Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kellele kuulub EKP?

30. jaanuar 2020

EKP kuulub Euroopa Liidu liikmesriikide keskpankadele. Neid võib võrrelda aktsionäridega, kellest igaühele kuulub osa EKP kapitalist. Teisisõnu on nad kõik tasunud teatava rahasumma, et võimaldada EKP-l teha tööd hinnastabiilsuse tagamiseks euroalal.

Keskpangad ongi EKP ainsad omanikud, erasektor nende hulka ei kuulu. See tähendab muu hulgas seda, et EKP sõltumatust ei mõjuta eraisikute finantshuvid.

Kui suured on keskpankade makstavad summad?

See sõltub iga riigi rahvaarvust ja majanduse suurusest võrreldes ELi kui terviku näitajatega. Iga riigi keskpanga makstav täpne summa arvutatakse kapitali märkimise aluse põhjal.

null

Mõned riigid maksavad teistest rohkem, kuid see ei anna neile EKP tehtavates otsustes suuremat sõnaõigust. Makstava summa suurus on proportsionaalne riigi suurusega. EKP nõukogus võetakse igal juhul arvesse kõikide euroala riikide arvamust ja nad kõik saavad istungitel kaasa rääkida, samal ajal kui hääleõigus otsustatakse rotatsiooni põhimõttel.

Kapitali märkimise aluse kohaselt arvutatud kogusumma tasuvad täies ulatuses ainult need riigid. Seevastu ELi riigid, kes kasutavad oma vääringut, maksavad üksnes 3,75%. Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmetena annavad nad sel viisil oma panuse ning osalevad seetõttu ka mõnes EKP otsustusprotsessis.

Iga keskpank tasub seega erineva summa. Kas selle suurus võib ka muutuda?

Jah, võib küll. Kapitali märkimise alust ajakohastatakse iga viie aasta järel ning iga kord, kui muutub ELi liikmesriikide arv. Selle tulemusel muutuvad ka keskpankade makstavad summad.

Kohandamise eesmärk on võtta arvesse muutusi iga riigi rahvastiku ja majanduse suuruses nii ajalises arvestuses kui ka proportsionaalselt ülejäänud ELiga.