Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Daoine lagamhairc

“Is dea-dhearadh do chuile dhuine é dea-dhearadh do dhaoine dalla agus do dhaoine breacamharcacha.”

Is é an t-ionchuimsiú an prionsabal atá taobh thiar dár ndlúthchomhoibriú le hAontas na nDall san Eoraip (ADE) ó cuireadh tús le próiseas dearaidh an euro sna 1990í. Forbraíonn muid nótaí bainc agus boinn euro ar bhealach ina mbeidh daoine dalla agus daoine breacamharcacha in ann iad a láimhseáil go muiníneach. 

Téann an Banc Ceannais Eorpach i gcomhairle le hAontas na nDall san Eoraip go rialta agus rinne sé amhlaidh le linn don dara sraith nótaí bainc euro, sraith Europa, a bheith á forbairt. 

Tá fíorthábhacht leis an airgead tirim ó thaobh shaoirse na saoránach rogha a dhéanamh faoin modh íocaíochta is mian leo a úsáid agus is cuid bhunriachtanach é d'ionchuimsiú airgeadais gach grúpa sa tsochaí. Is mian linn a chinntiú go leanfaidh daoine dalla agus daoine breacamharcacha orthu ag baint úsáid as nótaí bainc euro le muinín.

Gnéithe inrochtaineachta ar nótaí bainc euro

Láinseáil muid an dara sraith nótaí bainc, sraith Europa, idir 2013 agus 2019. Baintear leas as na heilimintí dearaidh céanna sa dara sraith agus sa chéad sraith, ach tá na gnéithe inrochtaineachta feabhsaithe sa dara sraith agus tá na dathanna níos gile, rud a dhéanann níos éasca é iad a aithint ó chéile.

Cé na gnéithe inrochtaineachta atá le fáil sa dara sraith de nótaí bainc euro?

Méideanna éagsúla

Dá airde é luach na nótaí bainc, is ea is mó a bhíonn an nóta. Tá an airde chéanna ag na nótaí bainc €50, €100 agus €200, ach dá mhéad é luach an nóta is ea is faide a bhíonn an nóta é féin.

Taispeántar na sé ainmníocht ar fad go hingearach taobh le taobh lena chéile. Tá na nótaí bainc leagtha amach in ord ardaitheach de réir méide agus ainmníochta, ón nóta is lú [€5] go dtí an nóta is mó [€200].

Dathanna níos gile 

Tá dathanna níos gléiní ar na hainmníochtaí ar fad anois agus tá siad i gcodarsnacht níos fearr lena chéile. Dath liath atá ar an nóta bainc €5, dath dearg atá ar an nóta €10, dath gorm atá ar an nóta €20, dath oráiste atá ar an nóta €50, dath uaine atá ar an nóta €100, dath donnbhuí atá ar an nóta €200 agus dath corcra atá ar an nóta €500. Cé nach n-eisítear an nóta bainc €500 níos mó, is airgead dlíthairgthe fós iad na nótaí €500 ón gcéad sraith agus tá siad i gcúrsaíocht i gcónaí.

Uimhreacha luacha móra

Deighltear uimhreacha móra a léiríonn luach nóta ó eilimintí dearaidh eile. Méadaíonn sé seo an chodarsnacht, rud a dhéanann níos éasca é an luach a aithint agus idirdhealú a dhéanamh idir gach ceann de na sé ainmníocht.

Clónna ardaithe

Tá an cló ar na huimhreacha luacha móra ardaithe. Déanann an ghné seo níos éasca ag daoine dalla agus daoine breacamharcacha é luach an nóta a aithint.

Eilimintí ardaithe dearaidh ar nóta bainc €20: an uimhir luacha, an phríomhíomhá a léiríonn stíleanna difriúla ailtireachta agus na marcanna tadhlacha.

Línte ardaithe

Tá línte ardaithe ar na himill ar chlé agus ar dheis ar éadan gach nóta bainc euro. Is féidir idirdhealú a dhéanamh idir na hainmníochtaí mar gheall ar na bristeacha sna línte ardaithe mar a léirítear sna pictiúir thíos. Is féidir tuilleadh idirdhealú a dhéanamh idir na hainmníochtaí de réir a dtoise. 

€5 agus €50

Tá línte ardaithe priontáilte ar an imeall clé agus ar an imeall deas gan briseadh ar bith eatarthu.

€10 agus €100

Tá línte ardaithe priontáilte ar an imeall clé agus ar an imeall deas agus briseadh amháin eatarthu.

€20 agus €200

Tá línte ardaithe priontáilte ar an imeall clé agus ar an imeall deas agus dhá bhriseadh eatarthu.

Cé chomh héifeachtach agus atá ár ngnéithe inrochtaineachta?

An dteastaíonn tuilleadh eolais uait faoin gcaoi a n-oibríonn sé seo ó thaobh na praiticiúlachta de? Caith súil ar an bhfíseán thíos, ina míníonn ball den phobal dall cén chaoi a n-aithníonn sí nótaí bainc euro.

Léigh tras-scríbhinn an fhíseáin.

Boinn

Áirítear i measc na bpríomhghnéithe:

  • Méideanna, cruthanna, dathanna agus imill éagsúla
  • Meáchain éagsúla: dá airde é a luach, is ea is troime an bonn (seachas an bonn 50 cent, atá níos troime ná an bonn €1)
  • Luachanna sofheicthe ar thaobhanna coiteanna na mbonn  

Imill éagsúla

€2

Bíonn litreacha greanta ar imeall mínmhuilleáilte na mbonn.

€1

Bíonn imeall mínmhuilleáilte ar na boinn chomh maith le trí mhír mhíne.

50 cent agus 10 cent

Bíonn eangaí níos mó ann feadh an imill ar na boinn.

20 cent

Bíonn na boinn seo mín agus bíonn seacht n-eitre feadh a n-imeall.

5 cent agus 1 cent

Bíonn imeall mín ar na boinn

2 cent

Bíonn na boinn seo mín agus bíonn líne chaol ann feadh an imill.

Má tá ceist ar bith agat faoi bhoinn euro, déan teagmháil leis an gCoimisiún Eorpach.

Gach leathanach sa rannóg seo