Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Чия собственост е ЕЦБ?

30 януари 2020 г.

Централните банки на всички държави от ЕС заедно притежават ЕЦБ. Представете си ги като акционери. Всяка от тях има дял в капитала на ЕЦБ. С други думи, всяка от тях е внесла известна сума, за да можем ние в ЕЦБ да работим за нашата цел да поддържаме цените стабилни навсякъде в еврозоната.

Тези централни банки са единствените собственици на ЕЦБ – ние нямаме частни собственици. Това означава например, че не сме под влиянието на частни финансови интереси, които биха засегнали независимостта ни.

Колко плаща всяка централна банка?

Това зависи от размера на населението и икономиката на всяка от държавите спрямо размера им в ЕС като цяло. Тук именно се намесва така нареченият „капиталов алгоритъм“. Използваме го, за да изчислим колко точно трябва да внесе централната банка на всяка от държавите.

null

Някои държави внасят повече от други, но това не означава, че имат повече тежест при вземането на решенията на ЕЦБ. Тяхната вноска е пропорционална на размера им. Във всеки случай, всяка държава, която използва еврото, има глас в Управителния съвет на ЕЦБ. Всяка от тях участва в заседанията, а ротационна система определя кога е редът им за право да гласуват.

Само тези държави изплащат в пълен размер изчислената за тях вноска посредством капиталовия алгоритъм. За разлика от тях държавите от ЕС, които имат своя собствена парична единица, плащат само малка част от сумата – по-точно, 3,75%. Те плащат вноска, защото все пак са част от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и поради това участват в някои от дейностите на ЕЦБ, свързани с вземането на решения.

И така, всяка централна банка внася различна сума. Променя ли се тя?

Да. Ние актуализираме капиталовия алгоритъм и съответно сумата, която плаща всяка централна банка, на всеки пет години, а също и винаги, когато се промени броят на държавите членки на ЕС.

Това се прави, за да се отразят промените в размера на населението и икономиката на всяка държава – с течение на времето и в съотношение с останалите държави от ЕС.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация