáil do chuid eolais

Cé mhéad atá ar eolas agat faoin mBanc Ceannais Eorpach agus faoin méid a dhéanaimid? Oibrigh ort agus tabhair faoi na quizeanna agus féach cé mhéad freagra a bheidh agat!

Tabhair faoi na quizeanna 

Cén chaoi a ndéanann BCE airgead?

Ní fheidhmíonn an Banc Ceannais Eorpach mar bhanc tráchtala, ach cad is brí leis sin?

Tabhair faoi!
Cén dul chun cinn atá déanta ag an euro?

Cad atá ar eolas agat faoi stair an limistéir euro?

Tabhair faoi!
Cé atá i gceannas ar do bhanc?

Tabhair faoin quiz chun tuilleadh a fhoghlaim faoin gcaoi a gcinntíonn an Banc Ceannais Eorpach go bhfuil bainc á mbainistiú ag na daoine cearta. 

Tabhair faoi!
Ag tabhairt aghaidh ar ré an euro dhigitigh

An fíor gur todhchaí dhigiteach atá amach roimh an airgead? Foghlaim tuilleadh sa quiz faoin euro digiteach.

Tabhair faoi!
Beartas airgeadaíochta — cé a bhíonn ag plé leis, cad a dhéanann siad agus cén fáth?

Foghlaim faoi straitéis beartais airgeadaíochta an Bhainc Ceannais Eorpaigh, cé a chinneann í, agus cé a chuireann chun feidhme í sa limistéar euro.

Tabhair faoi!
’Speáin dom an t-airgead — nótaí bainc agus boinn euro

Foghlaim faoi stair agus faoi dhearadh nótaí bainc agus boinn euro.

Tabhair faoi!
An Banc Ceannais Eorpach agus an chibear-athléimneacht

Faigh amach cad a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach agus a chomhpháirtithe chun an chibearshlándáil agus an chibear-athléimneacht a chur chun cinn i saol an airgeadais.

Tabhair faoi!
Cad is cúlchistí eachtracha ann?

Faigh amach cén fáth a bhfuil tábhacht mhór le cistí eachtracha agus le miotal lómhar i dtaobh praghsanna a choinneáil cobhsaí sa limistéar euro.

Tabhair faoi!
Páipéar, plaisteach agus PINanna

Foghlaim tuilleadh faoi na cineálacha éagsúla airgid agus faoi na tionscadail ar a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ag obair faoi láthair chun ancaire cobhsaíochta dár gcuid airgid sa ré dhigiteach a áirithiú.

Tabhair faoi!
Dúshláin an athraithe aeráide agus an Banc Ceannais Eorpach

Foghlaim faoi dhúshláin an athraithe aeráide agus faoin gcaoi a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ag déanamh iarrachta a bheith páirteach sa réiteach.

Tabhair faoi!
Cé a insíonn do BCE cad atá le déanamh?

Foghlaim faoi neamhspleáchas agus faoi chuntasacht an Bhainc Ceannais Eorpaigh — tá an dá rud tábhachtach, mar tagann freagracht le cumhacht.

Tabhair faoi!
An Banc Ceannais Eorpach

Déanann an quiz seo an buneolas atá agat ar an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) agus ar an méid a dhéanann sé a thástáil.

Tabhair faoi!
Boilsciú — tá an chobhsaíocht fíorthábhachtach!

Cad atá ar eolas agat faoi bhoilsciú? Míníonn an quiz seo conas a théann boilsciú i bhfeidhm orainn go léir agus conas a théann bainc cheannais i ngleic le boilsciú ró-ard.

Tabhair faoi!
Cad is airgead ann, i ndáiríre?

Déanann an quiz seo do bhuneolas a thástáil ar cad is brí le “airgead” i ndáiríre. Foghlaim faoi thrí chineál airgid agus faoi thrí rud nach féidir ach le hairgead a dhéanamh.

Tabhair faoi!
Maoirseacht baincéireachta Eorpach

Cén fáth a ndéantar maoirseacht ar na bainc ar an leibhéal Eorpach? Agus cé a bhaineann tairbhe as? Tabhair faoin quiz seo le fáil amach!

Tabhair faoi!

Gach leathanach sa rannóg seo